آموزشگاه ابتدایی حضرت رقیه (س)

آموزشي . پرورشي .

برنامه کلاسی پایه سوم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

   ماه

   

ماه

 

هفته

 

قرآن

هديه آسمان

کتاب کار

هدیه اسمان

بخوانيم

بنويسيم

رياضی

اجتماعی

         علوم

 

 

 

م    مهر

اول

دوم

سوم

چهارم

2- 4

5- 8

9-11

12- 16

8 - 10

11- 12

13

یاد آوری

2-1

4-3

6-5

8-7

 

2-5

6-10

11-15

16-20

1-5

6-10

11-15

16-21

2-8

9-15

16-21

22-29

1-3

4-6

7-8

9-11

4  -6

7-10

11-16

17-20

 

 

 

 

آبا   آبان  

اول

دوم

سوم

چهارم

17- 22

23-26

27- 30

31-32

14- 15

16- 17

18- 19

20

10-9

12-11

14-13

16-15

21-25

26-30

31-39

40-47

 

22- 26

27- 31

32- 38

39-42

 

30- 35

36- 40

41- 49

50- 59

12- 14

15- 17

18- 19

20

 

21-25

26-30

31-35

36-40

 

 

 

آذرآذر

اول

اول

سوم

چهارم

33- 36

37-39

40-43

44-48

21- 22

23-25

26-28

29- 30

 

18-17

20-19

22-21

23

48- 50

51- 58

59- 65

66- 70

43-50

51-55

56-60

61-63

60-65

66-70

71-79

80-86

21-25

26-28

29- 30

31- 33

41-45

46-50

51-55

56-60

 

 

 

د   دی 

اول

دوم

سوم

چهارم

49- 53

54- 58

59- 61

62- 65

31- 32

33- 35

36- 38

39- 40

25-24

27-26

29-28

32-31

71- 79

80- 82

83- 86

87- 88

64-70

71-73

74-75

76-77

87-90

91-95

96-100

101-105

34-35

36-37

38-39

40- 41

61-63

64-66

66 -67

68- 69

 

 

 

ب  بهمن

اول

دوم

سوم

چهارم

66- 70 71- 75

76- 79

80- 81

41- 42

43-45

46- 48

49- 50

34-33

36-35

38-37

 

89- 92

100-93

110-105

78-80

81-85

86-95

96-105

106-110

111- 115

116-122

123- 127

42-44

46-47

48-50

51-52

70-75

76- 79

80-82

83-85

 

 

 

ا   اسفند

اول

دوم

سوم

چهارم

82-84

85- 90

91- 97

98-99

 

51- 52

53- 55

56-58

یاد آوری

40-39

42-41

44-43

45

111-121

122-130

131-136

131-141

106-111

112-115

116-119

120-126

127-137

138-142

143-148

149-156

53- 55

56-58

59- 61

62-63

 

86- 90

91- 97

98- 99

100-101

 

 

 

فر فروردین

اول

دوم

سوم

چهارم

تعطیلات

تعطیلات

100-107

108- 113

نوروزی

نوروزی

59-65

66-  70

تعطیلات

تعطیلات

46-47

48-49

نوروزی

نوروزی

142-148 

149- 155

تعطیلات

تعطیلات

127-131

132-135

 

نوروزی

نوروزی

157- 165

166- 175

تعطیلات

تعطیلات

64-65

66-67

نوروزی

نوروزی

102-105

106-107

 

 

 

 

ار اردیبهشت

 

 

 

اول

دوم

سوم

چهارم

114- 116

117- 120

121- 126

یاد آوری

71- 73

74- 75

76-77

یادآوری

50-51

52-53

54- 55

یاد آوری

156-160

161- 168

169-172

یادآوری

136-140

141-148

149-154

یادآوری

176- 180

181- 186

187-  192

یاد آوری

68-69

70-71

72-73

یادآوری

108-110

111-113

114-117

یاد آوری

 

 

خرداد : جشن پایان تحصیلی       خانم : حنیفه حافظی

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:28  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

تدارک یک جلسه تدریس ( براساس الگوی عمومی تدریس )

مجری : حنیفه حافظی                کلاس :  سوم 2           موضوع : چشمه ی زمزم

 

محل اجرا : کلاس درس             کتاب :  قرآن

 

هدف کلی :  آشنایی با داستان زندگی حضرت ابراهیم

 

1-   حیطه ی دانشی : می داند خانه ی خدا در مکه واقع شده است

 

2-حیطه ی نگرشی : به داستان زندگی حضرت ابراهیم (ع) بیشتر علاقمند میشود.

 

3- حیطه ی مهارتی : می تواند داستان زندگی حضرت ابراهیم را بیان کند .

  نحوی ساختن خانه ی کعبه را شرح دهد

 

وسایل آموزشی : ضبط صوت – نوار قرآن – قرائت قرآن

 

روش تدریس : : قصه گویی و پرسش و پاسخ و قرائت قر آن

 

نحوه ی شروع درس : بعد از سلام واحوال پرسی  به دانش آموز ان با ماکت کعبه وارد

 

می شود ودر هنگام ورود لبیک می گويني 

 

ارزشیابی تشخیصی : ماکت خانه ی خدا را بشناسد . بداند حضرت ابراهیم پیامبر خداست

 

ایجاد انگیزه : همان ورود  دانش آموزان با چادر سفید وهمراه داشتن ماکت وادار لبیک

 

ایجاد انگیزه است . 

 

نحوه ی ارائه ی درس : بعد از ورود دانش آموزان معلم شروع می کند .ابتدا تلاوت آیه ی

 

37 سوره ی ابراهیم وبعد از آن این آیه از طریق نوار پخش می شود ودانش آموزان

 

ضمن گوش دادن زمزمه می کنند و پس از آن معلم با پرسش وپاسخ کار را ادامه می دهد

 

و سو الاتی در خصوص مراسم حج وداستان زندگی حضرت ابراهیم گفته میشود در ادامه

 

بچه ها داستان چشمه ی زمزم را رو خوانی می کنند وبه این تر تیب درس پایان می یابد. 

 

جمع بندی : اینکه خداوند برای هدایت مردم واتحاد آنان خانه ی کعبه را به دست حضرت ابراهیم بنا کرد.

 

ارزشیابی تراکمی ؛ پایانی : آیا می توانید بگویید خانه ی خدا چگونه وبه دست چه کسی ساخته شد.

