آموزشگاه ابتدایی حضرت رقیه (س)

آموزشي . پرورشي .

علوم

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۹ساعت 17:59  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

رسانه های شنیداری

منابع

20

فهرست مطالب

 

 

مقدمه

  آموزش‌ از ديرباز نقش‌ اصلی را در توسعه‌ زندگی بشر ايفا نموده‌ و همواره‌ در جنبه‌های مختلف‌ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سياسی و نظامی نمود و ظهور داشته‌ است‌. نظام‌آموزشی مجموعه‌ برنامه‌ها را بری دستيابی به‌ اهداف‌ مشخص‌ آموزش‌ فراهم‌ مینمايد.متخصصان‌ علوم‌ مديريت‌، برنامه‌ريزی و مهندسی آموزشی تعاريف‌ و تفاسير متعددی ازماهيت‌ و اهداف‌ آموزش‌ ارائه‌ داده‌اند، ولی مجموعه‌ نظرها ونظريه‌هی آموزشی را میتوان‌در جهت‌ يك‌ راهبرد بنيادی و كلان‌ دانست‌ و آن‌ نيز ايجاد «تغيير» است‌. براين‌ اساس‌ تحول‌اشخاص‌، مراكز و مؤسسات‌ كوچك‌ و بزرگ‌ همه‌ و همه‌ وابسته‌ به‌ آموزش‌ با هدف‌ تغييرات‌سريع‌ در سازمان‌هی پويا از طريق‌ گردآوری، مشاركت‌ و كاربرد سريع‌ دانش‌ جهت‌ اصلاح‌جنبه‌هی فرهنگی، فن‌ شناختی، ساختاری و فرآيندی است‌. اين‌ امر با استفاده‌ از دو عنصر به‌هم‌ پيوسته‌ يعنی فن‌آوری و اطلاعات‌ صورت‌ میگيرد. فن‌آوری اطلاعات  به‌ دنبال‌ ايجاد و تسهيل‌ ارتباطات‌ متقابل‌ در يك‌ جامعه‌ و تبادل‌ آن‌ اطلاعات‌ همراه‌ با ساير منابع‌ بين‌ افراد،گروه‌ها و سازمان‌ها است‌. از ويژگیهی اين‌ فن‌آوری نوين‌ آن‌ است‌ كه‌ همه‌ مراكز را (با هر ماهيتی كه‌ دارا باشند) قادر می سازد كه‌ فارغ‌ از مكان‌، زمان‌ و مرزهی سازمان‌ به‌ تبادل‌اطلاعات‌ (و در سطح‌ بالاتر ايجاد دانش‌) بپردازند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۹ساعت 17:58  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

طرح درس : فارسي

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۹ساعت 17:56  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

درس جمله نويسي ( بنويسيم )

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۹ساعت 17:56  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

روش تدریس

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۹ساعت 17:55  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

شناسايی دانش آموزان ناتوان دريادگيری، در كلاسهای عادی

مقدمه

اصطلاحات ناتواني هایي    يادگيری ،ناتوان درياد گيرِی ويا ياد گيرندۀ ناتوان   مفاهيم    نسبتا 

 

جديدی است   كه امروزه  در محافل علمی و  در قلمرو تعليم و   تربيت  متداول شده     است .

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۹ساعت 17:52  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

درس بنویسیم

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۹ساعت 17:51  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

فعالیتهای مکمل : درس بخوانیم هدف : تقویت درس املا

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۹ساعت 17:49  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

طرح درس روزانه : درس هدیه های آسمانی پایه دوم دبستان حضرت رقیه ص

    سلام

رئو س مطالب و مفاهیم

 

آشنایی دانش آموزان با سلام  به عنوان یکی از آداب اسلامی و تمایل هر چه بیشتر به سلام کردن در برخورد با دیگران و رعایت ادب سلام کردن

 

 

هدفهای کلی ورفتاری

 

دانش آموزان باید بدانند: سلام واحوال پرسی را به عنوان یکی از آداب اسلامی بداند و در هنگام برخورد با دیگران رعایت کنده و به سلام کردن به دیگران علاقه نشان دهد و پیش دستی کند.

 

هدفهای جزیی درس

 

کتاب هدیه های آسمانی – تخته –گچ- مداد رنگی

 

وسایل کمک آموزشی

 

سلام واحوال پرسی

دقت در وضع روحی وجسمانی دانش آموزان

حضور وغیاب دانش آموزان

 

 

فعا لیتهای قبل از شروع درس

سوال وجواب ویاد آوری از دروس گذشته و ارتباط با درس جدید

نتایج حاصل از ارزسیابی نقطه شروع آموزش را مشخص میکند

ایجاد انکیزه برای دانش آموزان

کار برد درس جدید در زندگی روزانه

 

ارزشیابی تشخیصی رفتارهای ورودی

آمادگی وایجاد انگیزه معرفی درس جدید

ارائه مطالب شروع درس

ارزسیابی بعد از درس

خلاصه درس -  تعیین تکلیف

 

عوامل تدریس انتخاب یا تنظیم محتوا

پرسش وپاسخ

روش مشارکتی وفعال

 

روشهای تدریس

خلاصه  و جمع بندی مطالب و ارتباط با یکدیگر

تکلیف و تمرین

 

فعالیتهای تکمیلی

مطمئن شدن از یادگیری دانش آموزان

اطمینان از اینکه اهداف رفتاری پیش بینی شده تحقق یافته است

 

دقت در رفتارهای که نشان عليا قه مندی یا عدم علاقه دان ش آموزان نسبت به درس میباشد.

 

 

ارزشیابی تکوینی

 

 

 

طراح طرح درس : خانم صدیقه آهو قلندری   

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:47  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

جدول زمانبندی

علوم

ریاضیات

بنویسیم

بخوانیم      

هدیه اسمانی

قران      

هفته     

ماه

8-6

11-9

14-12

16-15   

3-1       9-4

13-10

19-14          

7-1        14-8

21- 15

28-19        

7-2          13-9

18- 14

21- 19

    

3-2    

5-4

7-6

9-8

  3- 1                         

6 -4 

9-7

13- 10

 

اول

دوم

سوم

چهارم

مهر

                    

             

 18- 17

20- 19

22- 21

یاد آوری

25-20

29-26

36-30

یاد آوری

 

35-29

42-36

49-43

یاد آوری

 

26-22

32-27

40-33

یاد اوری

 

 11-10

13-12

17-14

21-18

17 –14

21-18

23-22

یاد آوری

اول

دوم

سوم

چهارم

 

آبان

 

25- 23

28- 26

30-29

یاد آوری

43- 37

49- 44

59- 50

یاد آوری

56-50

63- 57

70 – 64

یادآوری

48-41

54-49

62-55

یادآوری

23-22

25-24

27-26

29-28

26- 24

28- 27

31-29

یاد آوری

اول

دوم

سوم

چهارم

 

آذر

32- 31

36- 33

40-37

یاد آوری

64- 60

74- 65

81- 75

یادآوری

77- 71

80- 78

84- 81

یاد آوری

69-63

73-70

79-74

یادآوری

31-30

33-32

35-34

یادآوری

36- 32

39- 37

43- 40

یاد آوری

اول

دوم

سوم

چهارم

 

دی

 

44- 41

48- 45

50- 49

54- 51

 

87- 82

90- 88

94- 91

یاد آوری

92- 85

98- 93

105- 99

یاد آوری

90-80

96-92

105-97

یادآوری

37-36

39-38

41-40

43-42

49-44

54- 50

58-55

64-59

 

اول

دوم

سوم

چهارم

 

بهمن

60- 55

62- 61

65- 63

69- 66

 

99- 95

109-100

119-110

125-120

112-106

119-113

126- 120

131- 127

113-106

119- 114

126- 120

131- 127

45-44

47-46

49-48

51-50

68- 65

71-69

74- 72

77- 75

 

اول

دوم

سوم

چهارم

 

اسفند

 

نوروزی

74- 70

76- 75

 

تعطیلات 

131-126

139-132

 

نوروزی 

136- 132

146- 137

 

تعطیلات

138- 132

148- 139

   

نوروزی

53-52

55-54

 

 

تعطیلات

80-78

83- 81

 

اول

دوم

سوم

چهارم

فروردین    

79- 77

82- 80

85- 83

یاد آوری

143-140

149-144

156-150

یاد آوری

149- 147

151- 150

155- 152

یادآوری

153- 149

159- 154

166- 160

یاد آوری

57-56

59-58

61-60

یاداوری

 

85- 84

89- 86

93- 90

یاد آوری

اول

دوم

سوم

چهارم

اردیبهشت

 

 

 

 

 

خرداد                     جشن پایان سال تحصیلی به جای امتحانات جدول زمانبندی    پایه   دوم  ابتدایی  

خانم : صدیقه آهو قلندری  
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:46  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

نمونه سوال تاریخ و مدنی

«به نام خدا »

نام و نام خانوادگی :                           دبستان: حضرت رقیه(س)                    پایه چهارم              امتحان : تاریخ و مدنی

تاریخ

1-  جای خالی را با کلمه مناسب بنویسید ؟ 3 نمره

الف : اولین ابزاری که انسان ساخت جنس آن از ....................................... بود .

ب : انسانهای گذشته در .............................. زندگی می کردند .

ج : با آغاز .................................. زندگی انسانها تغییر کرد .

د : اولین شهرها در کنار ............................. پر آب به وجود آمدند .

و : حضرت موسی در ................................. به دنیا آمد .

ز : هگمتانه در محل ................................. امروزی واقع بود .

2- به سوالات زیر پاسخ دهید ؟

الف : آریایی ها حدود چند سال پیش به ایران آمدند و در کجا ساکن شدند ؟

 ب: چهار مورد از کارهای مهمی که داریوش انجام داده است نام ببرید و یک مورد را به دلخواه توضیح دهید ؟

 ج : خداوند به حضرت ابراهیم چه فرمانی داد ؟

د : نخستین روستا چگونه به وجود آمدند ؟

  3 –  جملات صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید ؟

الف : چه چیزی باعث اختراع خط شد ؟

مبادله کالا به کالا                           رسیدگی به کار مالیاتی                          به وجود آمدن قانون

 ب : نخستین حیوان که اهلی شد چه نام داشت ؟

گاو                                     سگ                                  روباه                              هیچکدام

 ج : اولین شهرها در ایران درکنار کدام رودها به وجود آمدند ؟

دجله                                 فرات                                 کارون                                 نیل

مدنی

4- روز جمعه مخصوص چه کارهایی است 4 مورد ؟

5 –   4 مورد از مشکلات خانوادگی پرجمعیت را بنویسید ؟

 6-  درمسجد به چه جایی محراب می گویند ؟

 7-   زنان روستایی علاوه برکارهای خانه ، در چه کارهایی به شوهرانشان کمک می کردند ؟

 8- کامل کنید :

الف : اگر چیزی را درجای خودش قرار دهیم نشانه ی چیست ؟

1-  عادت                2-   احترام به والدین                     3-   نظم                          4-   هیچکدام

ب : خانواده چگونه تشکیل می شود ؟

 1-  با ازدواج زن و مرد                 2-  با تولدفرزندان                       3- باساختن خانه

 د : بهترین راهنما در مدرسه .............................................. است .

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:44  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

طرح درس

به نام خدا

 

جدول زمانبندی دروس پایه چهارم  سال تحصیلی 84 - 83

ماه

 موارد درسی

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

قرآن

ص1 تا ص 14

ص15تا ص 31

ص32 تا ص 46

ص 47 تا ص 59

ص 60 تا ص 69

ص 70 تا ص 83

ص 84 تا ص 93

ص 94 تا ص 104

هدیه های آسمان

ص2 تا ص 11

ص12 تا ص 25

ص26 تا ص 35

ص 36 تا ص 35

ص 42 تا ص 51

ص 52 تا ص 65

ص 66 تا ص 71

ص 72 تا ص 79

فارسی

ص1 تا ص 21

ص22 تا ص 47

ص48 تا ص 68

ص 69 تا ص 87

ص 88 تا ص 104

ص 105 تا ص 128

ص 129 تا ص 139

ص 140 تا ص 154

تاریخ

ص69 تا ص 74

ص75 تا ص 80

ص81 تا ص 85

ص 86 تا ص 88

ص 89 تا ص 94

ص 95 تا ص 99

ص 100 تا ص 103

ص 104 تا ص 106

مدنی

ص107 تا ص 110

ص111 تا ص 113

ص114 تا ص 116

ص 117 تا ص 119

ص 120 تا ص 122

ص 123 تا ص 130

ص 128 تا ص 130

ص 131 تا ص 133

جغرافیا

ص1 تا ص 10

ص11 تا ص 22

ص 23 تا ص 31

ص 32 تا ص 40

ص 41 تا ص 45

ص 46 تا ص 55

ص 56 تا ص 61

ص 62 تا ص 67

ریاضیات

ص2 تا ص 27

ص28 تا ص 55

ص 23 تا ص 31

ص 87 تا ص 112

ص 113 تا ص 132

ص 133 تا ص 155

ص 156 تا ص 173

ص 174 تا ص 186

علوم تجربی

ص2 تا ص 15

ص16 تا ص 28

ص 23 تا ص 31

ص 41 تا ص 53

ص 54 تا ص 61

ص 62 تا ص 76

ص 77 تا ص 83

ص 84 تا ص 94

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:43  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

درس علوم تجربی طرح درس :

بنام خدا

هدف کلی

1-  حیطه دانشی :

1-  منظومه ی شمسی را تعریف کنند  2-  سیارتمنظومه ی شمسی را نام ببرند و ...

2- حیطه ی نگرشی :

در تهیه ی مواد و ابزار لازم برای فعالیت ، احساس مسولیت کنند .

1- نسبت به کسب اطلاعات بیش تر ، از خود کنجکاوی و علاقه مندی نشان دهد .

2- به عظمت خلقت ارج می نهد .

3- روش پرسش گری دراو تقویت می شود .

3- حیطه ی حمایتی مهارتی :

قمر را به طور ساده به کمک تصویر نشان دهد . در مورد کره ی ماه و جایگاه آن نسبت به زمین و خورشید اطلاعاتی کسب کند . موقعیت سیاره ها را نسبت به خورشید روی مدل نشان میدهد و آن ها را با یکدیگر مقایسه کند .

وسایل کمک آموزشی :

کره ی جغرافیا  –  کتابهای آموزشی -  تصاویر -  مدل – منظومه ی شمسی .

روش تدریس :

1- پرسش و پاسخ  2-  نمایشی .

 

نحوه ی شروع :

برای شروع درس : بچه ها چشم های خود را ببندید و فکر کنید الان در فضاهستید حالا چه می بینید .

ارزش یابی تشخیصی :

1-  سنگ های رسوبی را تعریف کنید ؟

2-  کانی را تعریف کنید ؟

ایجاد انگیزه :

برای ایجاد انگیزه و سایل آموزشی را به کلاس آورده که باعث تشویق آنان به درس شود .

نحوه ی ارائه درس :

بعد از سوال پرسیدن و جمع آوری پاسخ دانش آموزان ، شبها اگر به آسمان نگاه کنید حتما تعدادی از سیارات را مشاهده می کنید . منظومه ی شمسی دارای سابقه ی بسیار طولانی است حتما قبل از اینکه انسان به وجود آید که این منظومه تشکیل شده است ازیک ستاره و 8 سیاره همانطور که توی ماشین نشسته ایم احساس می کنیم که ساختمان ها حرکت می کنند ، زمین هم به دور خورشید می گردد ولی خورشید خود جای ثابتی دارد و نورزرد روشنی دارد . تمام سیارات همانند ماشین دور خورشید می گردد ولی میزان فاصله ی آنها با خورشید یکسان نیست برای همین بعضی گرم و داغ هستند و بعضی بسیار سرد هستند. اولین سیاره نزدیک به خورشید عطارد است که دانش اموزان به صورت نمایش منظومه ی شمسی و سیارات آن را به بچه ها معرفی می کنند .

 جمع بندی ( نتیجه گیری ) :

برای جمع بندی از بچه ها خواسته که مطالب مهم را روی تابلو یادداشت کنند .

ارزشیابی تراکمی :

مجموعه ی در کلاس اجرا می گردد . منظومه ی شمسی را تعریف کنید ؟

تعیین تکلیف :

فکر کنید به یکی از سیارات سفر کرده اید ، خاطرات خود را در طول این سفر به صورت یه سفرنامه به کلاس ارائه دهید .

یک نمونه مدل منظومه ی شمسی درست کنید ؟

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:43  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

چگونگی ساخت وسیله ی دست ساز

 

چگونگی ساخت وسیله ی دست ساز -  در رابطه با درس علوم تجربی پایه چهارم  ابتدایی. صفحه  57  کتاب علوم درسی باز تابش نام وسیله ( زیبا بین )

 

هدف : آشنایی  دانش آموزان  با چگونگی کاربرد آینه در ساخت وسیله ای به نام زیبا بین که نشان دادن این وسیله بچه ها به چگونگی باز تابش نور پی می برند و هم چنین نحوه ی استفاده از آینده را می فهمند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:42  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

ويژگي هاي يك معلم خوب

.      در صورت بروز رفتار نامناسب از سوی دانش آموز رفتارهای گذشته او را بر علیه آنان بکار نگیرد و به عبارتی گذشته  نا مطلوب او  را همچون بر چسبی بر پیشانی فراگیر نزند.

2.      در هنگام رسیدگی به رفتارهای نابجا و یا در هنگام تغییر رفتار دانش آموزان به زمینه اساسی و احتیاجات او توجه نماید.

3.      خود را کامل نداند و دائماً در صدد ایراد گرفتن از دیگران نباشد که روش فوق زمینه را جهت بروز رفتارهای نامناسب فراهم می   سازد .

4.      دانش آموز را به عنوان یک انسان قبول داشته باشد و او را درک کند از ارزشیابی شخصیتی او خصوصاً جنبه های منفی  شخصیت در حضور جمع اجتناب ورزد .

5.      به عنوان یک الگوی رفتاری باید در افکار و اعمالش ثبات داشته باشد و تصمیم گیری او متأثر از حالات هیجانی او نباشد.

6.      عنایت داشته باشد که دانش آموزان با اظهار نظر معلم و مربی در مورد خودشان خیلی اهمیت می دهند، لذا چنانچه آنان  احساس کنند که ارزشیابی معلم بدون غرض بوده و با رعایت کامل انصاف صورت گرفته است، برای آن ارزش قائل می شوند . و  در نواقص و نقاط ضعف خود تلاش می کنند. ولی اگر ارزشیابی منصفانه نباشد، موجب کینه و عناد و در نتیجه دوری گزیدن آنان   از مربی و یا معلم می شود که پی آمد های نامطلوب دیگری را  نیز در بر خواهد داشت .

7.      بطور مستمر از کار خود ارزیابی به عمل آورد یعنی با توجه به هدف های آموزش و رفتاری که در شروع درس در نظر دارد.  بیندیشد که تا چه حد به هدف های خود نائل گردیده است و تا چه حد توانسته است  در دانش آموزان نفوذ کند و مورد تأیید  واقع شود .

8.      خوش صحبت بوده و دارای قدرت بیان باشد. زیرا قدرت بیان و نفوذ کلام معلم در ایجاد رابطه با دانش آموزان و تفهیم مطالب   درسی به آنان بسیار مؤثر است.

9.      از لحاظ وضع ظاهری مرتب و آراسته باشد. به عبارت دیگر پوشش و آرایش او در عین سادگی متناسب با محل و فضا ی   آموزشی باشد و همواره پاکیزگی و نظافت را رعایت نماید.

10.  در عین معلم بودن، مربی نیز باشد یعنی علاوه برتعلیم دانش آموزان، به تزکیه و تهذیب اخلاق آنان اهتمام ورزد و بررسی نماید   که این درس آموزی ها تکالیف دادن ها تشویق ها و یا تنبیه ها چه اثری در کار شاگرد می گذارد.

11.  از برنامه های تکراری وغیر ضروری پرهیز نماید ودارای ابتکار وخلاقیت باشد.

12.  همچون یک باغبان تمام وجود واندیشه اش رادر خصوص شکوفایی دانش آموزان که گردانندگان جامعه فردا می باشند بکار گیرد.

