آموزشگاه ابتدایی حضرت رقیه (س)

آموزشي . پرورشي .

چگونگی ساخت وسیله ی دست ساز

 

چگونگی ساخت وسیله ی دست ساز -  در رابطه با درس علوم تجربی پایه چهارم  ابتدایی. صفحه  57  کتاب علوم درسی باز تابش نام وسیله ( زیبا بین )

 

هدف : آشنایی  دانش آموزان  با چگونگی کاربرد آینه در ساخت وسیله ای به نام زیبا بین که نشان دادن این وسیله بچه ها به چگونگی باز تابش نور پی می برند و هم چنین نحوه ی استفاده از آینده را می فهمند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:42  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

ويژگي هاي يك معلم خوب

.      در صورت بروز رفتار نامناسب از سوی دانش آموز رفتارهای گذشته او را بر علیه آنان بکار نگیرد و به عبارتی گذشته  نا مطلوب او  را همچون بر چسبی بر پیشانی فراگیر نزند.

2.      در هنگام رسیدگی به رفتارهای نابجا و یا در هنگام تغییر رفتار دانش آموزان به زمینه اساسی و احتیاجات او توجه نماید.

3.      خود را کامل نداند و دائماً در صدد ایراد گرفتن از دیگران نباشد که روش فوق زمینه را جهت بروز رفتارهای نامناسب فراهم می   سازد .

4.      دانش آموز را به عنوان یک انسان قبول داشته باشد و او را درک کند از ارزشیابی شخصیتی او خصوصاً جنبه های منفی  شخصیت در حضور جمع اجتناب ورزد .

5.      به عنوان یک الگوی رفتاری باید در افکار و اعمالش ثبات داشته باشد و تصمیم گیری او متأثر از حالات هیجانی او نباشد.

6.      عنایت داشته باشد که دانش آموزان با اظهار نظر معلم و مربی در مورد خودشان خیلی اهمیت می دهند، لذا چنانچه آنان  احساس کنند که ارزشیابی معلم بدون غرض بوده و با رعایت کامل انصاف صورت گرفته است، برای آن ارزش قائل می شوند . و  در نواقص و نقاط ضعف خود تلاش می کنند. ولی اگر ارزشیابی منصفانه نباشد، موجب کینه و عناد و در نتیجه دوری گزیدن آنان   از مربی و یا معلم می شود که پی آمد های نامطلوب دیگری را  نیز در بر خواهد داشت .

7.      بطور مستمر از کار خود ارزیابی به عمل آورد یعنی با توجه به هدف های آموزش و رفتاری که در شروع درس در نظر دارد.  بیندیشد که تا چه حد به هدف های خود نائل گردیده است و تا چه حد توانسته است  در دانش آموزان نفوذ کند و مورد تأیید  واقع شود .

8.      خوش صحبت بوده و دارای قدرت بیان باشد. زیرا قدرت بیان و نفوذ کلام معلم در ایجاد رابطه با دانش آموزان و تفهیم مطالب   درسی به آنان بسیار مؤثر است.

9.      از لحاظ وضع ظاهری مرتب و آراسته باشد. به عبارت دیگر پوشش و آرایش او در عین سادگی متناسب با محل و فضا ی   آموزشی باشد و همواره پاکیزگی و نظافت را رعایت نماید.

10.  در عین معلم بودن، مربی نیز باشد یعنی علاوه برتعلیم دانش آموزان، به تزکیه و تهذیب اخلاق آنان اهتمام ورزد و بررسی نماید   که این درس آموزی ها تکالیف دادن ها تشویق ها و یا تنبیه ها چه اثری در کار شاگرد می گذارد.

11.  از برنامه های تکراری وغیر ضروری پرهیز نماید ودارای ابتکار وخلاقیت باشد.

12.  همچون یک باغبان تمام وجود واندیشه اش رادر خصوص شکوفایی دانش آموزان که گردانندگان جامعه فردا می باشند بکار گیرد.

13.  شاگردان خود را بهترین دوستان وحتی فرزندان خود محسوب نماید وراه رسم کاروروش تصمیم گیری در یک امررابا آنان در میان  بگذارد.

14.  با خلوص نیت وقصد خدمت کار کند و توقٌع تقدیر،جز از خدای سبحان نداشته باشد.

15.  به تحولات جوامع آگاه باشد.

16.  عملش، قولش راتکذیب نکند.

17.  حتی الا مکان ازوضع خانوادگی ،طرزفکر، رفتار و استعداد دانش آموز آگاه باشد.

18.  نجیب ،آزاده ، پاکدل، شکیبا،وظیفه شناس،شجاع،متین،مقاوم،موٌدب،شریف،معتدل وبلندنظر باشدوبرکنار از تلوٌن مزاج،حسد،  کینه،دون همتی، بخل،تنبلی،تملق گویی،بیهوده گویی وتند خویی باشد.

19.  با شیوه های پرورش و روشهای آموزش آشنا باشد.

20.  فن تدوین وتربیت اطفال را بداند.  

21.  توانایی استقرار عدالت در مدرسه وکلاس را دارا باشد.

22.  وظیفه شناس باشدودر ایجادنظم وامنیت محیط آموزشی خود کوشا باشد.

23.  به شغلش مفتخر باشد وعملش رابا نیت قربت انجام دهدواز خدمت خودلذت ببرد.

24.  از طبقه بندی دانش آموزان در صورتی که به لحاظ استعداد مختلف باشند، پرهیز نماید.

25.  به پرسشهای دانش آموزان توجه داشته باشدوعادلانه پاسخ گویدبه حدی که هیچ کس از سوال کردن محروم نماند.

26.  به توسعه فعالیت های گروهی  توجه داشته باشد.

27.  به افراد ممتاز وسرآمد کلاس به عنوان سر گروه مسئولیت تقویت درسی دانش آموزانی که متوسط یا ضعیف هستند واگذار  کند.

28.  عوامل مهمی که رشدعلمی دانش آموزان را به تعویق می افکند بشناسد وازآنهااجتناب کند.

29.  کلامی که به کار می گیردخود درس علم وعبرتی برای متعلٌمان باشد.

30.  محبت وعظمت در نگاه او باشد نه در آنچه بدان می نگرد! چرا که نهال دوستی ومحبت در دل انسان ریشه وسایه آن بر اشیا  افتد.

31.  برخی از لغزش های دانش آموزان را با نظر اغماض بنگرد واز آن در گذرد.

32.  شمع معرفت وچراغ شهود در دلها برافروزد تا در پرتو آن گوهر دانش بیفشاند.

33.  سخن به اندازه گویدوازگفتار بیهوده بپرهیزد.

34.  گمان بد نبردوتحقیق نکرده قضاوت نکندوپس از آنکه حقٌی مسلم شد در تصمیم گیری قاطع باشد.

35.  نه کسی را تحقیر کندونه به حقارت تن دهد.

36.  دانش آموزان را بیهوده سرزنش نکندوآنان را آزار ندهد.

37.  آنی از نعمت های خدا غافل نماندوپیوسته از اواستعانت جوید.

38.  دانش آموزان در کنار اواحساس امنیت وآرامش کنند.

39.  احساس مسئولیت را به دانش آموزان بیاموزد.

40.  ایمان وتقوارااز راه تفکٌر در خلقت وشناخت انسان آموزش دهد.

41.  کلاس او به گونه ای باشد که شوق فراگیری علم وحکمت در دانش آموزان ایجاد شود.

42.  رفتاروگفتارش، دانش آموزان را به یادخداواولیا الله بیندازد.

43.  از قبول مسئولیت نگریزد.

44.  در پی جست وجوی تقصیر در متعلمان نباشد.

45.  الگوی ایمان،معیار محبت وکانون مهرورزی باشد.

در آستانه قرن بیست و یکم در حوزه آموزش و پرورش با توجه به سطح انتظارات افکار عمومی، نسبت به برون دادهای فعلی نظام تعلیم و تربیت کاستی های قابل توجهی احساس می شود. از طرفی تغییرات سریع به وجود آمده در عرصه های مختلف و تغییر نیازمندی های جامعه، بروز حرف و مشاغل جدید، همگی ضرورت بازنگری در فرایند آموزش و پرورش را فراهم کرده است. در نگرشی سریع به آموزش و پرورش برای جلب اعتماد عمومی، تربیت معلم شایسته مطرح می باشد. لذا پرداختن به برنامه آموزشی در آموزش و پرورش که بخشی از آن معلمان خلاق و شایسته می باشند ضروری به نظر می رسد. راجر کافمن می نویسد درجه ی موفقیت یک نهاد یا سازمان آموزشی به میزان هم خوانی قصد آن سازمان با قصد جامعه بستگی دارد. (پرویزیان، سایت آموزش و پرورش)

باید توجه داشت که برنامه ریزی آموزش و پرورش قبل از این که بر شاخص های کمی استوار باشد تاکید بر کیفیت دارد لذا باید برنامه های پیش بینی نشده در جهت بهبود کیفیت آموزش و در راس آن معلمان به عنوان مجریان اوامر آموزشی باشد و فرایند تصمیم گیری ها باید بر اساس یک الگوی مشخص و هدفمند صورت گیرد. ضمن این که آموزش و پرورش ما در حال حاضر با بسیاری از جوامع تطبیق داشته است ولی برای رسیدن به اهداف متعالی سازمان و رسیدن به استانداردهای لازم نیاز به بازبینی و چاره اندیشی دارد و این بازبینی می بایست در سطوح مختلف نظام آموزشی و علی الخصوص در بازنگری روش آموزش در مقاطع مختلف صورت پذیرد. بنابراین در این مقاله، سوالات ذیل مطرح است. نظام آموزشی در قرن بیست و یکم چگونه است؟ ویژگی های معلم در قرن بیست و یکم چیست؟

اهمیت مــــوضوع

تحولات سیاسی کشورهای مختلف جهان در قرن گذشته بحران های اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی و... بدنبال داشته است. این مسائل باعث شده که کارآیی نظام های آموزشی فعلی مورد سؤال قرار گیرد و بازنگری در آنها لازم و ضروری به نظر برسد و برای مقابله با مسائل مذکور و ارتقاء کیفی نظام آموزشی نیاز به اتخاذ برنامه ریزی استراتژیک و استاندارد آموزشی بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. ضمناً در کشورهای جهان سوم علاوه بر موارد یاد شده، افزایش تقاضا برای آموزش، افزایش هزینه های آموزش و پرورش و تامین آن، کاهش کیفیت آموزشی، سست شدن مدیریت نظام آموزشی، عوامل چالش برانگیز به نظر می رسند که در پیش روی کارشناسان و دست اندرکاران نظام های آموزشی خودنمایی می کند. در کشور ما نیز با استفاده مدارک موجود (عسگری، 1373- بازرگان، 1374) مشکلات مذکور وجود دارد و تجدید نظر در کمیت و کیفیت بخش آموزش و پرورش کشور اجتناب ناپذیر می باشد. از طرفی هر گونه تغییر یا اصلاح در برنامه های آموزشی باید مبتنی بر نظریه های شناخته شده و استاندارد شده صورت گیرد در غیر این صورت تغییرات تکراری بی ثمر ناپایدار همراه با تجارب تلخ آموزشی خواهد بود. انگیزه ی مقاله ی حاضر نیز بر همین اساس می باشد و ضمن ترسیم آموزش و پرورش در قرن بیست و یکم و ضرورت در سطح کلان ارائه شود تا در آینده بتواند در ارتقاء کیفیت و کمیت آموزش موثر باشد.

محتوای فضای قــــــرن بیست و یکم

هم اکنون قرن بیستم به انتهای خود رسیده و هزاره سوم آغاز شده است. قرن بیستم پرحادثه ترین قرن های بشری بود. دو جنگ جهانی اول و دوم که در کشتار و ویرانی نظیری برایشان نبود، انقلاب روسیه و چین که ادعا داشت وضع بشر را از بیخ و بن دگرگون می سازد. فروپاشی شوروی و اروپای شرقی، افول انقلاب فرهنگی چین، برچیده شدن بساط سلطنت در چند کشور، نظیر مصر و ایران، استقلال یافتن کشورهای استعمار زده، پیشرفت عظیم علم و فن، شکافتن اتم، پیاده شدن در کره ی ماه، کامپیوتر و اینترنت، آلودگی محیط زیست، مباحث جهانی شدن، IT، دولت الکترونیک و رویداد دیگر از این نوع، همگی زاییده ی این قرن می باشد. همه ی این تحولات، بسی سترگ تر و پیچیده تر در قرن 21 خواهد بود.

با این سرعت تغییر و تحولات جهانی عجیب است که انسان، همان انسان قبل با قالب های قدیمی باقی بماند و کلاس های درس، همچون گذشته و به شیوه های متداول سنتی و مکتب خانه ای باقی بماند و نظام های آموزشی، متحول نشود. باید طرح و برنامه ریزی تازه، آموزش نوین مدرسه و کلاس و بالاخره معلم با روش های جدید راه انداخت. لذا بحث استانداردها در فضاهای آموزشی و کلاس درس و روش های یادگیری، زیربنای تحولات و تغییرات بنیادی می باشد. در قرن بیست و یکم، انفجار جمعیت یادگیرنده، سرعت ارتباطات جهانی و افزایش آموزش و افزایش انتظارات، وجود سلاح های بنیان افکن، تجربه های شکست خورده ی مدل قبلی، فاصله ی هولناک میان علامتی هشدار دهنده است بر این که نظامی ماورای آنچه که بوده، باشد و شاید مقوله ی استانداردسازی، حرکتی باشد به سمت ایجاد تعادل لازم چرا که بعضی ها استانداردسازی را هماهنگی برای رسیدن به خوشبختی نظام ها می دانند.

فرق قرن بیست و یکم با قرون گذشته در این خواهد بود که مرز های حفاظ و دریچه های اطمینان در آن به حداقل کارایی می رسند و مشکل های موضعی تبدیل به مشکل های جهانی می شوند. بنابراین باید در قرن بیست و یکم پایه های نظام آموزشی را محکم تر و ریشه دارتر کنیم تا بتوانیم در مقابله با این تغییر و تحولات، سرفراز بایستیم. و استانداردسازی در آستانه ی قرن بیست و یکم، چیز عجیب و غریبی نیست. بلکه علمی کردن نظام آموزشی و مطابقت دادن آن با تحولات روز می باشد و آموزش و پرورش با کمک استاندارد سازی باید برای فردایی بهتر و شفاف تر، آماده شود. (خنیفه، سایت آموزش و پرورش)

مسائل اساســـی در آمـــوزش و پـــرورش قـــرن 21

کسی به طور قطع نمی تواند ابراز نظر کند که قرن بیست و یکم دارای چه ویژگی هایی خواهد بود اما آنچه مسلم است این است که دنیا مانند هزاران سال قبل، روال آرام و کندی نخواهد داشت و بسی جای امید است که انسان با تکیه بر هوش و تفکر خود که از ویژگی های ستایش شده او در قرآن کریم می باشد و به واسطه ی آن به عنوان اشرف مخلوقات معرفی شده است، راهکارهایی در برابر موانع آن قرن بیابد. اما آنچه که به نظر می رسد آموزش و پرورش با چهار مسئله ی مهم در قرن بیست و یکم مواجه خواهد بود که اگر از هم اکنون درصدد پاسخ قاطع برای آن نباشد، نگران کننده خواهد بود.

• جمعیت افزاینده دانش آموزی و برنامه ریزی دقیق و پیش نگر

• کیفیت آموزش و استاندارد های علمی جهانی و بومی

• افزایش بهره وری در همه ابعاد

• مطالعات تطبیقی و تحول بر مبنای زمان و ضرورت و فرهنگ

ویژگیهـــــای معلم در قرن 21

از آنجایی که قرن بیست و یکم، قرن اطلاعات، ابتکار و مهارت و سرعت می باشد بنابراین ویژگی های معلم در این قرن بر اساس این اصول می باشد.

الف) اطلاعـــــــات:

ویژگی معلم، بالا بردن اطلاعات و به روز کردن آن است. در بحث اطلاعات ((برنامه ICT فناوری اطلاعات)) جایگاه ویژه ای دارد که به آن می پردازیم.

1- آشنایی فناوری آموزشی: برای کسب موفقیت در قرن بیست و یکم، معلمان باید دانش آموزانی تربیت کنند که یادگیرندگان مادام العمر باشند و این مسیر نمی گردد مگر این که فرایند یادگیری مبتنی بر انتقال صرف دانش تغییر پذیرد بنابراین معلمان باید با استفاده از کامپیوتر و اینترنت و کاربرد آنها تدریس واقف باشند و دانش آموزان را نیز به این امر ترغیب کنند. فناوری اطلاعات به ما می گوید آن چه که تا دیروز درست بوده امروز ممکن است نادرست و حتی گمراه کننده باشد، بنابراین معلمان با استفاده از این تکنیک باید معلمانی محقق و پژوهشگر باشند و دانش آموزان پرسش گر امروز و پژوهشگر فردا تربیت کنند.

2- آشنا با استاندارهای جهانی کیفیت کار

3- بالا بردن اطلاعات عمومی: معلم قرن بیست و یکم در همه ی زمینه ها اطلاعات خود را بالا ببرد نه فقط در زمینه رشته ی تدریس خود چرا که بسیاری از علوم به هم وابسته اند. اصطلاحات رایج روز را بشناسد، امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جامع خود را بداند و در نهایت به علم روان شناسی آگاه باشد چرا که یک معلم بیش از معلم بودن خود باید یک روان شناس آگاه و خبره باشد.

4- تدریس نوین: استفاده از روش تدریس فعال و همگام با روز، روش هایی تدریس معلم را ویژگی خاص می بخشد عبارتنند از : روش همیاری، روش تدریس فعال، روش بارش مغزی، روش ایفای نقش، روش نمایشی، روش بحث گروهی، روش حل مسئله، روش استقرایی، روش اکتشافی. تمامی این روش ها را می شناسد و می داند که هر یک را در چه درسی و در چه کلاسی به کار گیرد و به تعبیری تدریس او مبتنی بر استانداردها است و تدریس بر اساس استاندارد نوعی بهبود فرایند کار در آموزش و پرورش است.

5- شرکت در دوره های ضمن خدمت: معلم همیشه خود باید در حال فراگیری علم باشد و اطلاعات جدید و نو را بگیرد، در طول کار خود همیشه یکسان تدریس نکند و نکات را از جهات مختلف و زوایای متعدد بیان کند. لازمه ی این کار، شرکت در دوره های ضمن خدمت آموزش معلمان است.

6- آشنایی با اصول روانشناسی تربیتی: از آنجائی که معلم در طول تدریس خود نیاز به ارتباط مقابل دارد، بنابراین باید مخاطبان خود را شناسایی کند. بداند در چه شرایطی زندگی می کنند، تا حدی از خانواده آنها مطلع باشد. در این صورت می تواند پیام های یاددهی خود را شفاف منتقل سازد.

7- داشتن طرح درس: معلم، باید زمان تدریس خود را حساب کند کتاب مورد تدریس را با طرح درس سالانه، بودجه بندی کند و همچنین طرح درس روزانه، داشته باشد و اطلاعاتی کافی و جامع درباره ی مراحل طرح درس نویسی داشته باشدف ارزشیابی تشخیصی،تکمیلی، پایانی را بداند و در مراحل تدریس خود به کار بندد. هدف های جزئی و کلی و هدف های رفتاری را شناسایی کند. حیطه های آموزشی (دانش، درک و فهم، کاربرد،ترکیب قضاوت) را بداند و در طرح ریزی سؤالات و ارزشیابی های مستمر خود که در طرح سالانه خود در نظر گرفته است اعمال نماید.

ب) ابتکـــــار

دومین ویژگی قرن بیست و یکم، قرن ابتکار بود که در این زمینه، معلم باید دارای ویژگی های زیر باشد.

1- خلاق است: معلم قرن بیست و یکم در این رابطه ی خود خلاق است، دست به شیوه های جدید می زند و دانش آموزان را نیز خلاق با می آورد هر اندازه دانش آموز از نظر اطلاعات، غنی تر باشد. انگیزه ی خلاقیت که در نهاد او بالقوه وجود دارد به فعلیت می رسد و این صورت نمی پذیرد مگر این که معلم و راهنما خودش، آراسته به صفت خلاقیت باشد.

2- ایجاد دنیای پرسش در کلاس: معلم مبتکر، کسی است که همیشه سؤالی برای مطرح کردن در کلاس داشته باشد و حس انگیزه ی کنجکاوی دانش آموزان را تحریک کند. آنان را به فعالیت و جنبش وا دارد. (در کلاس مرده و خسته کننده، مرتباً دیدگان دانش آموزان فقط به عقربه های ساعت می باشد)، را روشن سازد و عشق یادگیری فنون جدید را در آنها زنده کند.

3- ایجاد دنیای تخیل در کلاس: معلم مبتکر به تخیل دانش آموزان احترام می گذارد. یک انشای نو یا یک نقاشی غیر عادی را به مسخره نمی گیرد، از جنبه ی خلاقانه و مبتکرانه به آن می نگرد زیرا تخیل است که خلاقیت و ابتکار را به دنبال دارد.

4- واهمه نداشتن از شکست: معلم مبتکر در به کارگیری مسائل از هیچ گونه شکستی نمی هراسد بلکه قوی و استوار می ایستد، طرح های خلاق خود را آزمایش می کند و جواب و نتیجه را می گیرد و به همه منعکس می کند.

5- خطرپذیری: معلم مبتکر در راه خود هر گونه خطری را می پذیرد اعم از خطرات مالی یا غیر مالی، زیرا به هدفش امیدوار و معتقد است.

6- قدرت تغییر پیش فرض ها: معلم مبتکر پیش فرض های جدید ارائه می دهد و به یک مسئله از زوایای مختلف می نگرد، پیش فرض های قدیمی برای او جالب نیستند، می اندیشد در ذهن خود ((چرا)) پروری ذهنی ایجاد می کند و پیش فرض ها را تغییر می دهد، تجربه می کند، می آزماید تا بالاخره روشی جدید و طرحی نو در اندازد.

7- تشخیص پیش نیازهای دانش آموزان: یکی از زمینه فعالیت های معلم این است که از کجا شروع کند و پیش نیاز فراگیران او چیست؟ نقطه ی شروع مبتکر سنتی و معمولی نیست، بهترین نقطه ی شروع را به کار می بندد، گاهی با طرح سؤالی نوین با آوردن وسیله با ماکتی سؤال برانگیز و...

8- درمان ناتوانایی های یادگیری: معلم مبتکر دانش آموزان ناتوان را شناسایی می کند و به درمان آنها می پردازد. معلمی که با دانش آموزان یک دست خلاق و توانا کار کند، ابتکار خاصی شاید نتواند در کار خود به کار بندد، اما معلم مبتکر کسی است که با به کار بردن روش ههای جدید آموزشی به دانش آموزان ناتوان کمک کند.

9- شناخت تفاوت های فردی: معلم مبتکر به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه دارد . می داند به هر کدام چه مسئوولیتی بدهد و در چه زمینه ای آنها را خلاق بار آورد و استعدادهای نهان آنان را در چه رشته ی تحصیلی بارور سازد.

ج) مهارت و سرعت

سومین ممیزه ی قرن بیست و یکم، مهارت و سرعت است که معلم باید دارای ویژگی های زیر در این مقوله باشد.

1- مهارت های فردی: شامل قدرت طرح ریزی مدل ذهنی، به کارگیری اصول منطقی در تدریس، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل قدرت تصمیم گیری.

2- مهارت های ارتباطی: مهارت های ارتباطی معلم شامل ویژگی های: کنترل احساسات، فن بیان، به کار بردن شعر و امثله در تدریس و گزارش دهی صحیح می باشد.

3- مهارت در تدریس: بیشترین تأثیر در اثر بخشی کار معلمان، مهارت در تدریس و اطلاع از دانش تدریس است و ارتباطی خاص بین دوره کارآموزی و عملکرد معلمان وجود دارد، معلم قرن بیست و یکم باید با فنون جدید تدریس آشنا باشد و آنها در تدریس خود به کار گیرد.

4- استفاده از وسایل کمک آموزشی (تکنولوژی آموزشی): یکی از مقوله هایی که به مهارت و سرعت تدریس معلم کمک می کند به کار بردن وسایل کمک آموزشی در امر تدریس می باشد به ویژه در دوره مقطع ابتدایی.

5- مهارت تفکر انتزاعی: معلمانی که تفکر انتزاعی بالایی دارند می توانند با دیدهای متفاوت به یک مسأله یا مشکل بنگرند( از دید خودشان، دانش آموزان، مشاوران، مدیران، اولیاء و ...) بنابراین می توانند راه حل های متفاوتی ارائه دهند و درباره ی مزایا و معایب هر برنامه، فکر و بهترین راه را انتخاب کنند و اگر نتایج پیش بینی شده، تحقق نیابد مشتاقند که برنامه را تغییر دهند. در هنگام برنامه ریزی مشکلات اضافی را می توانند حدس بزنند و قبل از این که مشکل روی دهد به طور منظم و اصولی پیشگیری هایی را تدارک ببینند، مهارت تفکر انتزاعی باعث می شود معلمان در امر یاددهی موفق تر باشند.

6- مهارت تجزیه و تحلیل مسائل: این معلمان سطح تفکر انتزاعی فوق العاده بالایی دارند. در حوزه کلامی از هوش زیادی بهره مندند، سرشار از اندیشه های عالی هستند. درباره موضوعات گوناگون به روشنی بحث می کنند، می دانند انجام چه کارهایی لازم است و چه کارهایی ضرورت و اهمیت ندارد.

نکته ای که قابل ذکر است این که هر چند در قرن بیست و یکم تحولات جهانی و واژه ی سرعت اطلاعات، ابتکارات، مفاهیم کلیدی و خاص می باشند اما ویژگی های معلم در فرهنگ دینی ما همیشه جای خود را دارد که در کنار ویژگی های قبلی اهمیت فراوان و به سزایی دارد چرا که هدف از تعلیم و تربیت فراگیران تنها در زمینه علم نیست بلکه تربیت و پرورش دینی و رشد خصوصیات اخلاقی بسیار مهم است که در این جا به ویژگی های اخلاقی معلم در قرن بیست و یکم می پردازیم.

د) ویژگی های اخلاقی

1- مراعات آداب و رسوم اجتماعی: بسیاری از سعادت های اجتماعی مرهون ادب و مراعات آداب و رسوم اجتماعی است و به بهانه ی پیشرفت علم و تحولات و جهانی شدن نباید معلم که الگوی اخلاق برای دانش آموزان خود است آداب و رسوم اجتماعی خود را کنار گذارد، حصارها را بشکند و حریم عفت و پاکدامنی جامعه را کنار نهد.

2- نشاط و شادابی: معلم باید به هنگام ورود به کلاس، مشکلات زندگی خود را که ناشی از تغییر و تحولات جامعه اش می باشد نظیر تورم، گرانی، بیماری ها و ... همه را کنار گذارده و با روحیه ی شاداب و پرنشاط پا به دنیای کلاس نهد.

اگر بی نشاطی، کسلی، افسردگی بر او غلبه کند موجب انتقال آن به دانش آموزان نیز می شود و به قول نیچه: ((هیچ کاری که در آن روحیه ی شاد نقش نداشته باشد پیش نمی رود)). (رشد تکنولوژِی، 82)

3- آراستگی ظاهر: هر چند در قرن بیست و یکم سرعت، اهمیت ویژه ای می یابد و زمان و فرصت به حداقل می رسد اما معلم باید فرصت رسیدن به ظاهر را به خود بدهد و با ظاهری آراسته وارد کلاس شود. رسول اکرم (ص) قبل از خروج از منزل، مقابل آئینه می رفته و ظاهر خود را مرتب می کرده است و در جواب این سؤال که چرا تا این اندازه به این موضوع اهمیت می دهند می فرمودند: نمی خواهم باعث غیبت مردم شوم. معلم باید از رسول اکرم (ص) که الگو و اسوه اخلاق است درس بیاموزید.

4- سعه صدر: اگر معلم در عصر تحولات و تغییرات، رفتار هایی خاص از دانش آموزان خود دید باید با سعه ی صدر با آن برخورد کند، دریا دل باشد و توانایی پشت سر گذاشتن هیجان های ناشی از پیشرفت در دانش آموزان خود را داشته باشد زیرا با سعه ی صدر، بسیاری از مشکلات حل می شود ((رب اشرح لی صدری ... و یسرلی امری ( سوره طه، آیه 25) )) با سعه ی صدر می توان استعداد درونی فراگیران را شناخت و آنها را شکوفا کرد.

5- اخلاص: بارزترین ویژگی معلم در عصر شکوفایی علم، اخلاص است. مدرسه، درس، کلاس، رفتار، گفتار همه باید بوی اخلاص بدهد. اگر به دنبال آموزش های جدید و تکنیک های جهانی است نباید به خاطر ریا و رخ کشیدن خود و خودنمایی باشد، بلکه باید اخلاص در کار داشته باشد و تنها خود را نبیند بکله هدفش پیشرفت جامعه و تعالی آن باشد و اگر اکسیر اخلاص در کار معلم نباشد هر چند در زمینه ی علمی، معلمی موفق باشد اما ارزش معنوی نخواهد داشت.

6- شخصیت دان به دیگران: معلم موفق در قرن بیست و یکم، کسی است که علاوه بر این که خود متشخص است برای دیگران اعم از دانش آموزان یا همکاران ارزش و شخصیت قائل است و با سخنان کنایه آمیز نباید دیگران را برنجاند، بلکه باید راهنمای بقیه در راه یابی به موفقیت ها باشد دیگران را تحقیر و در جمع سرزنش نکند ((ویل لکل همزه لمزه)) زیرا باعث عقده و کینه در وجود شخص می شود و آتش انتقام را شعله ور می سازد.

7- تعهد در کار: اگر معلم همگام با جامعه پیشرفت کرد و بر تمامی زوایای علوم و فنون جدید دست یافت اما در کارش به خصلت تعهد آراسته نگشت، جز زیان و خسران برای جامعه اش ارمغان دیگری نخواهد آورد. تعهد کاری موجب درست استفاده کردن از اطلاعات علمی می شود، راه بکارگیری صحیح آنها را به معلم می نمایاند و گرنه علم در خدمت نسل کشی و تباهی جوامع می شود؛ همان طور که این وضعیت در غرب حاکم است.

8- تقوا: ویژگی های اولیه و مسلم برای قرن بیست و یکم، تقوا است. اگر معلم آراسته به خوی و خصلت تقوا نباشد، نسلی که تحت تعلیم و تربیت او می باشند عاری از این صفت خواهند بود و کسی که تقوا نداشته باشد تحت تأثیر فرهنگ های مخرب قرار خواهد گرفت
و پدیده ی تهاجم فرهنگی را با استقبال خواهد پذیرفت و یا این که دچار غرور علمی کاذب می گردد.

9- وظیفه شناسی: معلم قرن بیست و یکم، دارای خصلت وظیفه شناسی است. از زیر بار مسوولیت به بهانه های مختلف نمی گریزد، تأخیر در کار ندارد، در کلاس درسش اتلاف وقت نمی کند، کم کاری در برنامه اش مفهوم ندارد و حتی گاهی بیش از وظیفه نیز کار انجام می دهد و ایثار می کند، فقط به کار از جنبه ی مالی و سود مادی نمی نگرد و در حین انجام وظیفه اش چشم داشت به تعریف، تمجید یا پاداش و تشویق خاص و ... ندارد.

10- رأفت و مهربانی: معلم قرن بیست و یکم، مهربان است و با این صفت کودکان و نونهالان را به خود جذب می کند، پرخاشگر و تندخو و عصبانی نیست، زمینه را برای هر گونه پرسش و سؤال فراهم می کند، اجازه می دهد به راحتی دانش آموزان با او گفتگو کنند، مشکلات درسی یا غیر درسی خود را بازگو کنند.