 

تعیین تکلیف : دانش اموزان در جلسه ی بعد آیه ی 37 سوره ی ابراهیم رابه طور

 

صحیح قرائت کنند .کار در منزل انجام شود.

 

 

نقد وبرر سی کتاب ریاضی  ص 84

 

اندازه های دو شکلی ها در سوال 5 درست نیست وباید اصلاح شود تا دانش اموز دچار اشتباه نشود. 

 

 

ساخت وسیله ی کمک آموزشی : ساخت پرگار

 

با ساخت این وسیله می فهمند که دایره چگونه کشیده میشود و متوجه میشوند که دایره

 

دارای شعاع هاو قطر ها ی زیادی است . وقطر دو برابر شعاع است وشعاع نصف قطر است.

 

 

 

 

 

 

 

طراح : حنیفه حافظی

بنام خدا                 فعالیتهای فوق برنامه

 

کتاب : ریاضی                            هدف : آموزش ویادگیری جدول ضرب

 

موضوع : جدول ضرب  

 

4

45

25

72

63

27

6   

81

90

35

7

32

   42

48

50

56

 

12

16

3

 64

 80

    48

   70

   49

   28

 21

    24

  5

16

  18

2

   8

   30

     40

20

   

  100

  1

  10

    54

    36

  14

  9

  15

  5

 

 

در این روش از دانش آموزان می خواهیم که کارتهایی درست کرده که جدول ضرب را در

 

این کارتها بنویسند ولی جواب را ننویسند . بعد ازیکی از دانش آموزان میخواهیم تا به

 

پای تابلو آمده و جواب این ضرب راپیدا کنند بعد کارت را روی جواب قرار دهند وهر

 

دانش آموزی که جواب های درست بیشتری بدهد برنده است مورد تشویق قرار می

 

گیرد. مزایای این روش :

 

1-   باعث میشود که دانش آموز با دقت بیشتری حفظ کند .

 

2-   باعث میشود که دانش آموز سرعت عمل بیشتری پیدا کند.  

 

 

 

 

طراح : حنیفه حافظی   

 

بنام خدا

 

مطالبی که در سی دی ثبت شده است به شرح زیر است .

 

الف – جدول زمان بندی 

 

ب- طرح درس

 

پ – نمونه  سوالات بنویسیم پایه سوم ابتدایی  

 

ج- فعالیتهای فوق برنامه

 

ح- نقد وبررسی کتب

   

خ – تحقیق درباره ی امتحان واضطراب   

 

د- تحقیق درباره  ی غلبه بر اضطراب در درس ریاضی 

 

ر – ساخت وسیله کمک آموزشی

 

گر آورنده : حنیفه حافظی آموزگار پایه سوم دبستان حضرت رقیه (س) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:27  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

غلبه براضطراب در فرا گیری درس ریاضی

 

چکیده

 

توصیف

 

مقدمه

 

اضطراب ریاضی چیست ؟

 

چگونه ریاضی دانش آموزان افزایش می یابد .

 

معلم چگونه میتواند به دانش آموز کمک کند تا براضطراب ریاضی غلبه کند.

 

والدین چگونه میتوانند کمک کنند فرزندشان بر اضطراب ریاضی غلبه کند

 

نتیجه گیری 

 

منابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

اضطراب در فراگیری درس ریاضی بر موفقیت فرد در طول تحصیلات و  زندگی

 

تاثیری بسزا دارد . چرا که ریا ضیات با بسیاری از مشاغل وامور شخصی افراد

 

مرتبط است . ما به عنوان   والدین ومربیان  باید  به دانش آموزان  کمک کنیم  بر

 

اضطراب  ریاضی شان غلبه کنند  تا بتوانند مهارتهای ریاضی مورد نیاز  برای

 

موفقیت شان را کسب کنند . اضطراب امری واقعی است وممکن است برای هر

 

شخصی ، صرف نظر از توانایی های او در درس ریاضی ، به وجود آید.

 

توصیف    

وقتی دانش آموزبودم همیشه فکر میکردم عرق کف دست وسوزش معده ام    واکنش

 

های طبیعی من به شروع یک فصل جدید در کلاس ریاضی است وزمانی  که دخترم

 

علت کم شدن نمره ی ریاضی اش را ضعف در این درس عنوان کرد ، متوجه    شدم

 

احساساتم را در مورد ریاضی به او انتقال داده ام . آن جملات برای من آشنا بودند . به

 

سرعت متوجه  شدم تا زمانی  من رفتارم عوض  نشود ، او به    طور نا خواسته  تا

 

بزرگسالی اش از این اضطراب رنج میبرد.

 

مقدمه  

فرهنگ لغت وبستر کلمه ی اضطراب اینگونه معنی می شود احساس غیر عادی وطا

 

- قت   فرسایی از تشویش و نگرانی (   با علائم  فیزیو لو ژیکی  مانند عرق  کردن ،

 

استرس و افزایش ضربا ن قلب )   است  که با شک کردن به واقعیت  و طبیعت خطر

 

 

و نیز شک به توانایی خود در غلبه  بر آن خطر بروز می کند .   

 

اضطراب ریاضی احساس تنش وتشویشی است که در به کار بردن اعداد وحل مسائل

 

ریاضی در موقعیت های گونا گون زندگی روز مره و موقعیت های تحصیلی اختلال

 

ایجاد میکند . این اضطراب میتواند موجب کاهش اعتماد به نفس فرد شود.

 

 ترس از ریاضی عمیقا ریشه دار است   واغلب از اولین تجربه ی کودکان  از درس

 

ریا ضی  در مدرسه  آغاز می شود.  ابتدا با اعتقاد از نا توانی اش در درس ریاضی

 

ممکن   است از انجام تکالیف درسی اجتناب   کند یا تلاش کمی کند و بدین تر تیب از

 

پیش رفت  در درس ریاضی دور بماند و هنگامی که دا نش آموز با مهارت پیش رفته

 

تری  مواجه میشود این مشکل افزایش می یابد و سبب اضطراب و بیشتر او در درس

 

ریاضی میشود .           