13.  شاگردان خود را بهترین دوستان وحتی فرزندان خود محسوب نماید وراه رسم کاروروش تصمیم گیری در یک امررابا آنان در میان  بگذارد.

14.  با خلوص نیت وقصد خدمت کار کند و توقٌع تقدیر،جز از خدای سبحان نداشته باشد.

15.  به تحولات جوامع آگاه باشد.

16.  عملش، قولش راتکذیب نکند.

17.  حتی الا مکان ازوضع خانوادگی ،طرزفکر، رفتار و استعداد دانش آموز آگاه باشد.

18.  نجیب ،آزاده ، پاکدل، شکیبا،وظیفه شناس،شجاع،متین،مقاوم،موٌدب،شریف،معتدل وبلندنظر باشدوبرکنار از تلوٌن مزاج،حسد،  کینه،دون همتی، بخل،تنبلی،تملق گویی،بیهوده گویی وتند خویی باشد.

19.  با شیوه های پرورش و روشهای آموزش آشنا باشد.

20.  فن تدوین وتربیت اطفال را بداند.  

21.  توانایی استقرار عدالت در مدرسه وکلاس را دارا باشد.

22.  وظیفه شناس باشدودر ایجادنظم وامنیت محیط آموزشی خود کوشا باشد.

23.  به شغلش مفتخر باشد وعملش رابا نیت قربت انجام دهدواز خدمت خودلذت ببرد.

24.  از طبقه بندی دانش آموزان در صورتی که به لحاظ استعداد مختلف باشند، پرهیز نماید.

25.  به پرسشهای دانش آموزان توجه داشته باشدوعادلانه پاسخ گویدبه حدی که هیچ کس از سوال کردن محروم نماند.

26.  به توسعه فعالیت های گروهی  توجه داشته باشد.

27.  به افراد ممتاز وسرآمد کلاس به عنوان سر گروه مسئولیت تقویت درسی دانش آموزانی که متوسط یا ضعیف هستند واگذار  کند.

28.  عوامل مهمی که رشدعلمی دانش آموزان را به تعویق می افکند بشناسد وازآنهااجتناب کند.

29.  کلامی که به کار می گیردخود درس علم وعبرتی برای متعلٌمان باشد.

30.  محبت وعظمت در نگاه او باشد نه در آنچه بدان می نگرد! چرا که نهال دوستی ومحبت در دل انسان ریشه وسایه آن بر اشیا  افتد.

31.  برخی از لغزش های دانش آموزان را با نظر اغماض بنگرد واز آن در گذرد.

32.  شمع معرفت وچراغ شهود در دلها برافروزد تا در پرتو آن گوهر دانش بیفشاند.

33.  سخن به اندازه گویدوازگفتار بیهوده بپرهیزد.

34.  گمان بد نبردوتحقیق نکرده قضاوت نکندوپس از آنکه حقٌی مسلم شد در تصمیم گیری قاطع باشد.

35.  نه کسی را تحقیر کندونه به حقارت تن دهد.

36.  دانش آموزان را بیهوده سرزنش نکندوآنان را آزار ندهد.

37.  آنی از نعمت های خدا غافل نماندوپیوسته از اواستعانت جوید.

38.  دانش آموزان در کنار اواحساس امنیت وآرامش کنند.

39.  احساس مسئولیت را به دانش آموزان بیاموزد.

40.  ایمان وتقوارااز راه تفکٌر در خلقت وشناخت انسان آموزش دهد.

41.  کلاس او به گونه ای باشد که شوق فراگیری علم وحکمت در دانش آموزان ایجاد شود.

42.  رفتاروگفتارش، دانش آموزان را به یادخداواولیا الله بیندازد.

43.  از قبول مسئولیت نگریزد.

44.  در پی جست وجوی تقصیر در متعلمان نباشد.

45.  الگوی ایمان،معیار محبت وکانون مهرورزی باشد.

در آستانه قرن بیست و یکم در حوزه آموزش و پرورش با توجه به سطح انتظارات افکار عمومی، نسبت به برون دادهای فعلی نظام تعلیم و تربیت کاستی های قابل توجهی احساس می شود. از طرفی تغییرات سریع به وجود آمده در عرصه های مختلف و تغییر نیازمندی های جامعه، بروز حرف و مشاغل جدید، همگی ضرورت بازنگری در فرایند آموزش و پرورش را فراهم کرده است. در نگرشی سریع به آموزش و پرورش برای جلب اعتماد عمومی، تربیت معلم شایسته مطرح می باشد. لذا پرداختن به برنامه آموزشی در آموزش و پرورش که بخشی از آن معلمان خلاق و شایسته می باشند ضروری به نظر می رسد. راجر کافمن می نویسد درجه ی موفقیت یک نهاد یا سازمان آموزشی به میزان هم خوانی قصد آن سازمان با قصد جامعه بستگی دارد. (پرویزیان، سایت آموزش و پرورش)

باید توجه داشت که برنامه ریزی آموزش و پرورش قبل از این که بر شاخص های کمی استوار باشد تاکید بر کیفیت دارد لذا باید برنامه های پیش بینی نشده در جهت بهبود کیفیت آموزش و در راس آن معلمان به عنوان مجریان اوامر آموزشی باشد و فرایند تصمیم گیری ها باید بر اساس یک الگوی مشخص و هدفمند صورت گیرد. ضمن این که آموزش و پرورش ما در حال حاضر با بسیاری از جوامع تطبیق داشته است ولی برای رسیدن به اهداف متعالی سازمان و رسیدن به استانداردهای لازم نیاز به بازبینی و چاره اندیشی دارد و این بازبینی می بایست در سطوح مختلف نظام آموزشی و علی الخصوص در بازنگری روش آموزش در مقاطع مختلف صورت پذیرد. بنابراین در این مقاله، سوالات ذیل مطرح است. نظام آموزشی در قرن بیست و یکم چگونه است؟ ویژگی های معلم در قرن بیست و یکم چیست؟

اهمیت مــــوضوع

تحولات سیاسی کشورهای مختلف جهان در قرن گذشته بحران های اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی و... بدنبال داشته است. این مسائل باعث شده که کارآیی نظام های آموزشی فعلی مورد سؤال قرار گیرد و بازنگری در آنها لازم و ضروری به نظر برسد و برای مقابله با مسائل مذکور و ارتقاء کیفی نظام آموزشی نیاز به اتخاذ برنامه ریزی استراتژیک و استاندارد آموزشی بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. ضمناً در کشورهای جهان سوم علاوه بر موارد یاد شده، افزایش تقاضا برای آموزش، افزایش هزینه های آموزش و پرورش و تامین آن، کاهش کیفیت آموزشی، سست شدن مدیریت نظام آموزشی، عوامل چالش برانگیز به نظر می رسند که در پیش روی کارشناسان و دست اندرکاران نظام های آموزشی خودنمایی می کند. در کشور ما نیز با استفاده مدارک موجود (عسگری، 1373- بازرگان، 1374) مشکلات مذکور وجود دارد و تجدید نظر در کمیت و کیفیت بخش آموزش و پرورش کشور اجتناب ناپذیر می باشد. از طرفی هر گونه تغییر یا اصلاح در برنامه های آموزشی باید مبتنی بر نظریه های شناخته شده و استاندارد شده صورت گیرد در غیر این صورت تغییرات تکراری بی ثمر ناپایدار همراه با تجارب تلخ آموزشی خواهد بود. انگیزه ی مقاله ی حاضر نیز بر همین اساس می باشد و ضمن ترسیم آموزش و پرورش در قرن بیست و یکم و ضرورت در سطح کلان ارائه شود تا در آینده بتواند در ارتقاء کیفیت و کمیت آموزش موثر باشد.

محتوای فضای قــــــرن بیست و یکم

هم اکنون قرن بیستم به انتهای خود رسیده و هزاره سوم آغاز شده است. قرن بیستم پرحادثه ترین قرن های بشری بود. دو جنگ جهانی اول و دوم که در کشتار و ویرانی نظیری برایشان نبود، انقلاب روسیه و چین که ادعا داشت وضع بشر را از بیخ و بن دگرگون می سازد. فروپاشی شوروی و اروپای شرقی، افول انقلاب فرهنگی چین، برچیده شدن بساط سلطنت در چند کشور، نظیر مصر و ایران، استقلال یافتن کشورهای استعمار زده، پیشرفت عظیم علم و فن، شکافتن اتم، پیاده شدن در کره ی ماه، کامپیوتر و اینترنت، آلودگی محیط زیست، مباحث جهانی شدن، IT، دولت الکترونیک و رویداد دیگر از این نوع، همگی زاییده ی این قرن می باشد. همه ی این تحولات، بسی سترگ تر و پیچیده تر در قرن 21 خواهد بود.

با این سرعت تغییر و تحولات جهانی عجیب است که انسان، همان انسان قبل با قالب های قدیمی باقی بماند و کلاس های درس، همچون گذشته و به شیوه های متداول سنتی و مکتب خانه ای باقی بماند و نظام های آموزشی، متحول نشود. باید طرح و برنامه ریزی تازه، آموزش نوین مدرسه و کلاس و بالاخره معلم با روش های جدید راه انداخت. لذا بحث استانداردها در فضاهای آموزشی و کلاس درس و روش های یادگیری، زیربنای تحولات و تغییرات بنیادی می باشد. در قرن بیست و یکم، انفجار جمعیت یادگیرنده، سرعت ارتباطات جهانی و افزایش آموزش و افزایش انتظارات، وجود سلاح های بنیان افکن، تجربه های شکست خورده ی مدل قبلی، فاصله ی هولناک میان علامتی هشدار دهنده است بر این که نظامی ماورای آنچه که بوده، باشد و شاید مقوله ی استانداردسازی، حرکتی باشد به سمت ایجاد تعادل لازم چرا که بعضی ها استانداردسازی را هماهنگی برای رسیدن به خوشبختی نظام ها می دانند.

فرق قرن بیست و یکم با قرون گذشته در این خواهد بود که مرز های حفاظ و دریچه های اطمینان در آن به حداقل کارایی می رسند و مشکل های موضعی تبدیل به مشکل های جهانی می شوند. بنابراین باید در قرن بیست و یکم پایه های نظام آموزشی را محکم تر و ریشه دارتر کنیم تا بتوانیم در مقابله با این تغییر و تحولات، سرفراز بایستیم. و استانداردسازی در آستانه ی قرن بیست و یکم، چیز عجیب و غریبی نیست. بلکه علمی کردن نظام آموزشی و مطابقت دادن آن با تحولات روز می باشد و آموزش و پرورش با کمک استاندارد سازی باید برای فردایی بهتر و شفاف تر، آماده شود. (خنیفه، سایت آموزش و پرورش)

مسائل اساســـی در آمـــوزش و پـــرورش قـــرن 21

کسی به طور قطع نمی تواند ابراز نظر کند که قرن بیست و یکم دارای چه ویژگی هایی خواهد بود اما آنچه مسلم است این است که دنیا مانند هزاران سال قبل، روال آرام و کندی نخواهد داشت و بسی جای امید است که انسان با تکیه بر هوش و تفکر خود که از ویژگی های ستایش شده او در قرآن کریم می باشد و به واسطه ی آن به عنوان اشرف مخلوقات معرفی شده است، راهکارهایی در برابر موانع آن قرن بیابد. اما آنچه که به نظر می رسد آموزش و پرورش با چهار مسئله ی مهم در قرن بیست و یکم مواجه خواهد بود که اگر از هم اکنون درصدد پاسخ قاطع برای آن نباشد، نگران کننده خواهد بود.

• جمعیت افزاینده دانش آموزی و برنامه ریزی دقیق و پیش نگر

• کیفیت آموزش و استاندارد های علمی جهانی و بومی

• افزایش بهره وری در همه ابعاد

• مطالعات تطبیقی و تحول بر مبنای زمان و ضرورت و فرهنگ

ویژگیهـــــای معلم در قرن 21

از آنجایی که قرن بیست و یکم، قرن اطلاعات، ابتکار و مهارت و سرعت می باشد بنابراین ویژگی های معلم در این قرن بر اساس این اصول می باشد.

الف) اطلاعـــــــات:

ویژگی معلم، بالا بردن اطلاعات و به روز کردن آن است. در بحث اطلاعات ((برنامه ICT فناوری اطلاعات)) جایگاه ویژه ای دارد که به آن می پردازیم.

1- آشنایی فناوری آموزشی: برای کسب موفقیت در قرن بیست و یکم، معلمان باید دانش آموزانی تربیت کنند که یادگیرندگان مادام العمر باشند و این مسیر نمی گردد مگر این که فرایند یادگیری مبتنی بر انتقال صرف دانش تغییر پذیرد بنابراین معلمان باید با استفاده از کامپیوتر و اینترنت و کاربرد آنها تدریس واقف باشند و دانش آموزان را نیز به این امر ترغیب کنند. فناوری اطلاعات به ما می گوید آن چه که تا دیروز درست بوده امروز ممکن است نادرست و حتی گمراه کننده باشد، بنابراین معلمان با استفاده از این تکنیک باید معلمانی محقق و پژوهشگر باشند و دانش آموزان پرسش گر امروز و پژوهشگر فردا تربیت کنند.

2- آشنا با استاندارهای جهانی کیفیت کار

3- بالا بردن اطلاعات عمومی: معلم قرن بیست و یکم در همه ی زمینه ها اطلاعات خود را بالا ببرد نه فقط در زمینه رشته ی تدریس خود چرا که بسیاری از علوم به هم وابسته اند. اصطلاحات رایج روز را بشناسد، امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جامع خود را بداند و در نهایت به علم روان شناسی آگاه باشد چرا که یک معلم بیش از معلم بودن خود باید یک روان شناس آگاه و خبره باشد.

4- تدریس نوین: استفاده از روش تدریس فعال و همگام با روز، روش هایی تدریس معلم را ویژگی خاص می بخشد عبارتنند از : روش همیاری، روش تدریس فعال، روش بارش مغزی، روش ایفای نقش، روش نمایشی، روش بحث گروهی، روش حل مسئله، روش استقرایی، روش اکتشافی. تمامی این روش ها را می شناسد و می داند که هر یک را در چه درسی و در چه کلاسی به کار گیرد و به تعبیری تدریس او مبتنی بر استانداردها است و تدریس بر اساس استاندارد نوعی بهبود فرایند کار در آموزش و پرورش است.

5- شرکت در دوره های ضمن خدمت: معلم همیشه خود باید در حال فراگیری علم باشد و اطلاعات جدید و نو را بگیرد، در طول کار خود همیشه یکسان تدریس نکند و نکات را از جهات مختلف و زوایای متعدد بیان کند. لازمه ی این کار، شرکت در دوره های ضمن خدمت آموزش معلمان است.

6- آشنایی با اصول روانشناسی تربیتی: از آنجائی که معلم در طول تدریس خود نیاز به ارتباط مقابل دارد، بنابراین باید مخاطبان خود را شناسایی کند. بداند در چه شرایطی زندگی می کنند، تا حدی از خانواده آنها مطلع باشد. در این صورت می تواند پیام های یاددهی خود را شفاف منتقل سازد.

7- داشتن طرح درس: معلم، باید زمان تدریس خود را حساب کند کتاب مورد تدریس را با طرح درس سالانه، بودجه بندی کند و همچنین طرح درس روزانه، داشته باشد و اطلاعاتی کافی و جامع درباره ی مراحل طرح درس نویسی داشته باشدف ارزشیابی تشخیصی،تکمیلی، پایانی را بداند و در مراحل تدریس خود به کار بندد. هدف های جزئی و کلی و هدف های رفتاری را شناسایی کند. حیطه های آموزشی (دانش، درک و فهم، کاربرد،ترکیب قضاوت) را بداند و در طرح ریزی سؤالات و ارزشیابی های مستمر خود که در طرح سالانه خود در نظر گرفته است اعمال نماید.

ب) ابتکـــــار

دومین ویژگی قرن بیست و یکم، قرن ابتکار بود که در این زمینه، معلم باید دارای ویژگی های زیر باشد.

1- خلاق است: معلم قرن بیست و یکم در این رابطه ی خود خلاق است، دست به شیوه های جدید می زند و دانش آموزان را نیز خلاق با می آورد هر اندازه دانش آموز از نظر اطلاعات، غنی تر باشد. انگیزه ی خلاقیت که در نهاد او بالقوه وجود دارد به فعلیت می رسد و این صورت نمی پذیرد مگر این که معلم و راهنما خودش، آراسته به صفت خلاقیت باشد.

2- ایجاد دنیای پرسش در کلاس: معلم مبتکر، کسی است که همیشه سؤالی برای مطرح کردن در کلاس داشته باشد و حس انگیزه ی کنجکاوی دانش آموزان را تحریک کند. آنان را به فعالیت و جنبش وا دارد. (در کلاس مرده و خسته کننده، مرتباً دیدگان دانش آموزان فقط به عقربه های ساعت می باشد)، را روشن سازد و عشق یادگیری فنون جدید را در آنها زنده کند.

3- ایجاد دنیای تخیل در کلاس: معلم مبتکر به تخیل دانش آموزان احترام می گذارد. یک انشای نو یا یک نقاشی غیر عادی را به مسخره نمی گیرد، از جنبه ی خلاقانه و مبتکرانه به آن می نگرد زیرا تخیل است که خلاقیت و ابتکار را به دنبال دارد.

4- واهمه نداشتن از شکست: معلم مبتکر در به کارگیری مسائل از هیچ گونه شکستی نمی هراسد بلکه قوی و استوار می ایستد، طرح های خلاق خود را آزمایش می کند و جواب و نتیجه را می گیرد و به همه منعکس می کند.

5- خطرپذیری: معلم مبتکر در راه خود هر گونه خطری را می پذیرد اعم از خطرات مالی یا غیر مالی، زیرا به هدفش امیدوار و معتقد است.

6- قدرت تغییر پیش فرض ها: معلم مبتکر پیش فرض های جدید ارائه می دهد و به یک مسئله از زوایای مختلف می نگرد، پیش فرض های قدیمی برای او جالب نیستند، می اندیشد در ذهن خود ((چرا)) پروری ذهنی ایجاد می کند و پیش فرض ها را تغییر می دهد، تجربه می کند، می آزماید تا بالاخره روشی جدید و طرحی نو در اندازد.

7- تشخیص پیش نیازهای دانش آموزان: یکی از زمینه فعالیت های معلم این است که از کجا شروع کند و پیش نیاز فراگیران او چیست؟ نقطه ی شروع مبتکر سنتی و معمولی نیست، بهترین نقطه ی شروع را به کار می بندد، گاهی با طرح سؤالی نوین با آوردن وسیله با ماکتی سؤال برانگیز و...

8- درمان ناتوانایی های یادگیری: معلم مبتکر دانش آموزان ناتوان را شناسایی می کند و به درمان آنها می پردازد. معلمی که با دانش آموزان یک دست خلاق و توانا کار کند، ابتکار خاصی شاید نتواند در کار خود به کار بندد، اما معلم مبتکر کسی است که با به کار بردن روش ههای جدید آموزشی به دانش آموزان ناتوان کمک کند.

9- شناخت تفاوت های فردی: معلم مبتکر به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه دارد . می داند به هر کدام چه مسئوولیتی بدهد و در چه زمینه ای آنها را خلاق بار آورد و استعدادهای نهان آنان را در چه رشته ی تحصیلی بارور سازد.

ج) مهارت و سرعت

سومین ممیزه ی قرن بیست و یکم، مهارت و سرعت است که معلم باید دارای ویژگی های زیر در این مقوله باشد.

1- مهارت های فردی: شامل قدرت طرح ریزی مدل ذهنی، به کارگیری اصول منطقی در تدریس، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل قدرت تصمیم گیری.

2- مهارت های ارتباطی: مهارت های ارتباطی معلم شامل ویژگی های: کنترل احساسات، فن بیان، به کار بردن شعر و امثله در تدریس و گزارش دهی صحیح می باشد.

3- مهارت در تدریس: بیشترین تأثیر در اثر بخشی کار معلمان، مهارت در تدریس و اطلاع از دانش تدریس است و ارتباطی خاص بین دوره کارآموزی و عملکرد معلمان وجود دارد، معلم قرن بیست و یکم باید با فنون جدید تدریس آشنا باشد و آنها در تدریس خود به کار گیرد.