11- نگرش و بینش صحیح: معلم قرن بیست و یکم، نگرشی درست و مثبت از مسائل دارد. مسائل جدید و نوآوری ها را با دید مثبت می نگرد که روحیه رقابت جویی را در او تقویت می کند نه این که کاستی های او را به رخش کشد، در تجزیه و تحلیل این نوآوری ها قوی و قدرتمند است و آنها را مغتنم می شمارد و به خوبی استفاده می کند. (افروز، غلامعلی)

12- تقدم منافع جامعه نسبت به منافع خود

نتیجه گیــــــــری

تحول اساسی و پایدار در هر جامعه در گرو متحول شدن نظام تعلیم و تربیت آن جامعه است و محور اصلی تحول و توسعه ی نظام تعلیم و تربیت بهبود کیفیت کار معلم، شناخت و ویژگی های آنها می باشد. معلمان به عنوان پایه گذاران اندیشه های علمی، مبلغان ارزش ها و مسوولیت های اجتماعی به کودکان ما می باشند و حرف اول را در تربیت منابع انسانی می زنند و هیچ حرفه ای همچون شغل معلمی تاثیر موثری در جوامع ندارد. طرفداران و مبلغان تحول و توسعه در جوامع باید بیش از هر کس حامیان واقعی معلمان باشند و سیاست گزاران آموزش و پرورش با در نظر گرفتن حقوق و مزایای شغلی ویژه برای معلمان مدارس و یا دارا بودن مدرک تحصیلی و تخصص و تعهد مورد نظر، دغدغه های زندگی را برای آنان کاهش دهند زیرا معلم یک هدیه الهی است و بسیاری از بزرگان فرهنگ ما و دیگر فرهنگ ها افتخارشان این بوده که سال های پربرکت عمر خود را در مدارس طی کرده اند نظیر پیاژه، اریکسون، مرحوم باغچه بان، استاد نیرزاده، شهید رجایی، باهنر و ...

از طرفی معلمان باید بدانند در چه شرایط متحول جهانی زندگی میکنند فکر و عمل و توان خود را محدود به مرزهای جغرافیایی خود نکنند از قدرت ابتکار، خلاقیت و مهارت برخوردار باشند، فعالیتهای خود را محدود به چند کتاب یا جزوه که در مراکز تربیت معلم یا در طول کار خود با آن آشنا شده اند نکنند زیرا که دنیای پیچیده و متحول امروز مستلزم یادگیری مداوم و فرزند زمان خود بودن و فعالیت، حساسیت و خلاقیت است و به گفته آلبرت انیشتن افراد انسانی را نباید همچون ابزارهایی بیجان در نظر گرفت و جوانان را به مثابه شخصیتهای متعادل و موزون باید به جامعه تحویل داد. (رشد تکنولوژی، شماره 155)

در پایان از خداوند متعال می خواهیم که به معلمان ما توفیق روزافزون در امر یاددهی عنایت فرماید و آنان را به صفات حمیده، آراسته گرداند و صبوری و بلند همتی و آزاد اندیشی را به آنان اعطاء فرماید تا بتوانند در تربیت و آموزش نسل سالم و صالح و خلاق موفق باشند چرا که آینده ی ایران در گروه کارآیی دانش آموختگان امروز می باشد.

منابـــع و ماخـــذ:
- تکنولوژی آموزشی، شماره 19، اسفند ماه 1382
- تکنولوژی آموزشی شماره 19، فروردین 1383
- معلم خوب من، آیت اله مظاهری، 1370
- سایت آموزش و پرورش www.Amoozeshvaparvaresh. Org
- ویژگی ها و قابلیت های مورد انتظار از معلمان، غلامعلی افروز، دانشگاه تهران، 1382
- استانداردهای آموزش فضای قرن 21، حسین حنیفه 1382
- تدوین استانداردهای کیفیت معلمان، اعظم ملایی نژاد، 1382
- رشد مدیریت مدرسه، شماره 15، فروردین 1383

کاربرد روانشناسی در آموزشگاه    تالیف:دکتر مقدم

 زمینه تربیت     اثر: دکتر علی قاسمی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:41  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

نقد و بررسی کتاب قرآن

 

نقد و بررسی درس ششم قرآن پایه چهارم ابتدایی صفحه 37 قرآن

 

که اشکال در زمان تدریس می باشد چون اگر این درس بجای درس دهم یا یازدهم بود خیلی بهتر بود زیرا با دهمه ی مبارک فجر مناسبت داشت ولی زمان تدریس این درس قبل از دهه ی مبارک فجر می باشد . پس اگر بجای درس یازدهم بود یعنی چند درسی عقب تر بود خیلی بهتر و از لحاظ زمانی مناسبت با دهمه ی مبارک فجر داشت و دانش آموزان با مسائل انقلاب و حضرت امام خمینی بیشتر آشنا می شدند .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:40  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

فعالیت های مکمل : واحد کار

ردیف     عنوان درس                 صفحه        فعالیت های مکمل :         واحد کار

1-     درس چهارم ( امید حسن )     12    فعالیت شماره 6 انشاء نویسی  مهارت عزت نفس

 

واحد کار – رضایتمندی

 

فعالیت شماره 7 : مصاحبه .

 

از دانش آموزان می خوادر خصوص موضوعات ذیل با اولیاء یا بزرگترها مصاحبه نمایند و نتیجه آن را در کلاس گزارش دهند .

 

راضی بودن برای رضای خدا به چه معناست ؟

به چه کسانی راضی می گویند ؟

آیا به خاطر چیزهایی که نداریم ؟ باید از خدا ناراضی باشیم ؟

چگ.نه می شود یک فرد رضایتمند باشد ؟

پس از ارائه گزارش دانش آموزان مصاحبه کننده در کلاس با بهره گیری از مصاحبه های انجام شده در خصوص رضایتمندی وتاثیر آن در آرامش روانی افراد بحث و گفتگو نمایند .

 

اشعار زیر را روی تابلو کلاس می نویسیم :

به دست آهن تفته کردن خمیر             به از دست بر سینه پیش امیر

عمر گرانمایه در این صرف شد          تاچه خورم صیف و چه پوشم شتا

ای شکم خمیره به نانی بساز                تانکنی پشت به خدمت دوتا

 

دانش آموزان را به گروه های دلخواه تقسیم کرده و از آنها می خواهم در وقت معینی

 ( مثلا 15 دقیقه ) در خصوص معنا و مفهوم اشعار ذکر شده با هم بحث و گفتگو نمایند ، پس از پایان مهلت مقرر یکی از آنها به عنوان سرگروه نتیجه تلاش و بحث گروه را به کلاس ارایه دهند . در وحله ی دوم با شرکت دانش آموزان گروهی را که توضیحات بهتر و کامل تری در این زمینه تهیه و ارایه نموده است را مورد تشویق قرار می دهیم .

و توضیحات تکمیلی را ارایه می کنیم تا نتیجه مورد دلخواه یعنی رضایتمندی حاصل گردد .

 

فعالیت شماره 9 : ایجاد موقعیت :

 

از شاگردان می خواهیم موقعیت های زیر را تصور نموده و باین کنند در صورتیکه در چنین موقعیت هایی قرار گیرند که چگونه با آن برخورد می کردند ( در آخر هر کدام از شاگردان یا گروه ها می توانند با افرادی که در چنین موقعیت هایی قرار دارندمصاحبه نموده و در ضمن پاسخ های خود را با پاسخ های فردی که در موقعیت واقعی قرار دارد مقایسه کرده و نتیجه را در کلاس گزارش دهند .

 

1- نداشتن دو پا یا دست

2- کرولال بودن

3- عدم برخورداری از مال و ثروت

4- نداشتن چشم

5- از دست دادن والدین

6- فعالیت شماره 10 : از بزرگان دین بیاموزیم :

امام علی : حدیث از امام علی :

خدای سبحان امور را بر اساس قضای خود جاری می کند نه بر وفق پسند و خودشایندتو .

ریشه خرسندی ، حسن اعتماد به خداست .

خرسندی میوه ی یقین است .

پیامبر خدا :

به قسمت خدا راضی باش ، غنی ترین مردم خواهی بود .

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:40  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

نمونه سوال جغرافیا

« بسمه تعالی »

نام و نام خانوادگی :              امتحان :جغرافیا                دبستان : حضرت رقیه (س)                پایه : چهارم شهریورماه 1389

پاسخ درست را با علامت × مشخص کنید

1-  نام طولانی ترین رود ایران چیست ؟ 1 نمره

زاینده رو                                 سفید رود                                شاهرود                                     کارون

2- کدامیک از جلگه های زیر در جنوب غربی ایران قرار گرفته است ؟ 1 نمره

جلگه گیلان                           جلگه خوزستان                        جلگه مازندران                           جلگه گرگان

3-  کدامیک از علامت های زیر باید در یک نقشه وجود داشته باشد ؟ 1 نمره

جهت های اصلی                    راهنمای نقشه                           جهت های فرعی                         مقیاس نقشه

4- کدامیک از وسایل یادگیری جغرافیا هستند ؟ 1 نمره

عکس                                    نقشه                                         کره                                           همه ی موارد

درجای خالی کلمه مناسب بنویسید

5-  به زمین های پایین کوه .................................. می گویند . 1 نمره

6-  بلندترین قله ی ایران ..................................... است . 1 نمره

7-  کدام جمله صحیح است ؟

1- به بالاترین نقطه ی زمین ، قطب جنوب می گویند . 5 / . نمره

2-  همهی دشت ها برای کشاورزی مناسب هستند . 5 / . نمره

 

8- آبرفت چیست ؟ 2 نمره

 

9-  صادرات را تعریف کنید ؟ 2 نمره

 

10-  ناهمواری چیست ؟ 1 نمره

 

11-  جلگه چگونه به وجود می آید ؟ 1 نمره   

 

12-  نام چهار جزیره را درخلیج فارس بنویسید ؟ 2 نمره

 

13-  دریای خزر چیست ؟ 2 نمره

 

14- نام دو رشته کوه در شمال و غرب ایران ، و نام دو دشت را برروی نقشه مشخص کنید ؟ 2 نمره

 

15 – دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟ 1 نمره

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:39  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

: هدیه آسماني طرح درس روزانه

مجری :  فرزانه دالوند       

 

هدف کلی  آشنایی دانش آموزان باامام حسین (ع)

 

حیطه دانشی : می داند که امام حسین (ع) به امر خدا تعیین شده است .

 

حیطه نگرشی : تقویت علاقه دانش آموزان با زندگی امام حسین (ع)  

 

حیطه مهارتی : تلاش برای آشنایی بیشتر با زندگی امام حسین و خانواده ی امام حسین (ع)

وسایل مورد نیاز : کتاب – تصاویر – تخته وایت برد- وسایل مخصوص عزاداری  

 

روش تدریس : روش سخنرانی – بحث گروهی – روش فعال 

 

نحوه شروع : سلام و احوال پرسی – رسیدگی به حالتهای روانی وروحی – حضور وغیاب  

 

ارزشیابی تشخیصی : از درس قبل چند سوال از دانش آموزان پرسیده شود- بچه های طبیعت اسم چه گروهی است

 

ایجاد انگیزه : دانش آموزان با گوش دادان به نوحه های عاشورا برایشان ایجاد انگیزه میشود. 

نحوه ی ارائه ی درس :

 

درس را با نام خدا شروع می کنیم و با نشان دادن وسایلی مانند طبل  , منقل , اسپند از

 

دانش آموزان می پرسیم اینها تورا به یاد چه می اندازد ؟چرا سر بند قرمز را به پیشانیت

 

گره زده ای و شال عزا به گردنت انداخته ای ؟ بعد از پاسخ دانش آموزان . معلم می گوید

 

امام حسین (ع) سومین امام ما شیعیان است که به امر خدا تعیین شده است کنیه او

 

عبدالله و لقبش سید الشهدا است . مادرش حضرت فاطمه (س) و پدرش حضرت علی (ع)

است او در سوم شعبان سال چهارم هجری در شهر مدینه به دنیا آمد . امام حسین (ع ) 

57 سال عمر کرد پس از روی کار آمدن یزدامام حسین (ع) او را لایق ندانست و تن به

 

ذلت بیعت با یزد نداد و برای افشای او به فرمان خدا از مدینه به مکه و پس به طرف

 

کوفه و کربلا حرکت کردند و همراه با یاران خود بالب تشنه توسط دشمنان اسلام به

 

شهادت رسیدند. زمان شهادت جمعه دهم سال 61 هجری مکان شهادت ودفنش کربلا است

 

وی به دست شمر بن ذی الجوشن می باشد. .او شجاعترین امت حضرت محمد (ص) بود

 

و شجاعت حضرت محمد وحضرت علی (ع) در ایشان بود . خداوند در تربت ایشان شفا

 

ودر داخل حرم امام حسین ااستجابت دعا را قرار داده است . یاران امام حسین (ع) که از

 

شجاعترین افراد بودند .روز دهم محرم در حالی که بیش از 72 تن بودند.

طراح : فرزانه دالوند                   آموزگار پایه سوم ابتدایی

نام استان

 مرکز استان ها

 نام استان

مرکز استان

آذر بایجان غربی

ارومیه

تهران

تهران

آذر بایجان شرقی

تبریز

گیلان

رشت

اردبیل

اردبیل

 مازندران

ساری

کردستان

سنندج

سمنان

سمنان

همدان

همدان

یزد

یزد

زنجان

زنجان

کرمان

کرمان

استان مرکزی

اراک

هرمز گان

بندر عباس

کرمانشاه

کرمانشاه

سیستان بلوچستان

زاهدان

لرستان

خرم آباد

قزوین

قزوین

ایلام

ایلام

قم

قم

خوزستان

اهواز

گلستان

گرگان

کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج

چهار محال بختیاری

شهر کرد

بوشهر

بوشهر

خراسان شمالی

بجنورد

فارس

شیراز

خراسان جنوبی

بیرجند

اصفهان

اصفهان

خراسان رضوی

مشهد

        البرز :   کرج

    نقشه ی ایران برای یاد گیری هر چه بهتر دانش آموزان

بنام خدا 

 

مطالبی که در سی دی جمع آوری شده است .

 

1-   جدول زمان بندی 

2-   طرح درس

3-   نمونه سوالات ریاضی پایه سوم ابتدایی

4-   فعالیتهای فوق برنامه

5-    نقد وبررسی کتاب ریاضی پایه سوم

6-   ساخت وسیله کمک آموزشی

7-   تحقیق دربار ی اهمیت صبحانه و میان وعده های غذایی در برنامه ی غذایی دانش آموزان

  

 

 

 

گرد آورنده :  فرزانه دالوند آموزگار پایه سوم دبستان حضرت رقیه (س )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:37  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

روشی برای تدریس کلمات هم نویسه

کلمات هم نویسه به کلماتی اطلاق میشود که شکل نوشتاری آنها یکسان است ولی تلفظ

 

ومعنای آنها با هم فرق دارد . برای تدریس این مطلب که مختص واژه آموزی درس

 

بخوانیم در کلاس سوم ابتدایی است آن را به صورت زیر طراحی می کنیم و مثل بازی اداه می دهیم :

 

الف -کلمات مورد نظر را روی تابلو می نویسیم وبا کمک خود بچه ها شروع به اعراب

 

گذاری آنها می کنیم

 

1- دّه – دِه          2- پّر – پُر       3- کِشتی – کُشتی       4- سّم – سُم

 

5- گُل – گِل        6- کّره -  کُره    7- شُش -  شِش      8- کّرم  - کِرم

 

ب- اگر در معنای کلمات اشکالی باشد توضیح می دهیم .

 

ج- پس از معنی کردن کلمات از دانش آموزان می خواهیم برای هر گروه از کلمات بالا

 

یک جمله بسازندیعنی هر دو کلمه را در یک جمله به کار ببرند برای مثال ,برای چند تا از آ

جمله های زیر را ساخته ام.  

 

در این دِه دّه کشاورز گندم کاشته اند.

 

این بالش پُر از پّر است .

 

در این کِشتی دو نفر کُشتی گرفتند. 

 

پس دانش آموزان را به چنده گروه تقسیم می کنیم واز آنها می خواهیم کلماتی را بنویسند

 

که هم نویسه باشند وبعد برای جمله هایی بسازند.  

 

با اجرای این روش ؛ در کلاس درسم فضایی شاد وپر نشاط ایجاد می کنم . در واقع به

 

کمک بازی ؛ جذابیت یادگیری این مطلب را زیاد کرده ام .به طوری وقتی قسمت واژه

 

آموزی درس مورد نظر را بازمی کنند تا برایشان تدریس کنم بدون مقدمه شروع به

 

خواندن کلمات نوشته شده به صورت های مختلف می کنند.

 

حدس بزن و برنده شو

یک بازی آموزشی برای هیجان انگیز ساختن املا 

 

املا از جمله درسهایی است که زیاد به آموزش آن اهمیت نمی دهیم با کمک به درست

 

نویسی د انش آموزان از طریق ابداع واجرای بازی آموزشی میتوان املا را از هیولایی

 

وحشتناک به دوستی صمیمی تبدیل کرد. در حدس بزن وبرنده شو  , یکی از این روشهای

 

هیجان انگیز است . این بازی , به نوعی بر گرفته از بازیهای سنتی کودکان است که با

 

تغییر ارائه میشود .          شرح بازی :

 

معلم کلمه ای از درس را انتخاب می کند وبه تعداد حروف آن خطهای افقی کوتاهی روی

 

تخته کلاس می کشد مثلا کلمه رعایت را انتخاب میکند وپنج خط کوتاه می کشد .

 

حال یکی از دانش آموزان می خواهد که جلو بیاید و با گفتن حروفی حدس بزند کلمه ای

 

مورد نظر چه بوده است . اگرحرفی را گفت ودرآن کلمه بود .با راهنمایی معلم آن را در

 

جای خود ودر بالای خط می نویسد واگر اشتباه بود زیر خط نوشته میشود مثلا اگر بگوید

 

(ب) معلم میداند این حرف در کلمه وجود ندارد ؛ پس میگوید خیر و دانش آموز ب ؛ را

 

زیر خط منویسد ولی اگر بگوید (ی) معلم میگوید این حرف چهارم است پس آنرا بالای خط بنویس .   

 

به ترتیب با هر حد س اشتباه آن حرف زیر خط نوشته میشود واگر بتواند قبل از اخرین

 

ولی اشتباه کلمه را حدس بزند برنده است . ولی اگر زیر خط ها پر شده باشد ودانش اموز

 

کلمه را پیدا نکند بازنده است .در صورتی که هیچ کدام از کلمه ی مورد نظر نباشد

 

معلم میتواند از دیگری بخواهد که بیاید وزیر خطها را پاک کند و بازی را ادامه دهد .این

 

بازی را میتوان به عنوان تکلیف شب به دانش آموزان داد تا در منزل با بزرگترها انجام

 

دهند . این روش مزایایی دارد ازجمله :

 

هیجان انگیز و پر هیاهوست و دوستی را محکم تر میکند

 

آموزش وتکلیف ارائه از تنوع خوبی بر خورداراست

 

اولیا و دیگر اعضای خانواده را نیز می توان به نوعی دل انگیز در امر یادگیری فرزندان درگیر کرد.

 

نقد وبررسی کتاب ریاضی سوم ابتدایی

 

تمرین ص 84  اندازه های دو شکلی که در کتاب ریاضی سوال 5 امده است درست نیست

 

وباید اصلاح شود تا دانش اموز دچار اشکال نشود.

 

ساخت وسیله اموزشی  درس علوم ابگرمکن خورشیدی

 

با ساخت این وسیله می فهمند که انژری خورشید رایگان است در دسترس است و به

 

سوختهای دیگر نیاز نیست وبهتر از ان سوختها است. 

 

 

 

طراح : فرزانه دالوند 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:37  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

: اهميت صبحانه و ميان وعده های غذايی مناسب برای دانش آ موزان و نوجوانان

فهرست

 

 مقدمه

 

 صبحانه

 

 ميان وعده غذايي

 

 تغذيه وقد مناسب

 

 مشكلات شايع در نوجوانان

 

 (چاقی‌ ،‌آگنه ،‌بي اشتهايي عصبي ،

‌ 

 پرخوري عصبي ، كم خوني)

 

 

 نتيجه  گيري

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

دانش امروز نشان داده است كه بسياری از بيماريهای دوران بزرگسالی

 

مانند خون بيماريهای قلبی وعروقی ،افزايش چربی خون و...به نحوه ی

 

 تغذيه مرتبط   است . بنابراين داشتن تغذيه ورژيم غذايی   مناسب    در

 

دوران كودكی می تواند از بروز اين بيماريها   دربزرگسالی  پيشگيری

                                                

كند . در سنين مدرسه ، رشد كودك  با  سرعت كمتری ادامه  مي يابد و

 

كمبود های  تغذيه ای در اين سنين ، كودك را از رشد   بالقوهای      كه

 

مي تواند داشته با شد باز مي دارد .  در اين سنين دا نش آموزان   برای

 

تامين نيازهای تغذيه ای خود به سه وعده غذای اصلی(صبحانه ،  ناهار

 

،شام )   ودو ميان وعده ( بين صبح تا ظهر ،ظهر تا شب )  نياز دارند .       

 

نوجوانی دومين مرحله اشد انسان است .در اين مرحله تغييرات  مختلف

 

در بدن وخلق وخوی نوجوان ايجاد ميشود.اين تغييرات نيازهای   در او

 

ايجاد ميكند تغذيه مناسب در برآوردن نيازهای جديد  نقش  مهمی دارد .

 

در ابتدای بلوغ بايد توجه داشت كه نوجوانان بيشتربه ظاهر خود اهميت

 

ميدهند وگاهي برای اينكه ظاهری مطلوب داشته باشند،تغييرات عجييب

 

در غذا های خود ايجاد ميكنند،حال آنكه در اوايل جوانی ،غذاها     بيشتر

 

بايد با توجه به تاثير شان در سلامت فرد انتخاب شوند.

 

                             صبحانه

 

صبحانه ، وعده ی غذايی است . درصورتر كه  نخوردن  صبحانه عادت

 

شود ، موجب كمبود كالری ، ويتامينها واملاح ميشود . نخوردن  صبحانه

 

تاثير منفی بر ياد گيری  دا نش آموزان  دارد . اگر مدت  زمان   ناشتايی

 

طولانی  باشد ،   نگه داری قند خون در سطحی كه مغز  قادر به  فعاليت

 

طبيعی خود باشد ،دشوار شده ،ياد گيری وتمركز حواس مختل  ميگردد .

 

كودكانی كه از خوردن صبحانه امتناع ميكنند ،در انجام تكاليف   رياضی

       

كارايی كمتری دارند و قدرت خلاقيت وابتكار آنها   كاهش مي يابد  . اگر

 

والدين عزيز مي خواهند  كودكا نشان  صبحانه ای  كامل صرف   نما يند

 

لازم  است آنها  را  تشويق  كنند  كه حتی المقدور شبها درساعت   معينی

 

بخوابند تا صبح  زود تر بيدار شوند . همچنين شام  را در ساعات  ابتدايی

 

شب صرف كنند . اگر در خانواده صبحانه به عنوان وعده ی  غذايی‌ مهم

 

تلقي شود وهمه ي اعضا خانواده هر روز دور سفره  صبحانه   بنشينند ،

 

كودكان نيز به صرف صبحانه تشويق ميشوند .مي شوند.دانش   آموزان

 

ميتوانندازغذاهايي مثل نان  وپنير و گردو ، نان وتخم مرغ ، نان وكره،

 

همراه با   يك ليوان شير،هم چنين فرنی ، شير برنج ،حليم ،  عدسی    و

 

خوراك لوبيا به عنوان صبحانه استفاده كنند.

 

ميان وعده هاي غذايي

 

در كودكان سنين  دبستان ،كبد كه مسئول  ذخيره ي  گلوكز به  صورت

 

گليكوژن است ،تنها برای حدود 4ساعت گليكوژن ذخيره ميكند،بنابراين 

 

دانش آموزان برای نگه  داشتن غلظت قند خون در حد طبيعی هر 4تا6

 

ساعت بايد غذا  بخورد تا  فعاليت  سيستم عصبي وعملكرد مغز  در حد

 

مطلوب باقی بماند .بنابراين لازم است  كه علاوه بر سه  وعده ی اصلي

 

غذايی ،دو ميان   وعده   نيز در تغذيه  روزانه ی دانش آموزان در نظر

 

گرفته  شود.مواد غذايی كه به عنوان ميان  وعده  ميتوانند   قسمتي    از

 

نيازهای دانش آموزان را تامين   كنند،عبارت از لقمه هايی مانند ( نان و

 

وسبزي وپنير ،نان وحلوا شكری ، انواع كوكو وكتلت ،عدسی ،   خوراك

 

لوبيا ،انواع ميوه های تازه،سبزيهای مانند كاهو ،خيار،هويچ و خشكبار)

 

دانش آموزان بايد بدانندكه خوراكی هايی مانندچيپس ،پفك وساير تنقلات

 

كم ارزش،غذاهايی نيستند كه نيازهاي آنها را تامين كنندمصرف. موادی

 

مانند چيپس و پفك به دليل نمك زياد ذائقه كودكان را به خوردن  غذاهای

 

شور عادت ميدهد.مسئولان مدارس ومراقبين بهداشت بايد  توجه   داشته

 

باشند كه در بوفه مدارس موادغذايی با ارزش توزيع شود. حتی   ميتوان

 

غذاهاي گرم مانند عدسی وخوراك لوبيا وانواع آش ها در مدرسه  فراهم

 

كرد .ودر ظرف يكبار مصرف به دانش آموزان عرضه شود .

 

تغذيه وقد متناسب

 

داشتن قد كوتاه  يا بلند ، معمولا يكی ا نگرانی های نوجوانان  و   والدين

 

است.قد انسان به عوامل مختلف   بستگی دارد، مانند عوامل  ژنتيكی   و

 

نژادی،زيستی ،محيطی ،قد ووزن زمان تولد وعوامل تغذيه ای .

 

اگرمی خواهيد قد فرزند تان را بدانيد ميتوانيد ازفرمول زيراستفاده  كنيد:

 

قد پدر + قد مادر ،تقسيم بر 2

در پسران 5/6 سانتيمتر به عدد حاصل ،اضافه ميشود .ودردختران  5/6

 

 سانتيمتر ازحاصل كم ميشود.سوء تغذيه يكی ازعواملی است ميشود   كه

 

فرد به حداكثر قدی كه می تواند داشته باشد نرسد .چاقی يكی از   عواملي

 

است كه باعث كوتا هی قد ميشود

 

مشكلات شايع دوران نوجوانان

 

(چاقی، آگنه ، بی اشتهايی عصبی ، پرخوری عصبی ،  كم خونی   ناشی

 

از فقر آهن) .

چاقي  

 

چاقی  : سلامت رواني را تهديد ميكند ممكن است نوجوان چاق  دربزرگ

 

سالی در معرض بيماريهای قلبی،سرطان ،التهاب مفاصل وديابت   شوند

 

چاقي در نوجوان باعث افسردگي  ونيز از اعتماد به  نفس او   مي  كاهد.

 

بهترين  راه اين است  برای از بين بردن اضافه  وزن  و افزايش  فعاليت

 

وورزش  و نيز تغييرات رژيم غذايی تحت نظر متخصص باشد.

 

آگنه

نوجوانان از ضايعاتی مانند(جوش غرور جوانی ) شكايت دارند   احتمال

 

دارد مصرف غذاهای حاوی قند و چربی  بروز آگنه را افزايش دهد .  از

 

خوردن اين غذاها خودداری كنند وهم چنين كمبود ويتامين های ( e,a)  و

 

مواد معدنی روی ،با بروز آگنه ارتباط دارد.

 

چند نكته كلی درباره ی تغذيه دانش آموزان

         

       مصرف  روزانه ی  سوسيس  و    كالباس ،  به علت  افزودنی های   آن 

 

(به ويژه نيتريت) كه سرطان زا می باشد و سلامت انسان را به خطر می

 

اندازد، توصيه نميشود. مصرف كم سوسيس درحد ماهيانه يكبار، بلامانع

 

است .در صورت مصرف سوسيس، به جای سرخ كردن آنرا  آب پزكنيد

 

2-  با وجودآنكه چيپس از سيب زمينی تهيه ميشود،   ولی به دليل  داشتن

 

نمك وچربی زياد بايد مصرف آنرا محدود كرد.

 

3- بعضی از دانش آموزان  سنين  مدرسه از  خوردن   گوشت     امتناع

 

ميكنند . توصيه می شود به غذاهای مورد علاقه ی آنها گوشت چرخ شده

 

اضافه شود يا به شكل كتلت وكباب تهيه گردد.

 

4- اگر دانش آموز به خوردن  شير تمايل  ندار د ميتوان يك  قاشق   مربا

 

خوری كاكائوبه يك ليوان شير افزود يا كمی عسل به شير اضافه كرد .

 

5- والدين ميتوانند ازسبزيهای موردعلاقه ی دانش آموزان مانند : هويچ،

 

گوجه فرنگی،كاهو،گل  كلم ، و  سبزيهای پخته  مانند : چغندر قند  پخته،

 

نخود ولوبيا سبزبه عنوان ميان وعده ی غذايی استفاده كرد.

 

6- تشويق  كودكان به ورزش  موجب  سوختن كالری دريافتی  روزانه ،

 

شادابی  و جلوگيریاز چاقی  كودكلن  ميشود .

   

7- در سنين مدرسه اشتهای كودكان راهنمای خوبی برای دريافت انرژی

 

و مواد مغذی مورد نيازاست و بهترين روش برای  پی بردن به  وضعيت

 

رشد كودكان ، اندازه گيری قد ووزن آنها  و رسم نمودار رشد  می باشد.

 

نتيجه گيري

 

دانش آموزانی كه  صبحانه  نخورده باشند قند خونشان پس از گذشت چند

 

ساعت پايين ميآيد ودر نتيجه انرژی فرد براي يادگيری كم ميشود وقدرت

 

حل  مسائل فكری در او به  شدت كاهش می يابد . همچنين  او د ر اواخر

 

ساعات مدرسه كسل است وحوصله نشستن دركلاس وگوش دادن به درس

 

را ندارد ودر نهايت عدم تغذيه  درست باعث افت تحصيلی واختلال  رشد

 

در دانش آموزان ميشود.استفاده ازميان وعده های‌مناسب از قبيل  چيپس،

    

پفك ،  نوشابه های گازدار ، آب نبات وامثال آن ها  به علت  اين كه    پر           

 

انرژی اند، چنان چه به مقدار زياد مصرف شوند، موجب افزايش    وزن

 

،چاقی ، كاهش  اشتها، حذف وعده های اصلی مثل صبحانه،ناهارو   شام

 

ونيزجانشين غذای‌ اصلی  شده،  منجر به  كمبودهای تغذيه ای‌   می گردد

 

.بايد به  والدين اموزش داده  شود  كه  به  تأمين غذاهايی كه دارای ارزش

 

های بالای غذايی اند و فراهم كردن محيط  مناسب ، زمينه را برای ر شد

 

و نمو  وتوانمندی ذهنی و جسمی‌ كودكان آماده و رفتارهای‌غذايی درست

 

را در آنها ايجاد كنند،چون كودكان رفتارهای‌غذايی والدين را الگوی ‌خود

 

قرار می دهند . چه خوب است  اگر امكاناتی  فراهم گردد تا   به  همه ی

 

دانش آموزان صبحانه داده شود ودر بوفه های مدارس به جای موادی كه

 

ارزش غذايی ندارند (پفك، آب نبات، آدامس وشكلات )موادی مانند شيرو

 

بيسكويت، كلوچه وكيك هايی  كه كد بهداشتی و پروانه ساخت دارند،انواع

 

تنقلات سنتی‌(نخود چی ،كشمش ، خرما وانواع خشكبار) ، دوغ يا   انواع

 

ميوهای تازه (پرتقال ، سيب، نارنگی ) وكاملآ شسته شده را عرضه كنند .