 

اضطراب ریاضی چیست ؟ 

 

اضطراب ریاضی واکنش احساسی آگاهانه به یک یا چند مورد زیر است : شرکت در

 

کلاس ریاضی ، گوش دادن به سخنرانی درباره ی ریاضی ، کار کردن بر روی یک

 

مسئله  ریاضی  یا بحث در مورد ریاضی . وممکن است  اضطراب  در بین  مدارس

 

ابتدایی ، دبیرستا ن و دانشکده ها به وجود آید .اضطراب ریاضی سبب میشود بچه ها

 

از درس ریاضی  بتر سند . این  اضطراب مانع از توانا یی  کودک  در ارتباط  دادن

 

ریاضی به زندگی روز مره اش میشود . به گفته شیلا تو بیاس ( 1993 ) میلیو نها نفر

 

از بزرگ سالان به  دلیل ضعف در ریاضی  یا ترس از آن از فرصت های  شغلی

 

و شخصی  محروم می شوند و این تجارب منفی در طول زندگی با بسیاری از آنان

 

همراه است.

 

چگونه اضطراب ریاضی دانش آموزان افزایش می یابد

 

 

اضطراب ریاضی اغلب به تجربه منفی پیشین دانش آموز به هنگام یادگیری ریاضی

 

در کلاس یا خانه ، تشدید می گردد. معلمین و والدین ، سطح اضطراب دانش آموز را

 

با تحمیل دید گاه های  شخصی شان  درباره ی ریاضی  افزایش می دهند   هر گونه

 

تجربه ی منفی به ذهنیات آینده منتقل میشود و نهایتا" سبب عدم درک ریاضی میشود .

 

در روش های  سنتی به دانش آموز یاد داده می شود که بدون فهم ودرک مهارت های

 

ریاضی و کار بر روی مسائل ، تنها به حفظ آن ها بپردازند . این موضوع تا حدود

 

زیادی موجب افزایش سطح اضطراب در درس ریاضی در کودک می شود.

 

مار یلین کارتین  فیلیس (1999) چنین اظهار داشت که سه شیوه  کار در کلاس های

 

سنتی ریاضی  وجود دارد که سبب اضطراب زیاد در درس ریاضی می شود : قدرت

 

تحمیلی ، ارائه عمومی و محدویت زمانی . او نشان می دهد که روش های تدریس باید

 

دوباره  ارزیابی  شوند  وتا کید بیش تر بر روی شیوه ها ی خاصی باشد  که در آنها ،

 

کلاس درس دانش آموز محور باشد و بحث و گفتگو و سخنرانی کمتر باشد .

 

 

معلم چگونه می تواند به دانش آموز کمک کند تا بر اضطراب ریاضی غلبه کنند؟

 

مربیان با تشویق بیشتر دانش آموز ان نقشی فعال تر در افزایش اشتیاق  دانش آموزان

 

نسبت به ریاضی  داشته باشند  تا آنها  خود را در حل مسائل ریاضی موفق و  مطمئن

 

ببینند . کروکشانک وشفیلد (1992)  معتقدند   که معلمان هفت اقدام مهم را باید انجام

 

بدهند که قصور در آن سبب می شود دا نش آموزان در یاد گیری ریاضی  اضطراب

 

داشته باشند .

معلمان باید :

 

نشان دهند   ریا ضیات  را دوست دارند . ریا ضیات را لذت  بخش کنند،  استفاده  از

 

ریاضیات را در امور روزانه نشان دهند ، آموزش ها را با علائق دانش آموزان وفق

 

دهند ، اهداف کوتاه مدت وقابل حصول تعیین کنند ؛ فعالیت های موفقیت آمیز تدارک ببینند.

 

معلمان ، هم چنین  باید به منظور  کاهش  اضطراب ریاضی در کلاس  ، به  اهمیت

 

طراحی کلاس توجه کنند آنها با  تلاش فضایی ایجاد کنند که تواناییها و موقعیت های

 

فردی افزایش یابد . معلمان باید بر تست ها و تمرین های  شفاهی سرعتی  کمتر تاکید

 

کنند و از ایجاد رقابت بین  دانش آموزان اجتناب کنند تا احتمال اضطراب را  در آنها

 

کاهش دهند. مطالعات نشان می دهد وقتی دانش آموز در کلاس  مشارکت  فعال  دارد

 

درس را بهتر از زمانی که منفعل اند یاد می گیرند.                   

 

به همه معلمان توصیه میشود یاد گیری گروهی ، فناوری و کاردستی ها ی ریاضی

 

را جزو دروس ریاضی دانش آموزان قرار دهند .معلمان باید با استفاده از گروه های

 

دو نفری یا بیش تر ، از یاد گیری گروهی بهره ببرند ودر این گروه ها همه ی  دانش

 

آموزان باید نقشی همانند  داشته باشنداین امر به دانش آموزامکان می دهد در موفقیت

 

- ها و فضائل گروهی سهیم باشد وبه دنبال آن احساسی مثبت  نسبت به کارشان داشته

 

باشند . در طی فعالیت ها ی گروهی معلم موظف است موفقیت های گروها را هر چند

 

نا چیز تشویق کند.

 

والدین چگونه میتوانند کمک کنند تا فرزندشان براضطراب ریاضی غلبه کند؟

 

خود باوری و اطمینان به  یاد گیری ریاضی مستقیما" به انتظار و احساس  والدین

 

مربوط می شود نه به سوابق پیشرفت ونظریات معلم  . محققان معتقدند یاد گیری در

 

منزل از اهمیت بسزایی برخوردار است ، زیرا به بچه ها  کمک میکند تا یاد گیرنده

 

های فعالی باشند . انها در یافتند که توان اولیه ی دانش آموزان در ریاضی  وعلوم ،

 

طی تمرینهای خانوادگی رشد می کند . ( اسکادا 200)

 

والدین باید فرزندانشان را در فعالیت های  سرگرم کننده و هدف دار ریاضی  شرکت

 

دهند .آنها  باید  برروی فعالیت ها یا گروهی از فعالیت ها تمرکزکنند که به فرزندشان

 

در کشف  مسائل وحل  مسئله کمک  کند وسبب  شود آنها ریاضی را از جنبه ی مثبت ببینند.

 

نتیجه گیری

 

ریا ضیات بیش از هر موضوع دیگری در دانش آموز اضطراب ایجاد می کند . اگر

 

با اضطراب ریاضی مقابله نکنیم  به یک مانع دائمی تبدیل میشود . نگرش فرد  نسبت

 

به ریاضیات بر روی مدت زمان استفاده ی او از ریاضی ، تمایل وی به دنبال  کردن

 

ریاضیات پیش رفته وحتی انتخاب مسیر شغلی  فرد در آینده ی تاثیر دارد  والدین  و

 

معلمان باید از طریق همکاری با هم میزان اعتماد کودک را افزایش دهند حمایت های

 

تحصیلی انفرادی ارائه دهند و روش های  واقعی زندگی با  ریاضی را به کار ببرند و

 

هر گونه افسانه قدیمی در باره ی ریاضی را فراموش کنند.