4- استفاده از وسایل کمک آموزشی (تکنولوژی آموزشی): یکی از مقوله هایی که به مهارت و سرعت تدریس معلم کمک می کند به کار بردن وسایل کمک آموزشی در امر تدریس می باشد به ویژه در دوره مقطع ابتدایی.

5- مهارت تفکر انتزاعی: معلمانی که تفکر انتزاعی بالایی دارند می توانند با دیدهای متفاوت به یک مسأله یا مشکل بنگرند( از دید خودشان، دانش آموزان، مشاوران، مدیران، اولیاء و ...) بنابراین می توانند راه حل های متفاوتی ارائه دهند و درباره ی مزایا و معایب هر برنامه، فکر و بهترین راه را انتخاب کنند و اگر نتایج پیش بینی شده، تحقق نیابد مشتاقند که برنامه را تغییر دهند. در هنگام برنامه ریزی مشکلات اضافی را می توانند حدس بزنند و قبل از این که مشکل روی دهد به طور منظم و اصولی پیشگیری هایی را تدارک ببینند، مهارت تفکر انتزاعی باعث می شود معلمان در امر یاددهی موفق تر باشند.

6- مهارت تجزیه و تحلیل مسائل: این معلمان سطح تفکر انتزاعی فوق العاده بالایی دارند. در حوزه کلامی از هوش زیادی بهره مندند، سرشار از اندیشه های عالی هستند. درباره موضوعات گوناگون به روشنی بحث می کنند، می دانند انجام چه کارهایی لازم است و چه کارهایی ضرورت و اهمیت ندارد.

نکته ای که قابل ذکر است این که هر چند در قرن بیست و یکم تحولات جهانی و واژه ی سرعت اطلاعات، ابتکارات، مفاهیم کلیدی و خاص می باشند اما ویژگی های معلم در فرهنگ دینی ما همیشه جای خود را دارد که در کنار ویژگی های قبلی اهمیت فراوان و به سزایی دارد چرا که هدف از تعلیم و تربیت فراگیران تنها در زمینه علم نیست بلکه تربیت و پرورش دینی و رشد خصوصیات اخلاقی بسیار مهم است که در این جا به ویژگی های اخلاقی معلم در قرن بیست و یکم می پردازیم.

د) ویژگی های اخلاقی

1- مراعات آداب و رسوم اجتماعی: بسیاری از سعادت های اجتماعی مرهون ادب و مراعات آداب و رسوم اجتماعی است و به بهانه ی پیشرفت علم و تحولات و جهانی شدن نباید معلم که الگوی اخلاق برای دانش آموزان خود است آداب و رسوم اجتماعی خود را کنار گذارد، حصارها را بشکند و حریم عفت و پاکدامنی جامعه را کنار نهد.

2- نشاط و شادابی: معلم باید به هنگام ورود به کلاس، مشکلات زندگی خود را که ناشی از تغییر و تحولات جامعه اش می باشد نظیر تورم، گرانی، بیماری ها و ... همه را کنار گذارده و با روحیه ی شاداب و پرنشاط پا به دنیای کلاس نهد.

اگر بی نشاطی، کسلی، افسردگی بر او غلبه کند موجب انتقال آن به دانش آموزان نیز می شود و به قول نیچه: ((هیچ کاری که در آن روحیه ی شاد نقش نداشته باشد پیش نمی رود)). (رشد تکنولوژِی، 82)

3- آراستگی ظاهر: هر چند در قرن بیست و یکم سرعت، اهمیت ویژه ای می یابد و زمان و فرصت به حداقل می رسد اما معلم باید فرصت رسیدن به ظاهر را به خود بدهد و با ظاهری آراسته وارد کلاس شود. رسول اکرم (ص) قبل از خروج از منزل، مقابل آئینه می رفته و ظاهر خود را مرتب می کرده است و در جواب این سؤال که چرا تا این اندازه به این موضوع اهمیت می دهند می فرمودند: نمی خواهم باعث غیبت مردم شوم. معلم باید از رسول اکرم (ص) که الگو و اسوه اخلاق است درس بیاموزید.

4- سعه صدر: اگر معلم در عصر تحولات و تغییرات، رفتار هایی خاص از دانش آموزان خود دید باید با سعه ی صدر با آن برخورد کند، دریا دل باشد و توانایی پشت سر گذاشتن هیجان های ناشی از پیشرفت در دانش آموزان خود را داشته باشد زیرا با سعه ی صدر، بسیاری از مشکلات حل می شود ((رب اشرح لی صدری ... و یسرلی امری ( سوره طه، آیه 25) )) با سعه ی صدر می توان استعداد درونی فراگیران را شناخت و آنها را شکوفا کرد.

5- اخلاص: بارزترین ویژگی معلم در عصر شکوفایی علم، اخلاص است. مدرسه، درس، کلاس، رفتار، گفتار همه باید بوی اخلاص بدهد. اگر به دنبال آموزش های جدید و تکنیک های جهانی است نباید به خاطر ریا و رخ کشیدن خود و خودنمایی باشد، بلکه باید اخلاص در کار داشته باشد و تنها خود را نبیند بکله هدفش پیشرفت جامعه و تعالی آن باشد و اگر اکسیر اخلاص در کار معلم نباشد هر چند در زمینه ی علمی، معلمی موفق باشد اما ارزش معنوی نخواهد داشت.

6- شخصیت دان به دیگران: معلم موفق در قرن بیست و یکم، کسی است که علاوه بر این که خود متشخص است برای دیگران اعم از دانش آموزان یا همکاران ارزش و شخصیت قائل است و با سخنان کنایه آمیز نباید دیگران را برنجاند، بلکه باید راهنمای بقیه در راه یابی به موفقیت ها باشد دیگران را تحقیر و در جمع سرزنش نکند ((ویل لکل همزه لمزه)) زیرا باعث عقده و کینه در وجود شخص می شود و آتش انتقام را شعله ور می سازد.

7- تعهد در کار: اگر معلم همگام با جامعه پیشرفت کرد و بر تمامی زوایای علوم و فنون جدید دست یافت اما در کارش به خصلت تعهد آراسته نگشت، جز زیان و خسران برای جامعه اش ارمغان دیگری نخواهد آورد. تعهد کاری موجب درست استفاده کردن از اطلاعات علمی می شود، راه بکارگیری صحیح آنها را به معلم می نمایاند و گرنه علم در خدمت نسل کشی و تباهی جوامع می شود؛ همان طور که این وضعیت در غرب حاکم است.

8- تقوا: ویژگی های اولیه و مسلم برای قرن بیست و یکم، تقوا است. اگر معلم آراسته به خوی و خصلت تقوا نباشد، نسلی که تحت تعلیم و تربیت او می باشند عاری از این صفت خواهند بود و کسی که تقوا نداشته باشد تحت تأثیر فرهنگ های مخرب قرار خواهد گرفت
و پدیده ی تهاجم فرهنگی را با استقبال خواهد پذیرفت و یا این که دچار غرور علمی کاذب می گردد.

9- وظیفه شناسی: معلم قرن بیست و یکم، دارای خصلت وظیفه شناسی است. از زیر بار مسوولیت به بهانه های مختلف نمی گریزد، تأخیر در کار ندارد، در کلاس درسش اتلاف وقت نمی کند، کم کاری در برنامه اش مفهوم ندارد و حتی گاهی بیش از وظیفه نیز کار انجام می دهد و ایثار می کند، فقط به کار از جنبه ی مالی و سود مادی نمی نگرد و در حین انجام وظیفه اش چشم داشت به تعریف، تمجید یا پاداش و تشویق خاص و ... ندارد.

10- رأفت و مهربانی: معلم قرن بیست و یکم، مهربان است و با این صفت کودکان و نونهالان را به خود جذب می کند، پرخاشگر و تندخو و عصبانی نیست، زمینه را برای هر گونه پرسش و سؤال فراهم می کند، اجازه می دهد به راحتی دانش آموزان با او گفتگو کنند، مشکلات درسی یا غیر درسی خود را بازگو کنند.

11- نگرش و بینش صحیح: معلم قرن بیست و یکم، نگرشی درست و مثبت از مسائل دارد. مسائل جدید و نوآوری ها را با دید مثبت می نگرد که روحیه رقابت جویی را در او تقویت می کند نه این که کاستی های او را به رخش کشد، در تجزیه و تحلیل این نوآوری ها قوی و قدرتمند است و آنها را مغتنم می شمارد و به خوبی استفاده می کند. (افروز، غلامعلی)

12- تقدم منافع جامعه نسبت به منافع خود

نتیجه گیــــــــری

تحول اساسی و پایدار در هر جامعه در گرو متحول شدن نظام تعلیم و تربیت آن جامعه است و محور اصلی تحول و توسعه ی نظام تعلیم و تربیت بهبود کیفیت کار معلم، شناخت و ویژگی های آنها می باشد. معلمان به عنوان پایه گذاران اندیشه های علمی، مبلغان ارزش ها و مسوولیت های اجتماعی به کودکان ما می باشند و حرف اول را در تربیت منابع انسانی می زنند و هیچ حرفه ای همچون شغل معلمی تاثیر موثری در جوامع ندارد. طرفداران و مبلغان تحول و توسعه در جوامع باید بیش از هر کس حامیان واقعی معلمان باشند و سیاست گزاران آموزش و پرورش با در نظر گرفتن حقوق و مزایای شغلی ویژه برای معلمان مدارس و یا دارا بودن مدرک تحصیلی و تخصص و تعهد مورد نظر، دغدغه های زندگی را برای آنان کاهش دهند زیرا معلم یک هدیه الهی است و بسیاری از بزرگان فرهنگ ما و دیگر فرهنگ ها افتخارشان این بوده که سال های پربرکت عمر خود را در مدارس طی کرده اند نظیر پیاژه، اریکسون، مرحوم باغچه بان، استاد نیرزاده، شهید رجایی، باهنر و ...

از طرفی معلمان باید بدانند در چه شرایط متحول جهانی زندگی میکنند فکر و عمل و توان خود را محدود به مرزهای جغرافیایی خود نکنند از قدرت ابتکار، خلاقیت و مهارت برخوردار باشند، فعالیتهای خود را محدود به چند کتاب یا جزوه که در مراکز تربیت معلم یا در طول کار خود با آن آشنا شده اند نکنند زیرا که دنیای پیچیده و متحول امروز مستلزم یادگیری مداوم و فرزند زمان خود بودن و فعالیت، حساسیت و خلاقیت است و به گفته آلبرت انیشتن افراد انسانی را نباید همچون ابزارهایی بیجان در نظر گرفت و جوانان را به مثابه شخصیتهای متعادل و موزون باید به جامعه تحویل داد. (رشد تکنولوژی، شماره 155)

در پایان از خداوند متعال می خواهیم که به معلمان ما توفیق روزافزون در امر یاددهی عنایت فرماید و آنان را به صفات حمیده، آراسته گرداند و صبوری و بلند همتی و آزاد اندیشی را به آنان اعطاء فرماید تا بتوانند در تربیت و آموزش نسل سالم و صالح و خلاق موفق باشند چرا که آینده ی ایران در گروه کارآیی دانش آموختگان امروز می باشد.

منابـــع و ماخـــذ:
- تکنولوژی آموزشی، شماره 19، اسفند ماه 1382
- تکنولوژی آموزشی شماره 19، فروردین 1383
- معلم خوب من، آیت اله مظاهری، 1370
- سایت آموزش و پرورش www.Amoozeshvaparvaresh. Org
- ویژگی ها و قابلیت های مورد انتظار از معلمان، غلامعلی افروز، دانشگاه تهران، 1382
- استانداردهای آموزش فضای قرن 21، حسین حنیفه 1382
- تدوین استانداردهای کیفیت معلمان، اعظم ملایی نژاد، 1382
- رشد مدیریت مدرسه، شماره 15، فروردین 1383

کاربرد روانشناسی در آموزشگاه    تالیف:دکتر مقدم

 زمینه تربیت     اثر: دکتر علی قاسمی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:41  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

نقد و بررسی کتاب قرآن

 

نقد و بررسی درس ششم قرآن پایه چهارم ابتدایی صفحه 37 قرآن

 

که اشکال در زمان تدریس می باشد چون اگر این درس بجای درس دهم یا یازدهم بود خیلی بهتر بود زیرا با دهمه ی مبارک فجر مناسبت داشت ولی زمان تدریس این درس قبل از دهه ی مبارک فجر می باشد . پس اگر بجای درس یازدهم بود یعنی چند درسی عقب تر بود خیلی بهتر و از لحاظ زمانی مناسبت با دهمه ی مبارک فجر داشت و دانش آموزان با مسائل انقلاب و حضرت امام خمینی بیشتر آشنا می شدند .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:40  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

فعالیت های مکمل : واحد کار

ردیف     عنوان درس                 صفحه        فعالیت های مکمل :         واحد کار

1-     درس چهارم ( امید حسن )     12    فعالیت شماره 6 انشاء نویسی  مهارت عزت نفس

 

واحد کار – رضایتمندی

 

فعالیت شماره 7 : مصاحبه .

 

از دانش آموزان می خوادر خصوص موضوعات ذیل با اولیاء یا بزرگترها مصاحبه نمایند و نتیجه آن را در کلاس گزارش دهند .

 

راضی بودن برای رضای خدا به چه معناست ؟

به چه کسانی راضی می گویند ؟

آیا به خاطر چیزهایی که نداریم ؟ باید از خدا ناراضی باشیم ؟

چگ.نه می شود یک فرد رضایتمند باشد ؟

پس از ارائه گزارش دانش آموزان مصاحبه کننده در کلاس با بهره گیری از مصاحبه های انجام شده در خصوص رضایتمندی وتاثیر آن در آرامش روانی افراد بحث و گفتگو نمایند .

 

اشعار زیر را روی تابلو کلاس می نویسیم :

به دست آهن تفته کردن خمیر             به از دست بر سینه پیش امیر

عمر گرانمایه در این صرف شد          تاچه خورم صیف و چه پوشم شتا

ای شکم خمیره به نانی بساز                تانکنی پشت به خدمت دوتا

 

دانش آموزان را به گروه های دلخواه تقسیم کرده و از آنها می خواهم در وقت معینی

 ( مثلا 15 دقیقه ) در خصوص معنا و مفهوم اشعار ذکر شده با هم بحث و گفتگو نمایند ، پس از پایان مهلت مقرر یکی از آنها به عنوان سرگروه نتیجه تلاش و بحث گروه را به کلاس ارایه دهند . در وحله ی دوم با شرکت دانش آموزان گروهی را که توضیحات بهتر و کامل تری در این زمینه تهیه و ارایه نموده است را مورد تشویق قرار می دهیم .

و توضیحات تکمیلی را ارایه می کنیم تا نتیجه مورد دلخواه یعنی رضایتمندی حاصل گردد .

 

فعالیت شماره 9 : ایجاد موقعیت :

 

از شاگردان می خواهیم موقعیت های زیر را تصور نموده و باین کنند در صورتیکه در چنین موقعیت هایی قرار گیرند که چگونه با آن برخورد می کردند ( در آخر هر کدام از شاگردان یا گروه ها می توانند با افرادی که در چنین موقعیت هایی قرار دارندمصاحبه نموده و در ضمن پاسخ های خود را با پاسخ های فردی که در موقعیت واقعی قرار دارد مقایسه کرده و نتیجه را در کلاس گزارش دهند .

 

1- نداشتن دو پا یا دست

2- کرولال بودن

3- عدم برخورداری از مال و ثروت

4- نداشتن چشم

5- از دست دادن والدین

6- فعالیت شماره 10 : از بزرگان دین بیاموزیم :

امام علی : حدیث از امام علی :

خدای سبحان امور را بر اساس قضای خود جاری می کند نه بر وفق پسند و خودشایندتو .

ریشه خرسندی ، حسن اعتماد به خداست .

خرسندی میوه ی یقین است .

پیامبر خدا :

به قسمت خدا راضی باش ، غنی ترین مردم خواهی بود .

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:40  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

نمونه سوال جغرافیا

« بسمه تعالی »

نام و نام خانوادگی :              امتحان :جغرافیا                دبستان : حضرت رقیه (س)                پایه : چهارم شهریورماه 1389

پاسخ درست را با علامت × مشخص کنید

1-  نام طولانی ترین رود ایران چیست ؟ 1 نمره

زاینده رو                                 سفید رود                                شاهرود                                     کارون

2- کدامیک از جلگه های زیر در جنوب غربی ایران قرار گرفته است ؟ 1 نمره

جلگه گیلان                           جلگه خوزستان                        جلگه مازندران                           جلگه گرگان

3-  کدامیک از علامت های زیر باید در یک نقشه وجود داشته باشد ؟ 1 نمره

جهت های اصلی                    راهنمای نقشه                           جهت های فرعی                         مقیاس نقشه

4- کدامیک از وسایل یادگیری جغرافیا هستند ؟ 1 نمره

عکس                                    نقشه                                         کره                                           همه ی موارد

درجای خالی کلمه مناسب بنویسید

5-  به زمین های پایین کوه .................................. می گویند . 1 نمره

6-  بلندترین قله ی ایران ..................................... است . 1 نمره

7-  کدام جمله صحیح است ؟

1- به بالاترین نقطه ی زمین ، قطب جنوب می گویند . 5 / . نمره

2-  همهی دشت ها برای کشاورزی مناسب هستند . 5 / . نمره

 

8- آبرفت چیست ؟ 2 نمره

 

9-  صادرات را تعریف کنید ؟ 2 نمره

 

10-  ناهمواری چیست ؟ 1 نمره

 

11-  جلگه چگونه به وجود می آید ؟ 1 نمره   

 

12-  نام چهار جزیره را درخلیج فارس بنویسید ؟ 2 نمره

 

13-  دریای خزر چیست ؟ 2 نمره

 

14- نام دو رشته کوه در شمال و غرب ایران ، و نام دو دشت را برروی نقشه مشخص کنید ؟ 2 نمره

 

15 – دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟ 1 نمره

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:39  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

: هدیه آسماني طرح درس روزانه

مجری :  فرزانه دالوند       

 

هدف کلی  آشنایی دانش آموزان باامام حسین (ع)

 

حیطه دانشی : می داند که امام حسین (ع) به امر خدا تعیین شده است .

 

حیطه نگرشی : تقویت علاقه دانش آموزان با زندگی امام حسین (ع)  

 

حیطه مهارتی : تلاش برای آشنایی بیشتر با زندگی امام حسین و خانواده ی امام حسین (ع)

وسایل مورد نیاز : کتاب – تصاویر – تخته وایت برد- وسایل مخصوص عزاداری  

 

روش تدریس : روش سخنرانی – بحث گروهی – روش فعال 

 

نحوه شروع : سلام و احوال پرسی – رسیدگی به حالتهای روانی وروحی – حضور وغیاب  

 

ارزشیابی تشخیصی : از درس قبل چند سوال از دانش آموزان پرسیده شود- بچه های طبیعت اسم چه گروهی است

 

ایجاد انگیزه : دانش آموزان با گوش دادان به نوحه های عاشورا برایشان ایجاد انگیزه میشود. 

نحوه ی ارائه ی درس :

 

درس را با نام خدا شروع می کنیم و با نشان دادن وسایلی مانند طبل  , منقل , اسپند از

 

دانش آموزان می پرسیم اینها تورا به یاد چه می اندازد ؟چرا سر بند قرمز را به پیشانیت

 

گره زده ای و شال عزا به گردنت انداخته ای ؟ بعد از پاسخ دانش آموزان . معلم می گوید

 

امام حسین (ع) سومین امام ما شیعیان است که به امر خدا تعیین شده است کنیه او

 

عبدالله و لقبش سید الشهدا است . مادرش حضرت فاطمه (س) و پدرش حضرت علی (ع)

است او در سوم شعبان سال چهارم هجری در شهر مدینه به دنیا آمد . امام حسین (ع ) 

57 سال عمر کرد پس از روی کار آمدن یزدامام حسین (ع) او را لایق ندانست و تن به

 

ذلت بیعت با یزد نداد و برای افشای او به فرمان خدا از مدینه به مکه و پس به طرف

 

کوفه و کربلا حرکت کردند و همراه با یاران خود بالب تشنه توسط دشمنان اسلام به

 

شهادت رسیدند. زمان شهادت جمعه دهم سال 61 هجری مکان شهادت ودفنش کربلا است

 

وی به دست شمر بن ذی الجوشن می باشد. .او شجاعترین امت حضرت محمد (ص) بود

 

و شجاعت حضرت محمد وحضرت علی (ع) در ایشان بود . خداوند در تربت ایشان شفا

 

ودر داخل حرم امام حسین ااستجابت دعا را قرار داده است . یاران امام حسین (ع) که از

 

شجاعترین افراد بودند .روز دهم محرم در حالی که بیش از 72 تن بودند.