 

 

 

منابع تحقيق

 

 

مجموعه آموزشی تغذيه كودكان در سنين مدرسه برای كاركنان سال 86

 

 

مجله دنيای تغذيه ، شمارهای 8 تا 13

 

 

مجله پيوند سال  87   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:34  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

نمونه سوال فارسی

                                 به نام خدا           

نام ونام خانوادگی                     پايه                  نام آموزشگاه              

1-   مخا لف كلمات زير را بنويسيد ؟       شجاع (           ) طلوع  (           ) 

سيراب (            )   كثيف (             )      

 

2-   مانند نمونه كامل كن .      مادر‍مهربان            كوه ................  سيب .........  

ستارگان ..........      خورشيد ............

 

3- كلمه های‌هم معنی را به هم وصل كن .

                                                            عجله                         مبصر

                                                            شروع                       شتاب

                                                            نماينده                       آغاز

 

4- چهار كلمه  بنويسيد كه هر كدام يك نقطه داشته باشند .

..................             ......................            ................            ..................     

 

5- جاهای خالی را با كلمات مناسب كامل كن .

خدايا ما را ياری كن تا با دوستا نمان خوب و ...................  باشيم.

بعد ازخواندن ...........  امين نماينده كلاس شد.

نماينده با يد مرتب ، تميز ، ................و.......................  باشد .

دنيا با ................... گلستان  ميشود .

امين ................... مادر بزرگ را كمی  بزرگتر كشيده بود.

 

6- به هر كلمه يك بخش اضافه كن ودر جدول بگذار . (مانند نمونه )

نقاشی – زيبا – پاك – قشنگ – اخم – خاطره- خوب – لذت بخش – فراموش

 

 

دو بخشی‌   

 سه بخشی

 چهار بخشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- مرتب كن.

 

تو- حواس- می کنی -   پرت -  را- بقیه

....................................................................................................

 

ميخواهيم – جديد – نماينده اي – انتخاب – براي- كلاسمان – امروز- كنيم

...................................................................................................

خدایا – ما را – کن- یاری- با – تا – خوب – دوستانمان – باشیم - صمیمی

...........................................................................................  

 

8- با کلمات داده شده جمله بسازید؟  

 

حفظ......................................................................................

 

 

خوشمزه.................................................................................

 

 

خوابیدم.................................................................................. 

 

9- کلمات زیر را با (ها؛ ان ) جمع ببندید؟ 

 

شکل..............            ................               پدر.............

 

 

درخت...............                                         خواهر.................... 

 

 

 

 

                             موفق باشید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:32  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

برنامه کلاسی پایه سوم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

   ماه

   

ماه

 

هفته

 

قرآن

هديه آسمان

کتاب کار

هدیه اسمان

بخوانيم

بنويسيم

رياضی

اجتماعی

         علوم

 

 

 

م    مهر

اول

دوم

سوم

چهارم

2- 4

5- 8

9-11

12- 16

8 - 10

11- 12

13

یاد آوری

2-1

4-3

6-5

8-7

 

2-5

6-10

11-15

16-20

1-5

6-10

11-15

16-21

2-8

9-15

16-21

22-29

1-3

4-6

7-8

9-11

4  -6

7-10

11-16

17-20

 

 

 

 

آبا   آبان  

اول

دوم

سوم

چهارم

17- 22

23-26

27- 30

31-32

14- 15

16- 17

18- 19

20

10-9

12-11

14-13

16-15

21-25

26-30

31-39

40-47

 

22- 26

27- 31

32- 38

39-42

 

30- 35

36- 40

41- 49

50- 59

12- 14

15- 17

18- 19

20

 

21-25

26-30

31-35

36-40

 

 

 

آذرآذر

اول

اول

سوم

چهارم

33- 36

37-39

40-43

44-48

21- 22

23-25

26-28

29- 30

 

18-17

20-19

22-21

23

48- 50

51- 58

59- 65

66- 70

43-50

51-55

56-60

61-63

60-65

66-70

71-79

80-86

21-25

26-28

29- 30

31- 33

41-45

46-50

51-55

56-60

 

 

 

د   دی 

اول

دوم

سوم

چهارم

49- 53

54- 58

59- 61

62- 65

31- 32

33- 35

36- 38

39- 40

25-24

27-26

29-28

32-31

71- 79

80- 82

83- 86

87- 88

64-70

71-73

74-75

76-77

87-90

91-95

96-100

101-105

34-35

36-37

38-39

40- 41

61-63

64-66

66 -67

68- 69

 

 

 

ب  بهمن

اول

دوم

سوم

چهارم

66- 70 71- 75

76- 79

80- 81

41- 42

43-45

46- 48

49- 50

34-33

36-35

38-37

 

89- 92

100-93

110-105

78-80

81-85

86-95

96-105

106-110

111- 115

116-122

123- 127

42-44

46-47

48-50

51-52

70-75

76- 79

80-82

83-85

 

 

 

ا   اسفند

اول

دوم

سوم

چهارم

82-84

85- 90

91- 97

98-99

 

51- 52

53- 55

56-58

یاد آوری

40-39

42-41

44-43

45

111-121

122-130

131-136

131-141

106-111

112-115

116-119

120-126

127-137

138-142

143-148

149-156

53- 55

56-58

59- 61

62-63

 

86- 90

91- 97

98- 99

100-101

 

 

 

فر فروردین

اول

دوم

سوم

چهارم

تعطیلات

تعطیلات

100-107

108- 113

نوروزی

نوروزی

59-65

66-  70

تعطیلات

تعطیلات

46-47

48-49

نوروزی

نوروزی

142-148 

149- 155

تعطیلات

تعطیلات

127-131

132-135

 

نوروزی

نوروزی

157- 165

166- 175

تعطیلات

تعطیلات

64-65

66-67

نوروزی

نوروزی

102-105

106-107

 

 

 

 

ار اردیبهشت

 

 

 

اول

دوم

سوم

چهارم

114- 116

117- 120

121- 126

یاد آوری

71- 73

74- 75

76-77

یادآوری

50-51

52-53

54- 55

یاد آوری

156-160

161- 168

169-172

یادآوری

136-140

141-148

149-154

یادآوری

176- 180

181- 186

187-  192

یاد آوری

68-69

70-71

72-73

یادآوری

108-110

111-113

114-117

یاد آوری

 

 

خرداد : جشن پایان تحصیلی       خانم : حنیفه حافظی

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:28  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

تدارک یک جلسه تدریس ( براساس الگوی عمومی تدریس )

مجری : حنیفه حافظی                کلاس :  سوم 2           موضوع : چشمه ی زمزم

 

محل اجرا : کلاس درس             کتاب :  قرآن

 

هدف کلی :  آشنایی با داستان زندگی حضرت ابراهیم

 

1-   حیطه ی دانشی : می داند خانه ی خدا در مکه واقع شده است

 

2-حیطه ی نگرشی : به داستان زندگی حضرت ابراهیم (ع) بیشتر علاقمند میشود.

 

3- حیطه ی مهارتی : می تواند داستان زندگی حضرت ابراهیم را بیان کند .

  نحوی ساختن خانه ی کعبه را شرح دهد

 

وسایل آموزشی : ضبط صوت – نوار قرآن – قرائت قرآن

 

روش تدریس : : قصه گویی و پرسش و پاسخ و قرائت قر آن

 

نحوه ی شروع درس : بعد از سلام واحوال پرسی  به دانش آموز ان با ماکت کعبه وارد

 

می شود ودر هنگام ورود لبیک می گويني 

 

ارزشیابی تشخیصی : ماکت خانه ی خدا را بشناسد . بداند حضرت ابراهیم پیامبر خداست

 

ایجاد انگیزه : همان ورود  دانش آموزان با چادر سفید وهمراه داشتن ماکت وادار لبیک

 

ایجاد انگیزه است . 

 

نحوه ی ارائه ی درس : بعد از ورود دانش آموزان معلم شروع می کند .ابتدا تلاوت آیه ی

 

37 سوره ی ابراهیم وبعد از آن این آیه از طریق نوار پخش می شود ودانش آموزان

 

ضمن گوش دادن زمزمه می کنند و پس از آن معلم با پرسش وپاسخ کار را ادامه می دهد

 

و سو الاتی در خصوص مراسم حج وداستان زندگی حضرت ابراهیم گفته میشود در ادامه

 

بچه ها داستان چشمه ی زمزم را رو خوانی می کنند وبه این تر تیب درس پایان می یابد. 

 

جمع بندی : اینکه خداوند برای هدایت مردم واتحاد آنان خانه ی کعبه را به دست حضرت ابراهیم بنا کرد.

 

ارزشیابی تراکمی ؛ پایانی : آیا می توانید بگویید خانه ی خدا چگونه وبه دست چه کسی ساخته شد.

 

تعیین تکلیف : دانش اموزان در جلسه ی بعد آیه ی 37 سوره ی ابراهیم رابه طور

 

صحیح قرائت کنند .کار در منزل انجام شود.

 

 

نقد وبرر سی کتاب ریاضی  ص 84

 

اندازه های دو شکلی ها در سوال 5 درست نیست وباید اصلاح شود تا دانش اموز دچار اشتباه نشود. 

 

 

ساخت وسیله ی کمک آموزشی : ساخت پرگار

 

با ساخت این وسیله می فهمند که دایره چگونه کشیده میشود و متوجه میشوند که دایره

 

دارای شعاع هاو قطر ها ی زیادی است . وقطر دو برابر شعاع است وشعاع نصف قطر است.

 

 

 

 

 

 

 

طراح : حنیفه حافظی

بنام خدا                 فعالیتهای فوق برنامه

 

کتاب : ریاضی                            هدف : آموزش ویادگیری جدول ضرب

 

موضوع : جدول ضرب  

 

4

45

25

72

63

27

6   

81

90

35

7

32

   42

48

50

56

 

12

16

3

 64

 80

    48

   70

   49

   28

 21

    24

  5

16

  18

2

   8

   30

     40

20

   

  100

  1

  10

    54

    36

  14

  9

  15

  5

 

 

در این روش از دانش آموزان می خواهیم که کارتهایی درست کرده که جدول ضرب را در

 

این کارتها بنویسند ولی جواب را ننویسند . بعد ازیکی از دانش آموزان میخواهیم تا به

 

پای تابلو آمده و جواب این ضرب راپیدا کنند بعد کارت را روی جواب قرار دهند وهر

 

دانش آموزی که جواب های درست بیشتری بدهد برنده است مورد تشویق قرار می

 

گیرد. مزایای این روش :

 

1-   باعث میشود که دانش آموز با دقت بیشتری حفظ کند .

 

2-   باعث میشود که دانش آموز سرعت عمل بیشتری پیدا کند.  

 

 

 

 

طراح : حنیفه حافظی   

 

بنام خدا

 

مطالبی که در سی دی ثبت شده است به شرح زیر است .

 

الف – جدول زمان بندی 

 

ب- طرح درس

 

پ – نمونه  سوالات بنویسیم پایه سوم ابتدایی  

 

ج- فعالیتهای فوق برنامه

 

ح- نقد وبررسی کتب

   

خ – تحقیق درباره ی امتحان واضطراب   

 

د- تحقیق درباره  ی غلبه بر اضطراب در درس ریاضی 

 

ر – ساخت وسیله کمک آموزشی

 

گر آورنده : حنیفه حافظی آموزگار پایه سوم دبستان حضرت رقیه (س) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:27  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

غلبه براضطراب در فرا گیری درس ریاضی

 

چکیده

 

توصیف

 

مقدمه

 

اضطراب ریاضی چیست ؟

 

چگونه ریاضی دانش آموزان افزایش می یابد .

 

معلم چگونه میتواند به دانش آموز کمک کند تا براضطراب ریاضی غلبه کند.

 

والدین چگونه میتوانند کمک کنند فرزندشان بر اضطراب ریاضی غلبه کند

 

نتیجه گیری 

 

منابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

اضطراب در فراگیری درس ریاضی بر موفقیت فرد در طول تحصیلات و  زندگی

 

تاثیری بسزا دارد . چرا که ریا ضیات با بسیاری از مشاغل وامور شخصی افراد

 

مرتبط است . ما به عنوان   والدین ومربیان  باید  به دانش آموزان  کمک کنیم  بر

 

اضطراب  ریاضی شان غلبه کنند  تا بتوانند مهارتهای ریاضی مورد نیاز  برای

 

موفقیت شان را کسب کنند . اضطراب امری واقعی است وممکن است برای هر

 

شخصی ، صرف نظر از توانایی های او در درس ریاضی ، به وجود آید.

 

توصیف    

وقتی دانش آموزبودم همیشه فکر میکردم عرق کف دست وسوزش معده ام    واکنش

 

های طبیعی من به شروع یک فصل جدید در کلاس ریاضی است وزمانی  که دخترم

 

علت کم شدن نمره ی ریاضی اش را ضعف در این درس عنوان کرد ، متوجه    شدم

 

احساساتم را در مورد ریاضی به او انتقال داده ام . آن جملات برای من آشنا بودند . به

 

سرعت متوجه  شدم تا زمانی  من رفتارم عوض  نشود ، او به    طور نا خواسته  تا

 

بزرگسالی اش از این اضطراب رنج میبرد.

 

مقدمه  

فرهنگ لغت وبستر کلمه ی اضطراب اینگونه معنی می شود احساس غیر عادی وطا

 

- قت   فرسایی از تشویش و نگرانی (   با علائم  فیزیو لو ژیکی  مانند عرق  کردن ،

 

استرس و افزایش ضربا ن قلب )   است  که با شک کردن به واقعیت  و طبیعت خطر

 

 

و نیز شک به توانایی خود در غلبه  بر آن خطر بروز می کند .   

 

اضطراب ریاضی احساس تنش وتشویشی است که در به کار بردن اعداد وحل مسائل

 

ریاضی در موقعیت های گونا گون زندگی روز مره و موقعیت های تحصیلی اختلال

 

ایجاد میکند . این اضطراب میتواند موجب کاهش اعتماد به نفس فرد شود.

 

 ترس از ریاضی عمیقا ریشه دار است   واغلب از اولین تجربه ی کودکان  از درس

 

ریا ضی  در مدرسه  آغاز می شود.  ابتدا با اعتقاد از نا توانی اش در درس ریاضی

 

ممکن   است از انجام تکالیف درسی اجتناب   کند یا تلاش کمی کند و بدین تر تیب از

 

پیش رفت  در درس ریاضی دور بماند و هنگامی که دا نش آموز با مهارت پیش رفته

 

تری  مواجه میشود این مشکل افزایش می یابد و سبب اضطراب و بیشتر او در درس

 

ریاضی میشود .           

 

اضطراب ریاضی چیست ؟ 

 

اضطراب ریاضی واکنش احساسی آگاهانه به یک یا چند مورد زیر است : شرکت در

 

کلاس ریاضی ، گوش دادن به سخنرانی درباره ی ریاضی ، کار کردن بر روی یک

 

مسئله  ریاضی  یا بحث در مورد ریاضی . وممکن است  اضطراب  در بین  مدارس

 

ابتدایی ، دبیرستا ن و دانشکده ها به وجود آید .اضطراب ریاضی سبب میشود بچه ها

 

از درس ریاضی  بتر سند . این  اضطراب مانع از توانا یی  کودک  در ارتباط  دادن

 

ریاضی به زندگی روز مره اش میشود . به گفته شیلا تو بیاس ( 1993 ) میلیو نها نفر

 

از بزرگ سالان به  دلیل ضعف در ریاضی  یا ترس از آن از فرصت های  شغلی

 

و شخصی  محروم می شوند و این تجارب منفی در طول زندگی با بسیاری از آنان

 

همراه است.

 

چگونه اضطراب ریاضی دانش آموزان افزایش می یابد

 

 

اضطراب ریاضی اغلب به تجربه منفی پیشین دانش آموز به هنگام یادگیری ریاضی

 

در کلاس یا خانه ، تشدید می گردد. معلمین و والدین ، سطح اضطراب دانش آموز را

 

با تحمیل دید گاه های  شخصی شان  درباره ی ریاضی  افزایش می دهند   هر گونه

 

تجربه ی منفی به ذهنیات آینده منتقل میشود و نهایتا" سبب عدم درک ریاضی میشود .

 

در روش های  سنتی به دانش آموز یاد داده می شود که بدون فهم ودرک مهارت های

 

ریاضی و کار بر روی مسائل ، تنها به حفظ آن ها بپردازند . این موضوع تا حدود

 

زیادی موجب افزایش سطح اضطراب در درس ریاضی در کودک می شود.

 

مار یلین کارتین  فیلیس (1999) چنین اظهار داشت که سه شیوه  کار در کلاس های

 

سنتی ریاضی  وجود دارد که سبب اضطراب زیاد در درس ریاضی می شود : قدرت

 

تحمیلی ، ارائه عمومی و محدویت زمانی . او نشان می دهد که روش های تدریس باید

 

دوباره  ارزیابی  شوند  وتا کید بیش تر بر روی شیوه ها ی خاصی باشد  که در آنها ،

 

کلاس درس دانش آموز محور باشد و بحث و گفتگو و سخنرانی کمتر باشد .

 

 

معلم چگونه می تواند به دانش آموز کمک کند تا بر اضطراب ریاضی غلبه کنند؟

 

مربیان با تشویق بیشتر دانش آموز ان نقشی فعال تر در افزایش اشتیاق  دانش آموزان

 

نسبت به ریاضی  داشته باشند  تا آنها  خود را در حل مسائل ریاضی موفق و  مطمئن

 

ببینند . کروکشانک وشفیلد (1992)  معتقدند   که معلمان هفت اقدام مهم را باید انجام

 

بدهند که قصور در آن سبب می شود دا نش آموزان در یاد گیری ریاضی  اضطراب

 

داشته باشند .

معلمان باید :

 

نشان دهند   ریا ضیات  را دوست دارند . ریا ضیات را لذت  بخش کنند،  استفاده  از

 

ریاضیات را در امور روزانه نشان دهند ، آموزش ها را با علائق دانش آموزان وفق

 

دهند ، اهداف کوتاه مدت وقابل حصول تعیین کنند ؛ فعالیت های موفقیت آمیز تدارک ببینند.

 

معلمان ، هم چنین  باید به منظور  کاهش  اضطراب ریاضی در کلاس  ، به  اهمیت

 

طراحی کلاس توجه کنند آنها با  تلاش فضایی ایجاد کنند که تواناییها و موقعیت های

 

فردی افزایش یابد . معلمان باید بر تست ها و تمرین های  شفاهی سرعتی  کمتر تاکید

 

کنند و از ایجاد رقابت بین  دانش آموزان اجتناب کنند تا احتمال اضطراب را  در آنها

 

کاهش دهند. مطالعات نشان می دهد وقتی دانش آموز در کلاس  مشارکت  فعال  دارد

 

درس را بهتر از زمانی که منفعل اند یاد می گیرند.                   

 

به همه معلمان توصیه میشود یاد گیری گروهی ، فناوری و کاردستی ها ی ریاضی

 

را جزو دروس ریاضی دانش آموزان قرار دهند .معلمان باید با استفاده از گروه های

 

دو نفری یا بیش تر ، از یاد گیری گروهی بهره ببرند ودر این گروه ها همه ی  دانش

 

آموزان باید نقشی همانند  داشته باشنداین امر به دانش آموزامکان می دهد در موفقیت

 

- ها و فضائل گروهی سهیم باشد وبه دنبال آن احساسی مثبت  نسبت به کارشان داشته

 

باشند . در طی فعالیت ها ی گروهی معلم موظف است موفقیت های گروها را هر چند

 

نا چیز تشویق کند.

 

والدین چگونه میتوانند کمک کنند تا فرزندشان براضطراب ریاضی غلبه کند؟

 

خود باوری و اطمینان به  یاد گیری ریاضی مستقیما" به انتظار و احساس  والدین

 

مربوط می شود نه به سوابق پیشرفت ونظریات معلم  . محققان معتقدند یاد گیری در

 

منزل از اهمیت بسزایی برخوردار است ، زیرا به بچه ها  کمک میکند تا یاد گیرنده

 

های فعالی باشند . انها در یافتند که توان اولیه ی دانش آموزان در ریاضی  وعلوم ،

 

طی تمرینهای خانوادگی رشد می کند . ( اسکادا 200)

 

والدین باید فرزندانشان را در فعالیت های  سرگرم کننده و هدف دار ریاضی  شرکت

 

دهند .آنها  باید  برروی فعالیت ها یا گروهی از فعالیت ها تمرکزکنند که به فرزندشان

 

در کشف  مسائل وحل  مسئله کمک  کند وسبب  شود آنها ریاضی را از جنبه ی مثبت ببینند.

 

نتیجه گیری

 

ریا ضیات بیش از هر موضوع دیگری در دانش آموز اضطراب ایجاد می کند . اگر

 

با اضطراب ریاضی مقابله نکنیم  به یک مانع دائمی تبدیل میشود . نگرش فرد  نسبت

 

به ریاضیات بر روی مدت زمان استفاده ی او از ریاضی ، تمایل وی به دنبال  کردن

 

ریاضیات پیش رفته وحتی انتخاب مسیر شغلی  فرد در آینده ی تاثیر دارد  والدین  و

 

معلمان باید از طریق همکاری با هم میزان اعتماد کودک را افزایش دهند حمایت های

 

تحصیلی انفرادی ارائه دهند و روش های  واقعی زندگی با  ریاضی را به کار ببرند و

 

هر گونه افسانه قدیمی در باره ی ریاضی را فراموش کنند.

 

مارلین فیلیپس بیشتر معتعقد است که اضطراب بیشتر به علت عدم توجه به شیوه های

 

مختلف یاد گیری دانش آموزان به وجود دارد.امروزه جامعه بیشتر از هر زمان دیگر

 

نیاز به ریاضی دارد. از طریق توجه بیش تر به ریاضی میتوان اضطراب را کم کرد

 

شیوه های   مختلفی وجود  دارد که  والدین نیز نقش فغالی   در تشویق  فرزندشان به

 

کاربرد ریاضی در زند گی روز مره داشته با شند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

 

        مجله پیوند        شماره   360    

 

 

 

            سال                 89  - 1388

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:26  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

امتحان واضطراب

مقدمه   

 

  "ارزشيابی " حلقه ای از زنجيرۀ  يادگيری است .در واقع بدون ارزشيابی اوليه و ثانويه فرايند       

 

  آموزش نمی تواند معنی دار باشد امتحان يا ارزش سنجی به منظورتكميل يادگيریها صورت

 

مي گيرد.كميت وكيفيت اكتسابهای آموزشگاهی و خود آزمايی ميتواندمشخص گردد . شاخص 

 

ونشانه ی موفقيت و پيشرفتی‌ كه می تواند پايه های نخستين احسا س خودارزشمندی و اعتماد

 

به نفس را فراهم آورد ، آزمون و امتحان است . در حقيقت متصف شدن انسان به بسياری‌  از

 

صفات و فضایل اخلاقی نيز در پی ابتلائات وآزمونها ی فراوان الهی مقدور می گردد و بس.

 

    تا زمانی كه انسان با موقعيتها وشرايط سخت وحساس مواجه نشود ، ميزان صبر، بردباری و

 

   خويشتن داری او مشخص نمی گردد .جزوع ويا  صبور بودن انسان فقط  در سايه ابتلا   و    

  

    امتحان معلوم ميشود.

 

 وَ لَنَبْلُونَكُم بِشَیْء مِنَ الْخَوِفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْص ٍ مِنَ الْاَ مْوالِ وَ الْاَ نَفْسِ والثَّمَراتِ وَ‌بشِرِ‌الصّابِرينَ ،‌اَلّذينَ‌اِ‌ذا اَ‌صا بَتْهُمْ‌ مُصيبَةْ قالُوا اِ نّا لِله ِ وَ‌اِنا اِلَيْهِ‌‌ راجِعُون َ .  ( سورۀ بقره ،‌آيه 155) 

 

 به تعبير قرآن ، جهان مدرسه ای پيش توست و زندگی ، صحنه آزمون است وبس .  

 

   لِيَبْلُوَكُمْ آَ يّكُمْ آَحْسَنُ‌عَمَلا .  (سوره هود ،‌آيه 7) انتظارات خالق در حد وظايف ومسؤوليتهای              محوله وتوان انجام آن توسط بندگان خداست :  لا يُكّلِفُ الله نَفسا" الّا وُ سْعها 

امتحان واضطراب

 

   اصولا هر امتحان وآزمونی‌ هيجان واضطراب خاص خود را دارد . همۀ هنرانسان انجام

 

 

 

 

 

   بزرگ ترين امتحانات  برآيد .به طور كلی انسان دوست  ندارد رفتارهايش مورد  ارزيابی و

 

   نقادی ديگران واقع گردد، به همين  دليل هرزمان كه در موقعيت امتحان وآزمون قرامي گيرد

 

   به گونه ای دچار اضطراب مي گردد . البته اضطراب به خودی   خود امری غير عادی نيست

 

   اما آنچه كه به عنوان يك   عامل باز دارندۀ ، مورد توجه قرار گيرد ، شدت هيجان زدگی  ويا

 

اضطراب فوق العاده ای است كه به هنگام حضور درمجالس اجتماعی يا شركت درآزمونها ی

 

مختلف دامن گير بعضی از افراد ميشود.  بنابراين رسالت مهم اولياء و مربيان توجه به عامل

 

اضطراب واتخاذ تدابير لازم برای ‌كاهش آن در بين كودكان   ونوجوانان مبتلاست. زمانی كه

 

دانش آموزان به طور چشمگير ی دچار اضطراب شوند ، چنين اضطرابی ميتواند آثار زيستی

 

وروانی زيانباری را به همراه داشته باشد . اضطراب شديد، بر غدد درون ريز وبرون ريز اثر

 

گذاشته ، با متاثر نمودن  ذهن انسان ، زمينه فراموشي های زود گذر وخطای ادراك را  فراهم

 

ميكند . به همين   دليل در بسياری از موارد، نتايج  حاصل از آزمون های  ‌انجام شده از دانش

 

آموزانی كه شديدا دچار اضطراب ميشوند، بيانگر فراموشيهای آنی و خطاهای ادراكی    آنها

 

ست. در اين ميان كودكان ونوجوانان (كمرو و خجالتی ) در شرايط امتحان بيش از ديگران

 

دچار اضطراب ميشوند.

هدفهای ارزشيابی و امتحان

 

آنچه در اين جا بيشتر مورد توجه است هدفها ، برنامه ها وچگونگی انجام امتحانات  معمول

 

 

 

 

 

مورد   در مدارس ومراكز آموزشی  است. در نظام آ موزشی هر جامعه ای  طراحی و

 

برگزاری آزمونها ی گوناگون ميتواند زير را در بر داشته باشد :‌ الف – ارزيابی چگونگی

 

تحقق هدفها وقابليتها ی پيش بينی شده در هر مورد وموضوع درسی . ب- مشخص كردن

 

ميزان يادگيری وپيشرفت تحصيلی فراگيران . ج- ارزيابی تاثير كاربرد تكنولوژی آموزشی

 

در ميزان فراگيری دانش آموزان . د- جايگزينی وهدايت تحصيلی‌ ، شغلی و حرفه ای دانش

 

آموزان . و- شناخت هر چه بيشتر توانمندي ها و استعدادهای مختلف شاگردان . ز- ايجاد

 

 

محرك لازم برای مطالعه ويادگيری موضاعات درسی‌ . ط- مشخص كردن هدفها وجهتهای

 

مطالعه .ی- تاكيد بر اهميت خاص مطالب ضروری پيچيده. ك- تهيه وتدوين موادآموزشی

 

وبرنامه های درسی متناسب با ويژگي های گروههای مختلف سنی . ل- فراهم كردن زمينه

 

احساس خود ارزشمندی واعتماد به نفس از طريق كسب موفقيت در آزمونهای طراحی شده

 

م- ايجاد تغييرات رفتاری مطلوب در كودكان ونوجوانان ، به خصوص آنهايی  كه به علت

 

ناكامي های مكرر وتجارب ناموفق در زندگی ، دچار سر خورد گی‌و بی كفايتی‌شده ،‌نياز

 

بيشتری به چشيدن طعم موفقيت وپيروزی دارند.       

 

                    روشهای كاهش اضطراب در امتحان       

 

اضطراب قابل توجه ، مي تواند موجب اختلال در توانايی ذهنی كودكان ونوجوانان ، گردد.

 

يكی از مهم ترين مسؤوليتهای اوليا ومربيان تلاش در كاهش اضطراب كودكان  ونوجوانان

 

 

به خصوص در ايام امتحانات است. اضطراب ناشی از امتحان نه تنها باعث مي شود كه

 

دانش آموزان نتوانند با مهارت وسرعت مناسب وبطوركاملا واضح فكر كرده ، پاسخهای

 

مطلوب را ارائه نمايند ، آرامش روانی‌آنها را نيز به مخاطره می اندازد. اضطراب ناشی‌از

 

امتحان در نظر كودكان ونوجوانانی كه تجارب نا خوشايندی از شكستهای پی در پی داشته

 

يا همواره به  دلايل عديده انتظار كسب  بهترين نمرات  را دارند ، فوق العاده چشم گيرتر

 

است. سطح انتظار خانواده زمانی تناسبی با توان واقعی فرزندان نداشته باشد،‌خود ميتواند

 

زمينه ساز اضطراب ونگرانی آنان باشد. برای ااضطراب ناشی از امتحان علاوه بر داشتن

 

انتظار معقول از كودكان ونوجوانان ،تشويق نقاط مثبت وتوانمندي های آنها ، تقويت اعتماد

 

به نفس ايشان وسرانجام   فراهم  ساختن آرامش خاطر آنان ، شايسته است بر تلاش  هر چه

 

بيشتر كودكان و نوجوانان در حد توانشان تاكيد نماييم ، تا تسلط بيشتری بر موضوع داشته

 

باشيم. هم چنين هر گاه  دانش آموزان قبل از جلسۀ رسمی امتحان  چندين بار آزمونهای

 

فرعی ودر شرايط متفاوت شركت كند ودر اين زمينه تجارب متنوع وموفقيت آميزی‌ كسب

 

نمايد ، از بهداشت روانی ، اعتماد به نفس واحساس خود ارزشمندی مطلوبتر ونيز نگرشی

 

مثبت وخوشايند نسبت به معلم ،‌ممتحن وموضوع امتحان برخورد دار است، لذا انتظار مي

 

 

رود كه با حداقل اضطراب مواجه باشد.    

 

 

 

 

 

 

نقش معلم در كاهش اضطراب دانش آموزان

 

 

به نظر روان شنا سان بهترين شرايط برای‌ياد گيری ميتواند ساعت امتحان باشد. معلم متعهد

 

از هرموقعيتی   برای    ياد  دادن  وافزايش  معلومات  دانش آموزان خود  وايجاد  تغييرات

 

رفتاری  پايدار در آنها    بهره مي گيرد . معلم مجرب  ودلسوز هرگز جلسۀ امتحان  را  به

 

صحنۀ دادگاه تبديل نميكند . معلم با چهرهای گشاده  سعی مي كند عوامل مخرب واضطراب

 

زا را از جلسه امتحان دور نمايد. معلم  وارسته كوشش مي كند كه  قبل از آغاز  امتحان   با

 

چهره ای متبسم و خندان وبا بيان جملاتی گيرا وخوشايند ، دانش آموزان را از حالت هيجان

 

زدگی  و  تنش روانی – عضلانی بيرون  آورد. معلم دل سوز مي داند  كه هر گونه  تهديد

 

تحقير و تنبه اضطراب  بچه ها را بيش تر مي كند  و  در عوض چهره گشاده ومتبسم معلم

 

صدای  آرام وجملات  دل نشين واطمينان  بخش او مي تواند اضطراب آنها  را كاهش داده

 

اعتماد به نفسشان را تقويت كند.      