 

مارلین فیلیپس بیشتر معتعقد است که اضطراب بیشتر به علت عدم توجه به شیوه های

 

مختلف یاد گیری دانش آموزان به وجود دارد.امروزه جامعه بیشتر از هر زمان دیگر

 

نیاز به ریاضی دارد. از طریق توجه بیش تر به ریاضی میتوان اضطراب را کم کرد

 

شیوه های   مختلفی وجود  دارد که  والدین نیز نقش فغالی   در تشویق  فرزندشان به

 

کاربرد ریاضی در زند گی روز مره داشته با شند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

 

        مجله پیوند        شماره   360    

 

 

 

            سال                 89  - 1388

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:26  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

امتحان واضطراب

مقدمه   

 

  "ارزشيابی " حلقه ای از زنجيرۀ  يادگيری است .در واقع بدون ارزشيابی اوليه و ثانويه فرايند       

 

  آموزش نمی تواند معنی دار باشد امتحان يا ارزش سنجی به منظورتكميل يادگيریها صورت

 

مي گيرد.كميت وكيفيت اكتسابهای آموزشگاهی و خود آزمايی ميتواندمشخص گردد . شاخص 

 

ونشانه ی موفقيت و پيشرفتی‌ كه می تواند پايه های نخستين احسا س خودارزشمندی و اعتماد

 

به نفس را فراهم آورد ، آزمون و امتحان است . در حقيقت متصف شدن انسان به بسياری‌  از

 

صفات و فضایل اخلاقی نيز در پی ابتلائات وآزمونها ی فراوان الهی مقدور می گردد و بس.

 

    تا زمانی كه انسان با موقعيتها وشرايط سخت وحساس مواجه نشود ، ميزان صبر، بردباری و

 

   خويشتن داری او مشخص نمی گردد .جزوع ويا  صبور بودن انسان فقط  در سايه ابتلا   و    

  

    امتحان معلوم ميشود.

 

 وَ لَنَبْلُونَكُم بِشَیْء مِنَ الْخَوِفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْص ٍ مِنَ الْاَ مْوالِ وَ الْاَ نَفْسِ والثَّمَراتِ وَ‌بشِرِ‌الصّابِرينَ ،‌اَلّذينَ‌اِ‌ذا اَ‌صا بَتْهُمْ‌ مُصيبَةْ قالُوا اِ نّا لِله ِ وَ‌اِنا اِلَيْهِ‌‌ راجِعُون َ .  ( سورۀ بقره ،‌آيه 155) 

 

 به تعبير قرآن ، جهان مدرسه ای پيش توست و زندگی ، صحنه آزمون است وبس .  

 

   لِيَبْلُوَكُمْ آَ يّكُمْ آَحْسَنُ‌عَمَلا .  (سوره هود ،‌آيه 7) انتظارات خالق در حد وظايف ومسؤوليتهای              محوله وتوان انجام آن توسط بندگان خداست :  لا يُكّلِفُ الله نَفسا" الّا وُ سْعها 

امتحان واضطراب

 

   اصولا هر امتحان وآزمونی‌ هيجان واضطراب خاص خود را دارد . همۀ هنرانسان انجام

 

 

 

 

 

   بزرگ ترين امتحانات  برآيد .به طور كلی انسان دوست  ندارد رفتارهايش مورد  ارزيابی و

 

   نقادی ديگران واقع گردد، به همين  دليل هرزمان كه در موقعيت امتحان وآزمون قرامي گيرد

 

   به گونه ای دچار اضطراب مي گردد . البته اضطراب به خودی   خود امری غير عادی نيست

 

   اما آنچه كه به عنوان يك   عامل باز دارندۀ ، مورد توجه قرار گيرد ، شدت هيجان زدگی  ويا

 

اضطراب فوق العاده ای است كه به هنگام حضور درمجالس اجتماعی يا شركت درآزمونها ی

 

مختلف دامن گير بعضی از افراد ميشود.  بنابراين رسالت مهم اولياء و مربيان توجه به عامل

 

اضطراب واتخاذ تدابير لازم برای ‌كاهش آن در بين كودكان   ونوجوانان مبتلاست. زمانی كه

 

دانش آموزان به طور چشمگير ی دچار اضطراب شوند ، چنين اضطرابی ميتواند آثار زيستی

 

وروانی زيانباری را به همراه داشته باشد . اضطراب شديد، بر غدد درون ريز وبرون ريز اثر

 

گذاشته ، با متاثر نمودن  ذهن انسان ، زمينه فراموشي های زود گذر وخطای ادراك را  فراهم

 

ميكند . به همين   دليل در بسياری از موارد، نتايج  حاصل از آزمون های  ‌انجام شده از دانش

 

آموزانی كه شديدا دچار اضطراب ميشوند، بيانگر فراموشيهای آنی و خطاهای ادراكی    آنها

 

ست. در اين ميان كودكان ونوجوانان (كمرو و خجالتی ) در شرايط امتحان بيش از ديگران

 

دچار اضطراب ميشوند.

هدفهای ارزشيابی و امتحان

 

آنچه در اين جا بيشتر مورد توجه است هدفها ، برنامه ها وچگونگی انجام امتحانات  معمول

 

 

 

 

 

مورد   در مدارس ومراكز آموزشی  است. در نظام آ موزشی هر جامعه ای  طراحی و

 

برگزاری آزمونها ی گوناگون ميتواند زير را در بر داشته باشد :‌ الف – ارزيابی چگونگی

 

تحقق هدفها وقابليتها ی پيش بينی شده در هر مورد وموضوع درسی . ب- مشخص كردن

 

ميزان يادگيری وپيشرفت تحصيلی فراگيران . ج- ارزيابی تاثير كاربرد تكنولوژی آموزشی

 

در ميزان فراگيری دانش آموزان . د- جايگزينی وهدايت تحصيلی‌ ، شغلی و حرفه ای دانش

 

آموزان . و- شناخت هر چه بيشتر توانمندي ها و استعدادهای مختلف شاگردان . ز- ايجاد

 

 

محرك لازم برای مطالعه ويادگيری موضاعات درسی‌ . ط- مشخص كردن هدفها وجهتهای

 

مطالعه .ی- تاكيد بر اهميت خاص مطالب ضروری پيچيده. ك- تهيه وتدوين موادآموزشی

 

وبرنامه های درسی متناسب با ويژگي های گروههای مختلف سنی . ل- فراهم كردن زمينه

 

احساس خود ارزشمندی واعتماد به نفس از طريق كسب موفقيت در آزمونهای طراحی شده

 

م- ايجاد تغييرات رفتاری مطلوب در كودكان ونوجوانان ، به خصوص آنهايی  كه به علت

 

ناكامي های مكرر وتجارب ناموفق در زندگی ، دچار سر خورد گی‌و بی كفايتی‌شده ،‌نياز

 

بيشتری به چشيدن طعم موفقيت وپيروزی دارند.       