طراح : فرزانه دالوند                   آموزگار پایه سوم ابتدایی

نام استان

 مرکز استان ها

 نام استان

مرکز استان

آذر بایجان غربی

ارومیه

تهران

تهران

آذر بایجان شرقی

تبریز

گیلان

رشت

اردبیل

اردبیل

 مازندران

ساری

کردستان

سنندج

سمنان

سمنان

همدان

همدان

یزد

یزد

زنجان

زنجان

کرمان

کرمان

استان مرکزی

اراک

هرمز گان

بندر عباس

کرمانشاه

کرمانشاه

سیستان بلوچستان

زاهدان

لرستان

خرم آباد

قزوین

قزوین

ایلام

ایلام

قم

قم

خوزستان

اهواز

گلستان

گرگان

کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج

چهار محال بختیاری

شهر کرد

بوشهر

بوشهر

خراسان شمالی

بجنورد

فارس

شیراز

خراسان جنوبی

بیرجند

اصفهان

اصفهان

خراسان رضوی

مشهد

        البرز :   کرج

    نقشه ی ایران برای یاد گیری هر چه بهتر دانش آموزان

بنام خدا 

 

مطالبی که در سی دی جمع آوری شده است .

 

1-   جدول زمان بندی 

2-   طرح درس

3-   نمونه سوالات ریاضی پایه سوم ابتدایی

4-   فعالیتهای فوق برنامه

5-    نقد وبررسی کتاب ریاضی پایه سوم

6-   ساخت وسیله کمک آموزشی

7-   تحقیق دربار ی اهمیت صبحانه و میان وعده های غذایی در برنامه ی غذایی دانش آموزان

  

 

 

 

گرد آورنده :  فرزانه دالوند آموزگار پایه سوم دبستان حضرت رقیه (س )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:37  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

روشی برای تدریس کلمات هم نویسه

کلمات هم نویسه به کلماتی اطلاق میشود که شکل نوشتاری آنها یکسان است ولی تلفظ

 

ومعنای آنها با هم فرق دارد . برای تدریس این مطلب که مختص واژه آموزی درس

 

بخوانیم در کلاس سوم ابتدایی است آن را به صورت زیر طراحی می کنیم و مثل بازی اداه می دهیم :

 

الف -کلمات مورد نظر را روی تابلو می نویسیم وبا کمک خود بچه ها شروع به اعراب

 

گذاری آنها می کنیم

 

1- دّه – دِه          2- پّر – پُر       3- کِشتی – کُشتی       4- سّم – سُم

 

5- گُل – گِل        6- کّره -  کُره    7- شُش -  شِش      8- کّرم  - کِرم

 

ب- اگر در معنای کلمات اشکالی باشد توضیح می دهیم .

 

ج- پس از معنی کردن کلمات از دانش آموزان می خواهیم برای هر گروه از کلمات بالا

 

یک جمله بسازندیعنی هر دو کلمه را در یک جمله به کار ببرند برای مثال ,برای چند تا از آ

جمله های زیر را ساخته ام.  

 

در این دِه دّه کشاورز گندم کاشته اند.

 

این بالش پُر از پّر است .

 

در این کِشتی دو نفر کُشتی گرفتند. 

 

پس دانش آموزان را به چنده گروه تقسیم می کنیم واز آنها می خواهیم کلماتی را بنویسند

 

که هم نویسه باشند وبعد برای جمله هایی بسازند.  

 

با اجرای این روش ؛ در کلاس درسم فضایی شاد وپر نشاط ایجاد می کنم . در واقع به

 

کمک بازی ؛ جذابیت یادگیری این مطلب را زیاد کرده ام .به طوری وقتی قسمت واژه

 

آموزی درس مورد نظر را بازمی کنند تا برایشان تدریس کنم بدون مقدمه شروع به

 

خواندن کلمات نوشته شده به صورت های مختلف می کنند.

 

حدس بزن و برنده شو

یک بازی آموزشی برای هیجان انگیز ساختن املا 

 

املا از جمله درسهایی است که زیاد به آموزش آن اهمیت نمی دهیم با کمک به درست

 

نویسی د انش آموزان از طریق ابداع واجرای بازی آموزشی میتوان املا را از هیولایی

 

وحشتناک به دوستی صمیمی تبدیل کرد. در حدس بزن وبرنده شو  , یکی از این روشهای

 

هیجان انگیز است . این بازی , به نوعی بر گرفته از بازیهای سنتی کودکان است که با

 

تغییر ارائه میشود .          شرح بازی :

 

معلم کلمه ای از درس را انتخاب می کند وبه تعداد حروف آن خطهای افقی کوتاهی روی

 

تخته کلاس می کشد مثلا کلمه رعایت را انتخاب میکند وپنج خط کوتاه می کشد .

 

حال یکی از دانش آموزان می خواهد که جلو بیاید و با گفتن حروفی حدس بزند کلمه ای

 

مورد نظر چه بوده است . اگرحرفی را گفت ودرآن کلمه بود .با راهنمایی معلم آن را در

 

جای خود ودر بالای خط می نویسد واگر اشتباه بود زیر خط نوشته میشود مثلا اگر بگوید

 

(ب) معلم میداند این حرف در کلمه وجود ندارد ؛ پس میگوید خیر و دانش آموز ب ؛ را

 

زیر خط منویسد ولی اگر بگوید (ی) معلم میگوید این حرف چهارم است پس آنرا بالای خط بنویس .   

 

به ترتیب با هر حد س اشتباه آن حرف زیر خط نوشته میشود واگر بتواند قبل از اخرین

 

ولی اشتباه کلمه را حدس بزند برنده است . ولی اگر زیر خط ها پر شده باشد ودانش اموز

 

کلمه را پیدا نکند بازنده است .در صورتی که هیچ کدام از کلمه ی مورد نظر نباشد

 

معلم میتواند از دیگری بخواهد که بیاید وزیر خطها را پاک کند و بازی را ادامه دهد .این

 

بازی را میتوان به عنوان تکلیف شب به دانش آموزان داد تا در منزل با بزرگترها انجام

 

دهند . این روش مزایایی دارد ازجمله :

 

هیجان انگیز و پر هیاهوست و دوستی را محکم تر میکند

 

آموزش وتکلیف ارائه از تنوع خوبی بر خورداراست

 

اولیا و دیگر اعضای خانواده را نیز می توان به نوعی دل انگیز در امر یادگیری فرزندان درگیر کرد.

 

نقد وبررسی کتاب ریاضی سوم ابتدایی

 

تمرین ص 84  اندازه های دو شکلی که در کتاب ریاضی سوال 5 امده است درست نیست

 

وباید اصلاح شود تا دانش اموز دچار اشکال نشود.

 

ساخت وسیله اموزشی  درس علوم ابگرمکن خورشیدی

 

با ساخت این وسیله می فهمند که انژری خورشید رایگان است در دسترس است و به

 

سوختهای دیگر نیاز نیست وبهتر از ان سوختها است. 

 

 

 

طراح : فرزانه دالوند 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:37  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

: اهميت صبحانه و ميان وعده های غذايی مناسب برای دانش آ موزان و نوجوانان

فهرست

 

 مقدمه

 

 صبحانه

 

 ميان وعده غذايي

 

 تغذيه وقد مناسب

 

 مشكلات شايع در نوجوانان

 

 (چاقی‌ ،‌آگنه ،‌بي اشتهايي عصبي ،

‌ 

 پرخوري عصبي ، كم خوني)

 

 

 نتيجه  گيري

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

دانش امروز نشان داده است كه بسياری از بيماريهای دوران بزرگسالی

 

مانند خون بيماريهای قلبی وعروقی ،افزايش چربی خون و...به نحوه ی

 

 تغذيه مرتبط   است . بنابراين داشتن تغذيه ورژيم غذايی   مناسب    در

 

دوران كودكی می تواند از بروز اين بيماريها   دربزرگسالی  پيشگيری

                                                

كند . در سنين مدرسه ، رشد كودك  با  سرعت كمتری ادامه  مي يابد و

 

كمبود های  تغذيه ای در اين سنين ، كودك را از رشد   بالقوهای      كه

 

مي تواند داشته با شد باز مي دارد .  در اين سنين دا نش آموزان   برای

 

تامين نيازهای تغذيه ای خود به سه وعده غذای اصلی(صبحانه ،  ناهار

 

،شام )   ودو ميان وعده ( بين صبح تا ظهر ،ظهر تا شب )  نياز دارند .       

 

نوجوانی دومين مرحله اشد انسان است .در اين مرحله تغييرات  مختلف

 

در بدن وخلق وخوی نوجوان ايجاد ميشود.اين تغييرات نيازهای   در او

 

ايجاد ميكند تغذيه مناسب در برآوردن نيازهای جديد  نقش  مهمی دارد .

 

در ابتدای بلوغ بايد توجه داشت كه نوجوانان بيشتربه ظاهر خود اهميت

 

ميدهند وگاهي برای اينكه ظاهری مطلوب داشته باشند،تغييرات عجييب

 

در غذا های خود ايجاد ميكنند،حال آنكه در اوايل جوانی ،غذاها     بيشتر

 

بايد با توجه به تاثير شان در سلامت فرد انتخاب شوند.

 

                             صبحانه

 

صبحانه ، وعده ی غذايی است . درصورتر كه  نخوردن  صبحانه عادت

 

شود ، موجب كمبود كالری ، ويتامينها واملاح ميشود . نخوردن  صبحانه

 

تاثير منفی بر ياد گيری  دا نش آموزان  دارد . اگر مدت  زمان   ناشتايی

 

طولانی  باشد ،   نگه داری قند خون در سطحی كه مغز  قادر به  فعاليت

 

طبيعی خود باشد ،دشوار شده ،ياد گيری وتمركز حواس مختل  ميگردد .

 

كودكانی كه از خوردن صبحانه امتناع ميكنند ،در انجام تكاليف   رياضی

       

كارايی كمتری دارند و قدرت خلاقيت وابتكار آنها   كاهش مي يابد  . اگر

 

والدين عزيز مي خواهند  كودكا نشان  صبحانه ای  كامل صرف   نما يند

 

لازم  است آنها  را  تشويق  كنند  كه حتی المقدور شبها درساعت   معينی

 

بخوابند تا صبح  زود تر بيدار شوند . همچنين شام  را در ساعات  ابتدايی

 

شب صرف كنند . اگر در خانواده صبحانه به عنوان وعده ی  غذايی‌ مهم

 

تلقي شود وهمه ي اعضا خانواده هر روز دور سفره  صبحانه   بنشينند ،

 

كودكان نيز به صرف صبحانه تشويق ميشوند .مي شوند.دانش   آموزان

 

ميتوانندازغذاهايي مثل نان  وپنير و گردو ، نان وتخم مرغ ، نان وكره،

 

همراه با   يك ليوان شير،هم چنين فرنی ، شير برنج ،حليم ،  عدسی    و

 

خوراك لوبيا به عنوان صبحانه استفاده كنند.

 

ميان وعده هاي غذايي

 

در كودكان سنين  دبستان ،كبد كه مسئول  ذخيره ي  گلوكز به  صورت

 

گليكوژن است ،تنها برای حدود 4ساعت گليكوژن ذخيره ميكند،بنابراين 

 

دانش آموزان برای نگه  داشتن غلظت قند خون در حد طبيعی هر 4تا6

 

ساعت بايد غذا  بخورد تا  فعاليت  سيستم عصبي وعملكرد مغز  در حد

 

مطلوب باقی بماند .بنابراين لازم است  كه علاوه بر سه  وعده ی اصلي

 

غذايی ،دو ميان   وعده   نيز در تغذيه  روزانه ی دانش آموزان در نظر

 

گرفته  شود.مواد غذايی كه به عنوان ميان  وعده  ميتوانند   قسمتي    از

 

نيازهای دانش آموزان را تامين   كنند،عبارت از لقمه هايی مانند ( نان و

 

وسبزي وپنير ،نان وحلوا شكری ، انواع كوكو وكتلت ،عدسی ،   خوراك

 

لوبيا ،انواع ميوه های تازه،سبزيهای مانند كاهو ،خيار،هويچ و خشكبار)

 

دانش آموزان بايد بدانندكه خوراكی هايی مانندچيپس ،پفك وساير تنقلات

 

كم ارزش،غذاهايی نيستند كه نيازهاي آنها را تامين كنندمصرف. موادی

 

مانند چيپس و پفك به دليل نمك زياد ذائقه كودكان را به خوردن  غذاهای

 

شور عادت ميدهد.مسئولان مدارس ومراقبين بهداشت بايد  توجه   داشته

 

باشند كه در بوفه مدارس موادغذايی با ارزش توزيع شود. حتی   ميتوان

 

غذاهاي گرم مانند عدسی وخوراك لوبيا وانواع آش ها در مدرسه  فراهم

 

كرد .ودر ظرف يكبار مصرف به دانش آموزان عرضه شود .

 

تغذيه وقد متناسب

 

داشتن قد كوتاه  يا بلند ، معمولا يكی ا نگرانی های نوجوانان  و   والدين

 

است.قد انسان به عوامل مختلف   بستگی دارد، مانند عوامل  ژنتيكی   و

 

نژادی،زيستی ،محيطی ،قد ووزن زمان تولد وعوامل تغذيه ای .

 

اگرمی خواهيد قد فرزند تان را بدانيد ميتوانيد ازفرمول زيراستفاده  كنيد:

 

قد پدر + قد مادر ،تقسيم بر 2

در پسران 5/6 سانتيمتر به عدد حاصل ،اضافه ميشود .ودردختران  5/6

 

 سانتيمتر ازحاصل كم ميشود.سوء تغذيه يكی ازعواملی است ميشود   كه

 

فرد به حداكثر قدی كه می تواند داشته باشد نرسد .چاقی يكی از   عواملي

 

است كه باعث كوتا هی قد ميشود

 

مشكلات شايع دوران نوجوانان

 

(چاقی، آگنه ، بی اشتهايی عصبی ، پرخوری عصبی ،  كم خونی   ناشی

 

از فقر آهن) .

چاقي  

 

چاقی  : سلامت رواني را تهديد ميكند ممكن است نوجوان چاق  دربزرگ

 

سالی در معرض بيماريهای قلبی،سرطان ،التهاب مفاصل وديابت   شوند

 

چاقي در نوجوان باعث افسردگي  ونيز از اعتماد به  نفس او   مي  كاهد.

 

بهترين  راه اين است  برای از بين بردن اضافه  وزن  و افزايش  فعاليت

 

وورزش  و نيز تغييرات رژيم غذايی تحت نظر متخصص باشد.

 

آگنه

نوجوانان از ضايعاتی مانند(جوش غرور جوانی ) شكايت دارند   احتمال

 

دارد مصرف غذاهای حاوی قند و چربی  بروز آگنه را افزايش دهد .  از

 

خوردن اين غذاها خودداری كنند وهم چنين كمبود ويتامين های ( e,a)  و

 

مواد معدنی روی ،با بروز آگنه ارتباط دارد.

 

چند نكته كلی درباره ی تغذيه دانش آموزان

         

       مصرف  روزانه ی  سوسيس  و    كالباس ،  به علت  افزودنی های   آن 

 

(به ويژه نيتريت) كه سرطان زا می باشد و سلامت انسان را به خطر می

 

اندازد، توصيه نميشود. مصرف كم سوسيس درحد ماهيانه يكبار، بلامانع

 

است .در صورت مصرف سوسيس، به جای سرخ كردن آنرا  آب پزكنيد

 

2-  با وجودآنكه چيپس از سيب زمينی تهيه ميشود،   ولی به دليل  داشتن

 

نمك وچربی زياد بايد مصرف آنرا محدود كرد.

 

3- بعضی از دانش آموزان  سنين  مدرسه از  خوردن   گوشت     امتناع

 

ميكنند . توصيه می شود به غذاهای مورد علاقه ی آنها گوشت چرخ شده

 

اضافه شود يا به شكل كتلت وكباب تهيه گردد.

 

4- اگر دانش آموز به خوردن  شير تمايل  ندار د ميتوان يك  قاشق   مربا

 

خوری كاكائوبه يك ليوان شير افزود يا كمی عسل به شير اضافه كرد .

 

5- والدين ميتوانند ازسبزيهای موردعلاقه ی دانش آموزان مانند : هويچ،

 

گوجه فرنگی،كاهو،گل  كلم ، و  سبزيهای پخته  مانند : چغندر قند  پخته،

 

نخود ولوبيا سبزبه عنوان ميان وعده ی غذايی استفاده كرد.

 

6- تشويق  كودكان به ورزش  موجب  سوختن كالری دريافتی  روزانه ،

 

شادابی  و جلوگيریاز چاقی  كودكلن  ميشود .

   

7- در سنين مدرسه اشتهای كودكان راهنمای خوبی برای دريافت انرژی

 

و مواد مغذی مورد نيازاست و بهترين روش برای  پی بردن به  وضعيت

 

رشد كودكان ، اندازه گيری قد ووزن آنها  و رسم نمودار رشد  می باشد.

 

نتيجه گيري

 

دانش آموزانی كه  صبحانه  نخورده باشند قند خونشان پس از گذشت چند

 

ساعت پايين ميآيد ودر نتيجه انرژی فرد براي يادگيری كم ميشود وقدرت

 

حل  مسائل فكری در او به  شدت كاهش می يابد . همچنين  او د ر اواخر

 

ساعات مدرسه كسل است وحوصله نشستن دركلاس وگوش دادن به درس

 

را ندارد ودر نهايت عدم تغذيه  درست باعث افت تحصيلی واختلال  رشد

 

در دانش آموزان ميشود.استفاده ازميان وعده های‌مناسب از قبيل  چيپس،

    

پفك ،  نوشابه های گازدار ، آب نبات وامثال آن ها  به علت  اين كه    پر           

 

انرژی اند، چنان چه به مقدار زياد مصرف شوند، موجب افزايش    وزن

 

،چاقی ، كاهش  اشتها، حذف وعده های اصلی مثل صبحانه،ناهارو   شام

 

ونيزجانشين غذای‌ اصلی  شده،  منجر به  كمبودهای تغذيه ای‌   می گردد

 

.بايد به  والدين اموزش داده  شود  كه  به  تأمين غذاهايی كه دارای ارزش

 

های بالای غذايی اند و فراهم كردن محيط  مناسب ، زمينه را برای ر شد

 

و نمو  وتوانمندی ذهنی و جسمی‌ كودكان آماده و رفتارهای‌غذايی درست

 

را در آنها ايجاد كنند،چون كودكان رفتارهای‌غذايی والدين را الگوی ‌خود

 

قرار می دهند . چه خوب است  اگر امكاناتی  فراهم گردد تا   به  همه ی

 

دانش آموزان صبحانه داده شود ودر بوفه های مدارس به جای موادی كه

 

ارزش غذايی ندارند (پفك، آب نبات، آدامس وشكلات )موادی مانند شيرو

 

بيسكويت، كلوچه وكيك هايی  كه كد بهداشتی و پروانه ساخت دارند،انواع

 

تنقلات سنتی‌(نخود چی ،كشمش ، خرما وانواع خشكبار) ، دوغ يا   انواع

 

ميوهای تازه (پرتقال ، سيب، نارنگی ) وكاملآ شسته شده را عرضه كنند .

 

 

 

منابع تحقيق

 

 

مجموعه آموزشی تغذيه كودكان در سنين مدرسه برای كاركنان سال 86

 

 

مجله دنيای تغذيه ، شمارهای 8 تا 13

 

 

مجله پيوند سال  87   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:34  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

نمونه سوال فارسی

                                 به نام خدا           

نام ونام خانوادگی                     پايه                  نام آموزشگاه              

1-   مخا لف كلمات زير را بنويسيد ؟       شجاع (           ) طلوع  (           ) 

سيراب (            )   كثيف (             )      

 

2-   مانند نمونه كامل كن .      مادر‍مهربان            كوه ................  سيب .........  