 

نتيجه گيری

 

نتیجه مي گيريم كه هر قدر انسان با تسلط برموضوع درسی آمادگی ذهنی وروانی بيشتری

 

برای آزمون داشته باشد اضطراب او كمتر خواهد بود. به عبارت ديگر آنگاه كه دانش آموز

 

 

 

 

 

تصوير روشنی از آيندۀ خود در پيش رو دارد ، درحد توان تلاش ميكند وبه تسلط  نسبی  بر

 

موضوعات درسی دست پيدا ميكند . در اين شرايط  انتظاري دانش آموز از نتيجه  احتمالی

 

آزمون دارد . معقول است ولذا كمتر دچار اضطراب مي شود.  نحوۀ تهيه  وتنظيم  سؤالات

 

امتحان مي تواند نقش قابل توجهی در كاهش يا تشديد اصظراب داشته باشد .آشنا بودن دانش

 

آموزان با سؤالات معلم با معلمان بسيار حائز اهميت است. به عنوان مثال اگر دانش آموزی

 

روز قبل از شركت در جلسه رسمی امتحان ، طی آزمون   مشابهی با چند نمونه از سؤالات

 

آشنا شوند در كاهش اضطراب آنها بسيار مؤثر خواهد بود.   

 

 

     منابع تحقيق 

 

     مجله       پيوند         

 

 

       راوان شناسی‌  كودك  :   نوشته   سيروس عظيمی

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:30  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

: روشهای اداره ی کلاس- مهارتهای تعامل با دانش آموزان

تحقیق- جدول زمانبندی –طرح درس – نمونه سوال درس جغرافیا- ساخت وسیله – فعالیت مکمل- نقدوبررسی

 

اردیبهشت

 

فروردین

 

اسفند

 

بهمن

 

دی

 

آذر

 

آبان

 

مهر

ماه

 

 

مواددرسی

ص112تاص135

ص95تاص110

ص78تاص92

ص66تاص75

ص58تاص63

ص39تاص53

ص24تاص35

ص1تاص18

قران

ص72تاص79

ص66تاص71

ص52تاص65

ص42تاص51

ص41تاص46

ص16تاص35

ص12تاص25

ص2تاص11

هدیه آسمانی

ص158تاص173

ص140تاص157

ص119تاص139

ص96تاص118

ص70تاص95

ص53تاص69

ص22تاص51

ص2تا21

بخوانیم

ص112تاص119

ص101تاص111

ص84تاص100

ص67تاص83

ص51تاص66

ص35تاص50

ص16تاص33

ص1تا15

بنویسیم

ص104تاص106

ص100تاص103

ص95تاص99

ص89تاص94

ص86تاص88

ص81تاص85

ص75تاص80

ص69تاص74

تاریخ

ص131تاص133

ص128تاص130

ص123تاص127

ص120تاص122

ص117تاص119

ص114تاص116

ص111تاص113

ص107تاص110

مدنی

ص61تاص67

ص56تاص61

ص46تاص55

ص41تاص45

ص32تاص40

ص23تا31

ص11تاص22

ص1تاص10

جغرافیا

ص174تاص186

ص156تاص173

ص133تاص155

ص113تاص132

ص87تاص112

ص56تاص86

ص28تاص55

ص2تاص27

ریاضیات

ص84تاص94

ص77تاص83

ص62تاص76

ص54تاص61

ص41تاص53

ص29تاص30

ص16تاص28

ص تا15

علوم تجربی

(جدول زمان بندی کلیه دروس پایه چهارم ابتدایی)

طرح درس :هنر 

موضوع : نقاشی

پایه: چهارم ابتدایی

هدف کلی :آشنایی با نحوه ی رنگ آمیزی انواع نقاشی

اهداف:

1- ایجاد آمادگی برای رنگ آمیزی

2- کسب تجارب جدید.

3- شناخت تکنیک برای نقاشی.

........................................................................

روش: کار به صورت فردی.

........................................................................

وسایل لازم:

1- مداد رنگی یا شمعی یا پا ستل.

2- کاغذ نازک

3- استفاده از اشیا.

شیوه های اجرا :

 

- از اشیای موجود برای کشیدن شکل استفاده می شود و بعد با مداد رنگی و یا وسایل نام برده دیگرآن را رنگ می کنند (منظور دانش اموزان در محیط کلاس است) و از این طریق با نقش اشیا در روی دفتر نقاشی خود بیشتر آشنا می شوند.

 

نوع ارزشیابی :  تکلیف هر فردی به صورت انفرادی بررسی می شود در صورت لزوم تذکرات لازم نیز داده می شود .

        ..................................................................

 

فعالیتهای تکمیلی : دیدن نقاشی های کشیده شده توسط دانش آموزان در کلاس و بررسی آنها توسط معلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام – نام خانوادگی :    امتحان :جغرافیا     پایه : چهارم

………………………………………………

 

                   .با علامت ضربدر مشخص کنید1 جواب صحیح را داخل

 

1- یکی از راههای شناخت محیط زندگی و دیگران مطالعه...............است.

 

     1  علوم 1  ریاضیات 1   جغرافیا1تاریخ

 

 

2- مهم ترین وسیله در یادگیری جغرافیا ......... است.

 

1    کره  جغرافیایی1   فیلم1  نقشه 1عکس

 

3- به بالاترین نقطه کوه ..............می گویند .

 

  1   رشته کوه     1          قله 1    دریاچه1رود

 

4- از جاری شدن آب بر روی زمین ..........  به وجود می آید.

 

1    دشت1   جویبار  1          آبرفت1جلگه

 

به جای نقطه چین کلمه مناسب بنویسید .

 

5- در کوهستان ها............. فراوان میبارد .

 

6- دو دشت وسیع ایران ......و ....... می باشند .

 

7- ...............بلند ترین قله ایران است.

 

8- شمال شرقی و جنوب غربی جز جهت های .......هستند.

 

........................................................................

 

جواب درست را با حرف (ص) و جواب غلط را با حرف(غ) مشخص کنید .

 

9- بالاترین نقطه روی کره را قطب جنوب می گویند.(      )

 

10- قطب نما یک عقربه ی مغنا طیسی (آهن ربایی ) دارد.(      )

 

11- هر روز صبح خورشید از جهت مغرب طلوع می کند .(      )

 .......................................................................

به سوالات زیر پاسخ دهید؟

 

12- نقشه چیست ؟

 

13- آبرفت چیست؟

 

14- مرکز استان های زیر را بنویسید؟

 

          خوزستان : (             )

               آذربایجان شرقی(         )

کردستان : (          )

لرستان : (          )

چهارو محال بختیاری : (          ) 

 

15- به چه کوه هایی رشته کوه می گویند ؟

 

16- جلگه های مهم ایران را نام ببرید؟(سه مورد کافی است).

17- در شکل زیر جهت های اصلی و فرعی را مشخص کنید؟

 

 

............................................................................................................

 

 

               

موفق باشید .

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده :

 

تدریس با شروع خوب ٬می تواند مانع بسیاری از مشکلات کنترل نشدن کلاس شود .

عمل خود معلم نیز می تواند در تدریس عاملی برای هدایت دانش آموزان باشد .

مقررارت خشک و بدون هدف و برنامه ،دردسر آفرین است .

محیط فیزیکی کلاس درس نیز در اداره ی کلاس اثر گذار است .

عامل بسیاری از بد رفتاری ها ممکن است معلم و مدرسه باشد .

اخراج دانش آموزان از کلاس زمانی مفید می باشد که دانش آموزان ان کلاس را خیلی دوست داشته باشد و خارج شدن از کلاس برای او رنج آور باشد .

بهترین نوع انظباط را باید انظباط فردی دانست .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

مقدمه :

نظم و انظباط خوب کلاس،نتیجه ی یک تدریس خوب است و یک تدریس خوب نیز داشتن یک درس خوب است .

 قوانینی که در کلاس درس وضع میشود توسط معلم مربوطه باید منطقی و معقول باشد .ومقرراتی که بر پایه منطق باشد کیفیت آموزش را بالا می برد .

 در قضاوت کردن نیز باید با عطوفت رفتار کرد .

شکل ظاهری کلاس- مناسب بودن میز و صندلی معلم – تخته سیاه مناسب وخوب – رنگ آمیزی مناسب کلاس و خیلی از عوامل دیگر در جلوگیری از بی انضباطی در کلاس به معلم کمک می کند.

اصلاح رفتار نادرست دانش آموزان نیز از بی انضباطی در کلاس جلوگیری می کند

معلم باید به دانش آموزان بیا موزد که خود مسئولیت یادگیری را به عهده بگیرند و آن را به انجام برسانند.

اعمال مدیریت در کلاس برای ایجاد محیط مناسب یادگیری، امری ضروری و حیاتی است .

هدف از روشهای اداره ی کلاس ، فراهم کردن جوی است که در آن تدریس راحت تر صورت پذیرد و آن چه در اداره ی کلاس مد نظر و تاکید شده است پیشگیری از بد رفتاری ها نسبت به مقیاس های تسکین دهنده ،مانند تنبیه است ارتباط عاطفی و انسانی یکی از قویترین و موثرترین را ه ها برای تقویت یادگیری است .

 

 

 

 

شروع درس با آغاز خوب :

 

تدریس با شروع خوب، می تواند مانع بسیاری از مشکلات کنترل نشدن کلاس شود و در واقع شیوه ی عمل معلم در تدریس ،عاملی برای هدایت دانش آموزان است .نظم و انظباط خوب کلاسی نتیجه ی یک تدریس خوب و داشتن یک طرح درس خوب است چون طرح درس به کار معلم نظم می دهد .

 

مقررات کلاس:

 

مقررات خشک و بدون هدف و برنامه دردسر آفرین است مقررات باید کاملا صریح و مشخص باشند به طوری که دانش آموزان بدانند چه چیزی در کلاس قابل قبول و چه رفتاری منع شده است .

 

اجرای مقررات :

 

اجرای منطقی و دقیق مقررات در کلاس اثرات مثبتی به دنبال دارد و کیفیت آموزش را بالا می برد.

اگر دانش آموزی ببیند که سایر دانش آموزان قوانین و مقررات را زیر پا می گذارند او هم همین کار را انجام می دهد .

در اجرای مقررات باید از شیوه های منفی مانند : عیب جویی ، اهانت، و انتقاد پی در پی اجتناب کرد

در حقیقت رفتار دانش آموزان باید سرزنش شود تا شخصیت او.

محیط فیزیکی کلاس درس:

 

در اداره ی کلاس محیط فیزیکی کلاس بسیار اثر گذار است . بعضی از عواملی که در جلوگیری از بی انضباطی در محیط کلاس به معلم کمک می کنند عبارتند از :

 

شکل ظاهری کلاس- مناسب بودن میز و صندلی معلم – تخته سیاه مناسب وخوب – رنگ آمیزی مناسب کلاس و خیلی از عوامل دیگر در جلوگیری از بی انضباطی در کلاس به معلم کمک می کند.

 

موفقیت در کنترل کلاس:

 

شیطنت ها و بازی های دانش آموزان را ه ابراز وجود آنهاست، نامناسب بودن محیط کلاس درس ،محیط خانواده، زندگی عاطفی، سرکشی و شور جوانی از علت های دیگر بد رفتاری دانش آموزان به حساب می آیند.

عامل بسیاری از این بد رفتاری ها ممکن است خود مدرسه و یا معلم باشد

ومعلم باید مانند یک هنرمند تصمیم بگیرد که چه چیزی را کجا و کی و چرا و چگونه بیان کند .

 

اصلاح رفتار نادرست دانش آموزان:

 

پشگیری از رفتار نادرست که ارزشمند تر از اصلاح آن است ،بهترین راه جلوگیری از بی انضباطی رفتار نادرست دانش آموزان اعمال شیوه های پیش گیرانه است ، مانند:

به وجود آوردن محیط مناسب و راحت در مدرسه و کلاس ،اجرای قواعد و مقررات طراحی شده در مدرسه و کلاس ،جریمه نکردن و تحمیل نکردن کارهای اضافی، جانشین کردن رفتار نا مطلوب در دادن پاداش و خیلی از موارد دیگر .

برای اصلاح رفتار نادرست و نا شایست دانش آموزان را نباید تنبیه کرد .

تنبیه مانع بد رفتاری نمی شود بلکه فقط باعث می شود که خلاف کار در ارتکاب جرمش محتاط تر عمل کند .

 

انضباط شخصی:

 

بهترین نوع انضباط را باید انضبا ط فردی دانست، معلم باید به دانش آموزان طوری آموزش بدهد که خود مسئولیت یادگیری را بر عهده بگیرد و عمل و رفتار خود را کنترل کند

 

نتیجه گیری :

 

اعمال مدیریت در کلاس برای ایجاد محیط مناسب یادگیری ، امری ضروری و حیاتی است .

منظور از مدیریت کلاس درس ،کاربرد طیف وسیعی از تکنیک ها ،روش ها و ابتکار هایی است که معلم برای تسهیل در امر آموزش ، بالا بردن کارایی در زمان یادگیری ، ایجاد فضایی شاد در کلاس ،جلوگیری از رفتارهای نامطلوب از آن استفاده می کند .

هدف از روشهای اداره ی کلاس فراهم کردن جوی است که در آن تدریس راحتر صورت پذیرد .

 

کار معلم بذل و بخشش مهر و محبت است که به و اسطه ی آن با دانش آموزان رابطه ی عاطفی و انسانی برقرار می کند .

 

یکی از موثرترین و قوی ترین راهها برای تقویت یادگیری است

 

 

 

........................................................................

منابع:

 

مجله تکنولوژی آموزشی

 

خود انضباطی کودک در مدرسه

 

ترجمه: احمد زندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت مکمل در رابطه با درس 16 بخوانیم .

نام درس : آرش کمانگیر

پایه : چهارم

هدف درس : آشنایی با پهلوان ایرانی ، آشنایی با مفهوم غیرت ، شجاعت ،

غیرتمندی .

( ایجاد موقعیت )

از دانش آموزان خواسته شد فعالیتی در رابطه با این درس انجام دهند و قرار شد اگر یکی از آن ها در موقعیت خاصی مانند جنگ قرار گرفت چه عکس العملی نشان می دهد .

به عنوان مثال : یکی از سوالاتی که برای دانش آموزان مطرح شد این بود که اگر خاک میهن اسلامی ما توسط کشور بیگانه اشغال شود شما چه می کنید ؟ در جواب یکی از دانش آموزان گفت با جان و دل از خاکمان محافظت می کنم به جنگ دشمن متجاوز می روم اگر با اسلحه نشد با قلم که می شود دشمن را رسوا کرد .

یکی دیگر از دانش آموزان در جواب گفت اصلا اجازه نمی دهم دشمن وارد خاکم شود تا چه برسد که آن را اشغال کند گفتم چه طور ؟ گفت : با درس خواندن – با ایثار با کمک کردن به رهبر و جامعه و خیلی صبحت های دیگر .

و بقیه دانش آموزان نیز مطلب های دیگری ارائه کردند .

( مهارت ) : با مفهوم غیرت – عفت و غیرتمندی آشنا شدند . و آنچه در مورد این درس یاد گرفتند و در غالب انجام دادن یک فعالیت مکمل این بود که با مفهوم عفت آشنا شدند که یعنی دوری از زیاده روی و در واقع به کسانی که جلو زیاده روی و هرس خود را بگیرند با عفت و پاکدامن می گویند .

و در مورد کلمه غیرت مندی که مانند تلاش برای پاسداری از چیزهایی است که باید آنها را حفظ کرد . مانند : حراست از ناموس خانواده ، حفظ مال ، دفاع از وطن و غیره .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقد و بررسی تصویرمسئله شماره 2 درس ریاضیات صفحه 90 پایه : چهارم ابتدایی 

که در واقع اشکال از تصویر است چون اصلا مسائل بهداشتی رعایت نشده در مکان هایی مانند گاوداری هرچند هم کوچک باشد باید بهداشت رعایت شود تا سلامت مردم به خطر نیفتد . و می بایست این شخص از لباس و دستکش مخصوص استفاده می کرد چون این تصویر برای خود دانش آموزان هم سوال است و می پرسیدند چرا بهداشت در این تصویر یا امثال آن رعایت نمی شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس 6 جغرافیا

ناهمواری های ایران

                                       سرزمین های پست

 پایه چهارم ابتدایی

نام وسیله : (ماکت جلگه )

هدف از ساخت این وسیله آشنایی دانش آموزان با کاربرد مفاهیم جلگه –رود – جویبار ودریا است .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:29  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

ناهنجاری های اخلاقی به دلیل ضعف معاونت پرورشی

جامعه > دیدگاه ها  - ایجاد معاونت پرورشی در ساختار نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی که حدود سه دهه پیش رخ داد. برای بسیاری از کارشناسان امور آموزشی قابل توجیه نبود و با تغییر هر 4 سال یک بار ساختار آموزشی کشور مخالفان این طرح آن را کنار گذاشتند اما توصیه‌های رهبر انقلاب انگیزه‌ای دوباره برای حامیان این طرح به وجود آورده تا دوباره در مجلس طرح احیایی معاونت پرورشی مطرح شود. اگرچه منتقدان عملکرد گذشته معاونت پرورشی را بی‌تأثیر در تربیت دانش آموزان توصیف می‌کنند و وجود جوانان معتاد و تأثیرپذیر از فرهنگ غرب را نتیجه عملکرد نامناسب این معاونت در مدارس می‌دانند علی کریمی فیروز جایی رئیس کمیته آموزش و پرورش و عضو کمیسیون آموزش و پرورش مجلس معتقد است که این معاونت و نقش تعیین کننده آن در تربیت دانش آموزان به خوبی درک نشده است.

سپیده سعیدی: ایجاد معاونت پرورشی در ساختار نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی که حدود سه دهه پیش رخ داد. برای بسیاری از کارشناسان امور آموزشی قابل توجیه نبود و با تغییر هر 4 سال یک بار ساختار آموزشی کشور مخالفان این طرح آن را کنار گذاشتند اما توصیه‌های رهبر انقلاب انگیزه‌ای دوباره برای حامیان این طرح به وجود آورده تا دوباره در مجلس طرح احیایی معاونت پرورشی مطرح شود. اگرچه منتقدان عملکرد گذشته معاونت پرورشی را بی‌تأثیر در تربیت دانش آموزان توصیف می‌کنند و وجود جوانان معتاد و تأثیرپذیر از فرهنگ غرب را نتیجه عملکرد نامناسب این معاونت در مدارس می‌دانند علی کریمی فیروز جایی رئیس کمیته آموزش و پرورش و عضو کمیسیون آموزش و پرورش مجلس معتقد است که این معاونت و نقش تعیین کننده آن در تربیت دانش آموزان به خوبی درک نشده است.

این معاونت در ابتدا به چه منظور به ساختار آموزشی وزارت آموزش و پرورش اضافه شد؟

معاونت پرورشی در اصل نهاد تربیتی است که در همان سالهای آغازین انقلاب و روزهای جنگ تحمیلی به کشورمان شکل گرفت. در اصل تشکیل این معاونت از تراوشات ذهنی شهیدان عالی قدر رجایی و باهنر بود. این نهاد تربیتی در آن سالها با برنامه‌ریزی صحیح شکل گرفت. در اصل قبل از اینکه در تشکیل آن به فکر تربیت دانش آموز باشند. مربیان این معاونت تربیت شدند و راهی مدارس گردیدند. به نوعی این معاونت در جهت فراهم نمودن زیرساخت‌های تربیتی شکل گرفت.

نقش مربیان پرورشی در تربیت دانش آموزان چه بود؟ درآن سالها مسئولان به دنبال چه هدفی این معاونت را تشکیل دادند؟

علاوه بر نقش تعیین کننده مربیان در القاء ایدئولوژی امام راحل به دانش آموزان، مربیان پرورشی در آن سالها نقش به سزایی در ترغیب و تشویق دانش آموزان جهت اعزام به جبهه داشتند. در بین شغلهای متعدد بیشترین آمار شهدای دفاع مقدس از دانش آموزان بود واین مسئله باعث افتخار مسئولان آموزش و پرورش در آن دوران وبیشتر معاونت پرورشی بود.

در واقع معاونت پرورشی به زعم شما باید آنگونه در افکار دانش آموزان تأثیر‌گذار باشد که در دانش آموزان هشت سال دفاع مقدس داشت به نظر شما آیا جوانان بزهکار، معتاد و نابهنجاری که این روزها در جامعه می‌بینیم به خاطر عدم فعالیت این معاونت طی این سالهاست؟

این معاونت در آن سالها توسط شهید رجایی و شهید باهنر با آن اعتقاد راسخی که آنها به این اقدام داشتند شکل گرفت و شاید بیراه نباشد اگر بگویم که آمار بالای شهدای دانش آموز در سالهای دفاع مقدس باعث افتخار این معاونت بود. شهید رجایی و باهنر با استواری و پایبندی به اصول و عقاید خود جوانانی را برای این نظام تربیت کردند که هم اکنون نیز بسیاری از آنها از جمله افراد مسئولیت‌پذیر نظام هستند. در اصل شهیدان رجایی و باهنر تزکیه در تربیت و اخلاق را مقدم بر تعلیم و آموزش می‌دانستند.

در حال حاضر مجلس چرا اصرار به احیای این معاونت دارد؟

در حال حاضر اراده جدی برای اجرای قانون احیای معاونت پرورشی و اقدامات امور تربیتی در وزارت آموزش و پرورش و توجه به مسائل تربیتی در این وزارتخانه را مشاهده نمی‌کنیم.

جدا کردن بخش تربیت بدنی از معاونت پرورشی و ایجاد جایگاه قائم مقام تربیت بدنی در وزارتخانه خلاف قانون احیای معاونت پرورشی و اقدامات امور تربیتی در وزارت آموزش و پرورش بوده و موجب کندی بیش از پیش اجرای قانون است. در حال حاضر اصرار ما برای احیاء این معاونت در ساختار آموزشی به خاطر تهاجم فرهنگی است که در ایران جوانان و نوجوانان ما را قربانی می‌کند. بعد از پایان جنگ تحمیلی ما یک دوره سخت تهاجم فرهنگی داشتیم و طبیعی بود که در آن دوره نهادهای فرهنگی بیایند و وارد عمل شوند. اما این معاونت نه تنها گسترش نیافت بلکه از بین رفت. در حال حاضر انواع و اقسام نرم افزارها و ابزار رسانه‌ای در بین دانش آموزان ما وجود دارد که می‌تواند آنها شاخصه تشکیل‌دهنده وجود و شخصیت آنها را تخریب کند وتأثیر منفی برروی آنها بگذارد. ضمن آنکه ما هم اکنون شاهد اعتیاد در بین جوانان هستیم شاهد ناهنجاریهای رفتاری و اخلاقی و نیز ترویج بی‌بندوباری که به زعم ما اگر معاونت پرورشی فعال‌تر عمل می‌کرد اکنون با چنین مشکلاتی مواجهه نبودیم. ضعف ساختار برنامه درسی و ضعف مدیریت مدرسه، نقص در آداب و مهارت‌های زندگی، ابهام و نبود قوانین بازدارنده، محرومیت‌های اقتصادی و زمینه‌های روانی دانش آموزان از جمله موارد دیگر گرایش به اعتیاد است. که اگر در حوزه تعلیم و تربیت بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کردیم هم اکنون با چنین مسائلی روبه‌رو نبودیم.

مقام معظم رهبری هم تاکید به فعالیت این معاونت دارند. اما بازهم این سؤال در ذهن به وجود می‌آید علی رغم تاکید مقام معظم رهبری چرا دستگاه اجرایی مانند آموزش و پرورش نسبت به احیای این معاونت تعلل می‌کنند؟

علی رغم تأکیداًت مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر و تصویب قانون مذکور در سال‌های اخیر هیچ اقدام جدی در وزارت آموزش و پرورش در راستای عملیاتی شدن این قانون انجام نشده است.

در چگونگی و کیفیت منحل شدن این معاونت همان بس که مقام معظم رهبری چندین بار همزمان با دیدار فرهنگیان این اقدام را سوء تدبیر و بی‌سلیقگی برخی مسئولین معرفی کرده است. مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توجه به رشد جسمی و روحی دانش آموزان را از اهم اقدمات در این وزارت خانه دانسته و از جمله مباحث مورد نظر ایشان تحول بنیادی و تغییر رویکرد نگرش‌ها در حوزه تربیتی و پرورشی است که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عدم اجرای قانون احیای معاونت پرورشی را مورد بررسی قرار داد.

بعد از شهیدان رجایی و باهنر کدام یک از وزیران با این طرح موافق بودند وکدام مخالف؟

محمد علی نجفی که اصولاً اعتقادی به این معاونت نداشت و طرح از همان سالها با تغییر ساختار توام شد. اما حسین مظفر با معاونت پرورشی اعتقاد داشت که توانست در این راستاگام‌های مؤثری بر دارد مرتضی حاجی تفکرش را در این خصوص با بی‌توجهی نشان داد و نهایتاً حذف این معاونت از ساختار آموزش و پرورش و به انزوا کشاندن آن رانظاره گر بودیم بعد هم که سیاست تلفیق آن با تربیت بدنی اقدامی که به طور کلی رویکرد پرورشی را زیر سؤال می‌برد.

همانطور که می‌دانید ما در سالهای اخیر با وزارتخانه‌ای روبه‌رو بودیم که خود در مجموع دچار دگر گونی و عدم ثبات بود وماه‌ها این وزارتخانه در دوره‌های متفاوت با سرپرست اداره می‌شود. به نظر می‌رسد نه تنها آموزش و پرورش در خصوص معاونت پرورشی بلکه در بسیاری از زمینه‌ها آموزش و پرورش با بحران مواجهه است؟

بله این وزارتخانه همواره با فراز و فرود‌هایی همراه بوده است اداره شدن این وزارتخانه با سرپرست خود در معاونت پرورشی بی‌ثباتی‌هایی به وجود آورد. من معتقدم همه نا به سامانی‌ها و ناهنجاری‌های اخلاقی در جامعه ما دلیل ضعف مدیریت پرورشی است.

با توجه به اینکه وزرای قبل اصراری بر فعالیت این معاونت نداشتند، در خواست و انتظار شما از وزیر فعلی چیست؟

وزیر فعلی آموزش و پرورش خود از جمله افرادی است مهندس حاجی بابایی که از نیروهای خوشفکر و علاقه مند به توسعه آموزش و پرورش بوده، بتواند در دوران تصدی خود دغدغه‌های فرهنگیان را ساماندهی کند

قانون احیای معاونت پرورشی چه ویژگی دارد؟

قانون احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی، فرصتی فراهم کرده است تا وزارت آموزش و پرورش، با کمک ظرفیت‌های موجود خود و با مرور و ارزیابی الگوها و تجاربی که در زمینه چگونگی مدیریت و برنامه‌ریزی امور تربیتی فراهم شده است، و نیز برپایه اسناد گوناگونی که در حوزه تعلیم و تربیت طراحی شده اند، نقشه راهبردی امور تربیتی در آموزش و پرورش را طراحی نماید تا هم به ساماندهی مبانی پایه و نظری رسالت تربیتی بپردازد و هم ماموریت‌ها، استراتژی‌ها، برنامه‌های عمل و ساختار تشکیلاتی را با استناد به این پشتوانه، بازتعریف نماید. اقدامی که در واقع، نوعی مهندسی فرهنگی امور تربیتی در نظام آموزش و پرورش است. 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:26  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

نمونه سوال درس تاریخ و مدنی

نام:                                                                        بسمه تعالي                                         نام آموزشگاه:

نام خانوادگي:                                                پايه پنجم

نام آموزگار:                                                 زمان پاسخگوئي:90دقيقه                                  نوبت:اول

نام درس:تاریخ و مدنی

 

·        دستور كار الف:پاسخ درست را در داخل                باعلامت ضربدرمشخص كنيد.

بارم

 1.  

این سخن از کیست؟من برای زنده نگه داشتن دین اسلام قیام کردم.

الف)امام علی (ع)                   ب)حسن (ع)              ج)حسین (ع)                      د)امام سجاد(ع)

5/0

 1.  

مرکز خلافت امام علی (ع) کدام یک از شهر های زیر است؟                                 

الف)بغداد                      ب)کربلا                             ج)کاظمین                        د)کوفه

5/0

 1.  

خلافت یعنی ............

الف)مخالف                      ب)جانشینی                             ج)بیعت                        د) حکومت کردن

5/0

 1.  

محمد امین لقب کدام یک از پیامبران است؟

 


الف)موسی (ع)                       ب)عیسی(ع)                    نوح(ع)                  د)محمد (ص)

5/0

 1.  

پیامبر در کدام یک از غزه های زیر شرکت داشت؟

الف) بدر                      ب) احد                         ج)      خندق                            د)هر سه مورد

5/0

 1.  
  • دستور كار ب:در جاهاي خالي كلمه يا عبارت مناسب بنويسيد.

نماینده معاویه .............نام داشت.

5/0

 1.  

حضرت علی (ع)در ماه .............و سال..............هجری به شهادت رسید.

5/0

 1.  

نخستین کسانی که به دین اسلام ایمن آوردنند .............و.................بودنند.

1

 1.  

دستور كار ج:جمله ها را بخوانيد وصحيح و غلط بودن آنهارا مشخص كنيد.

 


خوارج گروهی بسیار مهربان و باایمان بودنند.                   ص                  غ                                                            

5/0

 1.  

سردسته مخالفان پیامبر ابوسفیان بود.                                                               

                                                                                                               ص                          غ

5/0

 1.  

دستور كارد:به سوالات پاسخ دهيد.

شرایط صلح امام حسن(ع)و معاویه چه بود؟

 

5/1

 1.  

 

چرا کافران می خواستند پیامر رابه قتل برسانند؟

1

 1.  

عاقبت داوری نمایندگان علی(ع)و معاویه چه شد؟

 

 

2

 1.  

علت اهمیت شهر مکه چه بود؟

2

 1.  

                                                                    سوالات مدنی

استقلال یعنی چه؟با ذکر یک مثال بنویسید.

1

 1.  

چرا جامعه به رهبر نیاز دارد؟

1

 1.  

انفلاب سلامی بر پایه های ..............و.................و.......................... استوار است.

 

 

5/1

 1.  

مهمترین وظیفه حکومت جمهوری اسلامی .................است.

5/1

 1.  

اگر آموزش و پرورش گسترش پیدا کند چه نتیحه ای به دست می آید؟

1

 1.  

اسراف و صرفه جویی چه تفاوتی با هم دارند توضیح دهید؟

2

 

نمره باعدد:                                                نمره با حروف:                               نام ونام خانوادگي

                                                                                                                آموزگار:امضاء                                     
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:24  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

شورا نمود وحدت ونماد مشارکت"

                                                                              

شورا نمود وحدت ونماد مشارکت"

آموزش و پرورش مهمترین رکن توسعه و بستر فرهنگ سازی بوده و رشد و تعالی آن منوط به مشارکت همه آحاد مردم و مسئولان و نهادهای مدنی و اجتماعی است تا بتواند به اهداف متعالی خود دست یازد چرا که اگر این نهاد فراگیر و زیر بنایی مورد توجه همه جانبه قرار نگیرد بزرگترین سرمایه ملی که نیروی انسانی سالم و کار آمد است به مخاطره افتاده و وقتی زیر بنا مستحکم نباشد هر چند عمارت و روبنا در مقاطعی زیبا هم جلوه کند در دراز مدت توفیق پایدار دست نخواهد داد.

اگر در عرصه اقتصاد و سیاست و همه صورتهای مختلف خدمات اجتماعی به صورت ظاهر رشد هم داشته باشیم ولی فرهنگ انسانی کار آمد و موثر برای اداره امور نباشد چشم انداز آینده آن مبهم و توفیق ناممکن خواهد بود به همین لحاظ قانونگذار رکن رکین واصل اصیل و مهم شورایی شدن امور در آموزش وپرورش را با مشارکت همه نهادهای تاثیر گذار با حضور مهمترین و موثر ترین شخصیت های حقوقی مانند استاندار در سطح استان و فرماندار و بخشدار در سطح شهرستان و منطقه را در صدر این جایگاه پیش بینی نموده است تا با اعمال قانون مترقی آن و با استفاده از همه ابزارها و امکانات ممکن به اهداف پیش بینی شده دست یابد .