 

                    روشهای كاهش اضطراب در امتحان       

 

اضطراب قابل توجه ، مي تواند موجب اختلال در توانايی ذهنی كودكان ونوجوانان ، گردد.

 

يكی از مهم ترين مسؤوليتهای اوليا ومربيان تلاش در كاهش اضطراب كودكان  ونوجوانان

 

 

به خصوص در ايام امتحانات است. اضطراب ناشی از امتحان نه تنها باعث مي شود كه

 

دانش آموزان نتوانند با مهارت وسرعت مناسب وبطوركاملا واضح فكر كرده ، پاسخهای

 

مطلوب را ارائه نمايند ، آرامش روانی‌آنها را نيز به مخاطره می اندازد. اضطراب ناشی‌از

 

امتحان در نظر كودكان ونوجوانانی كه تجارب نا خوشايندی از شكستهای پی در پی داشته

 

يا همواره به  دلايل عديده انتظار كسب  بهترين نمرات  را دارند ، فوق العاده چشم گيرتر

 

است. سطح انتظار خانواده زمانی تناسبی با توان واقعی فرزندان نداشته باشد،‌خود ميتواند

 

زمينه ساز اضطراب ونگرانی آنان باشد. برای ااضطراب ناشی از امتحان علاوه بر داشتن

 

انتظار معقول از كودكان ونوجوانان ،تشويق نقاط مثبت وتوانمندي های آنها ، تقويت اعتماد

 

به نفس ايشان وسرانجام   فراهم  ساختن آرامش خاطر آنان ، شايسته است بر تلاش  هر چه

 

بيشتر كودكان و نوجوانان در حد توانشان تاكيد نماييم ، تا تسلط بيشتری بر موضوع داشته

 

باشيم. هم چنين هر گاه  دانش آموزان قبل از جلسۀ رسمی امتحان  چندين بار آزمونهای

 

فرعی ودر شرايط متفاوت شركت كند ودر اين زمينه تجارب متنوع وموفقيت آميزی‌ كسب

 

نمايد ، از بهداشت روانی ، اعتماد به نفس واحساس خود ارزشمندی مطلوبتر ونيز نگرشی

 

مثبت وخوشايند نسبت به معلم ،‌ممتحن وموضوع امتحان برخورد دار است، لذا انتظار مي

 

 

رود كه با حداقل اضطراب مواجه باشد.    

 

 

 

 

 

 

نقش معلم در كاهش اضطراب دانش آموزان

 

 

به نظر روان شنا سان بهترين شرايط برای‌ياد گيری ميتواند ساعت امتحان باشد. معلم متعهد

 

از هرموقعيتی   برای    ياد  دادن  وافزايش  معلومات  دانش آموزان خود  وايجاد  تغييرات

 

رفتاری  پايدار در آنها    بهره مي گيرد . معلم مجرب  ودلسوز هرگز جلسۀ امتحان  را  به

 

صحنۀ دادگاه تبديل نميكند . معلم با چهرهای گشاده  سعی مي كند عوامل مخرب واضطراب

 

زا را از جلسه امتحان دور نمايد. معلم  وارسته كوشش مي كند كه  قبل از آغاز  امتحان   با

 

چهره ای متبسم و خندان وبا بيان جملاتی گيرا وخوشايند ، دانش آموزان را از حالت هيجان

 

زدگی  و  تنش روانی – عضلانی بيرون  آورد. معلم دل سوز مي داند  كه هر گونه  تهديد

 

تحقير و تنبه اضطراب  بچه ها را بيش تر مي كند  و  در عوض چهره گشاده ومتبسم معلم

 

صدای  آرام وجملات  دل نشين واطمينان  بخش او مي تواند اضطراب آنها  را كاهش داده

 

اعتماد به نفسشان را تقويت كند.      

 

نتيجه گيری

 

نتیجه مي گيريم كه هر قدر انسان با تسلط برموضوع درسی آمادگی ذهنی وروانی بيشتری

 

برای آزمون داشته باشد اضطراب او كمتر خواهد بود. به عبارت ديگر آنگاه كه دانش آموز

 

 

 

 

 

تصوير روشنی از آيندۀ خود در پيش رو دارد ، درحد توان تلاش ميكند وبه تسلط  نسبی  بر

 

موضوعات درسی دست پيدا ميكند . در اين شرايط  انتظاري دانش آموز از نتيجه  احتمالی

 

آزمون دارد . معقول است ولذا كمتر دچار اضطراب مي شود.  نحوۀ تهيه  وتنظيم  سؤالات

 

امتحان مي تواند نقش قابل توجهی در كاهش يا تشديد اصظراب داشته باشد .آشنا بودن دانش

 

آموزان با سؤالات معلم با معلمان بسيار حائز اهميت است. به عنوان مثال اگر دانش آموزی

 

روز قبل از شركت در جلسه رسمی امتحان ، طی آزمون   مشابهی با چند نمونه از سؤالات

 

آشنا شوند در كاهش اضطراب آنها بسيار مؤثر خواهد بود.   