ستارگان ..........      خورشيد ............

 

3- كلمه های‌هم معنی را به هم وصل كن .

                                                            عجله                         مبصر

                                                            شروع                       شتاب

                                                            نماينده                       آغاز

 

4- چهار كلمه  بنويسيد كه هر كدام يك نقطه داشته باشند .

..................             ......................            ................            ..................     

 

5- جاهای خالی را با كلمات مناسب كامل كن .

خدايا ما را ياری كن تا با دوستا نمان خوب و ...................  باشيم.

بعد ازخواندن ...........  امين نماينده كلاس شد.

نماينده با يد مرتب ، تميز ، ................و.......................  باشد .

دنيا با ................... گلستان  ميشود .

امين ................... مادر بزرگ را كمی  بزرگتر كشيده بود.

 

6- به هر كلمه يك بخش اضافه كن ودر جدول بگذار . (مانند نمونه )

نقاشی – زيبا – پاك – قشنگ – اخم – خاطره- خوب – لذت بخش – فراموش

 

 

دو بخشی‌   

 سه بخشی

 چهار بخشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- مرتب كن.

 

تو- حواس- می کنی -   پرت -  را- بقیه

....................................................................................................

 

ميخواهيم – جديد – نماينده اي – انتخاب – براي- كلاسمان – امروز- كنيم

...................................................................................................

خدایا – ما را – کن- یاری- با – تا – خوب – دوستانمان – باشیم - صمیمی

...........................................................................................  

 

8- با کلمات داده شده جمله بسازید؟  

 

حفظ......................................................................................

 

 

خوشمزه.................................................................................

 

 

خوابیدم.................................................................................. 

 

9- کلمات زیر را با (ها؛ ان ) جمع ببندید؟ 

 

شکل..............            ................               پدر.............

 

 

درخت...............                                         خواهر.................... 

 

 

 

 

                             موفق باشید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:32  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

برنامه کلاسی پایه سوم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

   ماه

   

ماه

 

هفته

 

قرآن

هديه آسمان

کتاب کار

هدیه اسمان

بخوانيم

بنويسيم

رياضی

اجتماعی

         علوم

 

 

 

م    مهر

اول

دوم

سوم

چهارم

2- 4

5- 8

9-11

12- 16

8 - 10

11- 12

13

یاد آوری

2-1

4-3

6-5

8-7

 

2-5

6-10

11-15

16-20

1-5

6-10

11-15

16-21

2-8

9-15

16-21

22-29

1-3

4-6

7-8

9-11

4  -6

7-10

11-16

17-20

 

 

 

 

آبا   آبان  

اول

دوم

سوم

چهارم

17- 22

23-26

27- 30

31-32

14- 15

16- 17

18- 19

20

10-9

12-11

14-13

16-15

21-25

26-30

31-39

40-47

 

22- 26

27- 31

32- 38

39-42

 

30- 35

36- 40

41- 49

50- 59

12- 14

15- 17

18- 19

20

 

21-25

26-30

31-35

36-40

 

 

 

آذرآذر

اول

اول

سوم

چهارم

33- 36

37-39

40-43

44-48

21- 22

23-25

26-28

29- 30

 

18-17

20-19

22-21

23

48- 50

51- 58

59- 65

66- 70

43-50

51-55

56-60

61-63

60-65

66-70

71-79

80-86

21-25

26-28

29- 30

31- 33

41-45

46-50

51-55

56-60

 

 

 

د   دی 

اول

دوم

سوم

چهارم

49- 53

54- 58

59- 61

62- 65

31- 32

33- 35

36- 38

39- 40

25-24

27-26

29-28

32-31

71- 79

80- 82

83- 86

87- 88

64-70

71-73

74-75

76-77

87-90

91-95

96-100

101-105

34-35

36-37

38-39

40- 41

61-63

64-66

66 -67

68- 69

 

 

 

ب  بهمن

اول

دوم

سوم

چهارم

66- 70 71- 75

76- 79

80- 81

41- 42

43-45

46- 48

49- 50

34-33

36-35

38-37

 

89- 92

100-93

110-105

78-80

81-85

86-95

96-105

106-110

111- 115

116-122

123- 127

42-44

46-47

48-50

51-52

70-75

76- 79

80-82

83-85

 

 

 

ا   اسفند

اول

دوم

سوم

چهارم

82-84

85- 90

91- 97

98-99

 

51- 52

53- 55

56-58

یاد آوری

40-39

42-41

44-43

45

111-121

122-130

131-136

131-141

106-111

112-115

116-119

120-126

127-137

138-142

143-148

149-156

53- 55

56-58

59- 61

62-63

 

86- 90

91- 97

98- 99

100-101

 

 

 

فر فروردین

اول

دوم

سوم

چهارم

تعطیلات

تعطیلات

100-107

108- 113

نوروزی

نوروزی

59-65

66-  70

تعطیلات

تعطیلات

46-47

48-49

نوروزی

نوروزی

142-148 

149- 155

تعطیلات

تعطیلات

127-131

132-135

 

نوروزی

نوروزی

157- 165

166- 175

تعطیلات

تعطیلات

64-65

66-67

نوروزی

نوروزی

102-105

106-107

 

 

 

 

ار اردیبهشت

 

 

 

اول

دوم

سوم

چهارم

114- 116

117- 120

121- 126

یاد آوری

71- 73

74- 75

76-77

یادآوری

50-51

52-53

54- 55

یاد آوری

156-160

161- 168

169-172

یادآوری

136-140

141-148

149-154

یادآوری

176- 180

181- 186

187-  192

یاد آوری

68-69

70-71

72-73

یادآوری

108-110

111-113

114-117

یاد آوری

 

 

خرداد : جشن پایان تحصیلی       خانم : حنیفه حافظی

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:28  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

تدارک یک جلسه تدریس ( براساس الگوی عمومی تدریس )

مجری : حنیفه حافظی                کلاس :  سوم 2           موضوع : چشمه ی زمزم

 

محل اجرا : کلاس درس             کتاب :  قرآن

 

هدف کلی :  آشنایی با داستان زندگی حضرت ابراهیم

 

1-   حیطه ی دانشی : می داند خانه ی خدا در مکه واقع شده است

 

2-حیطه ی نگرشی : به داستان زندگی حضرت ابراهیم (ع) بیشتر علاقمند میشود.

 

3- حیطه ی مهارتی : می تواند داستان زندگی حضرت ابراهیم را بیان کند .

  نحوی ساختن خانه ی کعبه را شرح دهد

 

وسایل آموزشی : ضبط صوت – نوار قرآن – قرائت قرآن

 

روش تدریس : : قصه گویی و پرسش و پاسخ و قرائت قر آن

 

نحوه ی شروع درس : بعد از سلام واحوال پرسی  به دانش آموز ان با ماکت کعبه وارد

 

می شود ودر هنگام ورود لبیک می گويني 

 

ارزشیابی تشخیصی : ماکت خانه ی خدا را بشناسد . بداند حضرت ابراهیم پیامبر خداست

 

ایجاد انگیزه : همان ورود  دانش آموزان با چادر سفید وهمراه داشتن ماکت وادار لبیک

 

ایجاد انگیزه است . 

 

نحوه ی ارائه ی درس : بعد از ورود دانش آموزان معلم شروع می کند .ابتدا تلاوت آیه ی

 

37 سوره ی ابراهیم وبعد از آن این آیه از طریق نوار پخش می شود ودانش آموزان

 

ضمن گوش دادن زمزمه می کنند و پس از آن معلم با پرسش وپاسخ کار را ادامه می دهد

 

و سو الاتی در خصوص مراسم حج وداستان زندگی حضرت ابراهیم گفته میشود در ادامه

 

بچه ها داستان چشمه ی زمزم را رو خوانی می کنند وبه این تر تیب درس پایان می یابد. 

 

جمع بندی : اینکه خداوند برای هدایت مردم واتحاد آنان خانه ی کعبه را به دست حضرت ابراهیم بنا کرد.

 

ارزشیابی تراکمی ؛ پایانی : آیا می توانید بگویید خانه ی خدا چگونه وبه دست چه کسی ساخته شد.

 

تعیین تکلیف : دانش اموزان در جلسه ی بعد آیه ی 37 سوره ی ابراهیم رابه طور

 

صحیح قرائت کنند .کار در منزل انجام شود.

 

 

نقد وبرر سی کتاب ریاضی  ص 84

 

اندازه های دو شکلی ها در سوال 5 درست نیست وباید اصلاح شود تا دانش اموز دچار اشتباه نشود. 

 

 

ساخت وسیله ی کمک آموزشی : ساخت پرگار

 

با ساخت این وسیله می فهمند که دایره چگونه کشیده میشود و متوجه میشوند که دایره

 

دارای شعاع هاو قطر ها ی زیادی است . وقطر دو برابر شعاع است وشعاع نصف قطر است.

 

 

 

 

 

 

 

طراح : حنیفه حافظی

بنام خدا                 فعالیتهای فوق برنامه

 

کتاب : ریاضی                            هدف : آموزش ویادگیری جدول ضرب

 

موضوع : جدول ضرب  

 

4

45

25

72

63

27

6   

81

90

35

7

32

   42

48

50

56

 

12

16

3

 64

 80

    48

   70

   49

   28

 21

    24

  5

16

  18

2

   8

   30

     40

20

   

  100

  1

  10

    54

    36

  14

  9

  15

  5

 

 

در این روش از دانش آموزان می خواهیم که کارتهایی درست کرده که جدول ضرب را در

 

این کارتها بنویسند ولی جواب را ننویسند . بعد ازیکی از دانش آموزان میخواهیم تا به

 

پای تابلو آمده و جواب این ضرب راپیدا کنند بعد کارت را روی جواب قرار دهند وهر

 

دانش آموزی که جواب های درست بیشتری بدهد برنده است مورد تشویق قرار می

 

گیرد. مزایای این روش :

 

1-   باعث میشود که دانش آموز با دقت بیشتری حفظ کند .

 

2-   باعث میشود که دانش آموز سرعت عمل بیشتری پیدا کند.  

 

 

 

 

طراح : حنیفه حافظی   

 

بنام خدا

 

مطالبی که در سی دی ثبت شده است به شرح زیر است .

 

الف – جدول زمان بندی 

 

ب- طرح درس

 

پ – نمونه  سوالات بنویسیم پایه سوم ابتدایی  

 

ج- فعالیتهای فوق برنامه

 

ح- نقد وبررسی کتب

   

خ – تحقیق درباره ی امتحان واضطراب   

 

د- تحقیق درباره  ی غلبه بر اضطراب در درس ریاضی 

 

ر – ساخت وسیله کمک آموزشی

 

گر آورنده : حنیفه حافظی آموزگار پایه سوم دبستان حضرت رقیه (س) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:27  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

غلبه براضطراب در فرا گیری درس ریاضی

 

چکیده

 

توصیف

 

مقدمه

 

اضطراب ریاضی چیست ؟

 

چگونه ریاضی دانش آموزان افزایش می یابد .

 

معلم چگونه میتواند به دانش آموز کمک کند تا براضطراب ریاضی غلبه کند.

 

والدین چگونه میتوانند کمک کنند فرزندشان بر اضطراب ریاضی غلبه کند

 

نتیجه گیری 

 

منابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

اضطراب در فراگیری درس ریاضی بر موفقیت فرد در طول تحصیلات و  زندگی

 

تاثیری بسزا دارد . چرا که ریا ضیات با بسیاری از مشاغل وامور شخصی افراد

 

مرتبط است . ما به عنوان   والدین ومربیان  باید  به دانش آموزان  کمک کنیم  بر

 

اضطراب  ریاضی شان غلبه کنند  تا بتوانند مهارتهای ریاضی مورد نیاز  برای

 

موفقیت شان را کسب کنند . اضطراب امری واقعی است وممکن است برای هر

 

شخصی ، صرف نظر از توانایی های او در درس ریاضی ، به وجود آید.

 

توصیف    

وقتی دانش آموزبودم همیشه فکر میکردم عرق کف دست وسوزش معده ام    واکنش

 

های طبیعی من به شروع یک فصل جدید در کلاس ریاضی است وزمانی  که دخترم

 

علت کم شدن نمره ی ریاضی اش را ضعف در این درس عنوان کرد ، متوجه    شدم

 

احساساتم را در مورد ریاضی به او انتقال داده ام . آن جملات برای من آشنا بودند . به

 

سرعت متوجه  شدم تا زمانی  من رفتارم عوض  نشود ، او به    طور نا خواسته  تا

 

بزرگسالی اش از این اضطراب رنج میبرد.

 

مقدمه  

فرهنگ لغت وبستر کلمه ی اضطراب اینگونه معنی می شود احساس غیر عادی وطا

 

- قت   فرسایی از تشویش و نگرانی (   با علائم  فیزیو لو ژیکی  مانند عرق  کردن ،

 

استرس و افزایش ضربا ن قلب )   است  که با شک کردن به واقعیت  و طبیعت خطر

 

 

و نیز شک به توانایی خود در غلبه  بر آن خطر بروز می کند .   

 

اضطراب ریاضی احساس تنش وتشویشی است که در به کار بردن اعداد وحل مسائل

 

ریاضی در موقعیت های گونا گون زندگی روز مره و موقعیت های تحصیلی اختلال

 

ایجاد میکند . این اضطراب میتواند موجب کاهش اعتماد به نفس فرد شود.

 

 ترس از ریاضی عمیقا ریشه دار است   واغلب از اولین تجربه ی کودکان  از درس

 

ریا ضی  در مدرسه  آغاز می شود.  ابتدا با اعتقاد از نا توانی اش در درس ریاضی

 

ممکن   است از انجام تکالیف درسی اجتناب   کند یا تلاش کمی کند و بدین تر تیب از

 

پیش رفت  در درس ریاضی دور بماند و هنگامی که دا نش آموز با مهارت پیش رفته

 

تری  مواجه میشود این مشکل افزایش می یابد و سبب اضطراب و بیشتر او در درس

 

ریاضی میشود .           

 

اضطراب ریاضی چیست ؟ 

 

اضطراب ریاضی واکنش احساسی آگاهانه به یک یا چند مورد زیر است : شرکت در

 

کلاس ریاضی ، گوش دادن به سخنرانی درباره ی ریاضی ، کار کردن بر روی یک

 

مسئله  ریاضی  یا بحث در مورد ریاضی . وممکن است  اضطراب  در بین  مدارس

 

ابتدایی ، دبیرستا ن و دانشکده ها به وجود آید .اضطراب ریاضی سبب میشود بچه ها

 

از درس ریاضی  بتر سند . این  اضطراب مانع از توانا یی  کودک  در ارتباط  دادن

 

ریاضی به زندگی روز مره اش میشود . به گفته شیلا تو بیاس ( 1993 ) میلیو نها نفر

 

از بزرگ سالان به  دلیل ضعف در ریاضی  یا ترس از آن از فرصت های  شغلی

 

و شخصی  محروم می شوند و این تجارب منفی در طول زندگی با بسیاری از آنان

 

همراه است.

 

چگونه اضطراب ریاضی دانش آموزان افزایش می یابد

 

 

اضطراب ریاضی اغلب به تجربه منفی پیشین دانش آموز به هنگام یادگیری ریاضی

 

در کلاس یا خانه ، تشدید می گردد. معلمین و والدین ، سطح اضطراب دانش آموز را

 

با تحمیل دید گاه های  شخصی شان  درباره ی ریاضی  افزایش می دهند   هر گونه

 

تجربه ی منفی به ذهنیات آینده منتقل میشود و نهایتا" سبب عدم درک ریاضی میشود .

 

در روش های  سنتی به دانش آموز یاد داده می شود که بدون فهم ودرک مهارت های

 

ریاضی و کار بر روی مسائل ، تنها به حفظ آن ها بپردازند . این موضوع تا حدود

 

زیادی موجب افزایش سطح اضطراب در درس ریاضی در کودک می شود.

 

مار یلین کارتین  فیلیس (1999) چنین اظهار داشت که سه شیوه  کار در کلاس های

 

سنتی ریاضی  وجود دارد که سبب اضطراب زیاد در درس ریاضی می شود : قدرت

 

تحمیلی ، ارائه عمومی و محدویت زمانی . او نشان می دهد که روش های تدریس باید

 

دوباره  ارزیابی  شوند  وتا کید بیش تر بر روی شیوه ها ی خاصی باشد  که در آنها ،

 

کلاس درس دانش آموز محور باشد و بحث و گفتگو و سخنرانی کمتر باشد .

 

 

معلم چگونه می تواند به دانش آموز کمک کند تا بر اضطراب ریاضی غلبه کنند؟

 

مربیان با تشویق بیشتر دانش آموز ان نقشی فعال تر در افزایش اشتیاق  دانش آموزان

 

نسبت به ریاضی  داشته باشند  تا آنها  خود را در حل مسائل ریاضی موفق و  مطمئن

 

ببینند . کروکشانک وشفیلد (1992)  معتقدند   که معلمان هفت اقدام مهم را باید انجام

 

بدهند که قصور در آن سبب می شود دا نش آموزان در یاد گیری ریاضی  اضطراب

 

داشته باشند .

معلمان باید :

 

نشان دهند   ریا ضیات  را دوست دارند . ریا ضیات را لذت  بخش کنند،  استفاده  از

 

ریاضیات را در امور روزانه نشان دهند ، آموزش ها را با علائق دانش آموزان وفق

 

دهند ، اهداف کوتاه مدت وقابل حصول تعیین کنند ؛ فعالیت های موفقیت آمیز تدارک ببینند.

 

معلمان ، هم چنین  باید به منظور  کاهش  اضطراب ریاضی در کلاس  ، به  اهمیت

 

طراحی کلاس توجه کنند آنها با  تلاش فضایی ایجاد کنند که تواناییها و موقعیت های

 

فردی افزایش یابد . معلمان باید بر تست ها و تمرین های  شفاهی سرعتی  کمتر تاکید

 

کنند و از ایجاد رقابت بین  دانش آموزان اجتناب کنند تا احتمال اضطراب را  در آنها

 

کاهش دهند. مطالعات نشان می دهد وقتی دانش آموز در کلاس  مشارکت  فعال  دارد

 

درس را بهتر از زمانی که منفعل اند یاد می گیرند.                   

 

به همه معلمان توصیه میشود یاد گیری گروهی ، فناوری و کاردستی ها ی ریاضی

 

را جزو دروس ریاضی دانش آموزان قرار دهند .معلمان باید با استفاده از گروه های

 

دو نفری یا بیش تر ، از یاد گیری گروهی بهره ببرند ودر این گروه ها همه ی  دانش

 

آموزان باید نقشی همانند  داشته باشنداین امر به دانش آموزامکان می دهد در موفقیت

 

- ها و فضائل گروهی سهیم باشد وبه دنبال آن احساسی مثبت  نسبت به کارشان داشته

 

باشند . در طی فعالیت ها ی گروهی معلم موظف است موفقیت های گروها را هر چند

 

نا چیز تشویق کند.

 

والدین چگونه میتوانند کمک کنند تا فرزندشان براضطراب ریاضی غلبه کند؟

 

خود باوری و اطمینان به  یاد گیری ریاضی مستقیما" به انتظار و احساس  والدین

 

مربوط می شود نه به سوابق پیشرفت ونظریات معلم  . محققان معتقدند یاد گیری در

 

منزل از اهمیت بسزایی برخوردار است ، زیرا به بچه ها  کمک میکند تا یاد گیرنده

 

های فعالی باشند . انها در یافتند که توان اولیه ی دانش آموزان در ریاضی  وعلوم ،

 

طی تمرینهای خانوادگی رشد می کند . ( اسکادا 200)

 

والدین باید فرزندانشان را در فعالیت های  سرگرم کننده و هدف دار ریاضی  شرکت

 

دهند .آنها  باید  برروی فعالیت ها یا گروهی از فعالیت ها تمرکزکنند که به فرزندشان

 

در کشف  مسائل وحل  مسئله کمک  کند وسبب  شود آنها ریاضی را از جنبه ی مثبت ببینند.