حقیقتا قانون شوراهای آموزش و پرورش یکی از افتخارات قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و هر چند با گذر زمان نیاز به اصلاح و بازنگری در مفادی از آن احساس می شود ولی قوانین موجود به شرط کارپست صحیح و با برنامه ریزی منظم و طرح بنیادی  ترین مشکلات وپیشنهادات در جلسات خاص آن در هر استان و شهرستان و منطقه می تواند منشاء تحولات موثر در این نهاد فرهنکی اجتماعی باشد که ثمره آن به بارنشستن آمال و آرزوهای مقدس و ارزشی و مکتبی خواهد بود و رشد همه جانبه را به دنبال خواهد داشت .

همه می دانیم با شورایی شدن امور مهمی چون آموزش و پرورش بر اساس اصل سینرزیک و هم افزایی یک بعلاوه یک لزوما به نتایجی بسیار بالاتر منجر شده و این یک قبول عقلی است که اگر ده نفر هرکدام یک قدم بردارند به مراتب بهتر از آن است که یک نفر دهها قدم بردارد و حداقل نگاهی به سنن و آداب و رسوم دینی و ملی و مذهبی جامعه خودمان موید است که در گذشته های نه چندان دور بسیاری از امور اجتماعی با همین فعالیت های شورایی صورت عمل بسته و در اذهان ماندگار مانده است .

 

از جمله :

-استفاده ار (گل) به معنی فعالیتهای گروهی در حوزه کشاورزی و کاشت یا آبیاری و آبرسانی به مزارع.

2-حل و عقد مسائل خون بست های اجتماعی و مصالحه بین مردم و امور مهمی ازاین  قبیل .

3-مرزداری و حفاظت و صیانت از کیان خانوادگی و ایل و قبیله و ... با شورای محلی.

4-انجام امور خیریه وساخت قنوات و مدارس و مساجد و راه و ...

5-تحت حمایت بودن خانواده های ضعیف و فقیر و امداد رسانی از این نوع و بخصوص در اوائل انقلاب و در خلاء  قانونی پیش آمده در آن زمان بسیاری از مشکلات از جمله تهیه و توزیع مایحتاج و ارتزاق عمومی و حفاظت و پاسداری از امنیت عمومی و مراکز حساس شورایی انجام می شد و نقطه اوج این همگرایی توفیقات ناشی از شورایی عمل کردن از تکایا و مساجد تا محافل اجتماعی دیگر رودهای خروشان گردید و به اقیانوس عظیم حضور جمعی و اجتماعی در مقابله با تهاجم دشمن و جنگ تحمیلی منجر شد که  بحمدالله ثمره آن پیروزی ملت ایران بود و امروز هم در شکل و صورت سیاسی آن نماز جمعه و جماعات و حضور میلیونی ملت نستوه در راهپیماییهای سیاسی که نماد شور او مشارکت است پشت ابرقدرتها را به خاک مالیده و قدرت نفس کشیدن و سلطه جویی را از آنان گرفته است .و اصل و ریشه این نهال برومند و شجره مبارک طیبه و سدره المنتهی الهی در قرآن کریم است که می فرماید(وامرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر )که تفسیر نورانی آن در کلام مولا و مراد و ملجا و مرجع جهان اسلام امام خمینی(ره) متجلی است که به وحدت کلمه و اتحاد و همگرایی و شور و مشورت در عالیترین شکل آن به کرات اشارت فرموده اند.

و رهبر عظیم الشآن و پیشورای هدایتمان حضرت آیت اله خامنه ای بر آن تاکید مکرر دارند بدون تردید آن نهال برومند زمانی به بار خواهد نشست و لذت حلاوت ثمرات آن به کام مشتاقان ارزانی خواهد شد و جامعه زمانی به برکات آن به رشد و اعتلا خواهد رسید که همه ما به اصل (شورا) اعتقاد و باور و ایمان داشته باشیم ، وقت بگذاریم ، اولویت دهیم ،هزینه کنیم و برنامه ریزی نماییم خداوند هم توفیق را رفیق خواهد کرد چرا که (یداله مع الجماعه).

امید آن است که با تعهد و دلسوزی همه دست اندرکاران در بخش های ذیل با رعایت اولویت های خاص در اموری مانند :

1-تلاش برای رفاه همه جانبه فرهنگیان و معلمان دلسوز .

2-بهسازی و بازسازی و بهینه سازی فضاهای آموزشی و امکانات و تجهیزات و تسهیلات روان سازی امور از سوی نهادها و ادارات ذیربط در این امر مهم .

3-استفاده از امکانات و توانمند یهای سایر مراکز و نهادها در تآمین و غنی سازی صحیح و سالم اوقات فراغت و دهها مورد دیگر .

بعنوان مقدمه برای (ذی المقدمه ای) که دانش آموز است بتوانیم مشکلات افت آموزشی و عدم توفیق در آزمونهای سراسری در دانشگاهها را به حداقل ممکن رسانده و سلامت اخلاقی و اعتقادی و روانی فرزندانمان اهتمام تمام داشته و دین و مسوولیت تاریخی خود را در این عرصه امتحان که در آنیم با موفقیت به انجام رسانیم ، پیچیدگیهای زمانه و نیازهای روز افزون نسل امروز و همزمانی داده های بیشمار ثانیه ای علمی بر سنگینی بار تکلیف می افزاید باشد برای فردا فکری کنیم .

و از این قانون مترقی مبتنی بر دمکراسی ناب اسلامی بعنوان مهمترین عرصه مشارکت فکری تصمیم گیری و تصمیم سازی برای بهبود آینده کشور و پرورش استعدادهای فرزندان جامعه اسلامی نهایت بهره وری و بهره مندی ایجاد نماییم .

 

 

 

شوراي آموزش ‌و ‌پرورش يكي از اركان مشاركت در امر برنامه‌ريزي است

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، سید علی یزدیخواه به مناسبت هفته شورای آموزش و پرورش افزود: انسان، موجودی اجتماعی است که نیازها و خواسته‌های او جز با همکاری و تبادل نظر فکری دیگران برآورده نمی‌شود.وی با بیان اینکه نوآوری‌های بزرگ و بهره‌برداری از آنها، حاصل کمک و همفکری انسان‌ها با همدیگر است، ادامه داد:‌ شورای آموزش ‌و ‌پرورش یکی از ارکان مهم مشارکت و نظارت مردم در امر مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص مسائل حساس تعلیم و تربیت است..رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت:‌ پیشرفت دانش و فناوری، ضرورت این کار جمعی و تبادل اطلاعات را میان انسان‌ها، ملت‌ها و دولت‌ها بیشتر نمایان می‌سازد.یزدیخواه بیان کرد: تصمیم‌گیری‌های اجتماعی در جنبه‌های گوناگون سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی زمانی دقیق‌تر و درست‌تر خواهد بود که افراد صاحبنظر در تنظیم آن بیشتر شرکت کنند و از نظرخواهی و تبادل اندیشه‌های گوناگون بهره گرفته شود.وی اضافه کرد‌: برخورد اندیشه‌ها به صورت صحیح و پیوسته، می‌تواند نارسایی‌های تصمیم‌گیری و اجرا را از‌ بین ببرد و نتایج به دست آمده را هر چه کامل‌تر و دقیق‌تر کند.رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران تصریح کرد: آموزش و پرورش مهمترین رکن توسعه و بستر فرهنگ‌سازی بوده و رشد و تعالی آن منوط به مشارکت همه آحاد مردم و مسئولان و نهادهای مدنی و اجتماعی است تا بتواند به اهداف متعالی خود دست یابد چرا که اگر این نهاد فراگیر و زیر بنایی مورد توجه همه جانبه قرار نگیرد بزرگترین سرمایه ملی که نیروی انسانی سالم و کار آمد است به مخاطره افتاده است.یزدیخواه بیان کرد: وقتی زیر بنا مستحکم نباشد هر چند عمارت و روبنا در مقاطعی زیبا هم جلوه کند در دراز مدت توفیق پایدار دست نخواهد داد. وی گفت:‌ اگر همه صورت‌های مختلف خدمات اجتماعی به صورت ظاهر رشد داشته باشد ولی فرهنگ انسانی کار آمد و مؤثر برای اداره امور آن وجود نداشته باشد، چشم انداز آینده آن مبهم و توفیق ناممکن خواهد بود.رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران تصریح کرد: قانونگذار رکن و اصل مهم شورایی شدن امور در آموزش و پرورش را با مشارکت همه نهادهای تأثیر گذار با حضور مهم‌ترین و مؤثر‌ترین شخصیت‌های حقوقی مانند استاندار در سطح استان و فرماندار و بخشدار در سطح شهرستان و منطقه را در صدر این جایگاه پیش‌بینی کرده است تا با اعمال قانون مترقی آن و با استفاده از همه ابزارها و امکانات ممکن به اهداف پیش‌بینی شده دست یابد.یزدیخواه گفت:‌ در حقیقت قانون شوراهای آموزش و پرورش یکی از افتخارات قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و هر چند با گذر زمان نیاز به اصلاح و بازنگری در مفادی از آن احساس می‌شود ولی قوانین موجود با برنامه‌ریزی منظم و طرح بنیادی‌ترین مشکلات و پیشنهادات در جلسات خاص آن در هر استان و شهرستان و منطقه می‌تواند منشا تحولات مؤثر در این نهاد فرهنگی اجتماعی باشد که ثمره آن به بارنشستن آمال و آرزوهای مقدس، ارزشی و مکتبی خواهد بود و رشد همه جانبه را به دنبال خواهد داشت.انتهای پیام/ش

 

کلمات کلیدی:

▫ فرهنگ  ▫ شهرستان  ▫ پرورش  بیشتر ...

▫ فرهنگ  ▫ شهرستان  ▫ پرورش  ▫ استان تهران  ▫ سازمان آموزش  ▫ اجتماعی  ▫ های استان تهران  ▫ پرورش شهرستان  ▫ یزدیخواه 

منبع: خبرگزاری فارس

امام جمعه قروه:

لازمه تحقق اهداف آموزشي و پرورشي مشاركت مردم است

خبرگزاري فارس: امام جمعه شهرستان قروه تحقق اهداف آموزشي و پرورشي را نيازمند مشاركت مردم دانست.

به گزارش خبرگزاري فارس از سنندج، حجت‌الاسلام صفر علي احيا در همايش شوراهاي آموزش و پرورش قروه در كانون شهيد مطهري اين شهرستان با اشاره به تركيب اعضاي شوراي آموزش و پرورش، اظهار داشت: قانونگذار با كنار هم قراردادن نمايندگان انجمن اوليا به عنوان نماينده مردم و مسئولان در شوراي آموزش و پرورش، ضمن تبيين اهميت موضوع، بستر لازم براي تحقق نظارت و مشاركت مردم در آموزش و پرورش و دستيابي به اهداف متعالي تعليم و تربيت را فراهم مي‌سازد.
وي خاطرنشان كرد: اشتباه است اگر فكر كنيم وظيفه تعليم و تربيت كاملاً برعهده آموزش و پرورش است زيرا يك نهاد به تنهايي نمي‌تواند از عهده اين كار خطير و بزرگ برآيد لذا بدون همكاري و همراهي مردم با آموزش و پرورش تحقق كامل اهداف تعليم و تربيت غيرممكن است.
وي با اشاره به پيشرفت روز افزون علوم و دانش بشري و بروز نيازهاي جديد براي نسل جوان و نوجوان، مشاركت همه جانبه مردم را ضروري‌تر دانست.
در اين همايش مدير آموزش و پرورش قروه هدف از تشكيل اين همايش را شناساندن نقش شوراي آموزش و پرورش و جايگاه مشاركت‌هاي مادي و معنوي مردم در امر تعليم و تربيت بيان كرد.
هاشم ناظمي جلال با ارائه گزارشي از فعاليت‌ها و برنامه‌هاي آموزش و پرورش شهرستان قروه، به مشاركت مادي و معنوي اوليا در امرتعليم و تربيت اشاره كرد و با ذكر احاديثي از بزرگان دين و بيانات امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري، حساسيت و گستردگي كار تعليم و تربيت و اهميت شورا و مشورت را يادآوري كرد.
درپايان از افراد خير و اداراتي كه بيشترين همكاري را با آموزش و پرورش داشتند با اهداي لوح و جوايزي تجليل شد.

امام جمعه قروه:

لازمه تحقق اهداف آموزشي و پرورشي مشاركت مردم است

خبرگزاري فارس: امام جمعه شهرستان قروه تحقق اهداف آموزشي و پرورشي را نيازمند مشاركت مردم دانست.

به گزارش خبرگزاري فارس از سنندج، حجت‌الاسلام صفر علي احيا در همايش شوراهاي آموزش و پرورش قروه در كانون شهيد مطهري اين شهرستان با اشاره به تركيب اعضاي شوراي آموزش و پرورش، اظهار داشت: قانونگذار با كنار هم قراردادن نمايندگان انجمن اوليا به عنوان نماينده مردم و مسئولان در شوراي آموزش و پرورش، ضمن تبيين اهميت موضوع، بستر لازم براي تحقق نظارت و مشاركت مردم در آموزش و پرورش و دستيابي به اهداف متعالي تعليم و تربيت را فراهم مي‌سازد.
وي خاطرنشان كرد: اشتباه است اگر فكر كنيم وظيفه تعليم و تربيت كاملاً برعهده آموزش و پرورش است زيرا يك نهاد به تنهايي نمي‌تواند از عهده اين كار خطير و بزرگ برآيد لذا بدون همكاري و همراهي مردم با آموزش و پرورش تحقق كامل اهداف تعليم و تربيت غيرممكن است.
وي با اشاره به پيشرفت روز افزون علوم و دانش بشري و بروز نيازهاي جديد براي نسل جوان و نوجوان، مشاركت همه جانبه مردم را ضروري‌تر دانست.
در اين همايش مدير آموزش و پرورش قروه هدف از تشكيل اين همايش را شناساندن نقش شوراي آموزش و پرورش و جايگاه مشاركت‌هاي مادي و معنوي مردم در امر تعليم و تربيت بيان كرد.
هاشم ناظمي جلال با ارائه گزارشي از فعاليت‌ها و برنامه‌هاي آموزش و پرورش شهرستان قروه، به مشاركت مادي و معنوي اوليا در امرتعليم و تربيت اشاره كرد و با ذكر احاديثي از بزرگان دين و بيانات امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري، حساسيت و گستردگي كار تعليم و تربيت و اهميت شورا و مشورت را يادآوري كرد.
درپايان از افراد خير و اداراتي كه بيشترين همكاري را با آموزش و پرورش داشتند با اهداي لوح و جوايزي تجليل شد.

امام جمعه قروه:

لازمه تحقق اهداف آموزشي و پرورشي مشاركت مردم است

خبرگزاري فارس: امام جمعه شهرستان قروه تحقق اهداف آموزشي و پرورشي را نيازمند مشاركت مردم دانست.

به گزارش خبرگزاري فارس از سنندج، حجت‌الاسلام صفر علي احيا در همايش شوراهاي آموزش و پرورش قروه در كانون شهيد مطهري اين شهرستان با اشاره به تركيب اعضاي شوراي آموزش و پرورش، اظهار داشت: قانونگذار با كنار هم قراردادن نمايندگان انجمن اوليا به عنوان نماينده مردم و مسئولان در شوراي آموزش و پرورش، ضمن تبيين اهميت موضوع، بستر لازم براي تحقق نظارت و مشاركت مردم در آموزش و پرورش و دستيابي به اهداف متعالي تعليم و تربيت را فراهم مي‌سازد.
وي خاطرنشان كرد: اشتباه است اگر فكر كنيم وظيفه تعليم و تربيت كاملاً برعهده آموزش و پرورش است زيرا يك نهاد به تنهايي نمي‌تواند از عهده اين كار خطير و بزرگ برآيد لذا بدون همكاري و همراهي مردم با آموزش و پرورش تحقق كامل اهداف تعليم و تربيت غيرممكن است.
وي با اشاره به پيشرفت روز افزون علوم و دانش بشري و بروز نيازهاي جديد براي نسل جوان و نوجوان، مشاركت همه جانبه مردم را ضروري‌تر دانست.
در اين همايش مدير آموزش و پرورش قروه هدف از تشكيل اين همايش را شناساندن نقش شوراي آموزش و پرورش و جايگاه مشاركت‌هاي مادي و معنوي مردم در امر تعليم و تربيت بيان كرد.
هاشم ناظمي جلال با ارائه گزارشي از فعاليت‌ها و برنامه‌هاي آموزش و پرورش شهرستان قروه، به مشاركت مادي و معنوي اوليا در امرتعليم و تربيت اشاره كرد و با ذكر احاديثي از بزرگان دين و بيانات امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري، حساسيت و گستردگي كار تعليم و تربيت و اهميت شورا و مشورت را يادآوري كرد.
درپايان از افراد خير و اداراتي كه بيشترين همكاري را با آموزش و پرورش داشتند با اهداي لوح و جوايزي تجليل شد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:23  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

20 نکته ی ارزنده ی روش تدریس

مقدمه

شاید مهمترین دغدغه و سؤال هر معلم این است که چگونه می توان یادگیری مطالب درسی را مؤثرتر ساخت. آموزش به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که معمولاً به یادگیری منجر می شود. این فعالیت ها به وسیله ی معلم و یادگیرنده توأماً انجام می شود. ولی در تجزیه و تحلیل نهایی، یادگیری که نتیجه ی اموزش است به وسیله یادگیرنده صورت می پذیرد؛ در واقع معلّم ، روش یادگیری را آموزش می دهد نه صرفاً موضوع درسی را. موفقیت در امر آموزش به عواملی چون معلم، وسایل آموزشی و یادگیرنده و تعامل آن ها با یکدیگر مربوط است. آموزش و یادگیری ضمن ارتباط بسیار نزدیک با یکدیگر ف دو فرایند مستقلند. آموزش می تواند به یادگیری منجر شود، ولی ضرورتاً یادگیری نتیجه ی آموزش نیست. به این ترتیب ، معلم یادگیری را تسهیل می کند ولی هر یادگیرنده ای مسئول یادگیری خود است. بنابراین، می توان گفت آموزش مجموعه ای از فعالیتهایی است که در پی تسهیل یادگیری است ولی ممکن است به یادگیری منجر نشود. هر نوع تدریس لزوماً به یادگیری منتهی نمی شود . آن چه برای معلم در امر آموزش اهمیت دارد، شناخت یادگیرنده و تسهیل یادگیری برای یادگیرنده است. بنابراین آن چه گفته شد، این نتیجه حاصل می شود که آموزش را نمی توان به سلیقه ی شخصی معلم واگذار کرد. به همین جهت در این قسمت برای بهبود فرآیند یاددهی یادگیری به چند نکته ی اساسی در زیر اشاره می شود.

1.     کلاس درس را با جدیّت شروع کنید: برخی معلمان در اولین جلسه ی تدریس سال تحصیلی، کلاس درس را جدّی نمی گیرند و همین امر ممکن است بهانه ای باشد برای درس نخواندن بعضی از دانش آموزان . لازم است معلم مطالبی را از قبل آماده کند و در صورتی که دانش آموزان منبع درسی نداشته باشند، برای آن ها مطرح کند و بدین وسیله اولین جلسه ی تدریس را رسمی و جدّی بگیرد.

2.     انتظارات خود را بیان کنید: در آغاز سال تحصیلی خواسته های خود را برای دانش آموزان مطرح کنید، بیان این انظارات یک چهارچوب و قالبی برای دانش آموزان ایجاد می کند تا بر اساس آن عمل کنند.

3.     با تک تک دانش آموزان ارتباط برقرار کنید: برقراری رابطه با دانش آموز نه تنها باعث ایجاد صمیمیت و همدلی می شود بلکه موجب رفع مشکلات آموزشی و اخلاقی می شود.

4.     از وضع جسمی و روحی دانش آموزان خود آگاه شوید: برخی دانش آموزان ممکن است ناراحتی جسمی و روانی داشته باشند. لذا لازم است معلم از وجود این گونه ناراحتی ها آگاهی یافته و در صورت لزوم آن ها را به پزشک مربوطه ارجاع دهد.

5.     برای خود طرح درس روزانه و سالانه داشته باشید: داشتن طرح درس نه تنها باعث تسلط معلم بر موضوع درسی می شود بلکه باعث احاطه ی بیش تر معلم بر کلاس درس می شود.

6.     با روش های گوناگون تدریس آشنا شوید: استفاده از یک شیوه خاص تدریس مانند سخنرانی دانش آموزان را به زودی کسل می کند، لذا معلم باید با شیوه های متفاوت تدریس آشنا شود و بر حسب مورد از هر یک از آن ها استفاده کند.

7.     با قاطعیت برخورد کنید: برخی از دانش آموزان بنا به دلایلی رفتارهای ناشایست اخلاقی از خود نشان می دهند مانند لگد زدن به دیگری، دشنام گفتن و ... در این گونه موارد نباید معلم بی تفاوت بماند بلکه باید قاطعانه مورد را دقیقاً بررسی کند.

8.     خوش خلق و خوش رفتار باشید: اولین برخورد برای دانش آموزان بسیار مهم و مؤثر می باشد، لذا لازم است معلمان در آغاز سال تحصیلی از خود خوش برخوردی نشان دهند تا ذهنیت مثبتی در دانش آموزان ایجاد کنند.

9.     انعطاف پذیر باشید: نباید معلمان خود را در چارچوب یک برنامه ی کاری مشخص قرار بدهند، بنا به دلایلی مانند ایام تعطیلی مناسبت ها، برنامه های فرهنگی و ... لازم می آید مواقعی که کارها مطابق انتظارات پیش نمی رود، معلمان خود را از این قالب مشخص بیرون آورند.

10. سعی کنید به شیوه ی مستقیم و غیر مستقیم از وضعیت خانواده ی (والدین) دانش آموز اطلاعاتی حاصل کنید: در صورتی که معلم از میزان تحصیلات، میزان درآمد، شغل و تعداد فرزندان والدین دانش آموز شناخت حاصل کند، از یک سو باعث ایجاد هم نوایی با دانش آموز و از سوی دیگر موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموز می شود.

11. از آخرین اطلاعات و یافته ها در رشته ی تخصصی خود آگاهی یابید: تعهد و تخصص دوروی یک سکه اند. پیشرفت تکنولوژیکی علوم و فنون روز ایجاب می کند که معلمان از آخرین یافته ها در رشته ی تحصیلی خود آگاهی یابند. انتقال این اطلاعات به دانش آموزان موجب می شود که دانش آموزان، معلم را آگاه و با سواد شمرده و از کلاس درس وی لذّت ببرند.

12. پاسخ سؤالی را که نمی دانید ، نگویید: گاهاً برخی دانش آموزان سؤالاتی درسی و یا حتی غیر درسی می پرسند، اگر معلم پاسخ سؤال مورد نظر را نداند، در این صورت با صراحت جواب « نه یا نمی دانم» گفتن بهتر از آن است که به دانش آموزان اطلاعات نادرست انتقال داده شود، از سوی دیگر این امر صداقت معلم را بیش تر نمایان می کند.

13. با شیوه مطالعه آشنا شوید: برخی دانش آموزان تنها از یک شیوه ی مطالعه استفاده می کنند و همین امر در دراز مدت ممکن است موجب کاهش انگیزه ی دانش آموز شود، لذا لازم است دانش آموزان به وسیله ی معلمان خود با روش های گوناگون مطالعه آشنا شوند. معلمان در این زمینه می توانند منابعی را برای دانش آموزان معرفی کنند.

14. با علاقه وارد کلاس شوید: با لبخند و گشاده رویی وارد کلاس شوید نه با ترشرویی. این امر باعث ایجاد علاقه در دانش آموزان شده و شور و شوق فراوانی برای شنیدن و مطالعه ایجاد می کند.

15. توجه دانش آموزان را به خود جلب کنید: با گفتن کلماتی مثل دقت کنید، این مطلب مهم است، زیر این سطر خط بکشید، این مطلب در زندگی شما کاربرد بیشتری دارد و ... می توان توجه دانش آموزان را به درس و کلاس بیشتر متمرکز نمود.

16. شیوه ی کاری (تدریس) خود را ارزیابی کنید: هر معلمی لازم است از نقاط قوت و ضعف خودآگاهی یابد و روزانه شیوه ی تدریس خود را ارزیابی کند.

17. به دانش آموزان اجازه ی انتقاد سالم و پیشنهاد مفید را بدهید: هرگونه پیشرفت در سایه انتقاد سالم و یا پیشنهاد مفید حاصل می شود. لذا لازم است معلمان به دانش آموزان خود بگویند و از آن ها بخواهند هرگونه انتقاد سالم و یا پیشنهاد مفیدی دارند مطرح کنند.

18. در صورت لزوم منابع جانبی برای دانش آموزان معرفی کنید: همان گونه که استفاده از وسایل کمک آموزشی به فهم بهتر مطالب درسی کمک مؤثری می کند، استفاده از منابع جانبی نیز در برخی اوقات به درک بیشتر مفاهیم درسی کمک می کند.

19. رفتارهای متفاوت دانش آموزان را زیر نظر بگیرید: به گفته ی شهید رجایی، معلمی شغل نیست، عشق و هنر است. لذا این عشق و هنر ایجاب می کند که هر معلمی برای نیل به هدف غایی پاسخ مقتضی و مناسب به رفتارهای مختلف دانش آموزان بدهد ( ر،ک: ماهنامه ی تربیت، اسفند 83، ص 57)

20. بر مشارکت گروهی دانش آموزان تأکید کنید: امروزه بیش تر از روش های فعّال و نوین تدریس استفاده می شود، استفاده از این شیوه ها ایجاب می کند که همه ی دانش آموزان در فرآیند یاددهی یادگیری مشارکت همه جانبه داشته باشند.

 

منابع و مآخذ

1-      سیف ، علی اکبر، 1376ف روان شناسی پرورشی (روان شناسی یادگیری و آموزشی) ، تهران ،انتشارات آگاه

2-      کدیور ، پروین ، 1382، روان شناسی تربیتی، تهران ف انتشارات سمت.

3-      رضوانی، طوبی، 1383، چند نکته ی آموزشی درباره فرآیند یاددهی یادگیری ،نشریه ی ماهانه ی آموزشی تربیتی پیوند، سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان ، شماره ی 305، صص 33 الی 35.

4-      عباسی اوّل، نحوه ی تأثیر مدیریت معلم در جریان یاددهی یادگیری ، تربیت ، ماهنامه پرورشی وزارت آموزش و پرورش، سال بیستم، شماره 6، صص 56 تا 61.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:21  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

نقد و برسی کتب:پایه پنجم

ریاضی:در صفحه 4 کسر برابر با صفر بهتر است شکل های کسری از پنج پنجم شروع شود و به صفر پنجم ختم گردد.

صفحات 14و 15 بهتر است جابه جا گردند یعنی ابتدا کسر بزرگتر از واحد تدریس شود بعد معرفی عدد مخلوط را داشته باشیم .

در صفحه 32 چمن موضوع محاسبه  با عدهای مخلوط جمع است آوردن جمع یک سه کسری در این جا مناسب موضوع نیست و بهتر است تمرینی دیگر داده شود.

صفحه 62 در قسمت  تمرین در صد بهتر است اعداد به صورت صحیح آورده شوند. نه به صورت اعشاری که هنوز تدریس نشده است .

صفحه 77 درس مربوط به ضرب عدد صحیح در کسر است در حالیکه تمرینی در مورد ضرب کسر در عدد صحیح آورده شده بهتر است که اصلاح شود.

در قسمت های دیگر موردی دیده نشده و از دست ا ندر کاران تالیف کتب ریاضی نهایت تشکر ار داریم .

دفتر شاخص

کلمه انضباط اشتباه نوشته شده اصلاح گردد. تقویم امسال در دفتر شاخص نیز اشتباه است این هم اصلاح گردد و در سالهای بعدی دقت بیشتری شود.تقسیم خانه های موجود در دفتر شاخص برابر نیسیت.بهتر است در پایان دفتر  برگهای مربوط به مدیر برای برسی کار معلم  طراحی گردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:20  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

نمونه سوال درس علوم پایه پنجم

نام:                                                                        بسمه تعالي                                         نام آموزشگاه:

نام خانوادگي:                                   

زمان پاسخگوئي:90دقيقه                                  نوبت:بعد از ظهر

            تعداد سوال:21خرداد ماه 1389صفحه1               پايه پنجمنام درس:علوم تجربي پنجم

نام آموزگار:                                                

 

دانش آموز عزيز:با سلام و آرزوي موفقيت براي شما ،تعدادسوال21و در 2صفحه تنظيم شده است. خواهشمند م سوالات رابا دقت بخوانيد وبا آرامش پاسخ دهيد.

·        دستور كار الف:پاسخ درست را در داخل                باعلامت ضربدرمشخص كنيد.

بارم

 1.  

فراوان ترين موجودات روي زمين كدام مورد ميباشند؟

الف)جلبك ها                      ب)باكتري ها                      ج)قارچ ها                     د)ويروس ها 

5/0

 1.  

جانداران ساده شامل كدام مورد است؟

الف)قارجها                      ب)جلبك ها                           ج)باكتريها                   د)همه موارد  

5/0

 1.  

كدام يك از موارد زير كوه آتش فشان است؟

الف)دماوند                      ب)البرز                             ج)زاگرس                        د) شير كوه

5/0

 1.  

كدام يك از سنگ هاي زير كتاب تاريخ زمين است؟

 


الف)مرمر                       ب)آذرين                            ج)دگرگون شده                  د)رسوبي

5/0

 1.  

آب در كدام خاك ديرتر نفوذ ميكند؟

الف)رس                        ب)شن                                 ج)ماسه                          د)خاك باغچه

5/0

 1.  
  • دستور كار ب:در جاهاي خالي كلمه يا عبارت مناسب بنويسيد.

 

رشته هاي زيادي از همه جاي بدن به مغز و نخاع متصل شدهاند به اين رشته ها.........................گفته مي شود.

5/0

 1.  

اگر اتم هايي كه مولكول يك ماده را ساختهاند يكسان باشند به آن.....................مي گويند.

5/0

 1.  

هر دو قسمت هسته،از..............وفلز ديگري به نام ...................ساخته شدهاست.

1

 1.  

دستور كار ج:جمله ها را بخوانيد وصحيح و غلط بودن آنهارا مشخص كنيد.

 


وقتي آهن با اكسيژن تركيب شود اكسيد آهن بوجود مي آيد.      ص                 غ

5/0

 1.  

به وسيله اي كه انرژي الكتريكي را به انرژي حركتي تبديل مي كند آرميچر مي گويند     

                                                                                                               ص                          غ

5/0

 1.  

دستور كارد:به سوالات پاسخ دهيد.

دو قسمت مهم دستگاه عصبي رانام ببريد؟

 

1

 1.  

عامل بيمايهاي زير رامشخص كنيد؟

حصبه(.................) كچلي(...............)

1

 1.  

نوع تغييرات زير را بنويسيد/

سوزاندن كاغذ(.................)  گوارش غذا(......................)

 

1

 1.  

چرا آب يك ماده تركيب است/

1

 1.  

فسيل چيست/

1

 1.  

منابع طبيعي زنده و غير زنده رانام ببريد/

1

 1.  

خاك چگونه درست مي شود /توضيح دهيد.

 

 

 

5/1

 1.  

واكسن را تعريف كنيد ودو نمونه واكسن را نام ببريد/

5/1

 1.  

راههاي دفاعي بدن را نام ببريد ويكي را به دلخوا توضيح دهيد/

5/1

 1.  

انواع دارو ها را نام برده و توضيح دهيد/

2

 1.  