 

 

     منابع تحقيق 

 

     مجله       پيوند         

 

 

       راوان شناسی‌  كودك  :   نوشته   سيروس عظيمی

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:30  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

سوالات ابان واذر ماه 88

سوالات ابان واذر ماه 88 1- عددي سه رقمي بنويسيد كه يكانش 4 و دهگانش 3 و صدگانش 9 باشد . 2- عددهاي زير را بخوانيد وبا حروف بنويسد ؟ پانصد وشصت ............... 6704 ............................ سيصد و نوزده .................. 7090..................... 3- تفر يق زير را انجام دهيد ودرستي ان را امتحان كنيد
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 10:36  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

نمونه سوالات پايه سوم

نمونه سوالات پايه سوم دبستان حضرت رقيه (ص) 1- مخا لف كلمات زير را بنويسيد ؟ 2نمره تر سو ................... بالا ............ تشنه .................... طلوع.......... 2- مانند نمونه بنويسد؟ 2 نمره ستارگان درخشان مادر............ كوه ........... سيب ........... خورشيد.............. 3- كلمه های هم معنی را به هم وصل كن. 5/1نمره عجله مبصر شتاب شروع آغاز نماينده 4- چهار كلمه بنويسيد كه نقطه دارند. 2 نمره .................... و.......................... و............. و........................ 5- جاهای خالی را با كلمه مناسب كامل كن. 5/2نمره خدايا ما را ............و موفق كن تا قدر پدر ومادر و آموزگارمان را بدانيم. نماينده بايد مرتب ، تميز ، ......................و...................... باشد. بعد از خواندن ....................... امين نماينده كلاس شد. دنيا با ................ گلستان ميشود. 6- مرتب كن . 2نمره می خواهيم – جديد – برای – امروز – نماينده ای – انتخاب – كلاسمان – كنيم. تو- پرت – می كنی – بقيه – حواس – را 7- معنی لغات زير را بنويسيد 2نمره سر آغاز ............. مشخصات ................. بي چاره ............. ستايش................... 8- جمله بسازيد 3 نمره حفظ ............................................................................... عادت.............................................................................. خاطرات............................................................................. 9- به هر كلمه يك بخش اضافه كن ودر جدول بگذاريد. 3 نمره نقاشی- زيبا – قشنگ – اخم – خاطره – خوب لذت بخش – فراموش دو بخشی سه بخشی چهار بخشی موفق باشيد.
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 10:35  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

نمونه سوالات رياضی پايه سوم

پايه سوم خانم حنيفه حافظی دبستان حضرت رقيه (ص) نمونه سوالات رياضی پايه سوم 1- كامل كن . 2نمره هفت هزار و ده نهصدو نه 2108 1007 2- با توجه به جدول سمت چپ ، جدول سمت راست را كامل كن. 1نمره يكان دهگان صدگان يكي ده تا يي صد تايي 5 ...... 6 15 8 6 3- تفريق زير را انجام دهيد ودرستی ان را امتحان كنيد . 2نمره 700 546- 4- در جای خالی عدد مناسب بنويسيد . 5/1نمره 9 صد تايي و 7يكي می‌شود ...................... 4 يكی‌ و 8 ده تايي و 2 صد تای‍ی و 5 هزار تايی می شود................................ 5- جا ی خالی را با كلمه ها ی مناسب پر كنيد. 5/1نمره هر مكعب مستطيل از .........مستطيل تشكيل شده است. يك كيلو متر .............متر است. فاصله های دور را با ................اندازه گيری می‌كنند. 6- با عددهای 5 و 7 و 0 و 4 بزر گترين وكوچكترين عدد چهار رقمی بنويسيد. و تفريق مربوط به ان را بنويسيد. 2نمره 7- جمع يا تفريق مر بوط به محور ها ی زير را بنويسيد. 2نمره . 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ………………… 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .............. 8- جمع زير انجام دهيد و سپس آن را امتحان كتيد. 2نمره 4 3 51 + 8 + 2 + 9- مژده يك كتاب داستان خريد. بار اول 78 صفحه بار دوم 43 صفحه از آن را خواند .اگر 32 صفحه ديگر بخواند كتاب او چند صفحه دارد ؟ 2نمره 10- ده تا ده بنويس . 2نمره 800 و.. و......و............و........و.......و ..........و............و.........و....... و700 11- علامت « = » بگذاريد. 2نمره 1451 1200 405 650- 908 موفق باشيد.
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 10:34  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

طرح درس

بسم الله الرحمن الرحيم ماه هفته قرآن هديه آسمان بخوانيم بنويسيم اجتماعی رياضی علوم مهر اول دوم سوم چهارم 4 14 8- 9 10-12 13-15 16-17 2-5 6-10 11-15 16-20 1-5 6-10 11-15 16-21 1-3 4-6 7-8 9-11 2-8 9-15 16-21 22-29 4-6 7-10 11-16 17-20 آبان اول دوم سوم چهارم 18-53 18-20 21-24 25- 29 30- 31 21-25 26-30 31-39 40-47 22- 26 27- 31 32- 38 39-42 12- 14 15- 17 18- 19 20 30- 35 36- 40 41- 49 50- 59 21-25 26-30 31-35 36-40 آذر اول دوم سوم چهارم 54-68 32- 34 35- 37 38- 40 41- 43 48- 50 51- 58 59- 65 66- 70 43-50 51-55 56-60 61-63 21-25 26-30 31-34 36-35 60-65 66-70 71-79 80-86 41-45 46-50 51-55 56-60 دی اول دوم سوم چهارم 69- 77 44- 45 46 47 48 71- 79 80- 82 83- 86 87- 88 64-70 71-73 74-75 76-77 37-38 39-40 41 42 87-90 91-95 96-100 تا -105 61-63 64-67 68 69 بهمن اول دوم سوم چهارم 78- 92 49-50 51-52 53-55 56-57 89- 92 93- 100 تا 105 تا117 78-80 81-85 86-95 تا 105 43-45 46-48 49-50 51-52 تا 110 تا115 تا 122 تا 128 70-75 76- 79 80-82 83-85 اسفند اول دوم سوم چهارم 9- 110 58-60 61-63 64-66 67 تا121 تا 130 تا 139 تا 142 تا111 تا 115 تا120 تا 126 53- 55 56-60 61- 62 63-64 تا 135 تا 140 تا 145 تا 150 86- 90 91- 97 98- 99 تا101 فروردين اول دوم سوم چهارم تعطيل تعطيل 111 تا 116 تعطيل تعطيل تعطيل تعطيل تا 148 تا 153 تعطيل تعطيل تا 131 تا 135 تعطيل تعطيل تا 66 تا 68 تعطيل تعطيل تا 157 تا 166 تعطيل تعطيل تا 105 تا 107 ارديبهشت اول دوم سوم چهارم 117 تا 124 يادآوری 73-74 75-76 77-79 يادآوری تا 160 تا 168 تا 172 ياد آوری تا 140 تا 148 تا 154 ياد آوری تا 70 تا 71 تا 73 ياد آوری تا 170 تا 175 تا 177 يادآوری تا 110 تا 113 تا 117 يادآوری
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 10:33  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