 

نتیجه گیری

 

ریا ضیات بیش از هر موضوع دیگری در دانش آموز اضطراب ایجاد می کند . اگر

 

با اضطراب ریاضی مقابله نکنیم  به یک مانع دائمی تبدیل میشود . نگرش فرد  نسبت

 

به ریاضیات بر روی مدت زمان استفاده ی او از ریاضی ، تمایل وی به دنبال  کردن

 

ریاضیات پیش رفته وحتی انتخاب مسیر شغلی  فرد در آینده ی تاثیر دارد  والدین  و

 

معلمان باید از طریق همکاری با هم میزان اعتماد کودک را افزایش دهند حمایت های

 

تحصیلی انفرادی ارائه دهند و روش های  واقعی زندگی با  ریاضی را به کار ببرند و

 

هر گونه افسانه قدیمی در باره ی ریاضی را فراموش کنند.

 

مارلین فیلیپس بیشتر معتعقد است که اضطراب بیشتر به علت عدم توجه به شیوه های

 

مختلف یاد گیری دانش آموزان به وجود دارد.امروزه جامعه بیشتر از هر زمان دیگر

 

نیاز به ریاضی دارد. از طریق توجه بیش تر به ریاضی میتوان اضطراب را کم کرد

 

شیوه های   مختلفی وجود  دارد که  والدین نیز نقش فغالی   در تشویق  فرزندشان به

 

کاربرد ریاضی در زند گی روز مره داشته با شند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

 

        مجله پیوند        شماره   360    

 

 

 

            سال                 89  - 1388

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:26  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

امتحان واضطراب

مقدمه   

 

  "ارزشيابی " حلقه ای از زنجيرۀ  يادگيری است .در واقع بدون ارزشيابی اوليه و ثانويه فرايند       

 

  آموزش نمی تواند معنی دار باشد امتحان يا ارزش سنجی به منظورتكميل يادگيریها صورت

 

مي گيرد.كميت وكيفيت اكتسابهای آموزشگاهی و خود آزمايی ميتواندمشخص گردد . شاخص 

 

ونشانه ی موفقيت و پيشرفتی‌ كه می تواند پايه های نخستين احسا س خودارزشمندی و اعتماد

 

به نفس را فراهم آورد ، آزمون و امتحان است . در حقيقت متصف شدن انسان به بسياری‌  از

 

صفات و فضایل اخلاقی نيز در پی ابتلائات وآزمونها ی فراوان الهی مقدور می گردد و بس.

 

    تا زمانی كه انسان با موقعيتها وشرايط سخت وحساس مواجه نشود ، ميزان صبر، بردباری و

 

   خويشتن داری او مشخص نمی گردد .جزوع ويا  صبور بودن انسان فقط  در سايه ابتلا   و    

  

    امتحان معلوم ميشود.

 

 وَ لَنَبْلُونَكُم بِشَیْء مِنَ الْخَوِفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْص ٍ مِنَ الْاَ مْوالِ وَ الْاَ نَفْسِ والثَّمَراتِ وَ‌بشِرِ‌الصّابِرينَ ،‌اَلّذينَ‌اِ‌ذا اَ‌صا بَتْهُمْ‌ مُصيبَةْ قالُوا اِ نّا لِله ِ وَ‌اِنا اِلَيْهِ‌‌ راجِعُون َ .  ( سورۀ بقره ،‌آيه 155) 

 

 به تعبير قرآن ، جهان مدرسه ای پيش توست و زندگی ، صحنه آزمون است وبس .  

 

   لِيَبْلُوَكُمْ آَ يّكُمْ آَحْسَنُ‌عَمَلا .  (سوره هود ،‌آيه 7) انتظارات خالق در حد وظايف ومسؤوليتهای              محوله وتوان انجام آن توسط بندگان خداست :  لا يُكّلِفُ الله نَفسا" الّا وُ سْعها 

امتحان واضطراب

 

   اصولا هر امتحان وآزمونی‌ هيجان واضطراب خاص خود را دارد . همۀ هنرانسان انجام

 

 

 

 

 

   بزرگ ترين امتحانات  برآيد .به طور كلی انسان دوست  ندارد رفتارهايش مورد  ارزيابی و

 

   نقادی ديگران واقع گردد، به همين  دليل هرزمان كه در موقعيت امتحان وآزمون قرامي گيرد

 

   به گونه ای دچار اضطراب مي گردد . البته اضطراب به خودی   خود امری غير عادی نيست

 

   اما آنچه كه به عنوان يك   عامل باز دارندۀ ، مورد توجه قرار گيرد ، شدت هيجان زدگی  ويا

 

اضطراب فوق العاده ای است كه به هنگام حضور درمجالس اجتماعی يا شركت درآزمونها ی

 

مختلف دامن گير بعضی از افراد ميشود.  بنابراين رسالت مهم اولياء و مربيان توجه به عامل

 

اضطراب واتخاذ تدابير لازم برای ‌كاهش آن در بين كودكان   ونوجوانان مبتلاست. زمانی كه

 

دانش آموزان به طور چشمگير ی دچار اضطراب شوند ، چنين اضطرابی ميتواند آثار زيستی

 

وروانی زيانباری را به همراه داشته باشد . اضطراب شديد، بر غدد درون ريز وبرون ريز اثر

 

گذاشته ، با متاثر نمودن  ذهن انسان ، زمينه فراموشي های زود گذر وخطای ادراك را  فراهم

 

ميكند . به همين   دليل در بسياری از موارد، نتايج  حاصل از آزمون های  ‌انجام شده از دانش

 

آموزانی كه شديدا دچار اضطراب ميشوند، بيانگر فراموشيهای آنی و خطاهای ادراكی    آنها

 

ست. در اين ميان كودكان ونوجوانان (كمرو و خجالتی ) در شرايط امتحان بيش از ديگران

 

دچار اضطراب ميشوند.

هدفهای ارزشيابی و امتحان

 

آنچه در اين جا بيشتر مورد توجه است هدفها ، برنامه ها وچگونگی انجام امتحانات  معمول

 

 

 

 

 

مورد   در مدارس ومراكز آموزشی  است. در نظام آ موزشی هر جامعه ای  طراحی و

 

برگزاری آزمونها ی گوناگون ميتواند زير را در بر داشته باشد :‌ الف – ارزيابی چگونگی

 

تحقق هدفها وقابليتها ی پيش بينی شده در هر مورد وموضوع درسی . ب- مشخص كردن

 

ميزان يادگيری وپيشرفت تحصيلی فراگيران . ج- ارزيابی تاثير كاربرد تكنولوژی آموزشی

 

در ميزان فراگيری دانش آموزان . د- جايگزينی وهدايت تحصيلی‌ ، شغلی و حرفه ای دانش

 

آموزان . و- شناخت هر چه بيشتر توانمندي ها و استعدادهای مختلف شاگردان . ز- ايجاد

 

 

محرك لازم برای مطالعه ويادگيری موضاعات درسی‌ . ط- مشخص كردن هدفها وجهتهای

 

مطالعه .ی- تاكيد بر اهميت خاص مطالب ضروری پيچيده. ك- تهيه وتدوين موادآموزشی

 

وبرنامه های درسی متناسب با ويژگي های گروههای مختلف سنی . ل- فراهم كردن زمينه

 

احساس خود ارزشمندی واعتماد به نفس از طريق كسب موفقيت در آزمونهای طراحی شده

 

م- ايجاد تغييرات رفتاری مطلوب در كودكان ونوجوانان ، به خصوص آنهايی  كه به علت

 

ناكامي های مكرر وتجارب ناموفق در زندگی ، دچار سر خورد گی‌و بی كفايتی‌شده ،‌نياز

 

بيشتری به چشيدن طعم موفقيت وپيروزی دارند.       

 

                    روشهای كاهش اضطراب در امتحان       

 

اضطراب قابل توجه ، مي تواند موجب اختلال در توانايی ذهنی كودكان ونوجوانان ، گردد.

 

يكی از مهم ترين مسؤوليتهای اوليا ومربيان تلاش در كاهش اضطراب كودكان  ونوجوانان

 

 

به خصوص در ايام امتحانات است. اضطراب ناشی از امتحان نه تنها باعث مي شود كه

 

دانش آموزان نتوانند با مهارت وسرعت مناسب وبطوركاملا واضح فكر كرده ، پاسخهای

 

مطلوب را ارائه نمايند ، آرامش روانی‌آنها را نيز به مخاطره می اندازد. اضطراب ناشی‌از

 

امتحان در نظر كودكان ونوجوانانی كه تجارب نا خوشايندی از شكستهای پی در پی داشته

 

يا همواره به  دلايل عديده انتظار كسب  بهترين نمرات  را دارند ، فوق العاده چشم گيرتر

 

است. سطح انتظار خانواده زمانی تناسبی با توان واقعی فرزندان نداشته باشد،‌خود ميتواند

 

زمينه ساز اضطراب ونگرانی آنان باشد. برای ااضطراب ناشی از امتحان علاوه بر داشتن

 

انتظار معقول از كودكان ونوجوانان ،تشويق نقاط مثبت وتوانمندي های آنها ، تقويت اعتماد

 

به نفس ايشان وسرانجام   فراهم  ساختن آرامش خاطر آنان ، شايسته است بر تلاش  هر چه

 

بيشتر كودكان و نوجوانان در حد توانشان تاكيد نماييم ، تا تسلط بيشتری بر موضوع داشته

 

باشيم. هم چنين هر گاه  دانش آموزان قبل از جلسۀ رسمی امتحان  چندين بار آزمونهای

 

فرعی ودر شرايط متفاوت شركت كند ودر اين زمينه تجارب متنوع وموفقيت آميزی‌ كسب

 

نمايد ، از بهداشت روانی ، اعتماد به نفس واحساس خود ارزشمندی مطلوبتر ونيز نگرشی

 

مثبت وخوشايند نسبت به معلم ،‌ممتحن وموضوع امتحان برخورد دار است، لذا انتظار مي

 

 

رود كه با حداقل اضطراب مواجه باشد.    

 

 

 

 

 

 

نقش معلم در كاهش اضطراب دانش آموزان

 

 

به نظر روان شنا سان بهترين شرايط برای‌ياد گيری ميتواند ساعت امتحان باشد. معلم متعهد

 

از هرموقعيتی   برای    ياد  دادن  وافزايش  معلومات  دانش آموزان خود  وايجاد  تغييرات

 

رفتاری  پايدار در آنها    بهره مي گيرد . معلم مجرب  ودلسوز هرگز جلسۀ امتحان  را  به

 

صحنۀ دادگاه تبديل نميكند . معلم با چهرهای گشاده  سعی مي كند عوامل مخرب واضطراب

 

زا را از جلسه امتحان دور نمايد. معلم  وارسته كوشش مي كند كه  قبل از آغاز  امتحان   با

 

چهره ای متبسم و خندان وبا بيان جملاتی گيرا وخوشايند ، دانش آموزان را از حالت هيجان

 

زدگی  و  تنش روانی – عضلانی بيرون  آورد. معلم دل سوز مي داند  كه هر گونه  تهديد

 

تحقير و تنبه اضطراب  بچه ها را بيش تر مي كند  و  در عوض چهره گشاده ومتبسم معلم

 

صدای  آرام وجملات  دل نشين واطمينان  بخش او مي تواند اضطراب آنها  را كاهش داده

 

اعتماد به نفسشان را تقويت كند.      

 

نتيجه گيری

 

نتیجه مي گيريم كه هر قدر انسان با تسلط برموضوع درسی آمادگی ذهنی وروانی بيشتری

 

برای آزمون داشته باشد اضطراب او كمتر خواهد بود. به عبارت ديگر آنگاه كه دانش آموز

 

 

 

 

 

تصوير روشنی از آيندۀ خود در پيش رو دارد ، درحد توان تلاش ميكند وبه تسلط  نسبی  بر

 

موضوعات درسی دست پيدا ميكند . در اين شرايط  انتظاري دانش آموز از نتيجه  احتمالی

 

آزمون دارد . معقول است ولذا كمتر دچار اضطراب مي شود.  نحوۀ تهيه  وتنظيم  سؤالات

 

امتحان مي تواند نقش قابل توجهی در كاهش يا تشديد اصظراب داشته باشد .آشنا بودن دانش

 

آموزان با سؤالات معلم با معلمان بسيار حائز اهميت است. به عنوان مثال اگر دانش آموزی

 

روز قبل از شركت در جلسه رسمی امتحان ، طی آزمون   مشابهی با چند نمونه از سؤالات

 

آشنا شوند در كاهش اضطراب آنها بسيار مؤثر خواهد بود.   

 

 

     منابع تحقيق 

 

     مجله       پيوند         

 

 

       راوان شناسی‌  كودك  :   نوشته   سيروس عظيمی

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:30  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

: روشهای اداره ی کلاس- مهارتهای تعامل با دانش آموزان

تحقیق- جدول زمانبندی –طرح درس – نمونه سوال درس جغرافیا- ساخت وسیله – فعالیت مکمل- نقدوبررسی

 

اردیبهشت

 

فروردین

 

اسفند

 

بهمن

 

دی

 

آذر

 

آبان

 

مهر

ماه

 

 

مواددرسی

ص112تاص135

ص95تاص110

ص78تاص92

ص66تاص75

ص58تاص63

ص39تاص53

ص24تاص35

ص1تاص18

قران

ص72تاص79

ص66تاص71

ص52تاص65

ص42تاص51

ص41تاص46

ص16تاص35

ص12تاص25

ص2تاص11

هدیه آسمانی

ص158تاص173

ص140تاص157

ص119تاص139

ص96تاص118

ص70تاص95

ص53تاص69

ص22تاص51

ص2تا21

بخوانیم

ص112تاص119

ص101تاص111

ص84تاص100

ص67تاص83

ص51تاص66

ص35تاص50

ص16تاص33

ص1تا15

بنویسیم

ص104تاص106

ص100تاص103

ص95تاص99

ص89تاص94

ص86تاص88

ص81تاص85

ص75تاص80

ص69تاص74

تاریخ

ص131تاص133

ص128تاص130

ص123تاص127

ص120تاص122

ص117تاص119

ص114تاص116

ص111تاص113

ص107تاص110

مدنی

ص61تاص67

ص56تاص61

ص46تاص55

ص41تاص45

ص32تاص40

ص23تا31

ص11تاص22

ص1تاص10

جغرافیا

ص174تاص186

ص156تاص173

ص133تاص155

ص113تاص132

ص87تاص112

ص56تاص86

ص28تاص55

ص2تاص27

ریاضیات

ص84تاص94

ص77تاص83

ص62تاص76

ص54تاص61

ص41تاص53

ص29تاص30

ص16تاص28

ص تا15

علوم تجربی

(جدول زمان بندی کلیه دروس پایه چهارم ابتدایی)

طرح درس :هنر 

موضوع : نقاشی

پایه: چهارم ابتدایی

هدف کلی :آشنایی با نحوه ی رنگ آمیزی انواع نقاشی

اهداف:

1- ایجاد آمادگی برای رنگ آمیزی

2- کسب تجارب جدید.

3- شناخت تکنیک برای نقاشی.

........................................................................

روش: کار به صورت فردی.

........................................................................

وسایل لازم:

1- مداد رنگی یا شمعی یا پا ستل.

2- کاغذ نازک

3- استفاده از اشیا.

شیوه های اجرا :

 

- از اشیای موجود برای کشیدن شکل استفاده می شود و بعد با مداد رنگی و یا وسایل نام برده دیگرآن را رنگ می کنند (منظور دانش اموزان در محیط کلاس است) و از این طریق با نقش اشیا در روی دفتر نقاشی خود بیشتر آشنا می شوند.

 

نوع ارزشیابی :  تکلیف هر فردی به صورت انفرادی بررسی می شود در صورت لزوم تذکرات لازم نیز داده می شود .

        ..................................................................

 

فعالیتهای تکمیلی : دیدن نقاشی های کشیده شده توسط دانش آموزان در کلاس و بررسی آنها توسط معلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام – نام خانوادگی :    امتحان :جغرافیا     پایه : چهارم

………………………………………………

 

                   .با علامت ضربدر مشخص کنید1 جواب صحیح را داخل

 

1- یکی از راههای شناخت محیط زندگی و دیگران مطالعه...............است.

 

     1  علوم 1  ریاضیات 1   جغرافیا1تاریخ

 

 

2- مهم ترین وسیله در یادگیری جغرافیا ......... است.

 

1    کره  جغرافیایی1   فیلم1  نقشه 1عکس

 

3- به بالاترین نقطه کوه ..............می گویند .

 

  1   رشته کوه     1          قله 1    دریاچه1رود

 

4- از جاری شدن آب بر روی زمین ..........  به وجود می آید.

 

1    دشت1   جویبار  1          آبرفت1جلگه

 

به جای نقطه چین کلمه مناسب بنویسید .

 

5- در کوهستان ها............. فراوان میبارد .

 

6- دو دشت وسیع ایران ......و ....... می باشند .

 

7- ...............بلند ترین قله ایران است.

 

8- شمال شرقی و جنوب غربی جز جهت های .......هستند.

 

........................................................................

 

جواب درست را با حرف (ص) و جواب غلط را با حرف(غ) مشخص کنید .

 

9- بالاترین نقطه روی کره را قطب جنوب می گویند.(      )

 

10- قطب نما یک عقربه ی مغنا طیسی (آهن ربایی ) دارد.(      )

 

11- هر روز صبح خورشید از جهت مغرب طلوع می کند .(      )

 .......................................................................

به سوالات زیر پاسخ دهید؟

 

12- نقشه چیست ؟

 

13- آبرفت چیست؟

 

14- مرکز استان های زیر را بنویسید؟

 

          خوزستان : (             )

               آذربایجان شرقی(         )

کردستان : (          )

لرستان : (          )

چهارو محال بختیاری : (          ) 

 

15- به چه کوه هایی رشته کوه می گویند ؟

 

16- جلگه های مهم ایران را نام ببرید؟(سه مورد کافی است).

17- در شکل زیر جهت های اصلی و فرعی را مشخص کنید؟

 

 

............................................................................................................

 

 

               

موفق باشید .

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده :

 

تدریس با شروع خوب ٬می تواند مانع بسیاری از مشکلات کنترل نشدن کلاس شود .

عمل خود معلم نیز می تواند در تدریس عاملی برای هدایت دانش آموزان باشد .

مقررارت خشک و بدون هدف و برنامه ،دردسر آفرین است .

محیط فیزیکی کلاس درس نیز در اداره ی کلاس اثر گذار است .

عامل بسیاری از بد رفتاری ها ممکن است معلم و مدرسه باشد .

اخراج دانش آموزان از کلاس زمانی مفید می باشد که دانش آموزان ان کلاس را خیلی دوست داشته باشد و خارج شدن از کلاس برای او رنج آور باشد .

بهترین نوع انظباط را باید انظباط فردی دانست .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

مقدمه :

نظم و انظباط خوب کلاس،نتیجه ی یک تدریس خوب است و یک تدریس خوب نیز داشتن یک درس خوب است .

 قوانینی که در کلاس درس وضع میشود توسط معلم مربوطه باید منطقی و معقول باشد .ومقرراتی که بر پایه منطق باشد کیفیت آموزش را بالا می برد .

 در قضاوت کردن نیز باید با عطوفت رفتار کرد .

شکل ظاهری کلاس- مناسب بودن میز و صندلی معلم – تخته سیاه مناسب وخوب – رنگ آمیزی مناسب کلاس و خیلی از عوامل دیگر در جلوگیری از بی انضباطی در کلاس به معلم کمک می کند.

اصلاح رفتار نادرست دانش آموزان نیز از بی انضباطی در کلاس جلوگیری می کند

معلم باید به دانش آموزان بیا موزد که خود مسئولیت یادگیری را به عهده بگیرند و آن را به انجام برسانند.

اعمال مدیریت در کلاس برای ایجاد محیط مناسب یادگیری، امری ضروری و حیاتی است .

هدف از روشهای اداره ی کلاس ، فراهم کردن جوی است که در آن تدریس راحت تر صورت پذیرد و آن چه در اداره ی کلاس مد نظر و تاکید شده است پیشگیری از بد رفتاری ها نسبت به مقیاس های تسکین دهنده ،مانند تنبیه است ارتباط عاطفی و انسانی یکی از قویترین و موثرترین را ه ها برای تقویت یادگیری است .