چهر مورد از مراقبت از گوش را بنويسيد/

2

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:19  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

فعلیت های مکمل پایه پنجم

درس ریاضی:

برای این درس فعلیت هایی همچون ساخت وسایلی مثل جدول عدد نویسی ،مکعب ها ،قالب های کسری و اعشاری،ساختن انواع شکل های هندسی و نمودارها ،نوشتن انواع مسیله های مربوط به درسهای ریاضی

بازی ریاضی ،مسئله های هوشی وتمریناتی در ارتباط با درسهای ریاضی.و کتاب کار ریاضی.

درس علوم:

انجام انواع آزمایشات که برخی در منزل توسط داانش آموز با کمک بزرگ ترها  وبرخی دیگر توسط دانش آموزبا راهنمایی معلم در مدرسه انجام می گیرد.

ساخت وسایل در ارتباط با درس علوممثل آرمیچر ،کوه آتش فشان ،سطح شیب دار ،فسیل وروز نامه دیوار ی درمورد فصل های علوم وانجام تحقیق

درس جغرافیا:

دراین درس ساخت وسایلی مثل ماکت همسایگان ایران  و محصولات کشاورزی آنها ومنابع مهم صنعتی

یا انواع آب و هوا نقشه ایران ومراکز مهم صنعتی ایران ازجمله نفت وگاز .نوشتن سوالات مختلف جغرافی.

بخوانیم وبنویسیم:

مطالعه کتابهای غیر درسی و کتاب داستان زندگی امامان و پیامبران برای تقویت روان خوانی،خواندن شعر و ساخت آهنگ دلخواه.برای بنویسیم ساخت جمله با کلمه های تازه درس یا جملاتی که آنها یاید تعیین کنند مربوط به کدام درسهاست.

درس هنر:

ساخت  وسایلی که مربوط به درسهای دیگر هم می تواند باشد مثل انواع شکل های هندسی با مقوا رنگی یا طبل یک وسیله هنری در مراسم های شادی و غم کتاب داستان همراه با نقاشی و تصویر وتحقیق در مورد رنگ پرچم ایران.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:16  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

تدارک یک جلسه تدریس

مجری:زهرا نقی       کلاس :پنجم       صفحه :27-26            محل اجرا:دبستان حضرت رقیه(س)

کتاب:ریاضی پنجم تاریخ:9/8/89       موضوع: مقایسه کسرهای متعارفی

هدف کلی

1:حیطه دانشی

2:حیطه نگرشی

3:حیطه مهارتی

آشنایی با مقایسه کسری های متعارفی

می داند چگونه دو کسر رابا هم بسنجد یا مقایسه کند.

به یاد گیری بیشتر علاقه مند می گردد.

می تواند تمرینات کتاب و غیر کتاب را انجام دهد.

وسایل آموزشی

کتاب ،تصاویر کتاب،لوازم التحریر،گچ،تخته

روش تدریس

مکاشفه ایی در سه مرله تدریس (مجسم،نیمه مجسم،مجرد) وفعال

شروع

سلام و احوال پرسی ،دقت در وضع جسمی و روحی دانش آموزان ،وضع فیزیکی کلاس ،حضور و غیاب

ارزشیابی تشخیصی

پرسیدن درس قبل  ساده کردن کسرها

ایجاد انگیزه

نشان دادن تصاویر مربوط به کسر های مختلف سوال از وضعیت کسر ها نسبت به هم

ارائه درس

بعد از ایجاد انگیزه برای مقایسه کسر ها با استفاده از تصاویر کتاب و نوشتن تمریناتی در پای تخته موضوع را تدریس می کنیم بعد از چند دانش آموز تعدادی تمرین در این ارتباط پای تخته می پرسیم  و به مرحله نیمه مجسم در کتاب مراجعه می کنیم وحل تمریناتی و کار گروهی به سراغ مرحله مجرد که شامل حل تمریناتی توسط همه دانش آموزان به طور تک تک است میرویم .هر گروهی در زمان کمتری کار انجام دهد مورد تشویق کلاس قرار می گیرد.

جمع بندی و نتیجه گیری

گرفتن نتیجه از دانش آموزان و یادداشت آن توسط آنهادر دفتر ریاضی

ارزشیابی تراکمی و پایانی

پرسیدن درس جدید برای اطمینان از یادگیری درس جدیدو حل چند تمرین

تعیین تکلیف

دادن چند تمرین در ارتباط با مقایسه کسر ها وکتاب کار

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:15  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

20 نکته درروش حفظ قرآن

1 ـ براى حفظ قرآن، روش هاى گوناگونى بیان و تبیین شده که هر کدام در جاى خود، داراى ویژگى هایى است و هر کس نیز امکان دارد بر اساس استعداد، ذوق و سلیقه، شرایط شخصى و تجربه عملى خویش، داراى روش ویژه اى در حفظ قرآن باشد. روش پیشنهادى ما در حفظ قرآن، بر مبناى حفظ «تفکیکى» آیات، صفحات، سوره ها و جزءهاى قرآن و سپس بر مبناى حفظِ «ترکیبى» و تکرار آنها بر اساس قسمت هاى «سه» تایى - «سه» تایى است.

این روش بدین گونه است که باید هر صفحه از قرآن را، سه آیه ـ سه آیه، و هر سوره را، سه صفحه - سه صفحه، و هر جزء را، سه سوره ـ سه سوره تقسیم کنید. مثلاً اگر یک صفحه از قرآن، مانند صفحه 573 ـ قرآن هایى که با رسم الخط «عثمان طه» است ـ داراى 15 آیه؛ یعنى آیه 14 تا 28 سوره «جن» است، باید به پنج قسمت «3 آیه اى» تقسیم نمایید و چنان چه یک سوره از قرآن؛ مانند سوره «یس» داراى حدود 6 صفحه است، باید به دو قسمت «سه صفحه اى» تقسیم نمایید و در صورتى که یک جزء از قرآن، مانند جزء «بیست و هشتم» داراى 9 سوره است، باید به سه قسمت «3 سوره» اى تقسیم نمایید.

سپس باید آیه هاى هر قسمت را، یک بار به صورت «جدا - جدا» و «یک آیه - یک آیه» و با «تفکیک» از آیات قبلى و بعدى شان حفظ کنید ؛ تا آیات الهى به صورت «تک به تک» و «جزء به جزء» به حافظه تان سپرده شوند. بار دیگر آن ها را به صورت مرتبط با آیات قبلى و بعدى شان نیز تکرار و حفظ نمایید؛ تا آیات به صورتِ «مجموعه اى» و «کل به کل» نیز به حافظه تان سپرده شوند.

تشریح عملى این روش بدین گونه است که با صداى آشکار، آیه اول از سوره مورد نظرتان را، به صورت «جدا» و «تفکیکى» بخوانید و تکرار نمایید؛ تا حدى که این آیه را، به طور کامل و صحیح و روان، حفظ نمایید. سپس به سراغ آیه دوم بروید و آن را نیز، به صورت «جدا» و «تفکیکى» بخوانید و تکرار کنید؛ تا حدى که آیه دوم را هم، به طور کامل و صحیح و روان، حفظ کنید. آن گاه به سراغ آیه سوم بروید و آن را نیز، بدون ارتباط با آیه دوم و چهارم، بخوانید و تکرار نمایید، تا حدى که آیه سوم را هم، به طور کامل و صحیح و روان، حفظ نمایید.

در پایان نخستین قسمت سه آیه اى، دوباره آیات اول تا سوم را با یکدیگر و پشت سر هم، به صورت «ترکیبى»، بخوانید و تکرار کنید ؛ تا حدى که مجموع هر سه آیه را، با هم و به طور کامل و صحیح و روان، حفظ نمایید. علت این امر آن است که اگر آیات را جدا جدا و به صورت «تفکیکى» حفظ کنید، ولى با یکدیگر حفظ ننماید، ممکن است نتوانید آیاتى را که «جدا - جدا» و به صورت «تفکیکى» حفظ کرده اید، بار دیگر به صورت متصل و مرتبط با آیات قبلى و بعدى شان و به ترتیب یکدیگر، از حفظ بخوانید و بازگو کنید یا نزد دیگران ارائه نمایید. این نکته اى مهم است که باید کاملاً آن را رعایت کنید.

اکنون به سراغ آیاتِ دومین قسمتِ سه آیه اى، یعنى آیات چهارم تا ششم، بروید و آنها را، همانند آیات اول تا سوم، بخوانید و تکرار نمایید؛ تا حدى که این سه آیه را هم، به طور جداگانه و بدون ارتباط با آیات قبلى و بعدى شان، حفظ نمایید. سپس مجموع هر سه آیه چهارم تا ششم را با یکدیگر و پشت سر هم و به صورت ترکیبى، بخوانید و تکرار کنید؛ تا حدى که مجموع هر سه آیه را، با هم، حفظ کنید. در پایانِ دومین قسمتِ سه آیه اى، دوباره، آیات اول تا ششم را، با یکدیگر و پشت سر هم و به صورت ترکیبى نیز بخوانید و تکرار کنید تا حدى که مجموع هر شش آیه را با هم حفظ کنید.

اینک به سراغ آیات سومین قسمت سه آیه اى، یعنى آیات هفتم تا نهم، بروید و آن ها را، همانند آیات اول تا سوم، بخوانید و تکرار نمایید ؛ تا حدى که این سه آیه را هم، به طور جداگانه و بدون ارتباط با آیات قبلى و بعدى شان، حفظ کنید. سپس مجموع هر سه آیه هفتم تا نهم را با یکدیگر و پشت سر هم به صورت ترکیبى بخوانید و تکرار کنید تا حدى که مجموع هر سه آیه را با هم حفظ نمایید. در پایان سومین قسمت سه آیه اى، دوباره، آیات چهارم تا نهم - نه آیات اول تا نهم (دقت کنید) - را با یکدیگر و پشت سر هم به صورت ترکیبى، بخوانید و تکرار کنید؛ تا حدى که مجموع هر شش آیه را با هم حفظ کنید. حفظ آیات را به همین روش آن قدر ادامه دهید تا این که همه آیاتِ یک صفحه از قرآن را حفظ نمایید. در پایان، دوباره، کل آیاتِ آن صفحه را، از اول تا آخر، بخوانید و تکرار کنید تا آیات آن صفحه را، به صورت مجموعه اى و ترکیبى نیز حفظ کنید.

پس از حفظ کامل و صحیح یک صفحه از قرآن، اینک به سراغ صفحه دوم قرآن بروید و آن را نیز، همانند صفحه اول و به همان صورتِ «تفکیکى» و «ترکیبى» که گفته شد، حفظ کنید. پس از حفظ کامل و صحیح صفحه دوم، به سراغ صفحه سوم بروید و آیات آن صفحه را نیز، همانند صفحه اول و دوم، حفظ نمایید. پس از حفظ کامل و صحیح صفحه سوم، دوباره کل آیات ِ صفحه اول تا سوم را با یکدیگر و پشت سر هم به صورت ترکیبى، بخوانید و تکرار کنید ؛ تا حدى که مجموع هر سه صفحه را، با هم، حفظ نمایید.

اکنون به سراغ آیاتِ دومین قسمتِ سه صفحه اى، یعنى آیات صفحه چهارم تا ششم، بروید و آن ها را، همانند آیات صفحه اول تا سوم، بخوانید و تکرار کنید ؛ تا حدى که آیات این سه صفحه را هم، به طور جداگانه و بدون ارتباط با آیات صفحات قبلى و بعدى شان، حفظ کنید. آن گاه، مجموع هر سه صفحه چهارم تا ششم را، با یکدیگر و پشت سر هم و به صورت ترکیبى، بخوانید و تکرار نمایید ؛ تا حدى که مجموع آیات هر سه صفحه را با هم حفظ کنید.

در پایان دومین قسمتِ سه صفحه اى، دوباره، آیاتِ صفحه اول تا ششم را، با یکدیگر و پشت سر هم به صورت ترکیبى، بخوانید و تکرار نمایید ؛ تا حدى که مجموع هر شش صفحه را با هم حفظ نمایید.

اینک به سراغ آیاتِ سومین قسمتِ سه صفحه اى، یعنى آیات صفحه هفتم تا نهم بروید و آن ها را، همانند آیات صفحه اول تا سوم، بخوانید و تکرار نمایید ؛ تا حدى که آیات این سه صفحه را هم، به طور جداگانه و بدون ارتباط با آیات صفحات قبلى و بعدى شان، حفظ کنید. سپس مجموع آیات هر سه صفحه هفتم تا نهم را، با یکدیگر و پشت سر هم به صورت ترکیبى، بخوانید و تکرار کنید؛ تا حدى که آیات مجموع هر سه صفحه را با هم حفظ کنید. در پایان سومین قسمت سه صفحه اى، دوباره آیات صفحات چهارم تا نهم را - نه آیات صفحات اول تا نهم را - با یکدیگر و پشت سر هم به صورت ترکیبى، بخوانید و تکرار کنید ؛ تا حدى که مجموع هر شش صفحه را، با هم حفظ نمایید. حفظ آیاتِ صفحات را، با همین روش و به صورت سه صفحه - سه صفحه آن قدر ادامه دهید تا آن که آیات همه صفحات یک سوره از قرآن را حفظ نمایید. در پایان، دوباره، کل آیات صفحات آن سوره را، از اول تا آخر، بخوانید و تکرار کنید ؛ تا آیات آن سوره را به صورت مجموعه اى ترکیبى، نیز حفظ کنید.

پس از حفظ کامل، صحیح و روان یک سوره از قرآن، اینک به سراغ سوره هاى بعدى قرآن بروید و آیات آن سوره ها را نیز، همانند سوره اول و به همان صورت «تفکیکى» و «ترکیبى» که گفته شد بر اساس «سه سوره - سه سوره» حفظ کنید و حفظ سوره ها را آن قدر ادامه دهید، تا این که همه آیات یک جزء از قرآن را حفظ نمایید. در پایان، دوباره، کل آیات آن جزء را، از اول تا آخر، بخوانید و تکرار کنید، تا آیات آن جزء را، به صورت مجموعه اى و ترکیبى، نیز حفظ نمایید.

پس از حفظ کامل، صحیح و روان یک جزء از قرآن، اینک به سراغ جزءهاى بعدى قرآن بروید و آیات آن جزءها را نیز، همانند جزء اول و به همان صورت «تفکیکى» و «ترکیبى» که گفته شد بر اساس «سه جزء - سه جزء» حفظ نمایید و حفظ جزءها را آن قدر ادامه دهید تا این که همه آیات سى جزء قرآن را، به طور کامل، صحیح و روان حفظ کنید و با عنایات خداى سبحان و توجهات امام زمان علیه السلام ، «حافظ کل قرآن» شوید.

با توجه به آنچه گفته شد، در صورتى که بخواهید مثلاً صفحه 373 قرآن را که طبق رسم الخط «عثمان طه» داراى 15 آیه است، حفظ نمایید، باید به ترتیب زیر عمل کنید:

1. حفظ آیه اول

2. حفظ آیه دوم

3. حفظ آیه سوم

4. حفظ آیه اول تا سوم

5. حفظ آیه چهارم

6. حفظ آیه پنجم

7. حفظ آیه ششم

8. حفظ آیه چهارم تا ششم

9. حفظ آیه اول تا ششم

10. حفظ آیه هفتم

11. حفظ آیه هشتم

12. حفظ آیه نهم

13. حفظ آیه هفتم تا نهم

14. حفظ آیه چهارم تا نهم ـ نه آیه اول تا نهم ـ

15. حفظ آیه دهم

16. حفظ آیه یازدهم

17. حفظ آیه دوازدهم

18. حفظ آیه دهم تا دوازدهم

19. حفظ آیه هفتم تا دوازدهم ـ نه آیه اول تا دوازدهم ـ

20. حفظ آیه سیزدهم

21. حفظ آیه چهاردهم

22. حفظ آیه پانزدهم

23. حفظ آیه سیزدهم تا پانزدهم

24. حفظ آیه دهم تا پانزدهم ـ نه آیه اول تا پانزدهم ـ

اگر بخواهید مثلاً سوره «یس» را که طبق قرآن هاى با رسم الخط «عثمان طه»، داراى 6 صفحه است، با این روش حفظ کنید، باید به ترتیب زیر عمل نمایید:

1. حفظ صفحه اول

2. حفظ صفحه دوم

3. حفظ صفحه سوم

4. حفظ صفحه اول تا سوم

5. حفظ صفحه چهارم

6. حفظ صفحه پنجم

7. حفظ صفحه ششم

8. حفظ صفحه چهارم تا ششم

9. حفظ صفحه اول تا ششم.

اگر بخواهید مثلاً جزء 28 را که داراى 9 سوره است ؛ با این روش، حفظ نمایید، باید به ترتیب زیر عمل کنید:

1. حفظ سوره اول

2. حفظ سوره دوم

3. حفظ سوره سوم

4. حفظ سوره اول تا سوم

5. حفظ سوره چهارم

6. حفظ سوره پنجم

7. حفظ سوره ششم

8. حفظ سوره چهارم تا ششم

9. حفظ سوره اول تا ششم

10. حفظ سوره هفتم

11. حفظ سوره هشتم

12. حفظ سوره نهم

13. حفظ سوره هفتم تا نهم

14. حفظ سوره چهارم تا نهم ـ نه سوره اول تا نهم ـ

براى خوددارى از تکرار زیاد و غیر ضرورىِ آیات، توجه داشته باشید که دیگر لازم نیست مثلاً مجموع دو آیه اول و دوم، یا دوم و سوم، یا سوم و چهارم، یا چهارم و پنجم، یا پنجم و ششم، یا مجموع سه آیه دوم تا چهارم، یا سوم تا پنجم، یا مجموع چهار آیه اول تا چهارم، یا دوم تا پنجم، یا سوم تا ششم، یا مجموع پنج آیه اول تا پنجم، یا دوم تا ششم را نیز بخوانید و تکرار نمایید تا حفظ کنید.

همچنین لازم نیست مجموع شش صفحه دوم تا هفتم، یا سوم تا هشتم، یا مجموع هفت صفحه سوم تا نهم، یا چهارم تا دهم، یا پنجم تا یازدهم، یا ششم تا دوازدهم را نیز بخوانید و تکرار کنید تا حفظ نمایید ؛ زیرا انجام دادن این امر، به صورت تصاعدى در خواهد آمد و در نتیجه، وقت فراوانى را از شما خواهد گرفت و ممکن است خودِ تکرار زیاد و بدون ضرورتِ آیات، موجب خستگى نیز بشود.

پس مبناى شما در مجموعه خوانىِ سوره هاى قرآن با یکدیگر، حداکثر، تا سه سوره، و در مجموعه خوانى جزءهاى قرآن با یکدیگر، حداکثر، تا سه جزء خواهد بود و مبناى شما در حفظ آیات قرآن، آیه به آیه، و سپس صفحه به صفحه، و آن گاه سوره به سوره و پس از آن، جزء به جزء به طور کامل و صحیح و روان خواهد بود؛ یعنى تا آیه یا صفحه یا سوره یا جزئى از قرآن را، به طور کامل و صحیح و روان حفظ نکرده اید، هرگز به سراغ حفظ آیه یا صفحه یا سوره و یا جزئى دیگر از قرآن نروید.

توجه داشته باشید که این روش را، هم با «خواندن» از روى قرآن و هم با «گوش دادن» به نوارها یا سى دى هاى قرآنى مى توانید انجام دهید ؛ اگر چه حفظ قرآن از راه «گوش دادن»، براى برخى ها، مانند خردسالان و کسانى که نمى توانند از راه خواندن» به حفظ قرآن بپردازند، ممکن است بهترین و تنهاترین راه باشد.

2. اگر آیه اى از یک سطر بیش تر باشد، مبناى شما در روش حفظ چنین آیاتى، سطر به سطر و در مجموعه خوانىِ سطرها با یکدیگر، حداکثر تا سه سطر خواهد بود؛ یعنى چنانچه آیه اى شش سطر باشد، مانند آیه 160 سوره «اعراف»، آن را به دو قسمت سه سطرى تقسیم کنید. سپس هر کدام از سطرهاى اول و دوم و سوم را، به صورت تفکیکى، بخوانید و تکرار نمایید ؛ تا هر یک از سطرها را به طور جداگانه، حفظ کنید. آن گاه مجموع سطرهاى اول تا سوم را، به صورت ترکیبى، بخوانید و تکرار نمایید؛ تا مجموع هر سه سطر را، با هم و به طور کامل و صحیح حفظ کنید. پس از آن، هر کدام از سطرهاى چهارم و پنجم و ششم آن آیه را، به صورت تفکیکى، مى خوانید و تکرار مى نمایید؛ تا هر یک از سطرها را، به طور جداگانه، حفظ کنید. سپس مجموع سطرهاى چهارم تا ششم را، به صورت ترکیبى، بخوانید و تکرار کنید ؛ تا مجموع هر سه سطر را با هم و به طور کامل و صحیح و روان و آسان حفظ کنید. در پایان، دوباره، سطرهاى اول تا ششم را از اول تا آخر و به صورت ترکیبى نیز، بخوانید و تکرار نمایید، تا مجموع هر شش سطر را، با هم، یعنى کل آیه را به طور کامل و صحیح و روان حفظ کنید. آن گاه به سراغ حفظ آیه بعدى بروید.

3. اگر آیه اى فقط چند کلمه بیش از یک سطر باشد، آن آیه را نیز به طور کامل حفظ نمایید. در این گونه آیات، از روش سطر به سطر استفاده نکنید.

4. اگر سوره اى از یک صفحه کم تر باشد، مانند شمارى از سوره هاى کوتاه آخر قرآن، مبناى شما در حفظ آن باید همان روش «سوره به سوره» باشد ؛ یعنى تا سوره اى را به طور کامل و صحیح و روان و آسان حفظ نکرده اید، هرگز به سراغ حفظ سوره اى دیگر نروید.

5. هنگامى یک صفحه یا یک سوره یا یک جزء از قرآن را به خوبى حفظ کرده اید که بتوانید تک تک آیات آن را با شماره خودشان و حتى بدون ترتیب نیز به یاد آورید و از حفظ بخوانید. مثلاً اگر از شما بپرسند که آیه 18 سوره بلد چیست؟ فورا بگویید: «اُلئکَ أصحابُ المَیْمَنَة» و چنان چه از شما بپرسند که آیه 4 سوره بلد چیست؟ فورا بگویید: «لَقَد خَلَقْنا الانسان فى کبد» و اگر از شما بپرسند که آیه 10 سوره بلد چیست؟ فورا بگویید: «وَ هَدَیْناهُ النَّجدَینِ».

6. مقدار تکرار هر آیه و سوره قرآن، براى حفظ آن، به شرایط انسان، روش حفظ وى، آسانى و دشوارىِ هر آیه و سوره، و کوتاهى و بلندىِ آن بستگى دارد. مثلاً ممکن است شما آیه اى را با 3 بار تکرار حفظ نمایید.ولى شخص دیگرى همان آیه را با 5 بار تکرار حفظ کند. نیز ممکن است شما سوره اى از قرآن را با روشى که در حفظ قرآن دارید، با 8 بار تکرار حفظ نمایید ؛ اما فردى دیگر با روش دیگرى که در حفظ قرآن دارد، همان سوره را با 10 بار تکرار حفظ کند. نیز ممکن است شما آیه اى آسان و کوتاه را حتى با 1 بار خواندن حفظ نمایید، اما آیه دشوار و بلند را با 7 بار تکرار حفظ کنید. پس مقدار تکرار هر آیه و سوره قرآن، به «شرایط حفظ قرآن» و «شرایط آیه» بستگى دارد.

7. حتما دقت کنید که کلمات و آیات قرآن را، از همان آغاز خواندن و حفظ کردن، از نظر تلفظ و حرکت و اعراب، به شکل صحیح بخوانید و حفظ کنید ؛ زیرا در صورتى که تلفظ و حرکت و اعراب کلمه اى، به شکل غلط وارد حافظه شما شود، تلاشتان براى حفظ صحیح چنین کلمه اى دو برابر خواهد شد: یک بار باید شکل غلط این کلمه را از حافظه خود خارج سازید و بار دیگر باید شکل صحیح آن را به درون حافظه خویش ببرید و جایگزین شکل قبلى آن نمایید.

یکى از بهترین راه هاى پیشگیرى از چنین مشکلى این است که هنگامى که مى خواهید، براى نخستین بار، آیه اى را حفظ نمایید، خودتان آیه مورد نظر را از روى قرآن بخوانید و به شکل خواندن و تلفظ همان آیه از طریق نوار نیز گوش فرا دهید .

8. بارها اتفاق افتاده است که برخى از حافظان قرآن نتوانسته اند آیه اى از قرآن را که قبلاً حفظ کرده اند، دوباره از حفظ بخوانند ؛ ولى هنگامى که کلمه اول و دوم همان آیه را براى آنان خوانده اند، تمام آن آیه به یادشان آمده است و همه آیه را، از اول تا آخر و از حفظ، خوانده اند. پس کلمه اول یا مجموع کلمه اول و دوم در هر آیه، «نقطه تمرکز» آن آیه براى حفظ کردنش است و باید آن را بیش از کلمات دیگر آن آیه، تکرار کنید و به حافظه خود بسپارید. مثلاً در آیه «انَّ الَّذینَ آمَنُوا و َ عَمِلُوا الصّالِحاتِ اُولائِکَ هُم خَیرُ البَرِیَّة»باید دو کلمه «اِنَّ الّذینَ» را بیش تر از کلمات بعدى آیه تکرار نمایید و به گنجینه حافظه خویش بسپارید.

9. معمولاً انسان دوست دارد ثمره و نتیجه کار خویش را زودتر ببیند. از این رو، شما حفظ تمام قرآن را هدف خود قرار ندهید ؛ بلکه هدف خویش را مثلاً حفظ یک جزء قرآن در نظر بگیرید و از سوره هاى کوتاه و جزء سى ام قرآن آغاز کنید؛ تا ثمره و نتیجه آن را زودتر مشاهده نمایید و دلگرم تر شوید. چنان چه حفظ قرآن را با سوره هاى بلند مانند سوره «بقره» و «آل عمران» و «مائده» آغاز کنید، ممکن است شوق و علاقه اولیه اى را که براى حفظ قرآن داشته اید، از دست بدهید؛ هر چند اگر بتوانید حفظ قرآن را از همان جزء اول و با سوره حمد آغاز نمایید، بهتر است.

10. گفته شد که در ابتدا مى توانید سوره هاى کوتاه قرآن را حفظ کنید، و چون جزءهاى سى ام و بیست و نهم و بیست و هشتم قرآن به ترتیب و به طور نسبى در بر دارنده سوره هاى کوتاه ترى هستند، مى توانید این سه جزء را پیش از جزءهاى دیگر قرآن حفظ نمایید؛ اما پس از حفظ کردن آیات این سه جزء، شایسته است - اگر نگوییم بایسته است ـ جزءهاى دیگر قرآن را به ترتیب و از جزء دوم تا جزء بیست و ششم و پس از آن جزء بیست و هفتم را حفظ کنید. رعایت این ترتیب، براى آن است که ذهن و حافظه شما نیز از ترتیب ویژه اى برخوردار گردد، و از نظم خاصى پیروى نماید و هنگام بازگویى آیات حفظ شده، دچار تشویش و نابسامانى نشود. پیشنهاد مى شود براى کودکان و نوجوانان و مانند آنان، حفظ قرآن از جزء سى ام و طبق مراحل زیر و به ترتیب سوره هایى که گفته شده است، صورت پذیرد:

اول ـ سوره هاى 2 سطرى: عصر، کوثر و اخلاص .

دوم ـ سوره هاى 3 سطرى: شرح، قدر، فیل، قریش، کافرون، نصر، مسد و فلق .

سوم ـ سوره هاى 4 سطرى: تین، تکاثر، همزه، ماعون و ناس .

چهارم ـ سوره هاى 5 سطرى: ضحى، زلزله و عادیات.

پنجم ـ سوره هاى 6 سطرى: طارق و قارعه.

ششم ـ سوره هاى 7 سطرى: شمس و علق.

هفتم ـ سوره هاى 8 سطرى: اعلى و لیل .

هشتم ـ سوره هاى 9 سطرى: انفطار و بلد.

نهم ـ سوره هاى 10 سطرى: بینه.

دهم ـ سوره هاى یک صفحه اى و کمتر از آن: عبس، تکویر، انشقاق، بروج و غاشیه.

یازدهم ـ سوره هاى بیشتر از یک صفحه: نبأ، نازعات، مطففین و فجر.

دوازدهم ـ این مرحله که مرحله پایانى براى کودکان و نوجوانان و مانند آنان است، حفظ دوباره سوره هاى جزء سى ام است، به همان ترتیبى که در قرآن آمده است؛ یعنى حفظ جزء سى ام را از سوره نبأ آغاز نمایند و به سوره ناس پایان دهند.

11. در صورتى که با کمک وسایل سمعى و بصرى، مانند نوارهاى ویدئویى، قرآن را حفظ مى نمایید، حتما به دهان قارى قرآن و چگونگى تلفظ و اداى کلمات و قرائت وى، خوب توجه کنید.

12. هر مقدار از آیات و سوره ها و جزءهاى قرآن را که حفظ کردید، در جایى آن را یادداشت کنید و نوار پارچه اى را که در عطف و شیرازه برخى از قرآن ها وجود دارد، در همان صفحه مربوط قرار دهید ؛ تا برایتان مشخص باشد که چه مقدار از قرآن و تا کدام صفحه از آن را حفظ نموده اید و از دوباره کارى و تکرار غیر لازم آیات نیز به دور باشید.

13. در صورتى که برایتان امکان دارد، سعى کنید در هر جلسه حفظ قرآن، آیات را تا پایان هر صفحه یا تا پایان هر سوره حفظ نمایید و عمل حفظ را در نیمه صفحه یا نیمه سوره حفظ نکنید.

14. سعى کنید جاى هر آیه را در صفحات قرآن کاملاً به خاطر بسپارید؛ تا آسان تر بتوانید آیه حفظ شده را به خاطر آورید و ارائه نمایید ؛ مثلاً آیه 20 سوره مرسلات، یعنى آیه «ألَم نَخلُقکم مِن ماءٍ مَهینٍ» در اول صفحه، و آیه 35 آن، یعنى آیه « هذا یَومٌ لایَنْطِقُونَ» در وسط صفحه، و آیه 50 آن، یعنى آیه «فَبِأىِّ حَدیثٍ بَعدَهُ یُؤمِنُونَ» در آخر صفحه قرآن قرار دارد.

15. اگر هنگام تمرین و تکرار محفوظات قرآنى خود، قسمتى را به یاد نیاوردید، فورا به قرآن مراجعه نکنید، بلکه در ابتدا خوب فکر نمایید و ذهن و حافظه خویش را به کار اندازید و در صورتى که آن قسمتِ فراموش شده را به یاد نیاوردید، آن گاه به قرآن مراجعه کنید. اگر این نکته را به خوبى رعایت نمایید، قسمت هاى فراموش شده دیگر، کمتر فراموشتان مى شود و بیشتر در ذهن و حافظه تان باقى مى ماند؛ زیرا دستگاه ذهن و سیستم حافظه انسان، آن چه را با تلاش و کاوش درونىِ خود به یاد مى آورد، بیش تر به یاد مى سپارد و دیرتر از یاد مى برد.

16. هر اندازه که بین تکرار آیات حفظ شده، کمتر فاصله بیندازید، آن ها را بیش تر به ذهن و خاطرتان مى سپارید. مثلاً چنان چه سوره صف را حفظ نمودید و هر 3 روز یک بار، آن را مرور و تکرار کردید، بیش تر در ذهن و خاطرتان باقى مى ماند تا هنگامى که همین سوره را 5 روز یک بار، مرور و تکرار نمایید.