سوال

به نام خدا نام ونام خانوادگی پايه نام آموزشگاه 1- مخا لف كلمات زير را بنويسيد ؟ 2نمره شجاع ( ) طلوع ( ) سيراب ( ) كثيف ( ) 2- مانند نمونه كامل كن . 1نمره مادر‍مهربان كوه ................ سيب ......... ستارگان .......... خورشيد ............ 3- كلمه های‌هم معنی را به هم وصل كن . 5/1 نمره عجله مبصر شروع شتاب نماينده آغاز 4- چهار كلمه بنويسيد كه هر كدام يك نقطه داشته باشند . 2 نمره .................. ...................... ................ .................. 5- جاهای خالی را با كلمات مناسب كامل كن . 3 نمره خدايا ما را ياری كن تا با دوستا نمان خوب و ................... باشيم. بعد ازخواندن ........... امين نماينده كلاس شد. نماينده با يد مرتب ، تميز ، ................و....................... باشد . دنيا با ................... گلستان ميشود . امين ................... مادر بزرگ را كمی بزرگتر كشيده بود. 6- به هر كلمه يك بخش اضافه كن ودر جدول بگذار . (مانند نمونه ) 3 نمره نقاشی – زيبا – پاك – قشنگ – اخم – خاطره- خوب – لذت بخش – فراموش دو بخشی‌ سه بخشی چهار بخشی 7- مرتب كن. 3 نمره دامنه ی كوه- برای – علمی – می رويم- گردش - به ................................................................................................... سفالگری‌- مربی – گ‍‍ِل – با – بچه ها – راهنمايی – با – می كردند .................................................................................................... ميخواهيم – جديد – نماينده اي – انتخاب – براي- كلاسمان – امروز- كنيم ................................................................................................... 8- با كلمات زير جمله بسازيد . 3نمره حفظ ،.............................................................................................. خوشمزه ،............................................................................................ خوابيدم .............................................................................................. 9- كلمات را با ( ها – ان ) جمع ببند . 5/1 نمره درخت ، ....................،......................... پدر بزرگ ، ............................،........................... سر ،...............................،.............................. موفق باشيد.
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 10:32  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

آثار تر بيتی قرآن بر فكر وتخيل

نام تحقيق : آثار تر بيتی قرآن بر فكر وتخيل كودكان نام محقق : حنيفه حافظی آموزگار : پايه سوم 2 نا م آموزشگاه : حضرت رقيه (س) مقدمه : قرآن كريم كلام خدا و اصلی ترين ومهم ترين منبع شناخت اسلام وگرامي ترين اثرمكتوب درميان مسلما نان است وبه همين دليل پيشوايان معصوم و بزرگان دين اسلام همواره به آموزش اين كتاب مقدس به همه ی مسلما نان به ويژه كودكان اهتمام فراوان داشته اند.به گونه اي كه رسول خدا(ص) فرموده است هر كس قرآن را فرا گرفته وآن را به ديگران بيا موزد بهترين امتهاست. امام علي (ع) فرموده است : آموختن قرآن به فرزندان را يكی از حقوق فرزندا ن برپدردانسته است وامام حسين (ع) فرموده است :هركس جوان باشد وقرآن بيا موزد كلمات قرآن با خون وگوشت اوآميخته ميگردد وهرگز از او جدا نمی شود.از سوی ديگراستفاده ازداستانها به دليل آثار تربيتی شگر فشان از دير باز به عنوان مهم ترين شيوه هاي تربيتي براي تبشير وانذار انسانها مطرح بوده است.در قرآن قصه ها نه تنها بر واقعيت تطبيق دارند بلكه اين وقايع مهم ترين وحساس ترين وقايع تاريخ انسانها است . وقا يعی كه هر كدام كاروان آدميان را به سوو جهتی سوق ميدهند . وبرای آنها بيدار گر وزنده و روشنگر بوده وخواهد بود چرا كه قرآن از مجرای قصص خود بزرگترين لغزشها ومعمول ترين انحرافات بشري را به شيوهای بی نظير وزيبا و جذاب به نما يش گذارده است 1- پر ورش ايمان مذهبی قصه های قرآنی با حلا وت و تا ثير گذاری اعجاب انگيزشان فطرت خدا جوی پاك و معصوم كودكان را اقناع كرده از آنها انسانهای با ايمان ومتقي می سازد . و از سوی ديگر صبر و توكل آرامش وانبساط خاطر واجتناب از معاصی ايجاد اخلاق پسنديده وكرامات و فضائل و ديگر نيز از آثار تربيتی همين تقواست كه تحت تاثير تد بر وتفكر درقصص قرآنی در روح وروان كودك شكل می گيرد. 2- پرورش عقل وعبرت گيری از زند گی گذشتگان در قصص قر آنی به عبرت آموزی است از زند گی گذشتگان اشاره شده كه هدف بخشی قابل ملا حظه ای از اين داستان ها ترغيب خرد ورزی انس آن درجهت فهم نكات وامور مشترك درزندگی انسانها دوری ازمصائبی است كه پيشينيان به سبب دوری از خدا و گرفتاری به گناه ومعاصی به آنها دچار شده اند و ذكر سر گذشت پيشينان در قالب قصه وداستان از زبان قرآن كه كهن ترين و اصيل ترين سند اسلامی است . رشد وشكو فايی وتكامل هر توانا يی واستعداد ی منوط به كار گيری آن است . قرآن كريم ضمن بيان داستان زندگی پيشينيان همواره به انسان توصيه ميكند كه ازتوانايی تفكرخود در مسير زندگی و بهره گيری از تجارب ديگران به منظور باروری و تكامل هر چه بيشتر نيروی عقل خود استفاده كند . قرآن كريم به پيامبرش می فر مايد : پس بشارت ده به بند گانی كه سخنان (مختلف) را می شنود و از بهترين آنها پيروی می نما يند كه آنان خرد مندان اند.(سوره زمر آيه18) در لا به لای قصص قرآني برخي از مهم ترين عوامل ركود اند يشه مانند سنت گرايی كور كورانه و تعصبات جا هلانه شخصيت گرايی ودل بستگی غير منطقی وهمچون ثروت و مقام وهوا پرستی وخود بينی و....... معرفی شده اند ونكوهش گرديده اند. 3- پرورش حس زيبايي دوستي وزيبا شناسي انسانها همان طور كه با ابراز تفكر و انديشه و علم آموزی عقل خود را پرورش ميدهد با پرورش حس زيبا يی شنا سی و هنری نيز احساس و عواطف خود را جلا می بخشد. (ص 141) خداوند زيباست و زيبا يی را دوست دارد.در قرآن به زيبايي بيان در حد اعلا توجه شده است . يكي از اعجاز دين اسلام زيبايی كلام قرآن است . از اين منظر در منطق قصص قرآني محور قرار گر فتن خداوند وگوش سپردن به كلام وحی كه سر شار از هنر وزيبايی است كه مو جب بسط وگسترش وغنای اين گرايش فطری در كودكان ميگردد. 4 - آمادگی برای دريافت پيام های اخلاقی و انسانی و پرورش اخلاق وعادات نيكو وپسنديده زندگي اقوامی چون قوم لوط وعاد و ثمود در قرآن كريم نشان ميدهد كه چگونه رفتارهای نا شايست و دور از شئون انسانی اين اقوام انسانيت را انسانيت آنها را زير سؤال برده ومستو جب كيفر وعذاب الهی كرده است . اين داستانها به كودكان ما می آموزد كه زشتی ها و پليدی ها عاقبتی درخشان دوري از در در پي داشته ، بالعكس گرايش به ضديت و عناد با كلام خدا و سيره ی پيامبران ،بشريت را به ضلالت وگمراهی سوق ميدهد. وبه اين ترتيب اين قصه ها وداستانها،كودكان به بسياري ازارزشها اخلاقي پی ميبرند از سوی ديگر صفات نيكويی چون صبر وپايداری،شجاعت،خدا جويی،نوع دوستی،اميد واری ،آزادگی ،جوانمردی،طرفداری ودفاع ازحق وحقيقت واستقامت در مقابل زور وستم ، انتخاب دوست و هم نشين شايسته ارزش اند كه هسته ی مركزی قصه ها وداستانهای قرآ نی را تشكيل ميدهد موجب می گردند كه صفات مزبور به تدريج ملكه ذهن كودك شود واين امر به نوبه ی خودگرايش به رفتار های عادت پسنديده را در ذهن و روح وی نهادينه سازد. 5-آرامش بخشی ،رفع اضطراب واختلالات روانی ورفتاری وتامين بهداشت روانی به اعتقاد صاحب نظران ، افسردگی در دوره ی كودكی يكی از مشكلات جدی است كه سلا مت عمومی فرزند را،حتی دردوره های آتی زندگی وی، به به خطر می افتد و از اين رو شناسايی و درمان افسردگی های دوره ی كودكی و نو جوانی ، احتمال بيماريهای روانی ديگر مانند رفتار های نا ساز گارا نه ، نا راحتي هاي شديد و حتي مرگ ومير كودكان را كاهش ميدهد . پژوهشگران به اثر بخشی داستان درمانی برای گروه های مختلف بيماران دارای اختلا ل های روانی وافزايش خود آگاهی از جمله كاهش اضطراب افزايش احساس شايستگی كودكان ، درمان اختلا ل سلوك وكمك به هويت يابی نوجوانان اشاره كرده اند واز آن جا كه قرآن كريم شيواترين دلنشين ترين وواقعی ترين داستان ها را از كلام خداوند حكيم و عليم براي هدايت و سعا دتمندی انسان روايت مي نما يد ، بديهی است كه استفاده از قصص قرآني در تعليم وتر بيت كودكان ونو جوانان ، به دليل تقويت ايمان مذهبی،اثر بخشی به سزايی‌در زمينه ی تامين بهداشت روانی كودكان ونو جوانان ورفع اختلا لا ت عا طفی ، روانی و به تبع آن اختلا لات رفتاری ايشان خواهد بود. 6- پرورش روحيه پرسشگری وتقويت نير و ی خلا قيت در عرصه ادبيات كودك و نو جوان ، آن جا كه قوه خيال تا دور دست ها پرواز ميكند وفا نو سك ها ی حيرت و حكمت خوش مي در خشد قصه ها حكا يت های شيرين قرآنی بر روح لطيف آنها نيك می نشيند .برآينه صاف روحشان نقش مي بندد وتا مدتها ،بي آنكه زنگار گرفته با شد ،رخ مي دهد و جلو گر مي شود ، چرا كه به نظر ميرسد وقتي خداوند در قرآن كريم از كامل ترين قصه هايش هم چون داستان يوسف وابراهيم ونوح و قارون و ... سخن ميگويد . آيا در زمان خود افرادی چون فرعون ستمگر ، قارون مال اندوز ، شداد ظالم يا موسی وهارون و ... ندارند. اين پرسش ها و هزاران پرسش ديگروآيای ديگرباشنيدن حكايت زيبای قرآنی درذهن كودك ايجاد شده به اين ترتيب نيروی پرسشگری وتفكررادر وی تقويت ميكند. نيتجه گيری تا ثير قران كريم وتعليمات آن در هدايت ورستگاری انسان تا بدان جاست كه خدا وند اين مصحف شر يف را با اوصافی چون نور آشكار ريسمان الهی، موعظه وشفا ورحمت ومايه بصيرت توصيف می فر ما يد(ص 13)اين كتاب سراسر خواندني با سبكي هنر مندانه وبديع ، گنجينه اي از حقايق ورهنمود ها را در جهت هدايت وسعادت انسان بيان كرده ودر قالب داستان های شيرين خود بر نا مه ای برای زندگی انسا نهای خرد مند وبا ايمان ارائه ميكند كه به زمان خاص و يانژ اد وقومی خاص منحصر نميشود . كودكان در لا به لاي قصص قرآنی وشيرين ،بت پرستی ومبارزه با تمامی مظاهر شرك وكفر را از ابراهيم ،كمال بندگی دراوج توانگری را از سليمان ،صبر را از نوح وايوب وموسی و يعقوب، حكمت وفرزا نگی را از لقمان و پاك دامنی را از يوسف می آموزند و باز می آموزد توحيد وتوكل و صبر ،ايمان ،خلق نيكو و خرد ورزی وتقوا ،شكر وخضوع در برابر پر ورد گار بی همتا ودر يك كلا م تمام آن چه را شا يسته گوهر انسا نيت اوست. منا بع تحقيق: تعليم وتر بيت در اسلام نوشته مر تضی مطهری قر آن كريم نهج البلا غه لطا يفی از قرآن
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 10:31  توسط سکینه میر دریکوندی  |