 

 

 

 

شروع درس با آغاز خوب :

 

تدریس با شروع خوب، می تواند مانع بسیاری از مشکلات کنترل نشدن کلاس شود و در واقع شیوه ی عمل معلم در تدریس ،عاملی برای هدایت دانش آموزان است .نظم و انظباط خوب کلاسی نتیجه ی یک تدریس خوب و داشتن یک طرح درس خوب است چون طرح درس به کار معلم نظم می دهد .

 

مقررات کلاس:

 

مقررات خشک و بدون هدف و برنامه دردسر آفرین است مقررات باید کاملا صریح و مشخص باشند به طوری که دانش آموزان بدانند چه چیزی در کلاس قابل قبول و چه رفتاری منع شده است .

 

اجرای مقررات :

 

اجرای منطقی و دقیق مقررات در کلاس اثرات مثبتی به دنبال دارد و کیفیت آموزش را بالا می برد.

اگر دانش آموزی ببیند که سایر دانش آموزان قوانین و مقررات را زیر پا می گذارند او هم همین کار را انجام می دهد .

در اجرای مقررات باید از شیوه های منفی مانند : عیب جویی ، اهانت، و انتقاد پی در پی اجتناب کرد

در حقیقت رفتار دانش آموزان باید سرزنش شود تا شخصیت او.

محیط فیزیکی کلاس درس:

 

در اداره ی کلاس محیط فیزیکی کلاس بسیار اثر گذار است . بعضی از عواملی که در جلوگیری از بی انضباطی در محیط کلاس به معلم کمک می کنند عبارتند از :

 

شکل ظاهری کلاس- مناسب بودن میز و صندلی معلم – تخته سیاه مناسب وخوب – رنگ آمیزی مناسب کلاس و خیلی از عوامل دیگر در جلوگیری از بی انضباطی در کلاس به معلم کمک می کند.

 

موفقیت در کنترل کلاس:

 

شیطنت ها و بازی های دانش آموزان را ه ابراز وجود آنهاست، نامناسب بودن محیط کلاس درس ،محیط خانواده، زندگی عاطفی، سرکشی و شور جوانی از علت های دیگر بد رفتاری دانش آموزان به حساب می آیند.

عامل بسیاری از این بد رفتاری ها ممکن است خود مدرسه و یا معلم باشد

ومعلم باید مانند یک هنرمند تصمیم بگیرد که چه چیزی را کجا و کی و چرا و چگونه بیان کند .

 

اصلاح رفتار نادرست دانش آموزان:

 

پشگیری از رفتار نادرست که ارزشمند تر از اصلاح آن است ،بهترین راه جلوگیری از بی انضباطی رفتار نادرست دانش آموزان اعمال شیوه های پیش گیرانه است ، مانند:

به وجود آوردن محیط مناسب و راحت در مدرسه و کلاس ،اجرای قواعد و مقررات طراحی شده در مدرسه و کلاس ،جریمه نکردن و تحمیل نکردن کارهای اضافی، جانشین کردن رفتار نا مطلوب در دادن پاداش و خیلی از موارد دیگر .

برای اصلاح رفتار نادرست و نا شایست دانش آموزان را نباید تنبیه کرد .

تنبیه مانع بد رفتاری نمی شود بلکه فقط باعث می شود که خلاف کار در ارتکاب جرمش محتاط تر عمل کند .

 

انضباط شخصی:

 

بهترین نوع انضباط را باید انضبا ط فردی دانست، معلم باید به دانش آموزان طوری آموزش بدهد که خود مسئولیت یادگیری را بر عهده بگیرد و عمل و رفتار خود را کنترل کند

 

نتیجه گیری :

 

اعمال مدیریت در کلاس برای ایجاد محیط مناسب یادگیری ، امری ضروری و حیاتی است .

منظور از مدیریت کلاس درس ،کاربرد طیف وسیعی از تکنیک ها ،روش ها و ابتکار هایی است که معلم برای تسهیل در امر آموزش ، بالا بردن کارایی در زمان یادگیری ، ایجاد فضایی شاد در کلاس ،جلوگیری از رفتارهای نامطلوب از آن استفاده می کند .

هدف از روشهای اداره ی کلاس فراهم کردن جوی است که در آن تدریس راحتر صورت پذیرد .

 

کار معلم بذل و بخشش مهر و محبت است که به و اسطه ی آن با دانش آموزان رابطه ی عاطفی و انسانی برقرار می کند .

 

یکی از موثرترین و قوی ترین راهها برای تقویت یادگیری است

 

 

 

........................................................................

منابع:

 

مجله تکنولوژی آموزشی

 

خود انضباطی کودک در مدرسه

 

ترجمه: احمد زندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت مکمل در رابطه با درس 16 بخوانیم .

نام درس : آرش کمانگیر

پایه : چهارم

هدف درس : آشنایی با پهلوان ایرانی ، آشنایی با مفهوم غیرت ، شجاعت ،

غیرتمندی .

( ایجاد موقعیت )

از دانش آموزان خواسته شد فعالیتی در رابطه با این درس انجام دهند و قرار شد اگر یکی از آن ها در موقعیت خاصی مانند جنگ قرار گرفت چه عکس العملی نشان می دهد .

به عنوان مثال : یکی از سوالاتی که برای دانش آموزان مطرح شد این بود که اگر خاک میهن اسلامی ما توسط کشور بیگانه اشغال شود شما چه می کنید ؟ در جواب یکی از دانش آموزان گفت با جان و دل از خاکمان محافظت می کنم به جنگ دشمن متجاوز می روم اگر با اسلحه نشد با قلم که می شود دشمن را رسوا کرد .

یکی دیگر از دانش آموزان در جواب گفت اصلا اجازه نمی دهم دشمن وارد خاکم شود تا چه برسد که آن را اشغال کند گفتم چه طور ؟ گفت : با درس خواندن – با ایثار با کمک کردن به رهبر و جامعه و خیلی صبحت های دیگر .

و بقیه دانش آموزان نیز مطلب های دیگری ارائه کردند .

( مهارت ) : با مفهوم غیرت – عفت و غیرتمندی آشنا شدند . و آنچه در مورد این درس یاد گرفتند و در غالب انجام دادن یک فعالیت مکمل این بود که با مفهوم عفت آشنا شدند که یعنی دوری از زیاده روی و در واقع به کسانی که جلو زیاده روی و هرس خود را بگیرند با عفت و پاکدامن می گویند .

و در مورد کلمه غیرت مندی که مانند تلاش برای پاسداری از چیزهایی است که باید آنها را حفظ کرد . مانند : حراست از ناموس خانواده ، حفظ مال ، دفاع از وطن و غیره .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقد و بررسی تصویرمسئله شماره 2 درس ریاضیات صفحه 90 پایه : چهارم ابتدایی 

که در واقع اشکال از تصویر است چون اصلا مسائل بهداشتی رعایت نشده در مکان هایی مانند گاوداری هرچند هم کوچک باشد باید بهداشت رعایت شود تا سلامت مردم به خطر نیفتد . و می بایست این شخص از لباس و دستکش مخصوص استفاده می کرد چون این تصویر برای خود دانش آموزان هم سوال است و می پرسیدند چرا بهداشت در این تصویر یا امثال آن رعایت نمی شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس 6 جغرافیا

ناهمواری های ایران

                                       سرزمین های پست

 پایه چهارم ابتدایی

نام وسیله : (ماکت جلگه )

هدف از ساخت این وسیله آشنایی دانش آموزان با کاربرد مفاهیم جلگه –رود – جویبار ودریا است .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:29  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

ناهنجاری های اخلاقی به دلیل ضعف معاونت پرورشی

جامعه > دیدگاه ها  - ایجاد معاونت پرورشی در ساختار نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی که حدود سه دهه پیش رخ داد. برای بسیاری از کارشناسان امور آموزشی قابل توجیه نبود و با تغییر هر 4 سال یک بار ساختار آموزشی کشور مخالفان این طرح آن را کنار گذاشتند اما توصیه‌های رهبر انقلاب انگیزه‌ای دوباره برای حامیان این طرح به وجود آورده تا دوباره در مجلس طرح احیایی معاونت پرورشی مطرح شود. اگرچه منتقدان عملکرد گذشته معاونت پرورشی را بی‌تأثیر در تربیت دانش آموزان توصیف می‌کنند و وجود جوانان معتاد و تأثیرپذیر از فرهنگ غرب را نتیجه عملکرد نامناسب این معاونت در مدارس می‌دانند علی کریمی فیروز جایی رئیس کمیته آموزش و پرورش و عضو کمیسیون آموزش و پرورش مجلس معتقد است که این معاونت و نقش تعیین کننده آن در تربیت دانش آموزان به خوبی درک نشده است.

سپیده سعیدی: ایجاد معاونت پرورشی در ساختار نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی که حدود سه دهه پیش رخ داد. برای بسیاری از کارشناسان امور آموزشی قابل توجیه نبود و با تغییر هر 4 سال یک بار ساختار آموزشی کشور مخالفان این طرح آن را کنار گذاشتند اما توصیه‌های رهبر انقلاب انگیزه‌ای دوباره برای حامیان این طرح به وجود آورده تا دوباره در مجلس طرح احیایی معاونت پرورشی مطرح شود. اگرچه منتقدان عملکرد گذشته معاونت پرورشی را بی‌تأثیر در تربیت دانش آموزان توصیف می‌کنند و وجود جوانان معتاد و تأثیرپذیر از فرهنگ غرب را نتیجه عملکرد نامناسب این معاونت در مدارس می‌دانند علی کریمی فیروز جایی رئیس کمیته آموزش و پرورش و عضو کمیسیون آموزش و پرورش مجلس معتقد است که این معاونت و نقش تعیین کننده آن در تربیت دانش آموزان به خوبی درک نشده است.

این معاونت در ابتدا به چه منظور به ساختار آموزشی وزارت آموزش و پرورش اضافه شد؟

معاونت پرورشی در اصل نهاد تربیتی است که در همان سالهای آغازین انقلاب و روزهای جنگ تحمیلی به کشورمان شکل گرفت. در اصل تشکیل این معاونت از تراوشات ذهنی شهیدان عالی قدر رجایی و باهنر بود. این نهاد تربیتی در آن سالها با برنامه‌ریزی صحیح شکل گرفت. در اصل قبل از اینکه در تشکیل آن به فکر تربیت دانش آموز باشند. مربیان این معاونت تربیت شدند و راهی مدارس گردیدند. به نوعی این معاونت در جهت فراهم نمودن زیرساخت‌های تربیتی شکل گرفت.

نقش مربیان پرورشی در تربیت دانش آموزان چه بود؟ درآن سالها مسئولان به دنبال چه هدفی این معاونت را تشکیل دادند؟

علاوه بر نقش تعیین کننده مربیان در القاء ایدئولوژی امام راحل به دانش آموزان، مربیان پرورشی در آن سالها نقش به سزایی در ترغیب و تشویق دانش آموزان جهت اعزام به جبهه داشتند. در بین شغلهای متعدد بیشترین آمار شهدای دفاع مقدس از دانش آموزان بود واین مسئله باعث افتخار مسئولان آموزش و پرورش در آن دوران وبیشتر معاونت پرورشی بود.

در واقع معاونت پرورشی به زعم شما باید آنگونه در افکار دانش آموزان تأثیر‌گذار باشد که در دانش آموزان هشت سال دفاع مقدس داشت به نظر شما آیا جوانان بزهکار، معتاد و نابهنجاری که این روزها در جامعه می‌بینیم به خاطر عدم فعالیت این معاونت طی این سالهاست؟

این معاونت در آن سالها توسط شهید رجایی و شهید باهنر با آن اعتقاد راسخی که آنها به این اقدام داشتند شکل گرفت و شاید بیراه نباشد اگر بگویم که آمار بالای شهدای دانش آموز در سالهای دفاع مقدس باعث افتخار این معاونت بود. شهید رجایی و باهنر با استواری و پایبندی به اصول و عقاید خود جوانانی را برای این نظام تربیت کردند که هم اکنون نیز بسیاری از آنها از جمله افراد مسئولیت‌پذیر نظام هستند. در اصل شهیدان رجایی و باهنر تزکیه در تربیت و اخلاق را مقدم بر تعلیم و آموزش می‌دانستند.

در حال حاضر مجلس چرا اصرار به احیای این معاونت دارد؟

در حال حاضر اراده جدی برای اجرای قانون احیای معاونت پرورشی و اقدامات امور تربیتی در وزارت آموزش و پرورش و توجه به مسائل تربیتی در این وزارتخانه را مشاهده نمی‌کنیم.

جدا کردن بخش تربیت بدنی از معاونت پرورشی و ایجاد جایگاه قائم مقام تربیت بدنی در وزارتخانه خلاف قانون احیای معاونت پرورشی و اقدامات امور تربیتی در وزارت آموزش و پرورش بوده و موجب کندی بیش از پیش اجرای قانون است. در حال حاضر اصرار ما برای احیاء این معاونت در ساختار آموزشی به خاطر تهاجم فرهنگی است که در ایران جوانان و نوجوانان ما را قربانی می‌کند. بعد از پایان جنگ تحمیلی ما یک دوره سخت تهاجم فرهنگی داشتیم و طبیعی بود که در آن دوره نهادهای فرهنگی بیایند و وارد عمل شوند. اما این معاونت نه تنها گسترش نیافت بلکه از بین رفت. در حال حاضر انواع و اقسام نرم افزارها و ابزار رسانه‌ای در بین دانش آموزان ما وجود دارد که می‌تواند آنها شاخصه تشکیل‌دهنده وجود و شخصیت آنها را تخریب کند وتأثیر منفی برروی آنها بگذارد. ضمن آنکه ما هم اکنون شاهد اعتیاد در بین جوانان هستیم شاهد ناهنجاریهای رفتاری و اخلاقی و نیز ترویج بی‌بندوباری که به زعم ما اگر معاونت پرورشی فعال‌تر عمل می‌کرد اکنون با چنین مشکلاتی مواجهه نبودیم. ضعف ساختار برنامه درسی و ضعف مدیریت مدرسه، نقص در آداب و مهارت‌های زندگی، ابهام و نبود قوانین بازدارنده، محرومیت‌های اقتصادی و زمینه‌های روانی دانش آموزان از جمله موارد دیگر گرایش به اعتیاد است. که اگر در حوزه تعلیم و تربیت بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کردیم هم اکنون با چنین مسائلی روبه‌رو نبودیم.

مقام معظم رهبری هم تاکید به فعالیت این معاونت دارند. اما بازهم این سؤال در ذهن به وجود می‌آید علی رغم تاکید مقام معظم رهبری چرا دستگاه اجرایی مانند آموزش و پرورش نسبت به احیای این معاونت تعلل می‌کنند؟

علی رغم تأکیداًت مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر و تصویب قانون مذکور در سال‌های اخیر هیچ اقدام جدی در وزارت آموزش و پرورش در راستای عملیاتی شدن این قانون انجام نشده است.

در چگونگی و کیفیت منحل شدن این معاونت همان بس که مقام معظم رهبری چندین بار همزمان با دیدار فرهنگیان این اقدام را سوء تدبیر و بی‌سلیقگی برخی مسئولین معرفی کرده است. مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توجه به رشد جسمی و روحی دانش آموزان را از اهم اقدمات در این وزارت خانه دانسته و از جمله مباحث مورد نظر ایشان تحول بنیادی و تغییر رویکرد نگرش‌ها در حوزه تربیتی و پرورشی است که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عدم اجرای قانون احیای معاونت پرورشی را مورد بررسی قرار داد.

بعد از شهیدان رجایی و باهنر کدام یک از وزیران با این طرح موافق بودند وکدام مخالف؟

محمد علی نجفی که اصولاً اعتقادی به این معاونت نداشت و طرح از همان سالها با تغییر ساختار توام شد. اما حسین مظفر با معاونت پرورشی اعتقاد داشت که توانست در این راستاگام‌های مؤثری بر دارد مرتضی حاجی تفکرش را در این خصوص با بی‌توجهی نشان داد و نهایتاً حذف این معاونت از ساختار آموزش و پرورش و به انزوا کشاندن آن رانظاره گر بودیم بعد هم که سیاست تلفیق آن با تربیت بدنی اقدامی که به طور کلی رویکرد پرورشی را زیر سؤال می‌برد.

همانطور که می‌دانید ما در سالهای اخیر با وزارتخانه‌ای روبه‌رو بودیم که خود در مجموع دچار دگر گونی و عدم ثبات بود وماه‌ها این وزارتخانه در دوره‌های متفاوت با سرپرست اداره می‌شود. به نظر می‌رسد نه تنها آموزش و پرورش در خصوص معاونت پرورشی بلکه در بسیاری از زمینه‌ها آموزش و پرورش با بحران مواجهه است؟

بله این وزارتخانه همواره با فراز و فرود‌هایی همراه بوده است اداره شدن این وزارتخانه با سرپرست خود در معاونت پرورشی بی‌ثباتی‌هایی به وجود آورد. من معتقدم همه نا به سامانی‌ها و ناهنجاری‌های اخلاقی در جامعه ما دلیل ضعف مدیریت پرورشی است.

با توجه به اینکه وزرای قبل اصراری بر فعالیت این معاونت نداشتند، در خواست و انتظار شما از وزیر فعلی چیست؟

وزیر فعلی آموزش و پرورش خود از جمله افرادی است مهندس حاجی بابایی که از نیروهای خوشفکر و علاقه مند به توسعه آموزش و پرورش بوده، بتواند در دوران تصدی خود دغدغه‌های فرهنگیان را ساماندهی کند

قانون احیای معاونت پرورشی چه ویژگی دارد؟

قانون احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی، فرصتی فراهم کرده است تا وزارت آموزش و پرورش، با کمک ظرفیت‌های موجود خود و با مرور و ارزیابی الگوها و تجاربی که در زمینه چگونگی مدیریت و برنامه‌ریزی امور تربیتی فراهم شده است، و نیز برپایه اسناد گوناگونی که در حوزه تعلیم و تربیت طراحی شده اند، نقشه راهبردی امور تربیتی در آموزش و پرورش را طراحی نماید تا هم به ساماندهی مبانی پایه و نظری رسالت تربیتی بپردازد و هم ماموریت‌ها، استراتژی‌ها، برنامه‌های عمل و ساختار تشکیلاتی را با استناد به این پشتوانه، بازتعریف نماید. اقدامی که در واقع، نوعی مهندسی فرهنگی امور تربیتی در نظام آموزش و پرورش است. 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:26  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

نمونه سوال درس تاریخ و مدنی

نام:                                                                        بسمه تعالي                                         نام آموزشگاه:

نام خانوادگي:                                                پايه پنجم

نام آموزگار:                                                 زمان پاسخگوئي:90دقيقه                                  نوبت:اول

نام درس:تاریخ و مدنی

 

·        دستور كار الف:پاسخ درست را در داخل                باعلامت ضربدرمشخص كنيد.

بارم

 1.  

این سخن از کیست؟من برای زنده نگه داشتن دین اسلام قیام کردم.

الف)امام علی (ع)                   ب)حسن (ع)              ج)حسین (ع)                      د)امام سجاد(ع)

5/0

 1.  

مرکز خلافت امام علی (ع) کدام یک از شهر های زیر است؟                                 

الف)بغداد                      ب)کربلا                             ج)کاظمین                        د)کوفه

5/0

 1.  

خلافت یعنی ............

الف)مخالف                      ب)جانشینی                             ج)بیعت                        د) حکومت کردن

5/0

 1.  

محمد امین لقب کدام یک از پیامبران است؟

 


الف)موسی (ع)                       ب)عیسی(ع)                    نوح(ع)                  د)محمد (ص)

5/0

 1.  

پیامبر در کدام یک از غزه های زیر شرکت داشت؟

الف) بدر                      ب) احد                         ج)      خندق                            د)هر سه مورد

5/0

 1.  
  • دستور كار ب:در جاهاي خالي كلمه يا عبارت مناسب بنويسيد.

نماینده معاویه .............نام داشت.

5/0

 1.  

حضرت علی (ع)در ماه .............و سال..............هجری به شهادت رسید.

5/0

 1.  

نخستین کسانی که به دین اسلام ایمن آوردنند .............و.................بودنند.

1

 1.  

دستور كار ج:جمله ها را بخوانيد وصحيح و غلط بودن آنهارا مشخص كنيد.

 


خوارج گروهی بسیار مهربان و باایمان بودنند.                   ص                  غ                                                            

5/0

 1.  

سردسته مخالفان پیامبر ابوسفیان بود.                                                               

                                                                                                               ص                          غ

5/0

 1.  

دستور كارد:به سوالات پاسخ دهيد.

شرایط صلح امام حسن(ع)و معاویه چه بود؟

 

5/1

 1.  

 

چرا کافران می خواستند پیامر رابه قتل برسانند؟

1

 1.  

عاقبت داوری نمایندگان علی(ع)و معاویه چه شد؟

 

 

2

 1.  

علت اهمیت شهر مکه چه بود؟

2

 1.  

                                                                    سوالات مدنی

استقلال یعنی چه؟با ذکر یک مثال بنویسید.

1

 1.  

چرا جامعه به رهبر نیاز دارد؟

1

 1.  

انفلاب سلامی بر پایه های ..............و.................و.......................... استوار است.

 

 

5/1

 1.  

مهمترین وظیفه حکومت جمهوری اسلامی .................است.

5/1

 1.  

اگر آموزش و پرورش گسترش پیدا کند چه نتیحه ای به دست می آید؟

1

 1.  

اسراف و صرفه جویی چه تفاوتی با هم دارند توضیح دهید؟

2

 

نمره باعدد:                                                نمره با حروف:                               نام ونام خانوادگي

                                                                                                                آموزگار:امضاء                                     
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:24  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

شورا نمود وحدت ونماد مشارکت"

                                                                              

شورا نمود وحدت ونماد مشارکت"

آموزش و پرورش مهمترین رکن توسعه و بستر فرهنگ سازی بوده و رشد و تعالی آن منوط به مشارکت همه آحاد مردم و مسئولان و نهادهای مدنی و اجتماعی است تا بتواند به اهداف متعالی خود دست یازد چرا که اگر این نهاد فراگیر و زیر بنایی مورد توجه همه جانبه قرار نگیرد بزرگترین سرمایه ملی که نیروی انسانی سالم و کار آمد است به مخاطره افتاده و وقتی زیر بنا مستحکم نباشد هر چند عمارت و روبنا در مقاطعی زیبا هم جلوه کند در دراز مدت توفیق پایدار دست نخواهد داد.

اگر در عرصه اقتصاد و سیاست و همه صورتهای مختلف خدمات اجتماعی به صورت ظاهر رشد هم داشته باشیم ولی فرهنگ انسانی کار آمد و موثر برای اداره امور نباشد چشم انداز آینده آن مبهم و توفیق ناممکن خواهد بود به همین لحاظ قانونگذار رکن رکین واصل اصیل و مهم شورایی شدن امور در آموزش وپرورش را با مشارکت همه نهادهای تاثیر گذار با حضور مهمترین و موثر ترین شخصیت های حقوقی مانند استاندار در سطح استان و فرماندار و بخشدار در سطح شهرستان و منطقه را در صدر این جایگاه پیش بینی نموده است تا با اعمال قانون مترقی آن و با استفاده از همه ابزارها و امکانات ممکن به اهداف پیش بینی شده دست یابد .

حقیقتا قانون شوراهای آموزش و پرورش یکی از افتخارات قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و هر چند با گذر زمان نیاز به اصلاح و بازنگری در مفادی از آن احساس می شود ولی قوانین موجود به شرط کارپست صحیح و با برنامه ریزی منظم و طرح بنیادی  ترین مشکلات وپیشنهادات در جلسات خاص آن در هر استان و شهرستان و منطقه می تواند منشاء تحولات موثر در این نهاد فرهنکی اجتماعی باشد که ثمره آن به بارنشستن آمال و آرزوهای مقدس و ارزشی و مکتبی خواهد بود و رشد همه جانبه را به دنبال خواهد داشت .

همه می دانیم با شورایی شدن امور مهمی چون آموزش و پرورش بر اساس اصل سینرزیک و هم افزایی یک بعلاوه یک لزوما به نتایجی بسیار بالاتر منجر شده و این یک قبول عقلی است که اگر ده نفر هرکدام یک قدم بردارند به مراتب بهتر از آن است که یک نفر دهها قدم بردارد و حداقل نگاهی به سنن و آداب و رسوم دینی و ملی و مذهبی جامعه خودمان موید است که در گذشته های نه چندان دور بسیاری از امور اجتماعی با همین فعالیت های شورایی صورت عمل بسته و در اذهان ماندگار مانده است .

 

از جمله :

-استفاده ار (گل) به معنی فعالیتهای گروهی در حوزه کشاورزی و کاشت یا آبیاری و آبرسانی به مزارع.

2-حل و عقد مسائل خون بست های اجتماعی و مصالحه بین مردم و امور مهمی ازاین  قبیل .

3-مرزداری و حفاظت و صیانت از کیان خانوادگی و ایل و قبیله و ... با شورای محلی.

4-انجام امور خیریه وساخت قنوات و مدارس و مساجد و راه و ...

5-تحت حمایت بودن خانواده های ضعیف و فقیر و امداد رسانی از این نوع و بخصوص در اوائل انقلاب و در خلاء  قانونی پیش آمده در آن زمان بسیاری از مشکلات از جمله تهیه و توزیع مایحتاج و ارتزاق عمومی و حفاظت و پاسداری از امنیت عمومی و مراکز حساس شورایی انجام می شد و نقطه اوج این همگرایی توفیقات ناشی از شورایی عمل کردن از تکایا و مساجد تا محافل اجتماعی دیگر رودهای خروشان گردید و به اقیانوس عظیم حضور جمعی و اجتماعی در مقابله با تهاجم دشمن و جنگ تحمیلی منجر شد که  بحمدالله ثمره آن پیروزی ملت ایران بود و امروز هم در شکل و صورت سیاسی آن نماز جمعه و جماعات و حضور میلیونی ملت نستوه در راهپیماییهای سیاسی که نماد شور او مشارکت است پشت ابرقدرتها را به خاک مالیده و قدرت نفس کشیدن و سلطه جویی را از آنان گرفته است .و اصل و ریشه این نهال برومند و شجره مبارک طیبه و سدره المنتهی الهی در قرآن کریم است که می فرماید(وامرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر )که تفسیر نورانی آن در کلام مولا و مراد و ملجا و مرجع جهان اسلام امام خمینی(ره) متجلی است که به وحدت کلمه و اتحاد و همگرایی و شور و مشورت در عالیترین شکل آن به کرات اشارت فرموده اند.

و رهبر عظیم الشآن و پیشورای هدایتمان حضرت آیت اله خامنه ای بر آن تاکید مکرر دارند بدون تردید آن نهال برومند زمانی به بار خواهد نشست و لذت حلاوت ثمرات آن به کام مشتاقان ارزانی خواهد شد و جامعه زمانی به برکات آن به رشد و اعتلا خواهد رسید که همه ما به اصل (شورا) اعتقاد و باور و ایمان داشته باشیم ، وقت بگذاریم ، اولویت دهیم ،هزینه کنیم و برنامه ریزی نماییم خداوند هم توفیق را رفیق خواهد کرد چرا که (یداله مع الجماعه).

امید آن است که با تعهد و دلسوزی همه دست اندرکاران در بخش های ذیل با رعایت اولویت های خاص در اموری مانند :

1-تلاش برای رفاه همه جانبه فرهنگیان و معلمان دلسوز .

2-بهسازی و بازسازی و بهینه سازی فضاهای آموزشی و امکانات و تجهیزات و تسهیلات روان سازی امور از سوی نهادها و ادارات ذیربط در این امر مهم .

3-استفاده از امکانات و توانمند یهای سایر مراکز و نهادها در تآمین و غنی سازی صحیح و سالم اوقات فراغت و دهها مورد دیگر .

بعنوان مقدمه برای (ذی المقدمه ای) که دانش آموز است بتوانیم مشکلات افت آموزشی و عدم توفیق در آزمونهای سراسری در دانشگاهها را به حداقل ممکن رسانده و سلامت اخلاقی و اعتقادی و روانی فرزندانمان اهتمام تمام داشته و دین و مسوولیت تاریخی خود را در این عرصه امتحان که در آنیم با موفقیت به انجام رسانیم ، پیچیدگیهای زمانه و نیازهای روز افزون نسل امروز و همزمانی داده های بیشمار ثانیه ای علمی بر سنگینی بار تکلیف می افزاید باشد برای فردا فکری کنیم .

و از این قانون مترقی مبتنی بر دمکراسی ناب اسلامی بعنوان مهمترین عرصه مشارکت فکری تصمیم گیری و تصمیم سازی برای بهبود آینده کشور و پرورش استعدادهای فرزندان جامعه اسلامی نهایت بهره وری و بهره مندی ایجاد نماییم .

 

 

 

شوراي آموزش ‌و ‌پرورش يكي از اركان مشاركت در امر برنامه‌ريزي است

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، سید علی یزدیخواه به مناسبت هفته شورای آموزش و پرورش افزود: انسان، موجودی اجتماعی است که نیازها و خواسته‌های او جز با همکاری و تبادل نظر فکری دیگران برآورده نمی‌شود.وی با بیان اینکه نوآوری‌های بزرگ و بهره‌برداری از آنها، حاصل کمک و همفکری انسان‌ها با همدیگر است، ادامه داد:‌ شورای آموزش ‌و ‌پرورش یکی از ارکان مهم مشارکت و نظارت مردم در امر مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص مسائل حساس تعلیم و تربیت است..رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت:‌ پیشرفت دانش و فناوری، ضرورت این کار جمعی و تبادل اطلاعات را میان انسان‌ها، ملت‌ها و دولت‌ها بیشتر نمایان می‌سازد.یزدیخواه بیان کرد: تصمیم‌گیری‌های اجتماعی در جنبه‌های گوناگون سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی زمانی دقیق‌تر و درست‌تر خواهد بود که افراد صاحبنظر در تنظیم آن بیشتر شرکت کنند و از نظرخواهی و تبادل اندیشه‌های گوناگون بهره گرفته شود.وی اضافه کرد‌: برخورد اندیشه‌ها به صورت صحیح و پیوسته، می‌تواند نارسایی‌های تصمیم‌گیری و اجرا را از‌ بین ببرد و نتایج به دست آمده را هر چه کامل‌تر و دقیق‌تر کند.رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران تصریح کرد: آموزش و پرورش مهمترین رکن توسعه و بستر فرهنگ‌سازی بوده و رشد و تعالی آن منوط به مشارکت همه آحاد مردم و مسئولان و نهادهای مدنی و اجتماعی است تا بتواند به اهداف متعالی خود دست یابد چرا که اگر این نهاد فراگیر و زیر بنایی مورد توجه همه جانبه قرار نگیرد بزرگترین سرمایه ملی که نیروی انسانی سالم و کار آمد است به مخاطره افتاده است.یزدیخواه بیان کرد: وقتی زیر بنا مستحکم نباشد هر چند عمارت و روبنا در مقاطعی زیبا هم جلوه کند در دراز مدت توفیق پایدار دست نخواهد داد. وی گفت:‌ اگر همه صورت‌های مختلف خدمات اجتماعی به صورت ظاهر رشد داشته باشد ولی فرهنگ انسانی کار آمد و مؤثر برای اداره امور آن وجود نداشته باشد، چشم انداز آینده آن مبهم و توفیق ناممکن خواهد بود.رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران تصریح کرد: قانونگذار رکن و اصل مهم شورایی شدن امور در آموزش و پرورش را با مشارکت همه نهادهای تأثیر گذار با حضور مهم‌ترین و مؤثر‌ترین شخصیت‌های حقوقی مانند استاندار در سطح استان و فرماندار و بخشدار در سطح شهرستان و منطقه را در صدر این جایگاه پیش‌بینی کرده است تا با اعمال قانون مترقی آن و با استفاده از همه ابزارها و امکانات ممکن به اهداف پیش‌بینی شده دست یابد.یزدیخواه گفت:‌ در حقیقت قانون شوراهای آموزش و پرورش یکی از افتخارات قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و هر چند با گذر زمان نیاز به اصلاح و بازنگری در مفادی از آن احساس می‌شود ولی قوانین موجود با برنامه‌ریزی منظم و طرح بنیادی‌ترین مشکلات و پیشنهادات در جلسات خاص آن در هر استان و شهرستان و منطقه می‌تواند منشا تحولات مؤثر در این نهاد فرهنگی اجتماعی باشد که ثمره آن به بارنشستن آمال و آرزوهای مقدس، ارزشی و مکتبی خواهد بود و رشد همه جانبه را به دنبال خواهد داشت.انتهای پیام/ش

 

کلمات کلیدی:

▫ فرهنگ  ▫ شهرستان  ▫ پرورش  بیشتر ...

▫ فرهنگ  ▫ شهرستان  ▫ پرورش  ▫ استان تهران  ▫ سازمان آموزش  ▫ اجتماعی  ▫ های استان تهران  ▫ پرورش شهرستان  ▫ یزدیخواه 

منبع: خبرگزاری فارس

امام جمعه قروه:

لازمه تحقق اهداف آموزشي و پرورشي مشاركت مردم است

خبرگزاري فارس: امام جمعه شهرستان قروه تحقق اهداف آموزشي و پرورشي را نيازمند مشاركت مردم دانست.

به گزارش خبرگزاري فارس از سنندج، حجت‌الاسلام صفر علي احيا در همايش شوراهاي آموزش و پرورش قروه در كانون شهيد مطهري اين شهرستان با اشاره به تركيب اعضاي شوراي آموزش و پرورش، اظهار داشت: قانونگذار با كنار هم قراردادن نمايندگان انجمن اوليا به عنوان نماينده مردم و مسئولان در شوراي آموزش و پرورش، ضمن تبيين اهميت موضوع، بستر لازم براي تحقق نظارت و مشاركت مردم در آموزش و پرورش و دستيابي به اهداف متعالي تعليم و تربيت را فراهم مي‌سازد.
وي خاطرنشان كرد: اشتباه است اگر فكر كنيم وظيفه تعليم و تربيت كاملاً برعهده آموزش و پرورش است زيرا يك نهاد به تنهايي نمي‌تواند از عهده اين كار خطير و بزرگ برآيد لذا بدون همكاري و همراهي مردم با آموزش و پرورش تحقق كامل اهداف تعليم و تربيت غيرممكن است.
وي با اشاره به پيشرفت روز افزون علوم و دانش بشري و بروز نيازهاي جديد براي نسل جوان و نوجوان، مشاركت همه جانبه مردم را ضروري‌تر دانست.
در اين همايش مدير آموزش و پرورش قروه هدف از تشكيل اين همايش را شناساندن نقش شوراي آموزش و پرورش و جايگاه مشاركت‌هاي مادي و معنوي مردم در امر تعليم و تربيت بيان كرد.
هاشم ناظمي جلال با ارائه گزارشي از فعاليت‌ها و برنامه‌هاي آموزش و پرورش شهرستان قروه، به مشاركت مادي و معنوي اوليا در امرتعليم و تربيت اشاره كرد و با ذكر احاديثي از بزرگان دين و بيانات امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري، حساسيت و گستردگي كار تعليم و تربيت و اهميت شورا و مشورت را يادآوري كرد.
درپايان از افراد خير و اداراتي كه بيشترين همكاري را با آموزش و پرورش داشتند با اهداي لوح و جوايزي تجليل شد.

امام جمعه قروه:

لازمه تحقق اهداف آموزشي و پرورشي مشاركت مردم است

خبرگزاري فارس: امام جمعه شهرستان قروه تحقق اهداف آموزشي و پرورشي را نيازمند مشاركت مردم دانست.

به گزارش خبرگزاري فارس از سنندج، حجت‌الاسلام صفر علي احيا در همايش شوراهاي آموزش و پرورش قروه در كانون شهيد مطهري اين شهرستان با اشاره به تركيب اعضاي شوراي آموزش و پرورش، اظهار داشت: قانونگذار با كنار هم قراردادن نمايندگان انجمن اوليا به عنوان نماينده مردم و مسئولان در شوراي آموزش و پرورش، ضمن تبيين اهميت موضوع، بستر لازم براي تحقق نظارت و مشاركت مردم در آموزش و پرورش و دستيابي به اهداف متعالي تعليم و تربيت را فراهم مي‌سازد.
وي خاطرنشان كرد: اشتباه است اگر فكر كنيم وظيفه تعليم و تربيت كاملاً برعهده آموزش و پرورش است زيرا يك نهاد به تنهايي نمي‌تواند از عهده اين كار خطير و بزرگ برآيد لذا بدون همكاري و همراهي مردم با آموزش و پرورش تحقق كامل اهداف تعليم و تربيت غيرممكن است.
وي با اشاره به پيشرفت روز افزون علوم و دانش بشري و بروز نيازهاي جديد براي نسل جوان و نوجوان، مشاركت همه جانبه مردم را ضروري‌تر دانست.
در اين همايش مدير آموزش و پرورش قروه هدف از تشكيل اين همايش را شناساندن نقش شوراي آموزش و پرورش و جايگاه مشاركت‌هاي مادي و معنوي مردم در امر تعليم و تربيت بيان كرد.
هاشم ناظمي جلال با ارائه گزارشي از فعاليت‌ها و برنامه‌هاي آموزش و پرورش شهرستان قروه، به مشاركت مادي و معنوي اوليا در امرتعليم و تربيت اشاره كرد و با ذكر احاديثي از بزرگان دين و بيانات امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري، حساسيت و گستردگي كار تعليم و تربيت و اهميت شورا و مشورت را يادآوري كرد.
درپايان از افراد خير و اداراتي كه بيشترين همكاري را با آموزش و پرورش داشتند با اهداي لوح و جوايزي تجليل شد.

امام جمعه قروه:

لازمه تحقق اهداف آموزشي و پرورشي مشاركت مردم است

خبرگزاري فارس: امام جمعه شهرستان قروه تحقق اهداف آموزشي و پرورشي را نيازمند مشاركت مردم دانست.

به گزارش خبرگزاري فارس از سنندج، حجت‌الاسلام صفر علي احيا در همايش شوراهاي آموزش و پرورش قروه در كانون شهيد مطهري اين شهرستان با اشاره به تركيب اعضاي شوراي آموزش و پرورش، اظهار داشت: قانونگذار با كنار هم قراردادن نمايندگان انجمن اوليا به عنوان نماينده مردم و مسئولان در شوراي آموزش و پرورش، ضمن تبيين اهميت موضوع، بستر لازم براي تحقق نظارت و مشاركت مردم در آموزش و پرورش و دستيابي به اهداف متعالي تعليم و تربيت را فراهم مي‌سازد.
وي خاطرنشان كرد: اشتباه است اگر فكر كنيم وظيفه تعليم و تربيت كاملاً برعهده آموزش و پرورش است زيرا يك نهاد به تنهايي نمي‌تواند از عهده اين كار خطير و بزرگ برآيد لذا بدون همكاري و همراهي مردم با آموزش و پرورش تحقق كامل اهداف تعليم و تربيت غيرممكن است.
وي با اشاره به پيشرفت روز افزون علوم و دانش بشري و بروز نيازهاي جديد براي نسل جوان و نوجوان، مشاركت همه جانبه مردم را ضروري‌تر دانست.
در اين همايش مدير آموزش و پرورش قروه هدف از تشكيل اين همايش را شناساندن نقش شوراي آموزش و پرورش و جايگاه مشاركت‌هاي مادي و معنوي مردم در امر تعليم و تربيت بيان كرد.
هاشم ناظمي جلال با ارائه گزارشي از فعاليت‌ها و برنامه‌هاي آموزش و پرورش شهرستان قروه، به مشاركت مادي و معنوي اوليا در امرتعليم و تربيت اشاره كرد و با ذكر احاديثي از بزرگان دين و بيانات امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري، حساسيت و گستردگي كار تعليم و تربيت و اهميت شورا و مشورت را يادآوري كرد.
درپايان از افراد خير و اداراتي كه بيشترين همكاري را با آموزش و پرورش داشتند با اهداي لوح و جوايزي تجليل شد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:23  توسط سکینه میر دریکوندی  | 

مطالب قدیمی‌تر