17. در حفظ آیاتى که به یکدیگر شبیه هستند، دقت و تمرین بیش ترى لازم دارید. به طور مثال، اگر آیات دیگر را 4 تا5 بار مرور و تکرار مى کنید، آیات مشابه را باید 8 تا 10 بار مرور و تکرار نمایید.یکى از راه هاى حفظ آیات مشابه، استفاده از «نشانه» است.مثلاً سوره «صف» با آیه «سَبَّحَ لِلّهِ مَا فِى السَّمواتِ وَ مافِى الارضِ...»آغاز مى گرددو سوره بعدى آن، یعنى سوره «جمعه»، با آیه «یُسبِّحُ لِلّهِ مَا فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الارضِ...» شروع مى شود. براى این که «سَبَّحَ» با « یُسَبِّحُ» اشتباه نشود، مى توانید مثلاً این نشانه را براى خود قرار دهید که حرف اول نام سوره صف، یعنى حرف «ص» شبیه حرف اول کلمه« سَبَّحَ» یعنى حرف «س» است ؛ هر چند این دو حرف کاملاً مانند یکدیگر نیستند.

18. همان گونه که گفته شد، هنگام حفظ قرآن، آیات را با صداى آشکار بخوانید ؛ تا پژواک آیه هاى قرآن، در گوشتان طنین انداز شود و حرکات و کلمات آن ها بر سیستم مغزى و دستگاه حافظه شما به خوبى نقش بندد؛ زیرا یکى از آثار و ویژگى هاى صوت، ایجاد نقش در اجسام و تأثیر در اطراف است.آشکار خواندن آیات به معناى بلند خواندن آن ها و آزرده کردن اطرافیان نیست، بلکه به معناى آشکار ساختن جوهره صوت و دورى جُستن از لب خوانى است؛ هر چند در برخى از شرایط و مواردِ حفظ قرآن، لب خوانى شایسته یا بایسته است.

19. یکى از راه هاى تمرکز حواس هنگام حفظ آیات قرآن، این است که آیه مورد نظر براى حفظ را یک بار از روى قرآن و با دقت و توجه کامل بخوانید تا نخستین تصویر از آن آیه، در ذهن و حافظه تان جاى گیرد و نقش بندد. آن گاه، براى بار دوم، آیه مورد نظر را از روى قرآن بخوانید و در اثناى آن، گاهى چشم هاى خود را ببندید و ادامه آیه را در ذهن و خاطرتان بیاورید و از حفظ بخوانید. سپس هر گاه قسمتى از ادامه آیه را به یاد نیاوردید، چشم هاى خود را باز کنید و آن قسمت را از روى قرآن بخوانید. این کار را به همین صورت، آن قدر ادامه دهید تا تمام آیه مورد نظر را، حفظ نمایید.

20. براى حفظ آیات طولانى، مى توانید آن آیات را بر اساس محل هاى وقف و درنگ آن ها، قسمت - قسمت کنید و سپس به حفظ هر قسمت از آن آیه بپردازید. براى آشنایى با محل هاى وقف آیات و علائم آن، مى توانید به صفحات پایانى برخى از قرآن ها یا کتاب هاى معتبر روخوانى و تجوید قرآن مراجعه نمایید، یا به نوارهاى مشهور تلاوت قرآن یا به تلاوت قاریان ممتاز قرآن گوش فرا دهید، یا آن ها را از استادان معروف قرآن بپرسید یا زیر نظر آنان یاد بگیرید.
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:14  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

مشارکت

 

   مقدمه :      

          يکي از مهمترين و موثرترين نهادهاي اجتماعي، نهاد آموزش و پرورش است که رسالت و مسئوليت پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان و انتخاب و انتقال عناصر فرهنگي را به نسل نو خاسته برعهده دارد.در چنين نهاد گسترده و پيچيده اي، استفاده از انديشه ها و تجارب صاحبنظران و دست اندرکاران تعليم و تربيت و تشکيل شوراهاي مختلف براي اتخاذ تصميم هاي بايسته وشايسته کاملا ضرورت دارد.يکي از شوراهاي مهمي که در آموزش و پرورش کشور نقش اساسي دارد، شوراي عالي آموزش و پرورش است.

    

 

 

 

 

 

اهميت و جايگاه شوراي عالي آموزش وپرورش در تعليم وتربيت کشور

         اهميت و جايگاه شوراي عالي آموزش وپرورش در تعليم وتربيت کشور  بستگي تام و تمام در توفيق و تحقق يافتن صحيح اهداف و وظايف شورا مي باشد. در نظام تعليم و تربيت مطلوب که روش هاي آموزش و پرورش، مقررات، نظامنامه ها و برنامه ها، به تناسب درجه کارايي و سودمنديشان در پرورش استعدادها، و تلطيف علايق و در نتيجه تامين نيروي انساني مورد نياز جامعه از طريق پرورش انسانهاي خلاق، بالنده، رشديافته، متعادل و کمال يافته، منظور نظر است، ضرورت وجود مرجعي که به بررسي مسايل بنيادي تعليم و تربيت بپردازد، کاملا محسوس است. چنين مرجعي بايد بتواند از دوباره کاري ها، ناهماهنگي ها و بحران هاي آموزشي و برداشت هاي بيهوده بکاهد و پويايي نظام آموزشي و نيز اصالت آن را همواره در نظر داشته باشد و زمينه را براي انتقال عناصر فرهنگي جامعه به نسل نو، با توجه به معيارهاي فلسفي، علمي-  اجتماعي و اداري فراهم سازد.

شوراي عالي آموزش و پرورش را در ايران، با رسالتي بس مهم در ارايه اهداف و خط مشي کلي تعليم وتربيت، مي توان چنين مرجعي دانست.

گرچه در هر يک از دوره هاي تحصيلي، برنامه هايي متناظر با هدف هاي مربوط و متکي بر اصولي ويژه، تدارک ديده مي شود. لکن، توالي برنامه ها و تناسب بين رشته هاي تحصيلي و نيازها و تصويب آيين نامه هايي که ناظر بر هدف هاي کلي و اساسي باشد، نبايد از نظر دور بماند و سهم شوراي عالي آموزش و پرورش در اين مورد سهمي بزرگ است و در استقرار نظامي پويا و پرثمر در آموزش و پرورش کشور کاملا موثر است.

با توجه به مطالبي که بيان شد، مي توان گفت که شوراي عالي آموزش و پرورش، به منزله پارلمان کوچکي در نظام تعليم و تربيت کشور به شمار مي رود زيرا که با مطالعه مستمر فرآيند آموزش و پرورش ايران و کيفيت آموزش و پرورش کشورهاي مختلف و استفاده از نتايج مطالعات و تجارب ملي و بين المللي به ارايه نظرات در مورد سياست ها و خط مشي آموزش و پرورش کشور، بررسي و تصويب برنامه هاي درسي، تهيه و تدوين ضوابط و مقررات آموزشي، در راستاي، قانون اساسي و قوانين عمومي کشور پرداخته و مي پردازد.
به استناد ماده1 قانون تشکيل شوراي عالي آموزش و پرورش، سياست گذاري در حوزه وظايف آموزش عمومي و متوسطه برعهده اين شورا بوده است و بنا بر ماده 4 همان قانون هيچ يک از مقررات آموزشي وپرورشي کشور که با وظايف شورا مربوط است قبل از تصويب در شوراي عالي آموزش و پرورش رسميت نخواهد يافت و مصوبات آن براي موسسات ذيربط لازم اجرا» است.

با تعمق و دقت نظر در هر يک از وظايف 15گانه شورا، اهميت، گستردگي و حوزه مسووليت اين شورا را در پيشبرد کمي و کيفي نظام آموزش و پرورش، به خوبي نشان مي دهد و در اين وظايف، اکثر عناصر تشکيل دهنده يک نظام آموزشي نظير:

-       اهداف آموزش و پرورش
- سياست ها و خط مشي کلي آموزش و پرورش
- ساختار آموزشي
- برنامه هاي درسي
- برنامه ريزي توسعه
- تربيت و تامين معلم و ساير نيروي انساني مورد نياز
-مقررات آموزشي، پرورشي، انضباطي و...
-شوراهاي مختلف و نظام مشورتي
-ضوابط ارزشيابي (امتحانات)
مورد توجه قرار گرفته است.

اظهار نظر دقيق و همه جانبه در مورد ميزان تحقق هر يک از وظايف شورا و کاربرد مصوبات آن در وزارت آموزش و پرورش، پژوهش و ارزيابي جداگانه اي را مي طلبد که پيشنهاد مي شود با خواست شورا، اين مهم صورت گيرد.و درحال حاضر براي سياست گذاري و تصويب  قوانين و مقررات آموزش و پرورش در کشور، کميسيون ها و شوراهاي متعدد وگاهي موازي با آن فعاليت دارند که اهم آنها عبارتند از:
- کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي
- شوراي عالي انقلاب فرهنگي
- شوراي عالي هماهنگي فني وحرفه اي
- شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي
- شوراي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

کم تواني سازمان هاي ذيربط وزارت آموزش و پرورش و عملکرد آنها در جهت تهيه و تدوين و ارايه طرح ها، برنامه ها، آيين نامه هاي مختلف و تسريع در ارسال به موقع آنها، براي تصويب در شورا و کميسيون هاي وابسته به شورا و ترکيب هر يک و ميزان وقت گذاري براي موضوعات مربوط و مکانيزم طرح مطالب در شورا، وقت گذاري اعضا»، نوع استفاده از اعضاي غيررسمي  شورا، ديدگاه هاي صاحبنظران، کارشناسان و مجريان و ميزان استفاده از پژوهش ها، بررسي ها و ارزشيابي هاي انجام شده در مورد مسايل آموزشي و پرورشي و ميزان ارتباط اعضا» شورا، اعضا» کميسيون ها با مسوولان و مجريان از طريق حضور در استانها و ارزشيابي از مصوبات ابلاغ شده و آگاهي از ميزان تاثير مصوبات در پيشبرد نظام آموزش و پرورش و مهمترين مساله يعني، معتقد بودن و باور داشتن دست اندرکاران آموزش و پرورش کشور به اين مهم که "تصميم گيري براي ميليون ها کودک و نوجوان امري است ظريف، دشوار و گسترده که نيروي انساني کارآمد و مومن و مخلص و اعتبارات پژوهشي و مشورت و هماهنگي همه جانبه را مي طلبد."

مطالعه و بررسي مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش، نشانگر اين واقعيت است که بيشترين مصوبات، مربوط به بررسي وتصويب اساسنامه ها، مقررات اجرايي و انضباطي مدارس، آيين نامه ها و مقررات مربوط به ارزشيابي دروس (امتحانات) در شکل هاي داخلي و نهايي، جدول ساعات درسي دوره ها و رشته هاي مختلف تحصيلي بوده است.
مشکلات مبتلا به وزارت آموزش و پرورش، فعاليت و نوع تصميم گيري در کميسيون ها و شورا را، تحت الشعاع قرار داده است. گرچه رسيدگي و اتخاذ تصميم در موارد فوق مربوط به وظايف شورا مي باشد و توجه به هر يک کاملا ضرورت دارد، ولي مکانيزم بررسي و تصويب اين موارد و عواملي که بدان ها اشاره شد، موجب شده است که موضوعات مهمي  در دستور کار شورا قرار نگيرد موضوعاتي نظير:

تعيين خط مشي آموزشي وزارت آموزش و پرورش تاييد انطباق کتاب هاي درسي با برنامه هاي مصوب شورا بررسي و تصويب طرح هاي توسعه در مراحل و رشته هاي مختلف تحصيلي، براساس احتياجات نيروي انساني و با توجه به امکانات کشور بررسي و تصويب طرح هاي لازم براي بسيج و مشارکت مردم درامرآموزش و پرورش، تذکر اين نکته ضرورت دارد که برابر مفاد لايحه قانوني، طرح هاي مربوط به هر يک از موارد  فوق ، بايد از طريق دستگاه هاي ذيربط براي اظهار نظر و يا تصويب به شوراي عالي آموزش و پرورش ارايه شود.
مصوبات شورا حاکي از آن است که بندهاي، (6و7و8و10و15) موضوع وظايف و اختيارات شوراي عالي آموزش و پرورش انجام يافته و براي بقيه اقدام خاصي صورت نگرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری :

سند ملي آموزش و پرورش در چشم انداز بيست ساله كشور مجموعه اي است در بردارنده مؤلفه هاي: مباني نظري، اهداف و اصول، مأموريت، چالش ها، چشم انداز و راهبردها می باشد. اين سند به عنوان پايه، ملاك و راهنماي تصميم گيري هاي اساسي براي هدايت، راهبري، نظارت و استقرار نظام آموزش و پرورش كشور در سطح ملي به منظور تحقق تحولات محتوايي و ساختاري مورد استناد و استفاده قرار مي گيرد. قلمرو سند ملي، عرصه هاي توسعه اعم از اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در ارتباط با آموزش و پرورش در برمي گيرد و براي آنها تعيين  تكليف مي كند. در اين قلمرو نظام آموزش و پرورش شامل سطوح قبل از دبستان تا پايان تحصيلات دبيرستاني و آموزشكده هاي فني و حرفه اي است.

 

 

 

 

منابع:

 مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش/ انتشارات مدرسه، /1382ص714
 صافي، احمد/ فصلنامه  تعليم وتربيت/ شماره 3 / سال 1369 " وظايف 7و8" شوراي عالي آموزش و پرورش  مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش / انتشارات مدرسه، /1382ص715 بهروز جلالي

                                                                  

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:25  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

شناسنامه کلاس:

شناسنامه کلاس:                                    نفر برتر هفته :

   هفته

نام و نام خانوادگی دانش آموز

  اول

 

  دوم

 

  سوم

 

  چهارم

 

  پنجم

 

  ششم

 

  هفتم

 

  هشتم

 

  نهم

 

  دهم

 

  یازدهم

 

  دوازدهم

 

  سیزدهم

 

  چهاردهم

 

  پانزدهم 

 

  شانزدهم

 

  هفدهم

 

  هیجدهم

 

  نوزدهم

 

  بیستم

 

بیست ویکم     

 

بیست ودوم

 

بیست وسوم

 

بیست وچهارم

 

بیست وپنجم

 

بیست وششم

 

بیست وهفتم

 

بیست وهشتم

 

بیست ونهم

 

سی ام

 

سی ویکم

 

سی ودوم

 

 

نام آموزشگاه:

 

آمار دانش آموزان :

 

جنسیت:

 

نام آموزگار :     

 

سطح علمی کلاس:

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:24  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

شناسنامه طرح درس

                                                                                                بسمه تعالی

 

 

                                     تدارک یک جلسه ( بر اساس الگوی عمومی تدریس)

 

                                                      شناسنامه طرح درس

مجری: پروین ساکی                             کلاس: اول 2                             صفحه: 79

 

محل اجرا: کلاس درس                           کتاب : ریاضی                         زمان: 45 دقیقه

 

تاریخ اجراء:                      موضوع  : تفریق         شماره:

هدف کلی: آمادگی برای درک مفهوم تفریق و معرفی علا مت

1- حیطه دانشی: دانش آموز در پایان با علامت تفریق اشنا می شودو می تواند این علامت را بنویسد و بخواند.

2- حیطه نگرشی: دانش آموز از یاد گیری علامت تفریق لذت می برد واز اینکه توانسته عددها را از هم کم کند خوشحال است.

3- حیطه مهارتی: دانش آموز می تواند علامت تفریق را از جمع تشخیص دهد و می تواند تفریق را در زندگی روزمره خود استفاده کند.

وسایل آمو زشی: کتاب – نی- خود دانش آموزان – گچ- تخته-

روش تدریس : مرحله مجسم ، نیمه مجسم، مجرد و مکاشفه ای

زمان

نحوه شروع: نوشتن هدف درس و مو ضوع درس روی تابلو و جلب توجه دانش آموزان  

 

    5

ارزشیابی تشخیصی: از دانش آموزان سؤالاتی راجب به درس گذشته و علامت جمع و طرز جمع کردن دو عدد پرسیده می شود.

 

    5

ایجاده انگیزه : آ ماده کردن دانش آموزان برای تدریس علامت تفریق و استفاده از خود دانش آموزان برای آموزش تفریق.

 

    3

نحوه ارائه درس:

الف مرحله مجسم: در این مرحله پنج تا از دانش آموزان را پایین آورده واز دانش آموزان می پرسیم که چند نفر هستند. و عدد مربوط به آنرا می نویسیم. بعد به دو تا از آنها می گوییم بروند و بنشینند و دوباره عدد مربوط به آن را از دانش آموزان می پرسیم و می نویسیم مثل= 2- 5 و در مرحله بعد از دانش آموزان می پرسیم چند نفر باقی مانده و عدد مربوط به ان را با کمک دانش آموزان می نویسیم.  

ب: مرحله نیمه مجسم: در این مرحله پنج سیب یا شکل دیگری را روی تابلو می کشیم و از دانش آموزان می پرسیم چند تا سیب داریم مثلا می گویند پنج تا و از یکی از دانش آموزان می خواهیم عدد را برای ما بنویسد بع دو تا از سیب هارا خط می زنیم بعد می پرسیم چند تا از سیب ها خط خورده و با کمک آنها می نویسیم. و بعد از دانش آموزان می پرسیم حالا چند تا از سیب ها باقی مانده است . خواهند گفت سه تا پس از شنیدن جواب مساعد می گوییم پس2 - 5 می شود و می نویسیم3= 2- 5 در مرحله آخر که مرحله مجرد می باشد چند تمرین انجا م می دهیم.

 

 

 

 

    20

جمع بندی( نتیجه گیری) : یک بار دیگر علامت تفریق را معرفی می کنیم و یک تمرین انجام می دهیم و فرق آنرا با علامت جمع یاد آوری می کنیم.

 

   5

ارزشیابی تراکمی ،مجموعی ، پایانی: از دانش آموزان می خواهیم که یکی از آنها پای تابلو بیاید و یک تفریق را برای ما انجام دهد و یا چند نمونه می گو ئیم در دفترشان یاداشت کنند و جواب آنها را بنویسند. 

 

   5

تعیین تکلیف: چند تا جمع و تفریق برای آنها می گوئیم و از آنها می خواهیم که تمرینات را در منزل انجام دهند ویا برای تمرینات شکل بکشند و با خود به کلاس بیاورند. 

 

   2

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:23  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

شناسایی موانع پیشرفت

مقدمه :

امروزه آموزش و پرورش بعنوان يکی از نهادهای رسمی و متولی امر تعليم و تربيت در جوامع جهانی عملكردهاي متعدد و متنوعی را از طريق برنامه های درسی محقق می سازد. از جمله اين مسئولیت ها ایجاد بستر مناسب جهت رشد دانش و فناوري در عرصه های رياضي است. دست یازیدن به این مهم ، مستلزم كيفيت بخشيدن به آموزش از طریق دروني نمودن آموخته‌ها در فراگیران است. موضوعي كه تنها از طريق تحقيق و پژوهش مي توان بسترهاي لازم براي آن را فراهم نمود. عملكرد دانش آموزان دوره ابتدايي در درس رياضي طي سال هاي متمادي اين ضرورت را ايجاب نموده است تا از طريق يك مطالعه علمي موانع موجود در فراروي دانش آموزان اين دوره تحصيلي شناسايي شوند.

بيان مسئله :

از جمله محتواهای درسی ناظر بر رشد و توسعه، درس رياضي است. این حیطه از دانش بشری در ايجاد انگيزه و رغبت نسبت به مباحث علمي و علم‌آموزي در سالهاي اوليه آموزش و يادگيري و نقش آن در پيشرفت ‌هاي گوناگون علمي و فناوري در عصر کنونی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابر این توجه به فرآيند آموزش و كيفيت بازده‌هاي ناشی از اين دروس، در مرتبه ای از اهمیت قرار دارد که موجب گردیده تا كشورهاي مختلف جهان در مراكز ارزشيابي ملي پيشرفت تحصيلي و انجمن بين‌المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي(IEA)در انجام مطالعات تطبيقي به اين دو درس توجه ويژه مبذول دارند. مطالعات اين انجمن در سال هاي (95-1994؛ 99-1998و 04-2003 و قبل از آن) با هدف بررسي روند تغييرات آموزشي در مقياس جهاني، ناظر بر اين مهم است [1]عليرغم اهميت، نقش و جايگاهي كه رياضيات از آن برخوردارند، شواهد حاكي از آن است كه دانش آموزان دوره ابتدايي با مشكلات اساسي در اين دو درس مواجه اند.

در تایید این مطلب می توان به سومين مطالعه بين‌المللي رياضي ، بعنوان بزرگترين و مهمترين مطالعة تطبيقي انجمن بين‌المللي ارزشيابي پيشرفت در دهة 1990 ميلادي (95ـ 1994) ‌ اشاره کرد که، در چهل و پنج كشور جهان بر روي سه جمعيت دانش‌آموزي با جمعيتي نزديك به نيم ميليون نفر و با 31 زبان مختلف، در درس رياضي با هدف بررسي پيشرفت دانش‌آموزان كشورهاي شركت‌كننده به اجرا درآمد. در مطالعه مربوط به جمعيت شماره يك 24 كشور در پاية پايين (كلاس سوم ابتدايي) و 26 كشور در پاية بالا (چهارم ابتدايي) در سال تحصيلي 74 ـ 1373 از جمله ايران مشاركت داشتند[2].

در اين مطالعه بين‌المللي كوشش شد تا تصويري از برنامة درسي و آموزشي قصد شده و برنامة درسي و آموزش كسب شده در دو حوزة رياضي در كشورهاي شركت‌كننده بدست آيد. بر اساس نتايج حاصل از اين بررسي گسترده در رابطه با جمعيت شماره يك در آزمون درس رياضي، عملكرد تحصيلي 6845 نفردانش‌آموز ايراني مورد مطالعه در پايه سوم و چهارم ابتدايي از بعد محتوا‏، عملكردهاي مورد انتظار و در مقايسه با عملكرد دانش آموزان جمعيت 1 در سئوال هاي آزمون رياضي و جمعيت شماره  2 در سئوالهاي مشترك حاكي از آن بود كه :

دانش‌آموزان ايراني در پايه‌هاي سوم و چهارم ابتدايي در ارتباط با محتواي آموزش يا برنامة قصد شده به ترتيب در70 (پايه سوم) و 60 درصد (پايه چهارم) موارد ‌به برنامه قصد شده دست نيافته اند. از 105 نمره كل آزمون علوم دانش آموزان توانسته اند تنها به 30 درصد سئوالات پاسخهاي صحيح بدهند. كه بر اين اساس در پاية سوم از ميان 24 كشور رتبة 24 و در پاية چهارم از ميان 26 كشور رتبة 25 را كسب كرده‌اند.[3].

اگر رشد متوسط يك سال آموزش را معادل تأثير يك سال آموزش فرض كنيم و متوسط عملكرد دانش‌آموزان ايراني در پاية چهارم ابتدايي را با متوسط عملكرد دانش‌آموزان كشورهاي شركت كننده درهمين پايه (پاية بالاي جمعيت 1) مقايسه كنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه دانش‌آموزان ايراني حدود دو سال و يك دهم از دانش‌آموزان همسال خود از نظر آموزش در دو درس رياضي و علوم عقب‌تر هستند(كيامنش، 1379). در بررسي عوامل موثر در اين افت تحصيلي حج فروش (1373) در پژوهشي با عنوان «بررسي نظرات معلمان مجرب درباره اشكالات محتواي كتاب هاي درسي دوره ابتدايي و راهنمايي» به عواملي مانند: عدم اطلاع معلمان از روش تدريس، تراكم زياد دانش آموزان در كلاس، مسلط نبودن معلمان به محتواي كتاب هاي درسي و كم كاري آنان اشاره مي كند. مبشر(1376) در بررسي " سنجش دانش نظري و عملي معلمان علوم و رياضيات پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي و دوم و سوم راهنمايي تحصيلي" اظهار مي دارد : معلمان دوره ابتدايي و راهنمايي تحصيلي در درس رياضيات از نظر دانش نظري و عملي ضعيف هستند. معلمان رياضيات به نحو چشمگيري ضعيف تر از معلمان علوم هستند. دانش نظري معلمان رياضيات در هر دو دوره تحصيلي بيشتر از خلاقيت هاي ذهني و مهارت هاي عملي آنان است. توانايي معلمان رياضيات در هر دو دوره تحصيلي در خلاقيت هاي ذهني بيشتر از مهارت هاي عملي آنان است. توانايي معلمان ریاضی در مهارت هاي عملي بيشتر از معلمان رياضيات است.

بطور كلي در اين مطالعه نشان داده شد که تأکيد بسياري بر يادگيري حقايق علمي، واژگان علوم و مفاهيم علمي در برنامه درسي در تمام سطوح مي شود. گر چه با افزايش سطح دانش انتزاعي تر، اين تأکيد کاهش مي يابد. ولي در همه سطوح بر مهارتهاي پايه اي تحقيق و جستجو تأکيد بسياري مي شود(ميلر، 1986).

هامريچ و همكاران (1987) در مطالعات خود نشان دادند كه: "علاقه به ریاضی" ارتباط زيادي با پيشرفت در علوم دارد.

عليرغم كثرت مطالعات انجام شده بطور مشخص موانع پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس رياضي ، از ديدگاه مديران، معلمان و اولياء و تعيين سهم هر يك از عوامل شناسايي شده در افت تحصيلي، دانش آموزان موضوعي است كه مورد توجه واقع نشده است. پژوهش حاضر در صدد است تا ضمن شناسايي اين موانع، سهم هر يك از موانع را در دروس مورد مطالعه تعيين نمايد.  

 اهميت و ضرورت مسئله :

امروزه نقش علوم پايه از جمله رياضي در تحولات جهاني بر كسي پوشيده نيست. صرفنظر از پيامدهاي علمي حاصل از تسلط بر اين دو درس در عرصه جهاني، اين دو درس ابزار و وسایل مهمی برای رشد درک، فهم و قوه استدلال واستنتاج دانش آموزان بشمار مي روند.

عليمرداني(1378) به نقل از ری پنیز(1992)، اظهار مي دارد، افراد برای زندگی در قرن بیست ویکم، نیاز به برقراری ارتباط ریاضی گونه با همدیگر دارند. و يا همانگونه كه رحماني و رضايي (1378) بيان مي نمايند مهمترین وظیفه آموزش ریاضی ، تربیت دانش آموز است، به نحوی که بتواند با اتکاء به نفس خود بیندیشید. و از آن طريق به توسعه پرورش تفکر علمی، استدلال و ایجاد آفرینش های فکری نائل آيد.

از ديگر جنبه هاي ناظر بر اهميت و ضرورت موضوع مي توان به هزینه های مادی و معنوی بسیاری اشاره کرد که به علت عدم تحقق اهداف برنامه درسی رياضي از دست می رود. بطور مثال بر اساس آمار آموزش و پرورش در سال1-1380 در سه مقطع در مجموع 17258349 دانش آموز مشغول به تحصیل بوده اند (آمار آموزش و پرورش 81-1380). با یک نگاه اجمالی به این آمار و ارقام می توان حدس زد که نتایج حاصل از تیمز (كشور ايران در پايين تر ين رده جهاني قرار گرفت) و ديگر نتايج ارزشيابي ها از اين دو درس، برای دانش آموزان، خانواده ها، دولت و جامعه بطور کلی چه تاوان سنگینی را به ارمغان آورده و از نظر همسویی با جامعه جهانی چه افتي را براي کشور ايجاد نموده است. از سوي ديگر بايستي به اهميت آموزش رياضي در رابطه با توسعه و بينش علمي كشور اشاره كرد. بسياري بر اهميت آموزش‌هاي مقدماتي رياضي در مدارس به عنوان پايه ‌اصلي آموزش‌هاي تخصصي اشاره مي‌كنند. این اهميت از آنجا ناشی می شود كه آموزش‌هاي درست مي‌تواند بينش و ديدگاه درستي را از ریاضی در كودكان ايجاد نمايد به گونه‌اي که محيط زندگي خود را علمي درك نمايند و در فعاليت‌هاي علمي و حل مسأله از رويكرد علمي بهره‌گيرند. اين گونه آموزش‌هاي بنيادي رياضي منشاء و مبداء آموزش‌هاي تخصصي و عالي خواهد بود(نیل تیلور،تی،جی،2003). بنابر این ضرورت دارد موانع پيشرفت دانش آموزان در اين دو درس مورد بررسي قرار گیرد.

 اهداف تحقيق :

پژوهش حاضر در صدد بررسي و شناسايي موانع پيشرفت دانش آموزان دوره ابتدايي از جنبه فردي، خانوادگي و آموزشگاهي در دروس رياضي از ديدگاه مديران، معلمان و اولياء آنان مي باشد. همچنين درصدد است تا سهم هر يك از اين عوامل را در عدم پيشرفت دانش آموزان در دروس مورد نظر تعيين نمايد.

سئوال های تحقيق :

1-  موانع فردي، خانوادگي و آموزشگاهي موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي در درس رياضي از ديدگاه مديران، معلمان و اولياء كدامند؟

2- آيا تفاوتي بين ديدگاه مديران، معلمان و اولياء در موانع فردي، خانوادگي و آموزشگاهي شناخته شده موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي در درس رياضي وجود دارد؟

3- سهم هر يك از موانع شناسايي شده از ديدگاه مديران، معلمان و اولياء ، در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي در درس رياضي چقدر است؟

 تعريف اصطلاحات و مفاهيم  :

- موانع فردي:

موانع فردي، علل و عواملي مانند کمبود هوش، تواناييهاي ذهني، عقب ماندگي هاي تحصيلي، كمبود شنوايي، بينايي، اختلال در ترشح غدد داخلي با عدم فعاليت کبدي يا حتي سوء تغذيه و ......  مي باشند كه دانش آموزان در جريان يادگيري از آنها متاثر شده و موجبات افت تحصيلي آنها را فراهم مي نمايند(بيان بانگرد،1378). منظور از موانع فردي در اين مطالعه پاسخ هاي فراهم شده به پرسش هايي خواهند بود كه در قالب پرسشنامه و مصاحبه تهيه خواهند شد.

 - موانع خانوادگي:

در اين بعد روابط نظام آموزشي خانواده، فقر مالي و فرهنگي، وجود مشاجره و ناسازگاري در ميان والدين، جداشدن پدر و مادر از يکديگر، نزاع بين والدين، مرگ والدين، تولد يک برادر يا خواهر کوچک و يا کشمکش با اعضاء ديگر خانواده، نگرش اعضاء خانواده نسبت به درس و تحصيل و ... مطمح نظر است[4]. منظور از موانع خانوادگي در اين مطالعه پاسخ هاي فراهم شده به پرسش هايي خواهند بود كه در قالب پرسشنامه و مصاحبه تهيه خواهند شد.

 - موانع آموزشگاهي:

موانع آموزشگاهي در اين مطالعه بر موارد مانند شيوه تدريس معلم، برنامه درسي، انتقادات وپيشداوريهاي معلم، شرايط فيزيکي کلاس، تعويض مکرر معلمان در طول سال تحصيلي، ارزيابيهاي نادرست معلمان از عملکرد دانش‌آموزان، بي توجهي به نيازها و استعدادهاي دانش‌آموزان و تفاوتهاي فردي آنان در استفاده از روشهاي مطلوب تدريس و يادگيري، طرز رفتار، عدم احاطه معلمين به درس و ارتباط متقابل معلمين با دانش‌آموزان و ... اشاره دارد (صاحب زماني، 1375). منظور از موانع آموزشگاهي در اين مطالعه پاسخ هاي فراهم شده به پرسش هايي خواهند بود كه در قالب پرسشنامه و مصاحبه تهيه خواهند شد.

 

پيشينه تحقيق :

يكي از بزرگترين و مهم ترين مطالعات تطبيقي انجام شده به وسيله انجمن IEA، سومين مطالعه بين المللي رياضيات و علوم (TIMSS) مي باشد كه در فاصله سال هاي 1994 تا 1999 به اجرا در آمد. در اين مطالعه حدود 50 كشور و بيش از 500000 دانش آموز در سه گروه مختلف 9 ساله، 13 ساله و سال آخر دبيرستان در دو درس رياضي مورد آزمون قرار گرفتند. هدف مطالعه سنجش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كشورهاي مختلف جهان در دروس رياضي بود(تك نگاشت شماره 23، ص 14).

كيامنش (1377 الف) به نقل از روبيتال و ديگران مي نويسد: هدف اصلي مطالعات تطبيقي سعي در شناخت برنامه هاي درسي و فعاليت هاي آموزشي موفق در بين كشورهاي شركت كننده است. پاره اي از نتايج اين مطالعه كه با پژوهش حاضر مرتبط است به شرح زير بررسي مي شود: مقايسه متوسط عملكرد دانش آموزان ايراني پايه چهارم ابتدايي و سوم راهنمايي در آزمون رياضي با دانش آموزان هم سن خود در ديگر كشورها نشان داد كه؛ دانش آموزان ايراني به ترتيب پايه، حدود 7/1 و 8/2 سال از دانش آموزان هم سن خود از نظر آموزش عقب تر هستند (تك نگاشت شماره 13 و 22).

نتايج ارايه شده از آزمون كتبي در كلاس هاي سوم و چهارم ابتدايي و دوم و سوم راهنمايي و نيز يافته هاي حاصل از آزمون هاي سنجش عملكرد در كلاس هاي چهارم ابتدايي و سوم راهنمايي و دو درس رياضي ، ضعف قابل ملاحظه دانش آموزان را نه تنها در عملكردهايي نظير جمع آوري داده ها، تفسير نتايج، طراحي يك آزمايش، حل مسأله، اجراي راهبردهاي مناسب نشان مي دهد، بلكه عدم توانايي دانش آموزان ايران را در آنچه كه در كلاس هاي درس ارايه شده و آموزش داده شده است نيز به اثبات مي رساند (تك نگاشت شماره 23).

يافته هاي مطالعه IEA «مطالعه شش موضوعي» در مورد عملكرد دانش آموزان 10 و 14 ساله در درس ریاضی و خواندن نشان داد كه پايين ترين سطح پيشرفت تحصلي در درس ریاضی مربوط به كشورهاي شيلي، هندوستان و ايران است (كومر و كيوز، 1973 به نقل از رئيس دانا، 1376). كيامنش (1379) در اين زمينه مي نويسد: متوسط درصد عملكرد دانش آموزان 14 ساله ايراني در سال تحصيلي 51-1350 در آزمون، از معيار تعيين شده پايين تر گزارش شده است. نتايج نشان داد كه «در درس علوم درصد دانش آموزان-با نمره حداقل 45 (معيار موفقيت) در آزمون ریاضی صفر درصد بوده است. به عبارت ديگر هيچ يك از دانش آموزان ايران نتوانسته اند نمره قابل قبول كسب كنند.»

با توجه به اين واقعيت كه ميزان پوشش تحصيلي در كشورهاي كمتر پيشرفته كامل اجرا نمي شود و از سوي ديگر تمام افراد و گروههاي سني طبيعي مشغول به تحصيل نيستند، عمق اين تفاوت از آنچه آمار نشان مي دهد بيشتر است.

كيامنش (1378 ب، 1377 پ) و گويا (1381) در مقاله «برنامه مصوب (قصد شده) و برنامه كسب شده درس ریاضی پايه چهارم ابتدايي در ايران و چند كشور جهان» در مورد پايين بودن كيفيت آموزش در مدارس كشور گزارش مي دهد: مقايسه برنامه مصوب ریاضی در ايران با ساير كشورهاي شركت كننده در مطالعه ياد شده نشان داد كه مباحث درسي ریاضی پايه چهارم ديرتر از ساير كشورها شروع و زودتر از برنامه كنار مي رود بين پايه تحصيلي و تعداد مفاهيم ارايه شده در برنامه، رابطه خطي و مثبت وجود دارد. سطح عملكردهاي مورد انتظار از دانش آموزان در حد درك اطلاعات ساده و پيچيده و انجام آزمايش هاي معمولي است. در ايران از برنامه مصوب و هماهنگ با سئوال هاي آزمون، تنها 41 درصد آن كسب شده است. از اين رو بين برنامه مصوب و برنامه كسب شده از دو بعد محتوا و عملكردهاي مورد انتظار فاصله وجود دارد.

از سوي ديگر مقايسه متوسط عملكرد دانش آموزان مدارس مختلف كشور با يكديگر نشان دهنده تفاوت معني دار در درون مدارس كشور است. تفاوت بين متوسط عملكرد دانش آموزان استان هاي قوي و ضعيف كشور در آزمون TIMSS حدود 30 درصد و در آزمون ABC حدود 20 درصد است. عملكرد موفق ترين مدارس و با استعداد ترين دانش آموزان كشور، تنها در حد متوسط عملكرد ديگر كشورهاي شركت كننده در آزمون است. وي مي افزايد اين واقعيت از دو نظر هشدار دهنده است: الف) ضعف نظام آموزشي و عملكرد دانش آموزان در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان. ب) نابرابري فرصت هاي آموزشي در سطح مدارس كشور.

در مطالعه تیمز متغیرهای مختلفی مورد بررسي قرار گرفته اند که تاثیر آنها در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مطالعات مختلف مورد تایید قرار گرفته است. اهم این موارد عبارتند از : مجموعه شرایط کلاسی، که کیوز از آن به عنوان یک عامل بسيار حساس و مؤثر در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان یاد می کند و در مدل مفهومي خود مدرسه و كلاس را به عنوان زمينه اساسي يادگيري مدرسه‌اي مي‌داند (كيوز، 1991). - شاخص های کیفیت مدرسه ای كه در كيفيت يادگيري دانش‌آموزان نقش اساسي دارد (Mayer , Emulens , Moore , 2000). - فعاليت‌هاي پژوهشي و علمي در كلاس درس و راهبردهاي يادگيري فعال (House , 2000). رويكرد يادگيري مشاركتي كه ضمن تاثير بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در نگرش بچه‌ها نسبت به ریاضی تأثير مثبت دارد(chunyison , 2000). – و نحوه تدريس ریاضی بر نگرش دانش آموزان تأثير مستقيم دارد(papanstasiou , 2002).

متغيرهاي ديگري چون مشاركت والدين، وجود منابع و امكانات كلاس و مدرسه، نقش مدير مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مداخله دارند اين متغيرها در مطالعات تيمز مورد توجه بوده است (Mullis & others, 2003)  (Martin & others , 2000). براساس داده‌هاي مطالعات تيمز بين ادراك از خود و پيشرفت تحصيلي در رياضي رابطه پيدا شده است و البته اين رابطه در داده‌هاي درون كشورهاست (shen , ce , 2002)  و همچنين وضعيت اقتصادي و فرهنگي فرد و مدرسه (مانند امكانات شخصي و خانوادگي، فعاليت‌هاي اوقات فراغت، تحصيلات والدين نگرش دانش‌آموزان نسبت به آموزش ریاضی) در پيشرفت تحصيلي درس ریاضی تاثیر دارد(yang , 2003).

گروه استراتژيها و تحليلهاي سريع (IASG) ، در مرکز مطالعه کودکان Yale، در تحقيقي بر روي عوامل دخيل آموزشي و روانشناسي نشان داد كه بين توانمندي اجتماعي در شرايط سخت و دشوار و پيشرفت در رياضي رابطه وجود دارد. در اين مطالعه با استفاده از برنامه سنجش رفتاري دانش آموزان (BASS) در بين 831 دانش آموز مدرسه متوسطه و رابطه آن با نمرات پيشرفت دانش آموزان (achievement score) در درس رياضي، نشان داده شد كه بين دانش (آگاهي) اجتماعي دانش آموزان از خودشان و ديگران و پيشرفت آنها در درس رياضي رابطه مستحکمي وجود دارد. همجنين دررياضي و روابط اجتماعي موفقيت به عواملي نظير آگاهي از چالشها، داشتن مهارت به منظور اتخاذ استراتژي (راهکاري) براي حل مسئله،رغبت و مهارت در تداوم و اصلاح آن راهکار تا حصول نتيجه مثبت، بستگي دارد.[5].

يكي ديگر از عوامل موثر در فرايند ياددهي – يادگيري اهميت معلم و نقش اساسي او در آن است. موضوعي كه محبي (1380) در پژوهش " ارزشيابي از روش تدريس فرايند محور در درس ریاضی دوره ابتدايي شهر تهران" نشان داد؛ اكثر آنان، روش تدريس فرايند محور را به كار مي برند؛ و به آن تسلط دارند. اما در بخش اصلي تدريس يعني فرايند ياددهي-يادگيري، ضعف هاي اساي دارند. مدارس دخترانه اين روش را بهتر از مدارس پسرانه اجرا مي كنند. بيشترين ضعف معلمان در بخش هاي مختلف فرايند تدريس، بخش ياددهي-يادگيري است.

احمدي (1380) با تاكيد بر بررسي ميزان همخواني و هماهنگي بين سه برنامه قصد شده، اجرا شده و كسب شده در برنامه جديد آموزش ریاضی دوره ابتدايي نشان داد كه : بسياري از معلمان در فرايند ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان خود با مشكل روبرو هستند. اكثر معلمان نتوانسته اند دانش آموزان خود را به طراحي تحقيق تشويق كنند، هم چنين در بيشتر موارد مشاهده شده معلمان فرصت هاي لازم را درباره كشف پديده ها و قوانين علمي براي دانش آموزان فراهم نكرده اند. ضمن آنكه در برخي موارد، معلمان ریاضی  با رويكرد جديد برنامه ریاضی به حد كافي آشنا نيستند.

پژوهش هاي يارمحمديان و كيامنش(1377) در شناسايي و تعيين عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي در درس ریاضی بر اساس چارچوب سومين مطالعه بين المللي رياضيات تيمز، بيانگر آنست كه از ميان عوامل مختلف مربوط به پيشرفت تحصيلي دانش آموزان‏، مهم ترين عامل وضعيت فرهنگي خانواده دانش آموزان، پس از آن وضعيت فرهنگي مدرسه و در درجه سوم نگرش دانش آموزان نسبت به درس علوم مي باشد. بر خلاف تصور عمومي مبني بر اهميت بيشتر عوامل اقتصادي و جمعيتي، اين عوامل نسبت به عوامل فرهنگي و نگرش كمتر تأثير گذارند. در مورد تغيير نگرش دانش آموزان كه از جمله هدف هاي آموزشي در حيطه عاطفي است، به نظر مي رسد كه مهم ترين عامل روش تدريس و طرز برخورد معلم است. نتايج تحقيق نشان داد كه عوامل اجتماعي و شخصيتي تأثير معنادار ناچيزي بر پيشرفت تحصيلي در درس علوم دارد. اين نتايج، يافته هاي پژوهش كاتل و بوچر (1968) را مبني بر همبستگي دو تا سه درصدي بين عوامل شخصيتي و انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را تأييد مي كند. يافته هاي ديگر نشان داد كه شركت دانش آموزان در فعاليت هاي فوق برنامه موجب پيشرفت تحصيلي كمتر مي شود. هر چه وضعيت اقتصادي مدرسه بدتر باشد، پيشرفت تحصيلي نيز كمتر است. اين نتايج با يافته هاي NCES (1992، به نقل از دوران و همكاران؛ 1994) مبني بر تأثير عوامل فرهنگي و خانوادگي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان همسو است.

عصاره (1379) نيز در بررسي عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه دوم و سوم راهنمايي كشور در درس رياضي، نشان داد كه مهمترين عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان به ترتيب مربوط به زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي دانش آموز،‏ كيفيت آموزش‏، انجام فعاليت هاي دانش آموز و صلاحيت حرفه اي معلمان است.

برخي از مطالعات انجام شده حاكي از آنند كه بين عملكرد رياضي دانش آموزان با برخي از متغيرهاي روانشناختي آنان رابطه وجود دارد. نصري (1379) در اين رابطه "بررسي ارتباط عملكرد رياضي با برخي از متغيرهاي روانشناختي"با استفاده از ابزارهاي مورد استفاده شامل پرسشنامه اضطراب مدرسه فيليپس (1978)، پرسشنامه نگرش به رياضي ايكن (1987)، خود اثربخشي عمومي شرر (1982)، مقياس عزت نفس كوپر اسميت (1978)، مقياس خودپايي اشنايدر (1974)، و پرسشنامه اطلاعات عمومي بيانگر آن است كه : بين نتايج عملكرد رياضي با نمره هاي آزمون خود اثربخشي‏، خود پايي، عزت نفس، انگيزه پيشرفت، نگرش و اضطراب ارتباط معني دار وجود دارد. اكثر دانش آموزان نسبت به درس رياضي نگرش مثبت دارند. با افزايش نگرش مثبت، نمره هاي آنان افزايش يافته است. دانش آموزان پايه هاي مختلف راهنمايي از نظر اضطراب امتحان تفاوت قابل توجهي را نشان دادند. دانش آموزاني كه اضطراب حد متوسط داشته اند بالاترين نمره هاي رياضي و آنان كه اضطراب كم يا زياد داشتند نمره هاي كمتري را به دست آوردند.

عالي (1381) در پژوهشي با عنوان «يادگيري از طريق همياري و رياضيات»، نشان داده است كه: دانش آموزان نسبت به روش همياري نگرش مثبت داشته و اعتقاد دارند كه اين روش، يادگيري آنان را سهل تر و شرايط مساعدتري را براي يادگيري بوجود آورده است. نتايج عملكرد تحصيلي دانش آموزان نيز نشان داد كه ميانگين نمره هاي دانش آموزان تحت آموزش همياري بالاتر از ميانگين نمره هاي گروه گواه است. در اين تحقيق تأثير روش همياري در عملكرد تحصيلي دانش آموزان در دروس مختلف رياضي (آمار-هندسه، رياضي 1و2 متفاوت بوده است) به عقيده محقق اين نتايج با يافته هاي انجام شده [6]كه برتري يادگيري هميارانه را در تمام دروس و در تمام سطوح تحصيلي تأييد مي كنند، همخواني ندارد. به نظر مي رسد دبيران به دلايل متفاوت، تمام زمان آموزش را با روش همياري دنبال نكرده و احتمالاَ آمادگي لازم را براي بكارگيري اين روش ندارند.

بررسي تطبيقي برنامه، روش و محتواي آموزش رياضي در چند كشور در دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي جهت دستيابي به اصول و روشهاي آموزش رياضي، كه توسط صفوي (1375) انجام شده است، بيانگر آن است كه؛ در كشورهاي مورد مقايسه، آموزش رياضيات دانش آموز- محور است و بر پايه نظريه جان ديويي، فعاليت هاي يادگيري عملي است. مهم ترين مهارت ها در آموزش رياضي عبارتند از كاوشگري، اندازه گيري، محاسبات ذهني، ساختن طرح ها و الگوهاي رياضي و حل مسأله به روش هاي گوناگون در كشورهاي مورد مقايسه انواع ارزشيابي جزو بافت آموزش رياضي است و در مراحل مختلف به كار مي رود. در مورد شيوه تدريس، هيچ رويكرد مشخصي براي آموزش رياضيات وجود ندارد. چون شيوه تدريس هر مفهوم خاص رياضي، از يك سو تحت تأثير خود مفهوم و از سوي ديگر به توانايي هاي دانش آموزان توجه دارد.

از مجموع اين مطالعات اينگونه استنباط مي شود كه آموزش رياضي به طور خاص با مشكلاتي همراه است و بطور مشخص ابعاد مختلف موانع و مشكلاتي كه بر سر راه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در رابطه با اين دو درس وجود دارد از نظر معلمان، مديران و اولياء دانش آموزان مورد كنكاش قرار نگرفته است. يا حداقل يك بخش از آن مانند نظرات اولياء مغفول واقع شده است. اين مبحث موضوعي است كه از طريق اين پژوهش مورد مداقه قرار خواهد گرفت.   

طرح تحقيق :

طرح پژوهشي حاضر توصيفي و از نوع پیمایشی است.حجم نمونه مورد مطالعه  :

حجم نمونه مورد مطالعه (با تاکید بر معلمان درس علوم) در اين بررسي از طريق فرمول زير محاسبه و برآورد خواهد گرديد .

بر اساس سطح اطمينان 95/0 ، واريانس 25/0 و اشتباه مجاز 05/0 حجم نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش تقريباً براي معلمان و اولياء برابر با 400 نفر خواهد بود. از كليه مديران مدارس ابتدايي منتخب نيز در اين مطالعه نظرخواهي بعمل خواهد آمد.

شيوه نمونه گيري :

در اين پژوهش از نمونه گيري چند مرحله ای به شرح ذيل استفاده خواهد شد . ابتدا مناطق تحت پوشش سازمان آموزش و پروش شهر تهران به پنج موقعیت جغرافیایی شمال ، جنوب، مشرق، مغرب و مرکز تقسیم شده، سپس از هر موقعيت جغرافيايي دو منطقه و از هر منطقه دو مدرسه ابتدايي (يك مدرسه دخترانه و يك مدرسه پسرانه) انتخاب خواهد شد(10منطقه آموزشي و 20مدرسه ابتدايي). از مدارس منتخب تمامي معلمان و كادر مديريتي آن مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. سپس از هر پايه تحصيلي اولياء چهار نفر از دانش آموزان كه بصورت تصادفي انتخاب خواهند شد، براي تكميل پرسشنامه نظرخواهي، انتخاب و پرسشنامه براي آنها ارسال خواهد شد(كه البته در اين مرحله حجم نمونه تقريباً دو برابر ميزان پيش بيني شده خواهد بود. افزايش حجم نمونه در مراحل اوليه بدليل احتمال عدم برگشت پرسشنامه ها و يا مخدوش بودن برخي از آنها خواهد بود). البته ترتيبي اتخاذ خواهد شد تا با برخي از اولياء مصاحبه نيز بعمل آيد.

 

ابزار اندازه گيري :

در انجام اين پژوهش با توجه به سئوال های تحقیق، از مصاحبه و پرسشنامه جهت جمع آوري داده های مورد نیاز استفاده خواهد شد.

 پرسشنامه :

برای این منظور با هدف تامین حداكثر اعتبار محتوايي پرسشنامه، ابتدا تعدادي سئوال باز پاسخ (حداقل 4 سئوال) جهت تدوين محتواي پرسشنامه اصلي تهيه و براي تكميل، نزد حداقل 100 نفر از مخاطبين مورد مطالعه ارسال خواهد شد. سپس بر اساس داده هاي بدست آمده از نمونه گيري مقدماتي، سوابق پژ.هشي مرتبط با موضوع، محتواي دروس رياضي و اهداف حاكم بر آنها، منابع علمي مرتبط و نظرات متخصصين، پرسشنامه اصلي به شيوه ليكرت تهيه و تدوين خواهد شد.

در تامين حداكثر پايايي پرسشنامه اصلي، بعد از تهيه، بر روي يك گروه حداقل يكصد نفري اجرا شده و ضريب آلفا و همساني دروني آن محاسبه خواهد شد. در صورت ضرورت، اصلاحات احتمالي از جنبه صوري و محتوايي بر روي آن صورت خواهد گرفت.

 نتیجه گیری :

برای این منظور با استفاده از فرايند تدوين پرسشنامه، حداكثر شش سئوال (در هر يك از ابعاد مورد مطالعه عوامل فردي، خانوادگي و آموزشگاهي دو سئوال)بصورت نيمه باز تهيه خواهد شد. براي تامین حداکثر اعتبار محتوايي آنها دقيقاً مانند پرسشنامه عمل خواهد شد. در تامین حداکثر پایایی مصاحبه، از طریق یک پیش آزمون میزان توافق تعدادی از داوران (حداکثر 10 نفر) با صلاحیت را در خصوص تعلق یا عدم تعلق هر يك از سئوالات به ابعاد مورد نظر را تعیین کرده و با استفاده از ضریب پایایی مرکب (Composition Reliability Coefficient) و شاخص پایایی (Pi) اين كار صورت خواهد گرفت..شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات :در اين پژوهش با توجه به سئوال های تحقیق و ابزارهای مورد استفاده برای گردآوری دادهها، به ترتیب از فراوانی، درصد و طبقه بندي براي داده هاي حاصل از مصاحبه و پرسشنامه، آزمون تی و تحلیل واریانس يكطرفه برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه در پاسخ به سئوال هاي پژوهشي 2 و 4، و مقايسه نظرات معلمان در پايه هاي تحصيلي و با درجات تحصيلي مختلف، استفاده خواهد شد.براي پاسخ به دو سئوال پژوهشي پنج و شش از روش رگرسيون چندگانه استفاده خواهد شد. البته با توجه به نوع ابعاد مورد مطالعه در اين پژوهش كه از نوع پيوسته خواهد بود، از راهبرد گام به گام براي تحليل آنها استفاده خواهد شد.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع و ماخذ :

 

1- آقازاده، احمد(1369)، مسائل جهاني آموزش و پرورش، انتشارات دانشگاه پيام نور.

2- آقازاده، احمد(1372)، آموزش و پرورش در انگلستان و ژاپن، پژوهش در مسائل تعليم و تربيت، شماره 1و2.

3- جعفريان، محمد(1373)، آموزش و پرورش در ژاپن، انتشارات کوکب.

4- جمال زاده، سيد رضا(1381)، ويژه نامه ي معلم و شيوه هاي تربيت، مديريت آموزش و پرورش فلاورجان.

5- حيدري عبدي، احمد(1374)، نظام تربيت معلم در ژاپن و مقايسه ي آن با نظام تربيت معلم در ايران، فصلنامه ي تعليم و تربيت، شماره 43و 44.

6- دفتر همکاري هاي علمي بين المللي، وزارت آموزش و پرورش (1376)، يادگيري گنج درون، انتشارات تزکيه.

7- سپاه منصوري، جهانشير (1379)، راهبردهاي مشارکت بيشتر معلمان در برنامه هاي توسعه، مجموعه مقالات همايش معلم، جامعه و مسؤولان، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.

8- صافي، احمد(1382)، تغيير و نوآوري در آموزش و پرورش ايران چشم انداز آينده، فصلنامه ي نوآوري آموزشي، شماره ي 3.

9- عطاران، محمد (1381)، جهاني شدن، فناوري اطلاعات (IT) و تعليم و تربيت، انتشارات آفتاب مهر.

10- کريمي، عبدالعظيم (1380)، سازه هاي دموکراسي و تربيت، انتشارات پژوهشکده ي تعليم و تربيت.

11- کريمي، عبدالعظيم (1381)، آموزش به مثابه پرورش، انتشارات پژوهشکده ي تعليم و تربيت.

12- کريمي، عبدالعظيم (1380)، تعليم و تربيت به کجا مي رود؟ از کجا به هر کجا، انتشارات منادي تربيت.[1] (كيامنش، 1379)

[2] (Chamberlain, M., Chamberlain, G.,& Garden, R,1998

[3] (كيامنش،نوري، 1376)

[4] (احمديان،1375)

[5] (هاينس 1995)

[6] (جانسون و جانسون 1975،1981،1990، استيونز و اسلاوين 1996، الف و ب)

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:21  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

جدول زمانبندی پیشنهادی پایه اول ابتدایی سال

ماه

هفته

قرآن

بخوانیم

بنویسیم

ریاضیات

علو تجربی

ملاحظات

درس

صفحه

صفحه

صفحه

صفحه

مهر

اول

------------------------------

8-2

6-1

6-1

5-2

1-همکاران گرامی این جدول پیشنهادی می باشد.

2- در تدریس درس علوم تجربی ، جابجایی بعضی از دروس با توجه به شرایط فرهنگی و جغرافیایی امکان پذیر می باشد.

3- در تدریس درس بخوانیم ، درس خاطرات انقلاب را به دلخواه می توان در بهمن ماه تدریس کرد.

دوم

جشن آغاز

16-9

12-7

12-7

8-6

سوم

درس 2 سوره ی توحید

23-17

18-13

18-13

11-9

چهارم

مرور درس 2

29-24

24-19

24-19

14-12

آبان

اول

مرور درس2

33 -31       

30 -25

30-25

17-15

دوم

درس 3 سوره ی عصر

37-34        

36-31 

35 -31

19-18

سوم

مرور درس 3

40 -38

42-37 

36-40

23-20

چهارم

مرور درس 3

43 -1 4

48-43 

45-41

26-24

آذر

اول

درس 4 سوره ی کوثر

47-44 

54-49

50-46

29-27

دوم

مرور درس 4

 51-48

 60-55

56-51

33-30

سوم

مرور درس 4

56 -52  

66-61

62-57

36-34

چهارم

درس 5 سوره ی نصر

60-57 

72-67

68-63

39-37

دی

اول

مرور درس 5

65-61

78-73   

74-69

43-40

دوم

مرور درس 5

70-66   

84-79     

80-75

48-44

سوم

درس 6 سوره ی ناس لوحه 1 و 2

75-71

90-85

87-81

53-48

چهارم

بررســــــــــی پــــــــــــوشه کـــــــــا ر

بهمن

اول

درس 6 سوره ی ناس لوحه 1و2

79-76

99-91

92-88

56-54

دوم

درس 7 یادآوری سوره های قبل لوحه های 3و4و5

83-81

102-100

98-93

59-57

سوم

درس 7 یادآوری سوره های قبل لوحه های 3و4و5

86-84

105-103

104-99

63-60

چهارم

درس 8 سوره ی حمد لوحه های 6و7و8

88-87

108-106

109 -105

66-64

اسفند

اول

درس 8 سوره ی حمد لوحه های 6و7و8

93  -89

111-109

114-110

69-67

دوم

درس 8 سوره ی حمد لوحه های 6و7و8

96-49 

114  -112

120-115   

73-70

سوم

درس 8 سوره ی حمد لوحه های 6و7و8

99-97

117-115 

125-121

76-74

چهارم

درس 9 یادآوری سوره ی حمد ، کودکی حضرت موسی (ع)

102-100

120-118   

130-126

79-77

فروردین

اول

تعطــــــــــــــیلا ت  نــــــــوروزی

دوم

سوم

درس 10 سوره ی فلق و لوحه 9

105-102

123-121

136-131

81-80

چهارم

درس 10 سوره فلق و لوحه 9

108-106

126-124

141-137

84-82

اردیبهشت

اول

درس 11 یادآوری سوره های قبل لوحه های 10و11و12

111-109

128-127

147-142

87-85

دوم

درس 11 یادآوری سوره های قبل لوحه های 10و11و12

115-112      

130-129

153-148

89-86

سوم

درس 11 یادآوری سوره های قبل لوحه های 13و14

119-117

132-131

159-154

93-90

چهارم

درس 11 یادآوری سوره های قبل لوحه های 13و14

120-121

134-133   

164-160

96-94

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:15  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

كمك به كودكان در يادگيري رياضيات :

 

مسئله به موقعيتي اطلاق مي شود كه در آن فرد چيزي را طلب مي كند ، ولي نمي داند كه چگونه به طور مستقيم به آن دست يابد . براي كسب مهارت در حل مسئله ، فرد بايد تمرينهاي زيادي انجام دهد . كودكان انتظار دارند كه حل كردن مسئله را صرفا" با حل كردن و بدون هيچ راهنمايي و يا بحث در اين زمينه ياد بگيرند .

 

مسايل در درجه اول موجب تكرار و تمرين مطالب تدريس شده مي گردند ، به كمك رياضيات مي توان كم و بيش (( جهان واقعي )) را در ذهن به نظم آورد .

 

چگونه مي توان حل مسئله را به شيوه مؤثري آموزش داد ؟

 

از آنجا كه آموزش و همينطور يادگيري حل مسئله كار دشواري است ، محققان در سالهاي اخير توجه بسياري به آن معطوف داشته اند . بر مبناي اين تحقيق مي توان چندين زمينه قابل تعميم را مشخص كرد .

 

راهبردهاي حل مسئله را مي توان صراحتا" آموزش داد .

 

زمان :

 

دانش آموزان بايد براي (( هضم كردن )) و تفكر كافي در مورد مسئله ، يعني زمان براي درك موضوع ، زمان براي كشف مسير حل و زمان براي فكر كردن به جواب كاملا" وقت داشته باشند . بعلاوه معلمان بايد دانش آموزان را تشويق كنند كه در صورت تمايل بيش از

رها كردن مسئله ، زمان بيشتري را براي كاركردن روي آن صرف كنند .

 

طرح درس :

 

فعاليتهاي آموزش در زمان بايد از طريق برنامه ريزي هماهنگ شوند تا دانش آموزان فرصت پرداختن به مسايل متعدد را داشته باشند .

 

 

 

راهبردهاي حل مسائل :

 

1- مسئله را درك كنيد .

 

2- نقشه اي براي حل آن طرح كنيد .

 

3- نقشه را اجرا كنيد .

 

4- براي امتحان كردن جواب به دست آمده به عقب برگرديد .

 

اين مدل مبنايي براي حل مسئله تشكيل مي دهد كه در بيشتر كتابهاي رياضي مدارس ابتدايي مورد استفاده قرار مي گيرد . بنابراين دانش آموزان ، ديدن ، طرح نقشه ، عمل ، وارسي را مي آموزند .

 

 براي حل مسايل بايد به اين شعار توجه داشت : همان طور كه مسئله را

 مي خوانيد سعي كنيد آن را حل كنيد .

 

1- اقدام كردن                2- يك طرح يا دياگرام بكشيد .           

 

3- به دنبال الگو بگرديد .         4-  جدول رسم كنيد . 

 

5- همه امكانها را به طور اصولي برشماريد .          6- حدس بزنيد و امتحان كنيد .

 

7- خواسته ها ، مفروضات و اطلاعات مورد نياز را مشخص كنيد .

 

8- يك جمله باز بنويسيد .   

 

9- مسئله اي حل كنيد كه از مسئله اصلي ساده تر يا با آن هم ارز باشد .

 

10- ديدگاه خود را نسبت به مسئله تغيير دهيد .

 

 

 

استفاده از مواد آموزشي دست ساز :

 

تحقيقات نشان داده است كه در دروسي كه در آنها از مواد آموزشي دست ساز استفاده

 مي شود نسبت به دروسي كه فاقد اين مواد آموزشي هستند از احتمال بيشتري براي ارائه فعاليتهاي رياضي برخوردارند . وقتي كه بچه ها مواد آموزشي دست ساز را به كار مي برند ، رياضيات را بهتر درك مي كنند .

 

ارزشيابي :

 

ارزشيابي بايد بخش مكملي در آموزش رياضيات باشد . بايد مشخص شود كه آيا آنچه كه ما فكر مي كنيم هر كودك بايد ياد بگيرد . امتحانات معياريابي يا مهارت به شما كمك مي كند كه كودك را بر حسب توانايي فردي او مورد ارزشيابي قرار دهيد .

 

نظر سنجي از والدين ، كه در فرمهاي پرشده يا جلسات اوليا و مربيان عنوان مي شود ، راهنماييهاي مفيدي در زمينه آنچه كه كودكان آموخته اند ، در اختيار مي گذارند .

 

تشخيص :

 

براي پرداختن به نيازهاي كودكان جهت يادگيري رياضيات ، نخست بايد نقاط قوت و ضعف آنها را مشخص كرده از جمله خط مشيهاي تشخيص در رياضيات ، مي توان به موارد زير اشاره كرد :

 

1- مطمئن شويد كه ضعف رياضي يك كودك ضعفي واقعي است .

 

2- به خاطر داشته باشيد كه هر كودك پيش از آن كه از نظر اداراكي به رشد نهايي برسد . از مراحل متعدد رشد عبور مي كند .

 

3- قوه تشخيص خود را با استفاده بدون تعصب از مواد آموزشي دست ساز تقويت كنيد .

 

4- در تشخيص خود ، جنبه هايي را كه براي دانش آموزان مهيج هستند ، فراموش نكنيد .

 

5- براي جفت و جور كردن تصاوير ذهني درست كودك انعطاف پذير و شكيباباشيد .

 

6- نگرش مثبتي داشته باشيد .

 

7- بين خطاهايي كه به طور اتفاقي رخ مي دهد و خطاهايي كه دايما" تكرار مي شود ، فرق بگذاريد .

 

 

 + نوشته شده در  دوشنبه دوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 21:54  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

امتحان ریاضی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۹ساعت 10:13  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر